Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 30 september, 2014

Sheldan Nidle - 30 september, 2014

12 Lamat, 6 Tzotz, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer i glede! Bevis for fremveksten av en ny virkelighet manifesterer mer og mer. Et antall spesielle avtaler som vil formalisere et nytt bank og finanssystem, blir signert i disse dager. Disse avtalene fastsetter nye reguleringer for bankdrift og handel som er stikk motsatt av det de mørke ønsker. Veien er i ferd med å bli bygget til et mer likeverdig rike preget av velstand for alle. De forskjellige børsene som har håndtert det gamle pengesystemet, tillater nå en rekke nasjoner å revaluere sine valutaer. I tillegg er en prosess vedtatt for hvordan den globale nyfastsettelsen av alle valutaer skal funksjonere. Dette er alt sammen foreløpige steg på veien mot de neste store steget, som inkluderer edelmetall-baserte penger og fremveksten av nye regjeringer og styresett. Alle disse elementene i utviklingen er igjen forløpere til avsløringen av sannheten om oss. Avsløringen er i sannhet et virkelig veiskille. I deres globale historie, som for det meste er glemt, finnes det fortsatt vage minner om de gjerninger som en gang ble gjort i fjern fortid. Anunnakiene gjorde alt de kunne for å få dere til å glemme deres opprinnelse utenfor Jorden og deres aner fra Lemuria. Avsløringen vil bringe disse minnene tilbake til dere og legge alt til rette for at dere kan møte slektningene deres fra Inner-Jorden.

Vi er her, som dere vet, for å gjennomføre Himmelens guddommelige dispensasjon, hvilket er å bringe dere tilbake til deres tidligere tilstand av full bevissthet. Denne prosessen inkluderer masselandinger og deres introduksjon til deres pesonlige mentor. Mentorenes oppgave er å gjennomføre en guddommelig dialog med dere. Denne dialogen begynner med tillit og ender med at dere er rede til å ta plass i deres personlige Lys-Kammer. Denne tredagers "reisen" har til hensikt å reversere de epigenetiske preginger som forhindret dere fra å vende raskt tilbake til full bevissthet og gjorde at dere ble sittende fast i en hengemyr av skrekk på grunn av misplassert frykt og illusjoner, som utgjør essensen av begrenset bevissthet. Følgelig er det nødvendig at dere først får kastet av dere disse "skrekkerfaringene" som dere ble utsatt for på toppen av det Atlantidene først gjorde mot dere. Deres personlige mentor og ulike representanter fra Engleriket vil passe på dere gjennom denne prosessen. Når dere kommer ut av Lys-Kammeret igjen, er dere rede til å begynne en spesiell opptrening i bruken av de "livs-verktøyer" som vi kaller vår spesielle etikette. Når dere mestrer disse, kan dere begynne deres nye liv sammen med oss.

Som vi tidligere har påpekt har Himmelen tildelt dere en rekke viktige oppgaver. De tidligere medlemmene av Anchara-alliansen er svært ivrige etter å ha dere til å hjelpe dem i å erverve seg Lyskropper. Dere, sammen med en liknende art som allerede er fullt bevisste, skal være der som rådgivere for dem og gi disse tidligere Ancharianerne det motet som trengs for å gå gjennom en prosess som er svært lik den dere selv nå står overfor. Denne uselviske gjerningen i tjeneste for Himmelen skal sikre galaktisk fred og gjøre at denne galaksen i sannhet kan bli et forbilde for hele denne sektoren av den fysiske virkeligheten. Vi fikk for lenge, lenge siden beskjed fra Himmelen om å la Sirianerne og deres åndelige allierte passe på dere. Anunnakiene ønsket, på en eller annen måte, å sikre at dere ble holdt i deres nåværende begrensede bevissthet og gjøre dere til permanente slaver for deres egne lakeier. Sirianerne hadde lenge hatt mistanke om at Anunnakiene ikke hadde godt i sinne. Det er på grunn av deres iherdige innsats og de mange ulike Oppstegne Mestrene, at Himmelen gav oss dette oppdraget med å opprette første kontakt.

Den mørke kabalen er den siste gjenlevende rest av disse lakeiene som har hatt kontrollen over deres rike i tusenvis av år. I motsetning til Anunnakiene nektet de å formelt gi opp og bli med på programmene som skulle lede til velstand for alle og nasjonale ledelser som ville være i stand til å fri dere fra det aldeles motbydelige gjeldsslaveriet. I denne mørke kabalens øyne var vi inntrengere som hadde allierte på denne kloden som måtte knuses. De vanlige krigene, igangsatt på løgnaktig grunnlag, og krigens terror skulle være virkemidlene som skulle oppnå dette. Dette taktiske spillet har feilet. De mørke har nådd et punkt der den overgivelsen de fryktet nå vil bli en realitet. Forvent at velstanden kommer og også fremveksten av styreseett og ledere som virkelig ønsker deres idéer og medvirkning og deres støtte. I dette nye riket kan vi komme blant dere og bistå de Oppstegne Mesterne i sine oppgaver med å frigjøre dere og informere dere om de ukompliserte sannhetene Himmelen gav dere for så lenge, lenge siden. Omsider skal dere få sole dere i disse sannhetene og gjenoppdage hvor magnifike dere egentlig er!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med gode nyheter og velsignelser. Våre hellige forbundsfeller fortsetter å gjøre eksellente fremskritt! Velferdspakkenes ankomst er ganske nær. Disse pakkene er knyttet til NESARAs komme og derfor til fremveksten av nye styresett og nasjonal ledelse. Den nåværende mørke kabalen bruker på desperat vis sine gamle metoder med å skape krig og frykt for om mulig å redde seg selv, på en eller annen måte, fra se hele sitt maktvelde bli lagt i grus. Dette kommmer ikke til å virke! Bevissthetsnivået i verden har økt altfor mye til at menneskene lar seg føre bak lyset av slikt nonsens. Nylig nådde man frem til enighet om et tidsskjema for overføring av makten til en ny nasjonal ledelse og for innføringen av et nytt økonomi-system. Disse dokumentene betraktes av våre samerbeidpartnere som en form for overgivelse og vil bli gjennomført i samsvar med dette. Dette er grunnen til at velstandspakkene er så nært forestående. Så snart alt dette er fullstendig manifestert, kan de nye regjeringene befri dere fra årtusener med påtvunget gjeldsslaveri. Kort tid deretter kan det fastsettes et tidsskjema for våre belæringer.

Vi er alle oppglødde på grunn av de nært forestående begivenhetene. Velstand for alle og frihet er i sannhet ting man kan bli beruset av glede over. Det er nødvendig at dere tar dere tid til å gå nøye gjennom deres indre plan for suksess. Snakk sammen med deres kjære om disse tingene og fremfor alt ta hverandre med i betraktningen i denne enorme verden som mange fremdeles kaller «den globale landsby». All denne rikdommen og velværen er ment å løfte dere opp og ut av deres daglige alvorlige streven for å overleve. Det er nødvendig at dere ser på verden på en ny måte. Det er nødvendig at dere lærer å elske hverandre, og i særdeleshet Gaia. Tenk bare på hva hun gir dere hver eneste dag. Tenk på hvordan hennes spesielle venner har gitt dere i gave tid til å være meditative og kunnskapsrike om denne verden. Vi velsigner dere alle og fryder oss over det faktum at dette globale samfunnet nå skal bli gjort fri fra de mørkes onde ønsker!

I dette nye riket vil dere møte oss og lære tallrike sannheter om dere selv og Gaia. Dere skal få møte deres slektninger fra Inner-Jorden og sammen kan vi fryde oss over dagens gjøremål. Hver og en av oss brukte mange liv på å nå våre hellige mål. Se hvor stor Skaperens nåde er. Dere vil få motta det deres forfedre mistet i Atlantis for så lenge siden. Denne gaven som vil bringe dere tilbake til deres opprinnelige bevissthetstilstand, er ment å bringe dere tilbake til stjernene, og viktigst av alt, til å ta vare på Gaia og hennes mange og forskjelligartede livsformer. Hvert eneste Vesen her på Jorden, enten det er et tre eller simpelthen en rose, kan kommunisere med dere, og dere med dem. Til og med steiner har evnen til å formidle virkelig forbløffende historier til dere. Dette er et rike fylt av undere, som vil åpne seg opp for dere i deres nye bevissthetstilstand. Vær i glede og velsigne i sannhet alt dette, for det er sannelig guddommelig. Hosanna! Hosanna!

Vi er nå kommet til et punkt hvor vi vil takke dere for alt dere har gjort og slå fast at dere står på terskelen til storslagne forandringer. Se dere omkring og virkelig se hva som er i ferd med å skje. Se inn i dere selv, for der vil dere oppdage magnifike ting. Vi forlater dere nå med våre overstrømmende velsignelser. Fryd dere og være klare for Skaperens undere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge