Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 7 april, 2015

Sheldan Nidle - 7 april, 2015

6 Caban, 15 Mac, 11 Ik Dratzo!

Vi kommer denne gangen med mere gode nyheter! Kontaktpersonellet vårt forteller at våre allierte er i ferd med å forberede utløsningen av velstandsmidlene om kort tid. For øyeblikket foregår de ulike uttestingene av systemet. Påskehøytiden har forsinket denne prosedyren en liten smule. Uansett står den grunnleggende intensjonen fast – nemlig å distribuere de ulike velsignelsene til dere på vellykket vis. Den mørke kabalen er ikke lenger i stand til å stanse denne fremgangen. Målet er for øyeblikket at denne prosessen skal være fullført i løpet av tidlig på våren. Inntil da, forvent å se begivenheter og hendelser som hinter om at ingen ting vil forandre seg med det første. De mørke vet sannheten om hva som faktisk skjer og forstår at det ikke finnes noen vei for dem ut av den krisesituasjonen de for øyeblikket befinner seg i. Våre ambassadører er for øyeblikket i gang med å sette opp en plan for når og hvordan nye regjeringer og styresett skal manifestere. Alle disse fantastiske nyhetene betyr at vi med god fart nærmer oss avsløringen om vår eksistens og nærvær. Våre allierte fra Agartha, sammen med og deres Oppstegne Mestere, er derfor i ferd med å forberede et antall belæringer som er av avgjørende viktighet i denne sammenheng. Flåten vår fortsetter å begrense hvordan de mørkes eksotiske våpensystemer kan brukes. Vi har begrenset det til en liten håndfull mindre tilfeller.

Gaia er på samme vis i ferd med å øke tempoet i sine forberedelser til massive endringer på sin overflate. Vårt kontaktpersonell følger fortløpende med på dette og konfererer daglig med hennes Åndelige Hierarki og slektningene deres fra Agartha. Når den tid kommer, vil dere bli raskt forflyttet til deres Agarthanske hjem. Før dette skjer vil dere selvfølgelig bli instruert av mentorene deres om alle aspekter ved full bevissthet og hvordan dere kan forandre dere selv for bli klare til den endelige forvandlingen. Alt dette krever at vi gjennomfører det programmet som er foreskrevet for oss i den guddommelige planen. Følgelig er vi for øyeblikket i god fremgang med hensyn til en rekke avgjørende forutsetninger. Landingsplanene er blitt noe endret i samarbeid mellom Agarthanerne og oss. Alt dette vil vi ta opp med dere i dybde og bredde i noen av de meldingene som vil følge. Det viktigste elementet i dette er deres forflytning til Agartha og deres rolle i å hjelpe Gaia med å kaste av seg alt som forurenser hennes jord, vann og luft. I disse oppgavene har vi har så absolutt til hensikt å bistå dere. Likevel er det slik at dere allerede har den teknologien som trengs for å lykkes med denne mektige oppgaven. Denne teknologien vil bli gitt dere av deres nye nasjonale ledere!

Etter hvert som bevisstheten deres øker, blir dere mere klar over det skjøre forholdet mellom naturen og dere selv. Denne prosessen gjør at dere vil forstå at deres globale bosetningsstruktur må forandres. Tidligere har dere ignorert naturen, men nå kan dere se hvor avgjørende viktig dette skjøre forholdet virkelig er. Hvert eneste aspekt av dette forholdet har vært skadelig for naturen. Nå ser dere se hvordan deres oppfatninger og holdninger er i ferd med å få naturen til å bryte sammen. Overflaten på enhver bebodd planet er hellig for den. Når dere først har lært dette, vil dere forstå årsaken til at kun en liten populasjon til enhver tid kan ha tilhold på overflaten. De store byene deres må overgis (gis tilbake) til naturen, mens dere trekker dere tilbake til den skjønnheten som er den hule Jordens indre riker. Her kan dere skape en ny form for skjønnhet og leve et virkelig vidunderlig liv. Gjennom talløse årtusener har vi lokalisert mesteparten av vårt samfunn i en rekke krystallbyer i planetens indre. Vi sender kontinuerlig spesielle grupper til gravitasjonelle noder på planetens overflate for å sikre at økosystemene hennes blir ordentlig tatt vare på og har en fullkomment sunn klode å bo på.

Slik tar vi til daglig kjærlig vare på vår verden og vår stjernenasjons helse generelt. Vi avholder møter hvor spesielle representanter fra hver enkelt verden møtes og utarbeider en rapport som leses og kommenteres av hvert eneste medlem av vår stjernenasjon. Vi er i Himmelens tjeneste for å ta vare på vår hjemmeplanet. Vi tar denne oppgaven meget alvorlig. Faktum er at vi daglig er i kontakt med, og interagerer med, våre respektive hjemmeverdener. Disse aktivitetene er en del av det vi gjør for å forberede oss på kontakt. Vi føler oss sterkt knyttet til vårt hjem og til hver eneste en av dere. Alle i flåten vår ønsker seg inderlig at dere blir stadig bedre i stand til å bli fullt involvert i manifesteringen av en ny virkelighet. Nøkkelbegrepet her er "å ta ansvar" for deres hjemmeverden. For øyeblikket befinner deres rike seg på nippet til alvorlige hendelser som truer deres overlevelse. Vi har fulgt med mens de mørke arbeidet hardt for å få "maksimum profitt" ut av naturmiljøet deres. Denne terminologien og tilhørende handlinger er i sannhet fullstendig uansvarlige. Vi har sørget for at disse galningene ikke begav seg inn på aktivitetsområder som er fullstendig moralsk forkastelige. Ikke desto mindre, når alt kommer til alt, er det deres ansvar å ta dere av disse ondsinnete kjeltringene.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Velsigne dere på denne vidunderlige dag! Et nytt, bevisst rike er i ferd med å formes! Til de av dere som har vært med å hjelpe vår sak, sier vi tusen takk og ber om at Herrens nåde omslutter dere! Gjennom de siste par tiårene har Lyset velsignet oss med sin stadige økning. Nå vokser dette Lyset seg enda mektigere! Himmelens riker har gitt oss gleden av en vidunderlig solformørkelse og en måte å sikre Lysets vei, i denne tidligere så mørke virkeligheten. La oss løfte hendene mot Himmelen i fryd og glede! Denne nye stormfloden av velsignelser åpner veien for vår kommende forvandling. For lenge, lenge siden tok vi fatt på denne lange reisen for å bringe dette hellige Lyset til alle. Å løfte menneskeheten opp og lovprise Himmelens gjerninger! I dag er vi så mye nærmere forvandlingen og den himmelske frigjøring og frelse. Fortell alle og enhver at dere er rede til å løfte dere opp og adlyde det som er hellig. Vi synger på samme vis og lovpriser alle som gir oss stadig økende kraft. En så mektig tid som Påsken og den jødiske påskehøytiden senker seg over oss og tilføyer sine velsignelser til det hele.

Vi står på selve terskelen foran våre velsignelser. La hver eneste en av dere føle dette i dypet av deres dyrebare Sjel! Gaia venter på at vi skal få vår frihet og bruke denne til å bringe henne mektig trøst og lindring. Etterhvert som bevisstheten deres øker, forstår dere mer og mer av hva vi snakker om. Hvil dere nå og kast av dere alle bekymringer. Bruk denne tiden til å gå inn i dere selv og til bønn. Dette vidunderlige rike skal ikke dø, men i stedet leve i stråleglansen av deres guddommelige gjerninger og handlinger. Vi er her, Kjære Hjerter, for å veilede dere og hjelpe dere. Vær rede til å påkalle oss og forbered dere på hvordan dette nye riket vil se ut. Denne tiden vil bli et mektig vendepunkt og et øyeblikk hvor dere vil se at Himmelen til fulle står bak dere og at dere ikke er alene! Vær således takknemlige og velsignet av Nåden for de mange ting som nå skjer på deres vegne. La det hele spille seg ut på så vidunderlig vis som overhodet mulig. Det må nødvendigvis ta sin tid og utfolde sin kraft slik at det kan bringe dere et nytt liv.

Vær vennlige og omtenksomme og spre deres Kjærlighet til Himmelens riker og til hverandre. Det er en stor nåde som nå senker seg ned over dere fra Det Høye. Det ønsker inderlig å forandre dette riket og rede veien, i fryd og glede, for deres endelige forvandling. Vær bevisst alt dette og vær rede til, med vidåpent hjerte, å ta imot en rekke vidunderlige gaver. Vi holder på å forberede belæringer for å forklare dere alt sammen og for å forberede dere til at deres familie fra Stjernene skal ankomme. Skaperens guddommelige plan skal nå manifestere! Den vil forandre mørke til Lys! Mye av denne har dere ingen kunnskap om. Etter hvert som dere finner veien inn til deres Sjels Lys, ha alltid bevisst i tankene hvordan dere vil interagere med dem som en gang foraktet dere. De søker nå etter Kjærlighet og forståelse. Vit dette i deres hjerter. Vår oppgave er nå å veilede dere i den nye virkeligheten dere skal lede an i. Denne stjernenasjonen skal nå blomstre for fullt og, i ro og fred, lære dem som en gang var så mørke, så mangt og mye. Denne galaksen skal skinne i sin fulle stråleglans og spre denne stadig økende stråleglansen utover i hele Universet! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag ble våre budskaper videreført! Vi er avhengige av deres deltakelse. Det som nå påhviler dette riket, er et helt nytt ansvar. Bruk dette med visdom og gjør hver eneste en av dere til mektige Vesener av Lyset! Forvandle denne fysiske virkeligheten og bruk visdom til å vite nøyaktig hvordan dere best kan fullføre denne oppgaven. Vi forlater dere nå, vel vitende om hvem dere virkelig er! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)
Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge