Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 16 september, 2014

Sheldan Nidle - 16 september, 2014

11 Ix, 12 Zip, 11 Ik

Selamat Jalwa! Vi kommer tilbake med mye å fortelle dere. Våre allierte på Jorden fortsetter å gjøre fremskritt med operasjonen for først å forandre klodens pengesystem og deretter arbeide mot å utforme et nytt styresett og en ny form for nasjonale ledelse. Denne målrettede innsatsen på to fronter er på nippet til å skape en global nyfastsettelse av alle nasjonale pengeenheter, hvilket igjen vil rydde veien for en tilbakevenden til et system basert på reelle verdier. Det å få slutt på fiat-pengene vil være det virkemiddelet som vil kaste den mørke kabalen fra makten og gjøre at velstandsprogrammene kan iverksettes, hvilket vil bringe med seg nye styresett og at dere får deres personlige uavhengighet tilbake. Dette er enda et steg for å befri dere fra årtusener av gjeldsslaveri og et regjeringssystem som har favorisert de mektige få mye mer en de det har tjent flertallets rettigheter. Denne prosessen må skje før vi kan lande i stort antall ved deres vakre kyster. De neste trinnene omfatter blant annet en fullstendig revisjon av deres økonomiske systemer for å oppmuntre til spredning av velstand over hele kloden. Disse tiltakene vil igjen lede til avsløringen av vår eksistens og nærvær samt de sårt tiltrengte belæringene deres Oppstegne Mestere vil gjennomføre. Dette i sin tur vil vil skape de omstendigheter som gjøre dere rede til å ta oss imot.

Mentorene våre har en formidable oppgave foran seg. Hver og en av dere vil få en forhåndsutvalgt mentor knyttet til dere, som vil lede dere nennsomt og vennlig frem mot en full forståelse av hvem dere i virkeligheten er. Dette er et innledende arbeid hvor dere vil begynne å få et glimt av hva full bevissthet dreier seg om. Denne spesielle tilstanden er Himmelens måte å kontinuerlig skape og utfolde den fysiske virkeligheten på. Således er hver eneste en av oss som kommer for å bringe dere tilbake til denne tilstanden av himmelsk nåde, glade for at Himmelen bruker oss til å gjennomføre sine mange dekreter. Vi føler oss beæret over disse oppgavene og arbeider utrettelig for å se til at alle dekretene blir til virkelighet. Vi betrakter oss selv som Himmelens hjelpere i alt som har med den fysiske virkeligheten å gjøre. Dette aldeles vidunderlige miljøet er for alt som er fysisk. Det er fylt med uendelige virkeligheter som hver forholder seg til et sett spesielle regler. På samme måte som dere, eksisterer også vi i slike virkeligheter. Vår gave er å bringe dette solsystemet tilbake til sin tidligere tilstand som 5te dimensjons virkelighet. Dette vil sette dere i stand til dere å hjelpe de tidligere 3dje dimensjons barn av Anchara til å utvikle sine egne Lys-Kropper.

For dere er deres oppgaver i tjeneste for Himmelen i virkeligheten en operasjon for å ta hånd om de siste etterlevninger av den lange galaktiske krigen og omgjøre dem til fred og glede. Dere vil bli tatt imot med glede og dype følelser av disse vesenene når de omsider kan bli fri fra den smerte og sorg som har preget deres daglige liv. De som for øyeblikket kommer for å hjelpe dem bli møtt med rop om at dere skal komme og føre dem tilbake til full bevissthet. Vi har blitt fortalt av Himmelen at dette er fordi deres vitenskapsmenn for lenge, lenge siden lærte deres forfedre i Atlantis om hvordan dere så brått ble kastet ned i 3dje dimensjon. Denne mørke handlingen ble gjennomført for omtrent 15.000 år siden. Forfedrene deres ble holdt i spesielle områder med laboratorieanlegg og deretter sendt til et antall tilsvarende anlegg rundt om på kloden. Dere ble sluppet ut av dem da Atlantis ble lagt i grus for circa 13.000 år siden. Deres tilbakevenden til full bevissthet betyr omsider slutten på dette brutale eksperimentet.

Som dere kan se har dere en primær, innledende oppgave å utføre så snart deres nye stjernenasjon er dannet. Vi er her for å bringe dere tilbake til full bevissthet, introdusere dere til deres slektninger fra Agartha og trene dere opp i den etikette som kreves for fullt bevisste vesener. Når dere mestrer dette kan dere begynne å utføre deres oppgaver i Himmelens tjeneste, som medlemmer av den Galaktiske Føderasjonen. Hver og en av dere er i besittelse av en rekke unike evner som dere skal ta i bruk i utformingen av deres nye stjernenasjon og til å utføre deres første dedikerte undervisningsoppdrag. Når alt dette er fullført, kan dere begynne å tjene denne galaksen ved å delta i våre spesielle delegasjoner for å innlede samtaler med andre galakser om nye medlemskap i vår stadig voksende Inter-Galaktiske Union. Denne aktiviteten alene åpner opp for enorme muligheter for deres nye stjernenasjon og for denne galaksen. Mye har skjedd her, hvilket nå vil komme til å bringe dere mange grunner til glede. Tusener av galakser har slått seg sammen for å dele teknologi, bli kjent med hverandres kulturer og bokstavelig talt gjøre titalls milliarder vesener oppmerksomme på hverandre. Fremtiden er i sannhet lys!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Dere, Kjære Sjeler, lever i en aldeles eksepsjonell tid! Himmelen velsigner dere med velstand for alle, nye nasjonale ledelser og styresett, samt personlig frihet. Deres verden er i ferd med å eksplodere av glede ettersom dere nå er rede til å ta imot disse gavene. Velstand er, velsignete Sjeler, kun et middel til å nå et mål. Bruk disse velsignelsene til å gjøre deres alt bedre i deres verden. Hjelp hverandre. Benytt disse mulighetene kollektivt til å forandre hvordan dette riket fungerer. Vi har til hensikt å komme om kort tid og hjelpe dere å bedre forstå hvordan alt dette virker. Det er også nødvendig at dere forstår hvorfor Himmelens ønsker at dere benytter denne guddommelig riktige tiden til å transformere måten dere til daglig benytter tiden og ressursene deres. Sammen, Kjære Hjerter, er dere mektige, sterke og fast bestemt på å skape en vennligere, mildere virkelighet. Gjennom deres innsats kan et nytt, helligere rike i sannhet bli til virkelighet! La dette vidunderlige øyeblikk være starten på oppfyllelsen av alle deres drømmer.

Når dere arbeider for å oppnå disse drømmene, så husk at de vil skje når dere hjelper hverandre og arbeider sammen. Heale deres relasjoner til familie og venner og husk at også Himmelen ønsker det beste for dere. Sammen er vi et guddommelig team. Ha oss alle i tankene når velstanden materialiserer for øynene på dere. Bruk denne velstanden til å gjøre deres egne mirakler. Begynn å tro dypest i deg selv at dere alle er knyttet til hverandre. Denne kollektive energien er en healende energi og tuftet på de undere dere vil oppnå. Disse kollektive energiene vil heale denne planeten, heale samfunnet deres og mest av alt heale dere selv! Bruk dem med visdom! Våre samarbeidsfeller har omhyggelig samlet og gjemt unna disse midlene i påvente av dette frydefulle øyeblikket. Det er derfor helt avgjørende at dere anvender disse gavene med visdom. Vær rede til å gjøre handlinger som vil hjelpe andre. Vær rede til å bruke denne velstanden til å forandre dette riket på positivt vis.

Når dere nå beveger dere gjennom disse kommende dagene, ha hele tiden i tankene deres ansvar overfor denne verden og for dere selv. Bidra så godt dere kan til det som vil forvandle denne kloden. Vit dypt i ditt hjerte hvordan det er nødvendig å gjøre alt med den største omtenksomhet. Disse gavene er ikke kun for deg. Det er nødvendig at de deles. Det som nå skal skje er ment å forandre dette globale samfunnet positivt og lede frem til frihet og til at dere blir galaktiske mennesker. Hver eneste en av oss forstår den lange veien menneskeheten har trasket gjennom tusenvis av år. Denne veien vil lede frem til en global oppstigning for menneskeheten. Vi bevitner denne utviklingen i fryd og glede. Nå kan hver av dere praktisere den vidunderlige gleden som vi opplever daglig. Den begrensete bevissthetens virkelighet av frykt og skrekk vil nå bli erstattet av den uendelige tilfredsstillelse som full bevissthet gir.

I dag fortsatte vi med våre ukentlige budskaper. Som dere kan se, er det mange vidunderlige ting som er klare til å manifestere. Være vennlige og omtenksomme! Vær takknemlige! Vær ydmyke! Bær deres glede tillitsfullt med dere og hjelp hverandre. Vær rede til å forklare hvilke andre undere som skal skje. Dere er ikke alene. Vi kommer for å forvandle dere og samfunnet deres. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge