Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 31 mars, 2015

Sheldan Nidle - 31 mars, 2015

12 Oc, 8 Mac, 11 Ik

Selamat Balik! Vi kommer med en del nyheter om de fremskrittene som gjøres med å fastsette et tidsskjema for utleveringen av velstandsfondene deres. Veldig mye avhenger av to viktige beslutninger. Disse blir nå nøye gjennomgått av et antall av de urgamle familiene, med tanke på hvordan disse massive utbetalingene skal håndteres av de myriadene av banker som er involvert i de stadig voksende nettverkene. Mange regjeringer er også godt involvert i overføringene av disse pengene til dere. Her er det viktig å merke seg at det er sikkerheten til disse fondene som er hovedårsaken til forsinkelsene i de siste par årene. Det er temmelig krevende å arrangere et slikt system hvis de sentrale organisasjonene, som er nøkkelen i denne prosessen, hårdnakket motsetter seg en slik massiv overføring av pengefonds. Disse forsinkelsene er blitt tatt tak i og et nytt system lagt midlertidig på plass. Dette systemet skal brukes til å teste funksjonaliteten og effektiviteten av et enda nyere et. Swift kodene, eller "Society for Interbank Financial Telecommunication" kodene, vil bli erstattet av et nytt system, som for øyeblikket er under utvikling. Dette systemet henger sammen med den nye kinesiske AIIB (Asian Infrastucture and Investment Bank), den nye BRICS-banken, pluss en rekke banker i Europa, Asia, Oseania samt Sør- og Nord-Amerika.

Kort sagt: et nytt system er i ferd med å komme online for å skape de nødvendige forutsetninger for global velstand for alle. Denne prosessen krever uttesting av nøkkelfunksjoner og i tillegg at prinsippene i valutareformen blir innført i tilstrekkelig stor grad globalt. Av denne grunn befinner vi oss for øyeblikket i en overgangsfase hvor regjeringene kan bli klare til å "nullstille" det nåværende systemet og skape et nytt et. Slik sett er det en del valutaer som vil utgjøre "hovedtyngden" i denne nye oppstarten. Inntil dette er online i sin helhet, står ny-oppstarten på vent. Det er uheldig at uenighet om visse ting for øyeblikket forsinker dette nye systemet. En del nøkkelstyrker bruker for øyeblikket sine egne ressurser for å fremskynde en løsning på disse vanskelighetene. Uansett vil det ta kun kort tid, historisk sett, å løse disse tingene med full suksess. Vi kjenner til dette gjennom hva i blir utsatt for daglig. Vårt kontakt og kommunikasjons-personell arbeider iherdig med et antall organisasjoner, som inderlig ønsker å få dette nye systemet opp og gå. Vi har til hensikt å bruke vår innflytelse til å presse gjennom de avtalene som først ble foreslått i fjor, men som aldri ble ordentlig satt i verk.

Når nå denne prosessen går fremover, kan vi se at et antall nøkkelindivider er mer enn villige til å sørge for at det blir en suksess. Denne voksende entusiasmen gjenspeiles i pengemidlene til velstandsfondene. Grev St. Germain og Quan Yin ønsker at disse fondene blir distribuert til dere så snart som overhodet mulig. Våre ønsker gjenspeiler disse edle ønsker. Vi vet likevel nøyaktig hvor ondsinnete den mørke kabalen i sannhet er. Følgelig beveger vi oss langsomt, men likevel sikkert fremover. Utbetalingen av disse økonomiske midlene er knyttet til NESARA. Vi forstår dette og arbeider med kompliserte forhandlinger for å sørge for at disse fondene blir utløst og deres endelige fordeling blir utført på korrekt vis. De nåværende kabal-orienterte regjeringer ved makten bruker all sin ondsinnete sluhet til å forsinke prosessen. Vi ser det som vår oppgave å bruke våre evner til å få fart på denne prosessen på en eller annet måte. For øyeblikket ser vi at de mørke lykkes med å bremse den ned. Vår hensikt er å sette inn mottiltak mot dette slik at dere kan få anledning til å bruke disse velsignelsene deres til å hjelpe menneskeheten. Det er fortsatt mye som må gjøres. Det er en naturlig flyt i alt dette som vi benytter oss av, og vi har til hensikt å bruke denne til å øke farten slik at denne nye virkeligheten kan manifestere.

For lenge siden, i Atlantis, var dere fortsatt full bevisste Vesener. Dere brukte evnene deres daglig for å legge press på de mørke for å bringe deres rike tilbake til slik det var i det forgangne Lemuria. Dette førte til slutt til at den Atlantiske eliten ble klar over hva deres forfedre holdt på med. Denne avskyelige eliten samarbeidet med sine mørke rådgivere for å klekke ut en ekstremt ond plan som førte til deres fall ned i begrenset bevissthet. Himmelen er nå fast bestemt på å reversere denne mørke dåd og bringe dere tilbake til full bevissthet. Vi er her for å innvarsle denne vidunderlige forandringen for dere. Så langt har vi forhindret de mørkes omfattende forsøk på å gjennomføre sin onde planer for dere. Vår oppgave er å se til at de som ønsker det beste for dere alle i sannhet seirer. Himmelen har kansellert hele det mørke scenario. De som for øyeblikket har den egentlige makten i deres verden er i hovedsak mørke; ikke desto mindre er tidevannet i ferd med å snu. Vi er glade for det som skjer og fast besluttet på å fortsette med våre prosedyrer for å gjøre virkelighet av slike forandringer, helt til de mørke ikke er mer enn en fotnote i deres historie. Og vi er helt innstilt på å gjennomføre masselandinger når tiden er moden for det. Dere trenger en spesiell tid til å samhandle med mentorene deres.

Namaste, Vi er deres Oppstegne Mestere! Den tiden vi nå er inne i er i sannhet en velsignelse. Våre samarbeidspartnere arbeider for å ta i bruk et antall avgjørende virkemidler for å fratvinge de mørke sin makt. Alt dette gjøres i og med Kjærlighet og ut fra hjertet! De mørke har i lang tid ignorert alle våre forsøk. Det er først nylig at de har sett hvordan vårt arbeidsmønster som involverer gull og juridisk presedens vil komme til å kaste dem fra makten. Dette har forårsaket en viss grad av panikk blant dem. Alle deres forsøk på å innføre en slags global militær maktovertakelse og innføring av militær ledelse av domstolene* som svar på alle våre anstrengelser, har feilet. Vi står ved et punkt som ingen av oss har befunnet oss siden endetiden for det mørke Atlantis. Vi vet at denne gangen vil resultatet bli et helt annet! Vi skal gi dere deres frihet tilbake, kjære Dere! Når dere påny gjenerverver deres fulle bevissthet, vil oppgavene våre bli mer sammensatte. Himmelen har gitt oss oppgaven å være deres veiledere på Himmelens vegne. Vi skal tilby dere spesiell rådgivning og vise dere ulike alternative måter å gjennomføre deres hellige oppgaver på. Sammen skal vi utforme en ny stjernenasjon og en vidunderlig fremtid for oss alle!

Det aller viktigste poenget er at det går opp for dere hvem dere egentlig er. Gå dypt inn i dere selv og oppdag gjennom meditasjon hvordan dere i virkeligheten "virker". Bruk denne daglige øvelsen til å forstå fullt ut hvem dere er. Lær dere å konsultere deres Indre Selv. Bevissthet er noe dere kan manifestere. Det er som en åndelig hage. Ved å pleie den kjærlig og omhyggelig, vil deres indre rike begynne å vokse frem. Det er noe helt unikt. Det er en mild og kjærlighetsfull kilde til så mange vidunderlige ting. Når dere viser at dere steller den kjærlig hver dag, vil stor visdom begynne å vokse frem. Til å begynne med er det simpelthen enkle ordtak. Så blir det mer intenst og svar på deres spørsmål kommer frem gjennom deres daglige konversasjoner. Og snart vil dere se frem til hver eneste nye "arbeidsøkt" med glede. Deres indre visdom vil begynne å gi dere nye måter å betrakte livet deres og deres daglige rutiner på. Dere vil bli roligere og bedre i stand til å takle enhver vanskelig situasjon. Denne stadig økende visdommen blir noe dere kan bruke til å planlegge deres liv!

Etter hvert som dere blir mer bevisste, vil dere lære hvordan deres nå mye mer integrerte Selv på vidunderlig vis kan planlegge og gjennomføre deres liv. Dere begynner å se ting som dere tidligere ikke la merke til. Dere kan se tydelig hvordan livet deres strømmer og hvordan dere kan oppdage hvilke ting som egner seg best til å takle enhver situasjon. Dere er mye mer i stand til å beholde roen og øke deres vennlighet generelt. Dere begynner å tiltrekke dere ting eller hendelser som dere ønsket skulle skje. Dere begynner å utvikle et energifelt omkring dere som fremstår som fordelaktig for dere. Det som en gang syntes så vanskelig, blir nå mye lettere å manifestere. Den tiden dere er fylt av glede vil naturlig øke. Sannelig, hele deres fremferd mot andre vil synes å endre seg. Livet blir en stadig mer vidunderlig opplevelse. Flere og flere av dere drar nytte av gledene ved meditasjon blandet med bønn. Lær dere å være vennlige og omtenksomme. Dette vil gi dere mye fordelaktig for dere selv. Vi Mestere har lært av dette og lært det videre til andre. Vær alltid vennlige og omtenksomme!

I dag fortsatte vi med budskapene våre. Hensikten med disse er å informere og "sette energien" for dette riket. Den mørke kabalens autoritet i dette riket er nå i ferd med å nå sin slutt. Tiden for storslåtte feiringer nærmer seg, sammen med vår formelle ankomst til deres vakre kyster! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)
Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge