Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 3. mai, 2016


Sheldan Nidle - 3. mai, 2016

6 Manik, 0 Moan, 12 Manik

Selamat Jalwa! For øyeblikket har prosessen med å overføre avgjørende viktige pengemidler saktnet lite grann for at de kan bli omhyggelig beskyttet av nye sikkerhetsprotokoller. De kinesiske urgamle familiene er bekymret på grunn av at det i et antall tilfeller har skjedd ting som truer den fortsatte flyten av fonds. Den mørke kabalen fortsetter å gjøre alt i sin makt for om mulig å forpurre denne stadig økende strømmen av pengemidler. Angrepet mot SWIFT, koplet med en generell økning i mengden av hacking-angrep mot overføringsprosessen, gjør at den generelle sikkerheten for øyeblikket ikke er tilfredsstillende. Dette er årsakene til at de urgamle familiene beordret en midlertidig stans i overføringen av pengene. Denne nedbremsingen varte kun en kort 48 timers periode og snart var alt i gang igjen. Det er antatt at dette forsiktighetstiltaket førte til et sett av positive mottiltak som gjorde det mulig å ta tilbake alle pengemidler som eventuelt hadde forsvunnet i løpet av denne korte stansen. Disse tiltakene førte til at alle vanskeligheter nå kan møtes med nye strategier, hvilket gjør at pengemidlene kan overføres med langt større sikkerhet fra punkt til punkt. Som dere ser blir ethvert problem raskt tatt tak i og overvunnet!

Vi gjør oss derfor klare til å utlevere velstandsfondene til dem som var så heldige at de lyttet til rapportene om disse fondene på midten av 1990-tallet. Denne blokken av utleveringer vil bli mottatt av dem som i stor grad hadde gitt opp tanken på at dette noensinne ville skje. Bush-familiens syndikat stjal uten å blunke mesteparten av disse pengemidlene i perioden mellom slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Disse pengene greide man å gjenerverve for litt over ti år siden og disse danner basis for kriminalsaker som dette vidtfavnende syndikatet vil bli stilt for retten for. Vi venter imidlertid med å iverksette disse meget spesielle arrestasjonene til alle anklagene med sikkerhet er rettskraftig dokumentert og rettssakene kan settes i gang. Dette kriminelle syndikatet har vokst jevnt gjennom det siste halve tiåret. Det ser ut som praktisk talt hver eneste amerikanske president i de siste tre tiårene har forsynt seg av denne enorme honningkrukken. Omfanget av korrupsjon og regelrett tyveri har tilfredsstilt enhver lille seksjon av den entiteten vi kaller “korporasjonen USA”. Det er helt klart at det er nødvendig at denne entiteten forsvinner så fort som overhodet mulig når vi har “hentet inn” alle de mistenkte. Enden er nær for dette regimet!

For øyeblikket er denne virkeligheten i ferd med å forandre seg langsomt, men sikkert. Den mørke kabalen tror feilaktig at deres anstrengelser for å reparere den nåværende virkeligheten kan lykkes. Ingen ting er fjernere fra sannheten! Små rifter i tid/rom kontinuumet dukker opp over alt. Himmelen forstår at denne virkeligheten kan forandre seg bare så og så raskt for at den skal greie å “henge med”. Ytterkantene av denne virkeligheten er som et enormt nett fanget i turbulensen til en mektig hvirvelstorm. Dette nettet vil ryke, maske for maske, inntil det ikke lenger kan brukes. Dette er hva som skjer med energistrukturene som utgjør denne virkelighetens livskrefter. Den eneste muligheten er å transformere den til et konstrukt av mye lavere densitet. Denne høyere virkeligheten tvinger overflatemenneskeheten til å ha stadig lavere tetthet og dette innebærer samtidig stadig høyere bevissthetsformer. De mørkes avmektige, ja nærmest latterlige små angrep, kan ikke fortsette stort lenger under Himmelens respons på hvordan sakens tilstand er. Naturen avskyr vakuum. Ethvert forsøk på å forhindre den naturlige flyten av energier er dømt til å mislykkes. Innerst inne innser den mørke kabalen at dette er sant og stålsetter seg for øyeblikket for det uunngåelige.

Vi kan se hvor nær deres allierte på Jorden virkelig er den totale, altomfattende seier. Som vi akkurat har slått fast er det naturlige og svært himmelske krefter i arbeid her. Våre operasjoner støtter fullt ut denne kraften og vi forventer å se klare indikasjoner, på alle fronter, på denne kraftens fremmarsj. Himmelen vet eksakt hvor mektig det som foregår i sannhet er. Så snart denne sannheten går opp for dere og danner en ny basis og norm for deres virkelighetsoppfatning, vil det ikke lenger være mulig å vende tilbake til et virkelighetskonsept av lavere energier. Denne virkeligheten har rett og slett blitt ledet inn i en enveiskjørt bane frem mot en nyere normalitet av langt lavere tetthet. Disse endringene påvirker alle aspekter av forandring. De mørkes ondsinnete planer har overhodet ingen mulighet til å fungere. Alle livsformer kan nå sanse at disse høyere energiene forvandler dere og alt annet i denne virkeligheten. Det gamle måten å tenke og handle på er allerede borte og ett nytt sett av bevissthetsregler er i ferd med å ta over. Dette endrer hvordan denne virkeligheten fungerer og dette skjer i hovedsak på mikroskopisk nivå. Dere er bevisste Vesener som nå begynner å bli klar over disse forandringene og deres indre oppfatninger er i rask forandring. I virkeligheten befinner dere dere på terskelen til noe som med rette kan kalles "aldeles vidunderlig".

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! I løpet av de siste månedene har våre ulike samarbeidspartnere fullført de endelige prosedyrene som skal bring dere velsignelsene deres. Disse operasjonene hadde stor hjelp fra iherdiginnsats og juridiske manøvrer gjennomført at en rekke nøkkelpersoner som har oppdaget hvordan man kan lykkes med å stanse den mørke kabalens legioner. Følgelig kan vi meddele at en serie nøkkel-utleveringer kan gjøres om kort tid. I tillegg er vi velsignet av Himmelens stillferdige virke i kulissene. Særdeles hellige Vesener har lagt alt til rette for en rekke mirakuløse begivenheter som raskt vil endre hvordan den nåværende virkeligheten fungerer. Enhver virkelighet styres av et sett med regler som, når Himmelen anser det nødvendig, kan endres. Dette er nå i gang. På guddommelig vis er Himmelen nå i ferd med å skape en ny virkelighet for oss, eller bygge en "bro" til en ny virkelighet om man vil. Mens alt dette pågår kan vi forvente at de mørkes makt vil svinne hen og at Lysets kraft vil fortsette å øke. Vi takker Himmelen for disse velsignete dispensasjoner. Halleluja! Halleluja!

Disse forandringene i energiene henger sammen med et sett av viktige velsignete prosesser. Tettheten deres avtar igjen, og nye chakraer kommer på plass i dere. Disse ulike prosedyrene som Himmelen gjennomfører, løfter bevisstheten deres oppad gir kroppen deres flere nye chakraer. Da de gjennomførte sine avskyelige handlinger for nesten 15.000 år siden, sørget Atlantis’ vitenskapsmenn for, uten at dere visste det, å redusere bevisstheten deres og øke den generelle densiteten i kroppene deres. Som vi har påpekt overfor, er Himmelen nå i ferd med å reversere dette avskyelige eksperimentet. I løpet av den påfølgende herskertiden til Anunnakiene ble dere servert løgner som fikk dere til å tro at disse forandringene var en naturlig ting å gjøre. Dette er svært langt fra Sannheten! Vår oppgave har vært å benytte våre kjærlighetsbaserte metoder og nåde til å beskytte dere og samtidig forberede dere til å motta helt avgjørende viktige belæringer med hensyn til sannheten. Vi har arbeidet med dette gjennom de siste 3.000 årene! Vi takker Himmelen for all den hjelpen vi har fått til å gjennomføre dette særdeles guddommelige oppdraget!

Gaia har gjennom de siste 13.000 årene måttet leve med to forskjellige virkeligheter. Med de avsluttende forvandlingene som vil lede til deres Oppstigning, kan Gaia igjen bringe denne kloden tilbake til én virkelighet. Denne nye virkeligheten skal gjenspeile Inner-Jorden og opprette to nye firmamenter i hennes nye atmosfære. Disse handlingene vil bringe henne og hennes søsterplaneter tilbake til der de var da Atlantis først falt. Denne forbløffende, jomfruelig rene verden vil så danne kjernen i et aldeles vidunderlig solsystem. Dette nye solsystemet vil inneholde 12 hovedplaneter og en sentral sol av overdådig stråleglans! Dere skal være denne uendelig vakre, nye stjernenasjonens voktere og ivaretakere. Vårt felles fokus og daglige bønn, så vel som våre meditasjoner, skal hjelpe til å gjøre alt dette mulig. Himmelen vil gi hver og en av oss en hellig oppgave med å hjelpe resten av denne galaksen i sin endelige overgang tilbake til Lyset. Denne guddommelige gjerning vil bli gjenspeilet i alt som skal gjøres i de talløse galaksene omkring oss! Hosanna!

I dag fortsatte vi våre ukentlige rapporter til dere. Mange forbløffende begivenheter står helt på terskelen til en utrolig fullføring av dem alle sammen. Himmelen gjennomfører sin aldeles vidunderlige plan som du og jeg er en vidunderlig del av. La oss alle, hver på sin måte, arbeide for denne aldeles strålende nye virkeligheten! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge