Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 24. mai, 2016


Sheldan Nidle - 24. mai, 2016

2 Muluc, 2 Pax, 12 Manik

Selamat Jarin! Deres verden er i ferd med å forberede seg for en overraskelse som virkelig kommer til sjokkere dere alle! Lyset har vært tvunget til å vente med å gå til aksjon til det rette øyeblikket kom. Frem til nå har de mørke og deres ledende lakeier som er assosiert med USA Inc. * blitt gitt en viss grad av spillerom. Dette har gjort det mulig for dem å bedrive omfattende lyssky virksomhet, lureri og korrupsjon. Lyset er nå klare til å få en endelig slutt på denne bisarre delen av deres historie. De mørke er overbevist om at Lyset ikke er i stand til å iverksette den type massivt motangrep som kreves for å få en rask slutt på alle deres kjeltringstreker. Men i mellomtiden har flåten vår mottatt ordre fra Himmelen om å gjøre akkurat det. I vårt tilfelle kommer dette til å skje i all stillhet og med støtte fra koordinerte aksjoner fra et antall militære styrker som samarbeider med oss. Disse felles aksjonene har tidligere gjort det mulig å begrense rekkevidden av terroriststyrkene som er kjøpt og betalt av de mørke. Målet er å kutte disse av fra sine finansieringskilder og på den måten sette ut av spill disse mørke elementene, som gjør alt de kan for å opprettholde uro og instabilitet i visse områder på kloden. Samtidig gjør Lysets styrker seg klare til angrep som omsider vil ta ned USA Inc. og deres mange medsammensvorne.

Velstandsfondene som er omhyggelig sikret og forskriftsmessig registrert, er nå klare til å bli utlevert når det rette øyeblikket kommer. Disse prosjektene har tatt mye lenger tid å gjennomføre enn vi til å begynne med forventet. Omfanget av de mørkes infiltrasjon av bankene og de mange relaterte institusjoner, var i virkeligheten mye større enn våre samarbeidspartnere på Jorden først antok. Ikke desto mindre er disse tidligere hindringene som sperret veien, nå ryddet opp i og dette gjøre mange ting mulig. Det er av avgjørende betydning at nye regjeringer og styresett basert på NESARA, blir etablert og blir de mektige voktere av mange viktige prosjekter. Det første som må gjøres er å totalt omforme den misbrukte og enormt korrupte regjeringen i USA. Denne stille revolusjonen vil få en endelig slutt å dette mørke maktsenterets innflytelse som har opprettholdt krig og konflikt i nøkkelområder på kloden, nemlig Midtøsten og Latin-Amerika! Når det er gjort, vil vi også kunne etablere global stabilitet, velstand for alle og reelle fremskritt. Og parallelt med dette kommer å få en endelig slutt på hemmelighetskremmeriet omkring UFOer. Dette vil i neste omgang gjøre det mulig for oss å få dere direkte i tale med hensyn til første kontakt og mentorprogrammene.

De mørke har lenge trodd at vi ikke fullt ut skjønte hvor omfattende og dypt indoktrineringen av menneskeheten, som Anunnakiene hadde gjennomført før sitt fall midt på nittitallet, virkelig var. Alt dette ble vi nøye informert om av våre allierte rett før Fredstraktaten med Anchara ble undertegnet midt på 90-tallet. Vi hadde førstehånds kunnskap hvor dypt inn i deres psyke propagandaen deres hadde nådd. Det første vi måtte gjøre var å samarbeide med Himmelen og våre nye samarbeidspartnere på Jorden for å begynne å motvirke det som gjennom årtusener var blitt innpodet i alle nyfødte barns tanker og sinn. De nye Stjernefrøene som ble født på den tiden, begynte langsomt, men sikkert å vise i hvilken grad disse "normene" var i strid med virkeligheten. I tillegg var det mange som begynte å informere menneskeheten om hva denne onde propagandaen innebar og hvorfor det var galt. Dette førte i sin tur til en rekke modige rettssaker og andre virkemidler for å forandre dette akkumulerte nonsens og erstatte det med sannere og mer levedyktige virkelighetsoppfatninger. Det er disse vidunderlige prosjektene som nå gjør det mulig for dere å kaste ut USA Inc. og etablere et nytt bank- og finanssystem som kan fungere side om side med den nye velstanden.

Vårt klare mål er således å få en endelig slutt på et sett med usanne virkelighetsoppfatninger som har gjort det mulig for de mørke og lakeiene deres å ha kontroll over dere i nesten 13 tusen år. Nøkkelen til dette er deres enorme bevissthetsøkning. Dette ene elementet har gjort dere mye bedre i stand til å støtte Lyset og dets mange aksjoner for å få slutt på maktveldet til de mørke og lakeiene deres i Jordens overflaterike. Dette punktet har blitt det primære innsatsområdet. Å sørge for at regjeringer basert på NESARA kommer til makten er i sannhet avgjørende for at vi skal lykkes. I denne forbindelse er vårt kontaktpersonell daglig i kontakt med våre allierte for å drøfte og samordne planene for vår felles innsats, som nå står på terskelen til suksess. For øyeblikket foregår det en rekke aksjoner som bærer løfte i seg om å gi oss den endelige seieren vi så lenge har ønsket oss. De mørke har vært en fullstendig uforutsigbar fiende som stadig har glippet unna. Dette har skapt forsinkelser som vi til å begynne med ikke trodde ville være mulig. Men nå har vi innkalkulert deres latente svikefullhet i strategiene våre. Vi har til hensikt, om kort tid, å proklamere at vi har lykkes. Når dette er under kontroll, kan vi sikre at dette riket kan få de sterkt tiltrengte belæringene fra de Oppstegne Mesterne!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Verden slik dere kjenner den, er i rask forandring. Disse positive endringene er takket være et sett av visjoner dere og vi kollektivt har holdt levende. Vi er temmelig stolte av den grad av fokus mange av dere har opprettholdt gjennom de siste månedene. Disse energiene demonstrerer tydelig hva Himmelen hadde i tankene da denne prosessen begynte tidlig på nittitallet. Dere har oppdaget hvilke evner dere har og bruker dem til å hjelpe vår felles sak. I den siste måneden er det kommet mange flere på banen som viser samme besluttsomhet. Disse operasjonene viser med all tydelighet hvor mektige dere er i ferd med å bli etter hvert som dere tar evnen deres i bruk og gjør disse vidunderlige meditasjonene til et hovedtema daglig. De er til enorm hjelp for oss Oppstegne Mestere for å øke momentumet i de forandringer som er på vei inn i denne virkeligheten. De mørke har også blitt oppmerksom på dere og innser mer og mer at deres mange drømmer ikke lenger er mulig å realisere. Slutten på disse årtusenene er i sikte! Hosanna! Hosanna!

Hver eneste en av dere er en fryd i våre kollektive hjerter. Vi kan tydelig se hvor langt dere har kommet i løpet av de siste to tiårene! Dere er på vei mot full suksess som vil bringe dere frem til en tilbakevenden til full bevissthet. Denne prosessen har tatt mye lenger tid enn våre samarbeidspartnere opprinnelig antok. Følgelig er det klokt å informere dere om disse forandringene og be dere om å fortsette å gå inn i dere selv, fokusere og bruke visualiseringene deres til å akselerere fremskrittene deres. Dere er en vidunderlig gruppe, kjære Hjerter, som bare så vidt har begynt å vise deres enorme potensial. De neste rundene av forandringer Himmelen vil iverksette er for å akselerere deres mentale og emosjonelle evner. Som dere vet, er hjertet deres et enormt elektrisk senter som på mange måter er fullt på høyde med hjernen deres. Denne prosessen vil fortsette etter hvert som dere gjennomgår ytterligere forandringer i chakraene i hjernen og hjertet deres. Disse forandringene er for å feire deres nyfunne potensial og forberede dere til å møte deres galaktiske mentorer.

Disse forandringene vil skje i tandem med de nye kunnskaper vi har til oppgave å formidle til dere. For lenge, lenge siden førte en rekke avskyelige eksperimenter i Atlantis til at deres forfedre plutselig ble kastet ut i et forvirrende hukommelsestap. Alt dere trodde dere visste, syntes plutselig å være utenfor rekkevidde for dere. Vår oppgave er, om kort tid, å minne dere om det deres forfedre mistet og vise dere hvordan dere kan gjenvinne det. Deretter følger prosessen med gjenforening med slektningene deres, Agarthanerne. Det er ikke lenge til dere får møte dem og vil reise til Agartha sammen med mentorene deres og deres himmelske voktere og bruke deres eget Krystall Lys Kammer til å fullføre deres tilbakevenden til full bevissthet. Vi ser med fryd frem til at dere vil komme sammen med oss til en mektig konferanse hvor vi vil etablere en ny stjernenasjon og sette i gang med det hellige oppdrag som er gitt oss av Himmelens nåde!

I dag fortsatte vi vår rapport om hva som foregår på denne kloden. Store fremskritt blir gjort med å etablere velstand for alle og få på plass NESARA-baserte regjeringer. Vi forventer til fulle at den kommende tiden vil bli en tid som omsider vil gjenspeile alt vi tidligere har fortalt dere. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge