Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 10 februar, 2015

Sheldan Nidle - 10 februar, 2015

2 Imix, 19 Yax, 11 Ik

Selamat Jalwa! Vær glade! Det er mye som nå skjer som vil være til beste for menneskeheten. De urgamle familiene og deres allierte på Jorden har brakt den mørke kabalen i kne! Dette faktum vil bli gjort kjent simpelthen ved den enkle handling at de som tjener denne høyst edle sak begynner en enormt omfattende overføring av pengemidler. For mer enn 13 tusen år siden gav forfedrene deres seg ut på et stort og farlig vågestykke, som startet med Atlantis’ fall og etableringen av Anunnakienes overherredømme. Denne lange reisen har ført forfedrene deres gjennom tre “gullaldere” i det dere kaller "historisk tid". Gjennom alt dette har forfedrene deres fortsatt å være tro mot sin sak og således rigget scenen for det som for øyeblikket skjer. Det som foregår er blott de siste stegene i deres lange reise tilbake til full bevissthet. Vi hilser dere og de av dere som urokkelig og tålmodig gjennomfører det Himmelen har gitt bud om. Denne virkeligheten er i ferd meg å gjennomgå omfattende forandringer for å gjøre det mulig å gjøre slutt på gjeldsslaveriet deres, gi dere tilbake deres naturgitte frihet og uavhengighet, og gjøre at der kan oppleve solid velstand og fremgang for alle. Alt dette er forløpere til nye ledelsesformer og styresett, samt en global offentliggjøring av sannheten om deres åndelige familie og familien fra stjernene.

De store forandringene som er klare til å manifestere for dere, er en gave, som i stor nåde er gitt dere av AEON. Tiden er inne for at dere blir gjort klare for deres tilbakevenden til full bevissthet. Dette er et enormt omfattende arbeid i Himmelens regi. De første stegene var å begynne å endre chakraene dere og deres RNA/DNA. I sin tur ble dette utvidet gjennom daglige justeringer utført av våre medisinske team i nært samarbeid med deres mange kroppsvoktere. Disse Vesenene fra Engleriket har en plan for dere, som ble utformet i detalj av sjelegruppene og den del av administrasjonen i Himmelen som har ansvaret for dere. Disse hellige grupperingene bistår oss i våre observasjoner av deres helsetilstand om natten. Hver eneste justering er i virkeligheten en kalibrering opp mot de vibrasjonene Himmelen gir oss. Det er nødvendig at dere er del av en massiv oppvåkningsprosess, som er en porsjon av de generelle stegene for å gjøre dere klare for Krystallkamrene deres. Dette er tross alt hovedpoenget med alt det som skjer. Det er nødvendig at dere gir slipp på denne virkeligheten og, sammen med Himmelen, kaster dere ut i arbeidet med å skape en ny virkelighet som i langt større grad er i samsvar med deres nyvunne evner.

De nye regjeringene er til å begynne med ment å være instrumenter for at dere skal kunne kvitte dere med restene av de kabal-styrte regimene i verden og for å arrestere alle dem som gjennom årene har diktert politikken deres. Regjeringsvalgene har stort sett vært en svindel, i hovedsak designet for å bringe til makten dem som ikke åpent utfordret det virkelige status quo. De urgamle familiene og deres allierte har nå evne og anledning til å installere et nytt bank- og finanssystem og til slutt resette verdens valutaer slik at de vender tilbake til edelmetallbaserte standard, basert på landenes reelle verdier og deres fremgang. Det er på denne måten dere vil ta steget ut av et pengesystem som fanget dere alle i et verdensomspennende gjeldsslaveri. Det finnes allerede teknologi i deres verden, som vi enkelt kan modifisere, slik at den kan gi dere midler til å produsere deres egen mat, tak over hodet og nødvendige klær. I tillegg vil det komme et nytt transportsystem, hvilket er til stor hjelp for Gaia, og som bringer dere raskt til bestemmelsesstedet. Dette er likevel kun begynnelsen på en hel hærskare av undere som venter dere. Kabalen disponerer fabelaktige innretninger som kan kurere kroniske sykdommer og sørge for at dere får tilgang til enormt mange ting.

Den Galaktiske Føderasjonen venter på at vår eksistens og nærvær skal bli formelt kunngjort. Vi har til hensikt, ikke bare å gi dere våre mentorer, men også enda mer vidunderlig teknologi. Før en del av disse teknologiske innretningene kan introduseres er det nødvendig at vi gir dere en bredt overblikk over hva vi råder over. Vi har meget sterk tro på at vår teknologi med letthet kan vise dere den mørke kabalens hemmeligholdte innretninger. Det er nødvendig at dette gjøres kun etter at dere er kommet noe lenger på veien mot full bevissthet. Det er fordi denne rekken av innretninger er bygget for å hjelpe grupper som har svært godt utviklete evner til telepati og telekinese. I tillegg krever disse teknologiene spesielle individer som er ekstremt kompetente med hensyn til hvordan det galaktiske samfunnet fungerer. For øyeblikket foregår det en debatt blant mange som forstår implikasjonene ved kunstig intelligens, om hvordan den kan tas i bruk i deres nåværende virkelighet. Vi er kommet mye lenger enn slike oppfatninger og har utformet en hellig link mellom Himmelen, disse innretningene og oss selv. Vi har til hensikt å drøfte dette i større dybde med dere så snart den formelle avsløringen skjer.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Fryd dere! Fryd dere! Disse som søker vår visdom har informert oss om at et antall tekniske problemer, de siste av mange, nå er løst og at den endelig starten av nedtellinger omsider kan begynne. Hver av disse ulike settene av velsignelser hadde et antall viktige problemer som måtte løses. Det er høvelig å rapportere at våre mange samarbeidspartnere nå finner anvendbare løsninger på disse ulike tingene. Vi ber dere, våre inderlig kjære sjeler, om å fortsette å være tillitsfulle og positive. En mengde av velsignelser som vil bli ønsket sterkt velkommen, er i ferd med å dale ned over dere. Vær fulle av glede mens dere bevitner forvandlingen av denne virkeligheten til en ny virkelighet som er svært forskjellig. Himmelen har i sannhet velsignet oss og gitt oss tallrike mirakler for å hjelpe vårt strålende arbeid! Sammen vil vi seire og se fremveksten av nye styresett og regjeringer som gjør det mulig å få slutt på gjeldsslaveriet, en tilbakevenden til velstand for alle og til deres dyrebare personlige frihet og uavhengighet!

Dette guddommelige livsmiljøet er blott en forløper til ett hvor dere med letthet kan oppdage deres opphav og historie. Himmelen gjør dette for at det skal bli mulig for dere å se den enormt krevende veien dere tok til friheten. For lenge, lenge siden instituerte den mørke kabalen metoder for å forhindre dere i å gå denne veien. Og til tider, mine barn, så ikke særlig lyst ut. Herrens Lys har i sannhet kommet og gjort det mulig at en seier kan skje. Det er alt som kan sies for øyeblikket. Vær rede til å føle dette inni dere og omkring dere. De mørke forsøkte å finne allierte i denne galaksen og andre galakser. Forsøkene deres ble blankt avvist og nå er en stor glede i ferd med å senke seg over alt i denne galaksen. Kun Lyset sprer nå sine undere og mørket konverterer til denne vidunderlige virkeligheten. Vi har oppnådd å gjøre den mest dyrebare begivenhet til virkelighet. Fortsett å være positive og vit at en storslagen serie med kunngjøringer er nær!

I dette øyeblikk står dere "på kanten av stupebrettet" foran en del enorme forandringer. Til og med Anunnakiene, som lenge var de mørkes høyeste herskere, fryder seg nå over Lyset mektige seier. Vi spiller nå omsider ut det scenario Erkeengelen Mikael ga profetier om for tusenvis av år siden. Det har tatt lang tid for denne operasjonen å bli til virkelighet. Mange årtusener har gått på veien det øyeblikket vi nå står i. Dere herkommer både fra andre verdener så vel som fra denne verden. Vi hilser dem som brukte sine ressurser og sine evner og viet seg til å gi dere seier over mørket. Dette guddommelige spillet nærmer seg klimaks. Lyset vil om kort tid flomme inn og beskrive i detalj hva dere i faktisk har greid. Vi, som en gruppe som representerer Himmelen, står klare til å gi dere et antall stillferdige kunngjøringer når den tid kommer. Disse vil komme fra de mange som bringer våre ord til dere! Lytt til oss og så vær frie! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag har vi sett nærmere på hva som skjer. Vi ber simpelthen om deres tålmodighet og støtte. Verden har vært gjennom mye i de siste tiårene. Tiden nærmer seg raskt en endelig løsning på alt dette. Vær positive og stå rede til å hjelpe oss i denne så hellige sak. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge