Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 7 oktober, 2014

Sheldan Nidle - 7 oktober, 2014

6 Men, 13 Tzotz, 11 Ik

Selamat Balik! Her kommer vi! Våre samarbeidsfeller på Jorden fortsetter å gjøre fremskritt med hensyn til å forberede utdelingen av velferdsfondene. Disse fondene skal gis utelukkende for å oppmuntre til global velstand for alle, såvel som å få slutt på all fattigdom og nød i dette riket. Vi og våre forbundsfeller har blitt enige om at “den gamle måten” med å samle store rikdommer til seg selv, og nekte massene det de har rettmessig skulle hatt, ikke lenger kan tolereres. Alle i de ulike elementene av den mørke kabalen vil bli fratatt sine rikdommer som de har ervervet på uærlig vis. Ennvidere er det nødvendig at alle verdens regjeringer, som lenge har vært disse bandittenes tumleplass, gjennomgår en fullstendig husopprydding og grundig utvasking. De som tjenestegjør i regjeringene har i lang, lang tid "vært i seng med" disse finanskjeltringene. Således har en bred koalisjon mellom dem gjort at bankene og investeringsselkapene i det store og det hele har vært "immune" mot den skattemessige etterforskning og straffeforfølgelse de virkelig fortjener. Dette blir det nå forandring på, når nye regler for finansvirksomhet vil bety slutten på denne illegale praksisen. Arrestasjoner vil understreke dette og legge alt til rette for en ny måte å utøve slike forretninger på. Dette vil innvarsle en ny tidsalder kjennetegnet av gjennomsiktighet, ærlighet, velstand og fremskritt over hele kloden. Dette er likevel blott begynnelsen på det som er planlagt!

Dere trenger en del himmelsk og galaktisk visdom om virkeligheten deres og deres opprinnelse som folk, fjernt fra Jorden. I denne sammenheng vil vi og deres Oppstegne Mestere tilby dere sunn rådgivning og sannheter om dette rikets sanne natur og om begrenset bevissthet. Før Atlantis’ undergang studerte de mørke omhyggelig koloniene i det Atlantiske imperium. Disse koloniene var med tiden ment å tjene som kilder til slaver. Disse slavene skulle være grunnlaget for at Atlantidene og deres allierte drastisk skulle endre dette imperiets samfunn. De som kjente til den spesielle “avtalen” Himmelen hadde gjort med Atlantis på den tiden da Mu (Lemuria) ble ødelagt, kjempet mot dette konseptet. Denne konflikten førte igjen til Atlantis’ fall og undergang for omtrent 13.000 år siden. På den tiden trådte Anunnakiene frem og overtok som mørke herskere i dette tapte imperiet. Helt fra begynnelsen av fylte Anunnakiene forfedrene deres med en enorm strøm av usannheter. Hensikten med dette var å bygge opp en mytologi slik at de kunne ha kontroll over de overlevende fra denne katastrofen.

Historien om deres urgamle samfunn er en fortelling om en stadig økende sprik mellom teknologier som var tilgjengelige for de mørkes lakeier og de som ble gitt til massene. En hemmelig vitenskap vokste gradvis frem, som gjorde at Anunnakienes lakeier kunne utføre ting som til å begynne med fremsto for forfedrene deres som ren magi. Disse lakeiene ble nøye utdannet i en omfattende skjult historie som viste dem hvorfor de var herskere og hvordan de best kunne holde seg ved makten. Denne relasjonen mellom lakeiene og Anunnakiene varte helt frem til Anchara-dekretet ble proklamert i 1994. På den tiden overlot Anunnakiene lakeiene til seg selv og oppfordret dem til å overgi seg til Lyset. Dette nektet de og begynte en global konflikt om hvilken fraksjon som nå skulle herske. De mørkes fortsatte "felttog" for å beholde sin makt ble ikke tøylet inn før vi gjorde et antall spesielle avtaler med våre ulike samarbeidspartnere på Jorden. De ønsket utelukkende å ha vår støtte og for selv å gjøre slutt på de mørke. Dette siste steget begynte for alvor mot slutten av 2006.

Siden den tiden har vi brukt våre mandater til å sørge for at de lykkes. Agarthanerne bidro med enda flere av sitt personell som kunne leve i deres verden og være rådgivere for disse spesielle allierte med hensyn til de beste strategiene for å lykkes. I tillegg fremskaffet vi data som var av vital betydning for deres ulike strategier. Disse dataene, sammen med mer personell fra oss, var til stor hjelp for disse modige og uredde sjelene i deres bestrebelser. Hensikten fra vår side var å hjelpe dem slik at NESARA kunne proklameres. Den nye nasjonale ledelsen skulle anerkjenne vår eksistens og omsider få slutt på den særdeles ondsinnete hemmeligholdelsen som har forhindret oss i å engasjere oss mer åpnet i denne prosessen. I stedet har vi overvåket ders verden og gjort det som var mulig for oss. Vårt kontaktpersonell har pendlet mellom disse vennligsinnete gruppene gjennom flere tiår. Vi har til hensikt å ta en mer aktiv rolle siden nye dekreter fra Himmelen nå åpner for dette. Himmelen ba oss innstendig om å gripe inn på måter som var utpreget positive og sikre at Lysets styrker lykkes. Således er dette tiden hvor de mørke vil forsvinne av scenen, ribbet for all heder og ære.

Namaste! Vi er deres Oppstegne mestere! Vi kommer på denne dag med flere gode nyheter! Våre forskjellige allierte fra våre hemmelige hellige samfunn, såvel som de ulike Urgamle Familiene, er nå i gang med prosessen med å overføre penger til et antall distribusjonsfonds-kontoer. Disse spesielle gruppene skal videre betale ut de globale velstandsfondene og penger som står på internasjonale børskontoer. De mørke har lenge brukt sine myndighetsposisjoner for å forhindre at disse utbetalingene skulle kunne skje. Overenskomster og trusselen fra de Urgamle Familiene, såvel som oss, om å bruke makt, gjorde at disse kontoene omsider kunne frigjøres fra de mørkes avskyelig grep. Velsignet være Himmelens arbeidsmåter og Lysets kraft! Disse fondene vil være klare så snart et antall endelige trinn er gjennomført. Forvent å høre kunngjøringer om dette temaet om kort tid. Vi gleder oss over dette og forbereder oss til et antall vidunderlige velsignelser for menneskeheten. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

På en annen nyhetsfront er de som har ansvaret for å “ta ned” den gamle virkligheten klare til å sette i gang en serie juridiske fremstøt som vil føre til fremveksten av GESARA-baserte, nye regjeringer. Vi gir disse aksjonene våre velsignelser, for de er de avsluttende stegene som vil føre til deres frihet og den sanne proklamering av deres individuelle frihet og uavhengighet. Etter hvert som det gamle maktsystemet svinner, vil Lyset stå frem i triumferende seier! Vær rede, Kjære Hjerter, for en del forbløffende begivenheter. Husk på at denne tiden av deres år skal feire slutten på tyranniet og at dere får tilbake de evnene dere mistet i Atlantis-tiden. Den kommenede store hvite måneden var i urgamle tider tidspunktet da Atlantis nådde sitt endelikt ved å overskride grensene for sin makt. Lyset gjorde det tydelig at avtaler inngått med Himmelen skal adlydes med glede og i den guddommelig tjenestes Lys. Mørkets dager er over! Tiden for det guddommelige Lyset er i sannhet kommet!

Vi velsigner denne tiden, og forbered dere, kjære dere, til våre kommende belæringer. Disse skal lære dere om deres åndelige essens inni dere og dens virkning på bevisstheten. Når dere vokser i Ånden, vokser dere også i bevissthet. De åndelige og fysiske rikene her skal smelte sammen og utforme en ny, velsignet virkelighet. Den oppgaven vi har fått er å passe på dere og gi dere hjelp og trøst innenfor rammene av deres individuelle livskontrakter. Vi utfører dette i glede og overvåker og veileder dere slik vi rettelig har blitt bedt om av Himmelen. Alle levende Vesener i dette riket er høyt elsket og verdsatt av Himmelen. I Himmelens Lys arbeider alle for å lindre smerte, fjerne all sorg og skaffe livsunderhold til alle. Dette øyeblikket er således et hellig øyeblikk idet utviklingen nå vender seg imot de mørke. Øyeblikket for denne virkelighetens frelse står for døren! I takknemlighet jubler vi i glede: Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

I dag fortsatte vi med våre budskaper. Vær i glede og forbered dere på de avsluttende trinn i denne delen av deres reise. Storslagne begivenheter er i ferd med å skje. Vi er nær at landingene kan skje. La disse siste stegene sannelig være fullkomne og raske. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge