Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 23 mars, 2015

Sheldan Nidle - 23 mars, 2015

5 Akbal, 1 Mac, 11 Ik

Selamat Jarin! Vi kommer mens Moder Jord nærmest svimler på grunn av den enorme mengden av energi som blir sendt hit fra Himmelen. Denne energien er et symbol på nødvendigheten av, som Himmelen har gitt uttrykk for, at Gaia får løst de nåværende problemene som Lyset stadig står møter. For øyeblikket står dere fortsatt på terskelen til store forandringer. Sannheten er at disse forandringene er forløperen til en rekke begivenheter som er klare til å manifestere. Disse energiene er ment å være de mektige lynnedslag som får i gang en omfattende runde med avgjørende viktige forandringer. Det første området for disse forandringene vil være bank- og finanssystemet deres. De nødvendige instrumenter for et nytt og mer effektivt og rettferdig banksystem er allerede implementert. Disse endringene blir for øyeblikket testet. Så lang ser det ut til at suksess er sikret. Parallelt med dette blir de mange bankene som fortsatt holder på det gamle systemet, tvunget til å akseptere det nye. Tallrike nasjoner i Europa, Afrika, Asia så vel som Sør og Nord-Amerika, driver allerede etter de nye reglene. Og samtidig er det mange flere slike institusjoner over hele kloden som er i ferd med å føye seg inn i rekken. Vi forventer at enda flere banker vil være med å skape et virkelig vidunderlig nettverk som vil gjøre bankvirksomhet mer effektivt og rettferdig over hele kloden. Disse forandringene krever, for å fullføres, at NESARA blir proklamert i Nord-Amerika. Sterke krefter arbeider for øyeblikket for å nå dette målet.

Forandringene i det globale banksystemet er likevel kun begynnelsen på en verdensomspennende innsats for å gjøre bankvirksomhet til et instrument som skal hjelpe menneskeheten, ikke holde den nede. Gjennom årene har vi bevitnet at denne klodens største banker, og deres tallrike multinasjonale partnere, har drevet krig mot menneskeheten og gjort alt de har kunnet for å skaffe seg verdensomspennende kontroll over dere. Denne krigen om oppfinnelser og penger er nå faktisk over. Fiat-pengene som de har tvunget gjennom, har tapt og de første stegene for å innføre en ny type global valuta har begynt. Disse endringene er ment å nyfastsette de ulike valutaenes verdi over hele kloden og omsider innføre en ny gullstandard igjen. I tillegg vil det komme en forløper til et nytt sett med standarder for "helt rene" transaksjoner med disse pengene over hele verden. Den mørke kabalen, som hadde fullstendig makten over dere, er nå i ferd med å svinne hen. Dens enorme makt blir nå fratatt dem. Dere står på terskelen til å bevitne at de høyeste lederne i dette en gang så mektige monopolet blir arrestert og fjernet fra sine stillinger. Regjeringer som en gang var institusjoner som blindt adlød kabalens ordrer, vil bli skiftet ut under vekten av implementeringen av NESARA.

Dette nye riket vil preges av en nåderik forvandling. Dere vil få bevitne en global gjeldssletting og få oppleve at disse nye regjeringene kunngjør vår eksistens og nærvær. Disse formelle kunngjøringene vil gjøre at vi kan tre frem for dere og åpent informere dere om tidsplanen fremover. Når den tiden kommer, kan vi kunngjøre en del foreløpige landings-instruksjoner. Vi ønsker at dere skal ha en klar idé om hvor mange speiderskip som, i henhold til våre planer, er planlagt å lande ved deres vakre kyster. Mentorene våre ønsker også å komme i gang med en generell dialog med dere. Det er viktig at vi sammen begynner en diskusjon om deres sanne historie. Mye av det dere vet er improvisert spekulasjon. Deres fall ned i begrenset bevissthet i Atlantis må ses i lys av hva som skjedde i den siste perioden av Atlantis herskertid. Til og med Atlantidene hadde hissige diskusjoner seg imellom om denne mørke politikken for hvordan opprørske dissidenter skulle straffes. Således ble denne politikken nådestøtet for dette landet og førte til dets totale ødeleggelse. Det er nødvendig at dere kjenner denne historien og forstår den i sitt rette lys. Kabalen har manipulert dere altfor lenge!

Vår primære hensikt er å informere dere slik at dere får full klarhet i alt dette og å forberede dere til deres tilbakevenden til full bevissthet. Våre mange mentorer forstår dette og deres oppgave er, med hjelp av de Oppstegne Mesterne, å gjøre dere grundig klare for å få tilbake deres fulle bevissthet. Denne hellige prosessen krever at dere først kaster av dere de mange feilaktige oppfatninger Anunnakiene har innpodet i dere, og som har blitt gjentatt av lakeiene deres. Den nåværende kabalen kjenner denne historien i alle detaljer. Gjennom årtusenene har forfedrene deres tvunget gjennom disse falske oppfatninger og tro, og brukt dem for å manipulere og kontrollere dere. Sannheten er at dere er frie Vesener, hengivne til Kjærlighet og Lys og i guddommelig tjeneste for Lyset. Denne tjenesten ble bragt til opphør gjennom de manipulerende strategiene til et antall vitenskapsmenn og prester i Atlantis. Dere vil om kort tid gjenoppta denne tjenesten. Det er mye vi er skjebnebestemt til å oppnå sammen. Vi ønsker deres storslagne stjernenasjon velkommen tilbake. Mange nasjoner som en gang var del av Ancharas Imperium, venter i glede og forventning på at dere skal utføre deres guddommelige tjeneste overfor dem, og i sannhet i hele det fysiske skaperverket! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag med meget gode nyheter! Gjennom de siste tiårene har vi fulgt med mens våre samarbeidspartnere har benyttet sin juridiske og finansekspertise til å skape et scenario som kunne tvinge den mørke kabalen inn i et hjørne, slik at det kunne bli satt en endelig stopper for deres mange ulike fordekte metoder. De mørke la endeløse hindringer i veien for våre samarbeidspartnere. Imidlertid, da flåtene til våre familier fra verdensrommet ankom, førte dette til et annet resultat. Disse ambassadørene fra Rommet brukte sin stadig mer fordelaktige posisjon til omsider å skape et alternativ til det som skjedde om igjen og om igjen. Med ett begynte dommere å signere dokumenter og utstede spesielle rettsinnkallinger. Denne prosessen som hadde gått så tregt så lenge, skjøt plutselig fart, akkurat som mange av Himmelens profetier hadde forutsagt. Slutten på vår årtusener lange reise hadde endelig begynt å oppnå Lysets mål for dette fysiske riket. Vi hadde regelmessige møter med deres kontakt- og kommunikasjonspersonell i Agartha. Et tidsskjema for menneskehetens suksess tok raskt form.

Denne prosessen var opprinnelig ment å begynne langsomt og så vinne stadig større kraft. Dette har også vært tilfellet. Men det var først i den siste delen av det første årtiet etter millenniumskiftet at vi begynte å se reell fremgang. Den mørke kabalen begynte vår dialog med en følelse at de på et eller annet tidspunkt lett kunne spille ut et av sine trumfkort og vinne over oss. Takket være de mange kontaktpersoner fra den Galaktiske Føderasjonen, begynt denne holdningen hos kabalen å gi etter. Da det andre tiåret begynte, trakk de mørke seg til å begynne med tilbake og avbrøt alle forhandlinger. Mer enn et år etter dette ble de av vår kontaktpersonell tvunget til å tenke over saken på nytt. I den ånd, tok forhandlingene til igjen. Men resultatet ble som i mange tidligere konfliktmøter. Denne gangen ble samtalene reddet av det pågående forhandlingspress og økende makt blant våre mange urgamle familier. De mørke ble tvunget til å se i øynene at de ikke lenger satt med de sterkeste kortene!

At dette skjedde var en velsignelse for oss og vi gledet oss over hva denne kontinuerlige interaksjonen mellom disse høyverdige familiene og disse guddommelige ambassadørene fra Rommet skapte av resultater. Som dere kan gjette, strålende Sjeler, begynte de mørke langsomt å gi etter for våre mange krav. Dette førte oss til her vi nå står. De yngre nasjoner i verden kom sammen, med hjelp og beskyttelse fra de nasjonene som brukte sin felles makt til å utforme en aldeles velsignet allianse! Vi står nå ved selve porten til et nytt rike i påvente av de neste brikkene som nå raskt er i ferd med legges på plass. Dette mørke, globale oligarkiet er nå i ferd med å falle overende. De er ikke lenger de som bestemmer være eller ikke være i denne verden. De er redusert til å være kun én av aktørene på scenen. Vi velsigner Himmelen og takker alle som har brukt sin makt og sine ressurser til å hjelpe menneskeheten. Vi fortsetter å være fulle av Lys og Glede over alt som skjer rundt om på denne kloden. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi å informere dere om det som for øyeblikket foregår omkring på kloden. Vi har kommet stadig nærmere en løsning og tiden hvor våre familier fra Himmelen og fra verdensrommet kan være oss nær. Vi har fortsatt mye som skal gjøres. La oss vie denne tiden til å gjøre de nødvendige forandringene mulige. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og endelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)
Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge