Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 7. juni, 2016


Sheldan Nidle - 7. juni, 2016

9 Akbal, 16 Pax, 12 Manik

Selamat Jalwa! Det dere har ventet så lenge på begynner nå å ta form. Ordrer er blitt gitt om å utløse mesteparten av midlene til humanitære prosjekter og til velstands fondene. Nye tidsskjemaer for å kvitte seg med kabalen og dens myriader av medløpere er nå på plass. De mørke innser at deres tid er over og at arrestasjoner av nøkkelpersoner på mange nivåer enten er i ferd med å begynne eller allerede er iverksatt. Reviderte avtaler trer i kraft etter hvert som de nye pengeoverførings systemene kommer fullt på plass. Valget i USA forventes å bli utsatt når en ny NESARA-basert regjering kan bli formelt kunngjort. Når disse elementene er manifestert, vil en rekke kunngjøringer bli offentlig proklamert. Hovedelementene i disse er allerede nå begynt å dukke opp på Internett etter hvert som nøkkelinformanter, en etter en, begynner å bli klar over hva som er i ferd med å skje. Disse rapportene blir spredt i den hensikt å informere noen av dere om hva som er i ferd med å skje eller dukke opp i horisonten. Snart er tiden kommet for å gjøre slutt på kabalens lange periode med global makt og innflytelse. Denne prosessen har tatt lenger tid enn vi opprinnelig hadde forespeilet oss, men det endelige resultatet vi hadde forventet, er nå i ferd med å bli til virkelighet!

Finansieringsplanene fulgte et meget strengt mønster som ble særskilt administrert av våre forskjellige allierte på Jorden. I den tiden som kommer vil vi få se offentlig arrestasjoner av toppledere fra kabalen. Denne plutselige bølgen av arrestasjoner er en følge av at kabalen har brukt uthalingstaktikker så lenge. De mørke var veldig redde for hvor vi ville sette dem i forvaring. Vi har rett og slett tatt et antall av de forvaringsfasiliteter de selv har bygget og modifisert dem for å passe med våre spesifikasjoner. * De vil oppholde seg i disse arrestasjonssenterne inntil våre mentorer ankommer. Når den tiden kommer vil de bli flyttet til et sted som er mer i samsvar med det som er ønskelig med hensyn til å forberede dem på sin forvandling til fullt bevisste Lysvesener. Denne tiden i begrenset bevissthet er i realiteten et "spill" som opprinnelig ble gjennomført under Anunnakienes overoppsyn. Vårt mål er å endre denne virkeligheten etter Himmelens råd og, på det guddommelig rette øyeblikk, løfte dere alle inn i full bevissthet. Da vil deres nåværende "spill" ha utspilt sin rolle og bli erstattet av en ny virkelighet i full bevissthet. Et nytt sett bevissthetsmessige mål vil da bli normen.

Disse endringene i deres psyke er av avgjørende betydning for hele sluttresultatet. Etterhvert som bevissthetsnivået deres øker, vil dere igjen begynne å forstå hvordan alle disse sjiktene i virkeligheten deres er konstruert. Himmelen hadde nøye planlagt hvordan en virkelighet av høyere bevissthet kunne senkes ned over dere når Atlantidene og de som var av samme støpning som dem, forlot Jordens overflate. Det resulterende konstrukt var ubrukelig for det Anunnakienes hadde til hensikt å gjøre. Himmelen lot det være som det var for med tiden å danne fundamentet for det dere nå går gjennom. Vi er slett ikke som Anunnakiene og vi har de nøklene som trengs for omfattende å forandre denne virkeligheten i løpet av deres tre dager i deres Krystall Lys Kammere. Det vi ser er at for hvert nytt nivå av bevissthet som blir tilført dere, så forårsaker det en tilsvarende justering av tetthetsnivåene i denne virkeligheten. Etter hvert som virkeligheten blir lettere og lettere, så justerer Himmelen langsomt, men sikkert hvordan dette relaterer seg til gjenforeningen av Gaias overflate- og indre virkeligheter. Når vi ankommer og mentorene introduseres for dere, først da kan vi begynne den spesielle prosessen med å bringe disse to virkelighetene helt på linje med hverandre. Som dere da skjønner, ligger fortsatt det beste foran dere!

Det har tatt lang tid for dette prosjektet å komme i gang. Husk på at vi bare har vært på dette oppdraget siden 1990-tallet. Deres solare krise startet tidlig på 70-tallet. Således gikk det nesten tjue år før vår enorme flåte ble sendt hit i begynnelsen av 1990-årene. Dette tidsgapet hang sammen med to tiår med innledende forandringer som Himmelen innførte på grunn av klager over deres høye herskere Anunnakiene. Da vi ankom eksisterte det et slags fait accompli. Himmelen gjorde det helt klart at vi var her på et spesialoppdrag og følgelig skulle vi ikke gripe inn i balansen i noen særlig grad. Det første tiåret skulle bli kjennetegnet av freden med Anchara som begynte midt på 90-tallet. Vår innledende oppgave var å bli allierte med de mange ulike Lysets styrker som fantes på mange steder over hele Gaias overflate. I tillegg har vi gjentagne ganger gjennom de påfølgende tiårene måttet justere planene for når, og hvordan, vårt oppdrag faktisk skulle forløpe. Ikke desto mindre går dette oppdraget nå på høygir og bidrar med hjelp til de ulike Lysets styrker i denne verden! Tiden har kommet for en storslagen, global bevissthetsrevolusjon!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Våre forskjellige hemmelige hellige samfunn er nå i ferd med å sluttføre de nødvendige forarbeidene som vil føre til et antall nøkkelarrestasjoner og fjerningen av den nåværende de facto amerikanske regjeringen, som opprinnelig ble illegalt etablert i 1871. Slutten på denne ulovlige regjeringens tyranni er forutsetningen for fremveksten av en NESARA-basert republikk. Denne nye nasjonale ledelsen er, mine Venner, den kraften som på lovlig vis muliggjør gjenopprettelsen av vår sanne grunnlov og sårt tiltrengte tilbakevenden til folkerettslige prinsipper. Før den amerikanske borgerkrigen var Amerika rettledet av sin historie og kloke anbefalinger fra Washington, Jefferson og Madison. Sydstatenes løsrivelse og den smerte og strid som ble til Borgerkrigen, endret dette på subtilt vis. Nasjonen ble liggende åpen for en falsk bevegelse ledet av en gruppe kjeltringer og såkalte patrioter som innførte et urettferdig system for gjenforening av landet, hvilket med tiden førte til loven om reorganisering av regjeringen i Washington D.C. i 1871. Denne helt klart kriminelle handlingen ble starten på en rekke hendelser som betydde slutten på den grunnlovsbaserte myndighetsutøvelse i USA.

Vi Mesterne var fullstendig sjokkert over hva den mørke kabalen hadde greid å få gjennomført. Dette var den mørke tiden hvor alle de målene vi hadde satt i 1776 begynte å bli totalt ignorert. Det skulle komme til å gå enda 90 år før noen i Presidentposisjon brukte sin innflytelse til å gjeninnføre en myndighetsutøvelse som overhodet var i nærheten av grunnlovsbasert. Da han ble myrdet ble det klart at tiden ennå ikke var kommet for at det var mulig å eliminere de mørke og deres korrupte nettverk i den amerikanske regjeringen. Til slutt ble NESARA gjort til lov, og nå er øyeblikket kommet for at den kan tvinges gjennom. Vi takker dere, som tidligere, for deres vidunderlige energier som er til umåtelig hjelp for denne edle sak. Siden 1990-årene har velstandsfondene våre vært uløselig knyttet til den formelle proklameringen av denne nye NESARA-republikken. Det er vår intensjon å sikre at disse pengemidlene fører til en dyp gjennomrenselse av den nye Amerikanske republikken og til det samme over hele kloden etter tur. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Et nytt bevissthetsløft finner sted inni dere. Øyeblikket er kommet for å begynne utrenselsen av alle de løgner og usannheter de mørke så lenge har brukt for å kunne manipulere dere. Denne prosessen vil nå enda et nytt nivå når flåten vår omsider lander og dere kan lære om Agarthas historie. Disse avsløringene vil totalt forandre hvordan dere betrakter deres opprinnelse, når dere får lære i detalj om hvordan Gaia ble født og hvorfor hver av oss kom som kolonister for å være de utvalgte voktere av denne særdeles hellige kloden. Vår langvarige relasjon til hvalene og delfinene vil også bli fortalt dere, først fra oss og deretter av mentorene. Mye kommer til å skje vesentlig raskere så snart de nye regjeringer og styresett er på plass. Mange av dere har fortsatt ikke den ringeste idé om hvordan disse få begivenhetene vil føre til gjennomgripende forandringer i hvordan dere oppfatter denne virkeligheten. Vi ser med glede frem til å omgås fritt med dere og at vi sammen kan skape et vakkert og jomfruelig rent nytt rike.

I dag fortsatte vi vår rapport om hvordan Lyset er i ferd med å løse dagens situasjon. Vi forventer helt og fullt at vi om kort tid vil bevitne begivenheter som vil skape de forandringene vi lenge har fortalt dere om. Vi ber dere derfor å bære dette nye Lyset høyt og ønske deres kommende nye nasjonale ledelser og en uendelig velstand velkommen! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge