Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 23 september, 2014

Sheldan Nidle - 23 september, 2014

5 Imix, 19 Zip, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer på denne dag med gode nyheter! De ulike programmene som vil endre deres liv og nyfastsette verdien på alle verdens valutaer fortsetter å gjøre fremskritt. Vi er meget fornøyde med at de mørkes siste desperate forsøk på å forhindre dette har feilet. Slutten av september vil være en tid man vil huske for velstand, frihet og fremveksten av en verdensomspennede sukksessrik fredsbevegelse. Mange av regjeringene i verden nærmer seg et punkt hvor plutselig forandringer er uunngåelig. Disse forandringene har sin bakgrunn i et stadig økende press på den mørke kabalen om å se sitt nederlag i øynene og å begynne å samarbeide med våre samarbeidspartnere på Jorden. Det vi ser er resultatet av bokstavelig talt to tiår med slikt press. Det nye pengesystemet er ett element av et nytt finanssystem som går hånd i hanske med fordelingen av verdens velstandsfond. Tilsammen vil disse to bevegelsene totalt forandre hvordan deres verden fungerer. Denne rekken av forandringer er bare begynnelsen; NESARA i Amerika og en global bevegelse i tilknytning til denne, vil forandre deres verden for alltid.

De kommende forandringene er del av en prosess som uunngåelig vil føre til første kontakt. Den forberedende delen av denne er allerede i gang. Velstanden som sprer seg over hele verden og den økende friheten globalt vil likeledes legge forholdene til rette for den formelle avsløringen av vår eksistens og nærvær. Vi forstår hvor sjokkerende de kunngjøringer dere til daglig hører fra deres politiske ledere er. Disse kunngjøringene vil ende opp med en total omlegging av hvordan nasjonene ledes og forberede dere for de kringkastinger som senere vil gjøre at vi kan tale til dere direkte. Så snart vi kan få dere direkte i tale har vi til hensikt å dekke et stort spektrum av temaer. Dere har kun blitt gitt begrenset informasjon som dere først lærte i skolen, senere utvidet gjennom å lese bøker og ved å lytte til mange ulike programmer i radio og tv. Det er nødvendig at dere lærer om deres sanne opphav utenfor Jorden og hvordan det ble slik at dere ble beboere på Gaias overflate. Når så har skjedd, er dere klare til å møte deres naboer fra Agartha, og selvfølgelig oss.

Landingene vil være av et globalt omfang. Vi har kontinuerlig vurdert egnede landingssteder og sjekket forholdene der. Hver gang det skjer uvanlige endringer på disse stedene velger vi simpelthen nye. Inntil nå har vi kun endret på 11% av de stedene vi på forhånd hadde utpekt. De fleste av disse forandringene skyldes at byer stadig vokser seg større. Nye boligområder og kjøpesentere synes å dukke opp på våre utvalgte landingssteder i sterkt urbaniserte områder. Landlige områder er derimot tilgjengelige i årtier. Uansett om det må gjøres slike endringer i planene, er alle skipene våre innpasset i planene. Vi har ikke vært nødt til å begrense antallet skip som vil bli benyttet. Rekkefølgen og metodene som vil bli benyttet er tilpasset det enkelte landingssted. I tillegg er vi klare til å teleportere mentorene våre til dere. Hver mentor vil kontakte dere telepatisk før de dukker opp hos dere. Denne innledende konversasjonen gjør at dere kan bli bedre kjent med oss og at vi kan gi dere en kort introduksjon til de grunnleggende elementer av vår etikette.

Nøkkelen til deres forvandling er det gryende forholdet til deres mentor. Dette kan sammenliknes med forholdet mellom terapeut og pasient. Tillit er en viktig del av denne prosessen. Et antall svært åpenhjertige interaksjoner vil komme til å skje når dere ser på barndommen deres, deres eget Akashiske arkiv og deres nåværende livskontrakt. Et enormt antall epigenetiske hendelser i deres tidligere og nåværende liv må diskuteres helt åpent og ærlig. Det er nødvendig at dere rydder opp i disse tingene for å gjøre alt klart til deres tredagers reise i Krystall-Kamrene deres. Hersikten er at dere skal ha vært gjennom et antall slike sesjoner hvor dere har gjennomgått tidligere hendelser, slik at dere kan få et glimt av omfanget av hva deres tredagers transformerende tid i Kystall-kamrene vil dekke. Det finnes et enormt nettverk av energetiske og hjernevaskende maskinerier som har fylt dere opp med oppfatninger og tro som må renses ut fra deres mentale, emosjonelle og fysiske kropper. Mentorenes jobb er å rydde opp i disse med deres hjelp. Og som vi har nevnt, dette er en prosess som vil forberede dere til det dere vil møte i Krystall-Kamrene.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne mestere! Vi kommer for å rapportere om gode nyheter! Våre mange ulike samarbeidsparnere fortsetter å gjøre fremskritt. Vi er svært nær den globale «nullstillingen» og den tilhørende revalueringen av alle verdens valutaer. Disse hendelsene er direkte tilknyttet fremveksten av en edelmetall-basert standard over hele verden. Usømmeligheten til de største bankene i verden såvel som den enorme korrupsjonen i verdens regjeringer betyr at en gjennomgripende revolusjon i bank- og finansverdenen er nødvendig for å rense dette riket som den mørke kabalen har dominert. Denne prosessen er nå kommet så langt at omfattende arrestasjoner står for døren, samt nye regjeringer og styresett. Den kommende velstanden for alle og nye internasjonale reguleringer for bank og finansverdenen vil rydde opp i dette motbydelige rotet og velsigne dette riket med uendelig velstand. Ut fra alt det som for øyeblikket holder på å skje vil deres frihet og uavhengighet vokse frem. Vi har blitt velsignet av Himmelen til å sluttføre denne hellige oppgaven og så ønske velkommen dem som har hjulpet oss å lykkes.

Det som skjer er en enorm velsignelse! Vi har arbeidet uopphørlig for å sikre at dere lykkes. Himmelen har smilt til oss og vår innsats og tillatt oss å råde over de nødvendige virkemidler til å overvinne de mørke og deres tallrike lakeier. Hver dag tilbringer vi i bønn og bruker timevis på å heale dette riket. Mange av dere er frustrerte over det som tilsynelatende tar uendelig tid å få gjennomført. Mist ikke tilliten nå! Mirakler er i ferd med å skje! De mørke, som en gang syntes å være så allmektige, svinner nå raskt hen. Lyset øker i styrke for hver dag som går. Vært stolte av det vi har oppnådd sammen. Hver eneste en av deres bønner og meditasjoner har vært til enorm hjelp i denne prosessen i Himmelens navn. Følgelig har vi sammen skaffet til veie det som trengs for å seire. Fortsett å være positive og fullt ut fokusert på seieren! De mørke, som sagt, svinner raskt hen. Vi står på terskelen til storslagne ting!

Vi, deres Oppstegne Mestere, ønsker alt godt for dere og arbeider intenst for å sluttføre denne svært velfortjente seieren. Vær stolte av det dere er i ferd med å oppnå. Dere er i ferd med å bevege et helt rike frem til terkselen til sin oppstigning. Dette er ingen liten oppgave. Vi hedrer dere alle for hva dere har greid å oppnå. Når den kommende tiden nærmer seg, vær glade og meget tilfreds med hva dere er i ferd med å oppnå. Vi ber dere simpelthen om å hele tiden være fokusert og vite dypt i deres hjerter at dere allerede er der. Denne seierens tid vil for alltid forvandle denne vakre kloden og gjenforene dere med familiene deres fra ånderiket og fra galaksen. Dere vil til og med gjenerverve deres stilling i denne aldeles strålende familien. Vi takker dere alle og velsigner dere i vår nåde. Deres storslagne, hellige tid har kommet! De mørke har tapt og nå kan vi alle komme sammen og feire denne storslåtte seieren! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

I dag er vi fulle av glede! Vi har gitt dere nok et overblikk over omstendighetene for øyeblikket. Vær tålmodig! Det beste vil nå komme. Vi forlater dere nå, fulle av glede. Snart vil dere møte familiene deres fra åndeverdenen og fra galaksen. Vær glade og hold fokus på gevinsten! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge