Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 29. november, 2016


Sheldan Nidle - 29. november, 2016

9 Akbal, 6 Yaxk'in, 13 Caban

Dratzo! Det er mye som skjer rundt om på Jorden i disse dager. De ulike fondene som kreves for å kunne «gi cash til» alle programmene, blir nå tellet opp og fordelt til de ulike stedene der de trengs. Denne rekken av operasjoner er øremerket til å føre til at NESARA og GESARA kan proklameres formelt. Dette betyr at Amerika stadig nærmer seg mer og mer den formelle kunngjøringen av sin nye NESARA Republikk. Denne nye virkeligheten vil til slutt gjøre at det nye, globale bank- og finanssystemet kan manifestere. Alle nasjonene som har ratifisert Paris-avtalen, vil da sette i gang en velorkestrert, felles serie av operasjoner, som alle går hånd i hanske med hverandre, for å reversere den massive forurensningen fra de siste to århundrene. Når dette skjer, vil også en lang rekke humanitære prosjekter begynne, og disse vil bringe vann til ørkenene og moderne sanitær-teknologi til alle nasjoner. Og i tillegg til dette, vil hver nasjon bygge ut landsdekkende elektrisk strømforsyning slik at alle kan få Internett. Dette er kun starten på en serie av utviklingsprosjekter som vil oppgradere global utdannelse og sørge for at verden få vite hva som gjøres for å endre alle de gamle måtene å gjøre ting på. Denne nye virkeligheten vil være kjennetegnet av fred, velstand for alle, frihet og globalt samarbeid. Dette vil bli en ny og vidunderlig tid for overflatemenneskeheten!

Denne verdensomspennende bølgen av velstand og fremgang er likevel bare begynnelsen på det som ligger foran dere. For lenge, lenge siden, da Himmelen gav sine bud om denne tiden, ble det gitt ordre om at denne perioden før Oppstigningen skulle begynne gjenforeningen av overflatemenneskeheten med sine galaktiske søsken. Dette skulle også være tiden hvor dere fikk møte Agarthas folk. Denne gjenforeningen skulle gjøre dere kjent med, på nytt, hvor vidt og bredt deres søsken hadde spredt seg gjennom denne galaksen. Fra det øyeblikket dere ble tvunget inn i begrenset bevissthet, glemte dere at dere ikke er alene. Dere visste ikke en gang at det var en gigantisk Føderasjon av Mennesker her for å hjelpe dere. Denne innledende prosessen skal simpelthen vise dere hvor vidt og bredt mennesker har reist i universet. Det er derfor nødvendig at dere legger vekk deres frykt og raskt vender ryggen til den økende xenofobien. I lys av dette, ble vi bedt om å gi dere tid til å rejustere deres oppfatninger om denne galaktiske virkeligheten. Dere lever i et ekspanderende eksistensplan som inkluderer mange ulike typer av tenkende og følende Vesener, til og med ulike versjoner av arter dere ofte ser i deres egen verden.

Disse aldeles vidunderlige Vesenene vil få møte dere først etter at dere har fullført forvandlingen tilbake til å bli galaktiske mennesker på nytt. I denne nye tilstanden deres, vil den nervøsiteten dere hadde til å begynne med, allerede ha forvandlet seg til ærefrykt. Dette faktum forstår vi meget vel og har derfor holdt bruken av galaktiske vesener, som ikke er av menneskeslekten, på et absolutt minimum. De av disse dere er best kjent med, er selvfølgelig Arcturianerne. De undrene av healing de er i stand til å gjøre, er vel kjent for oss, og de representerer en art som dere alltid har hatt positive følelser for. Vår oppgave er å presentere det neste steget i deres forvandling i best mulig lys. Følgelig består våre medisinske team utelukkende av Arcturianere og mennesker. Vi forstår også av vi må samarbeide tett med dem som er i ferd med å legge alt til rette for deres nye overflod og dannelsen av nye regjeringer og styresett. Dere vil få bevitne, og delta i, mange ekstraordinære begivenheter. Disse begivenhetene vil introdusere dere for ny teknologi og rydde veien for våre innledende kunngjøringer til dere. Spesielt viktig for oss er, selvfølgelig, vår ankomst til Jorden. De Oppstegne Mesterne vil legge alt til rette for dette ved å gi dere en serie uhyre viktige historieleksjoner.

Hensikten med disse leksjonen er å fylle de enorme hullene i den måten dere i dag ser på deres historie, og alt det dere slett ikke får lære noe om. Det er lett å manipulere det dere ikke vet noe om. Vi er ivrige etter å se til at dere får en dyp forståelse av hva disse hullene er og hvordan de har påvirket deres liv uten at dere hadde noen anelse om det. Vi kommer for å ønske dere velkommen hjem og for å foreslå ulike måter å bygge deres nye stjernenasjon på. Det er helt avgjørende at dere gjør dette som et bevisst kollektiv. Det er viktig at dere og Agarthanerne omgås fritt og uanstrengt og vet i detalj hvordan dere skal skape deres nye hjem på Venus, Mars og den nylig gjenopprettede planeten bortenfor Mars. Å bygge opp en stjernenasjon krever en integrert tilnærmingsmåte i full harmoni med alt levende. Dere vil også trenge innsikt i hvordan dere med suksess kan lære å gjøre alt i samråd med den mektige kongressen til Galaktiske Føderasjon av Lyset i Vega-systemet. Dette vil være noe dere snart blir familiære med. Dere vil også få lære en hel rekke ting av mentorene deres, og i den prosessen, også om dere selv. Benytt denne tiden til å ta inn over dere det som ligger foran dere som et forbløffende kosmisk, bevissthetsmessig eventyr! Hurra! Hurra! Hurra!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Over alt på deres hellige klode begynner et særdeles guddommelig sett av aksjoner å ta form. Disse hellige begivenhetene er Himmelens formelle startsignal for det endelige fremstøtet for å bringe inn velstandsprogrammene, NESARA og den nye Republikken. Disse begivenhetene vil kansellere de aksjonene som for øyeblikket er i gang etter fullføringen av det amerikanske presidentvalget 8de november. Vi i Himmelen og på Jorden ønsker inderlig å bringe dere det som vi så lenge har lovt dere. Det er Himmelens oppgave å bringe frem en ny, hellig virkelighet som befrir dere fra det åket dere ble lenket til for nesten 13 tusen år siden. For øyeblikket, akkurat som vi har sagt gjentatte ganger i tidligere budskap, setter vi umåtelig stor pris på deres kollektive visjoner og positive handlinger. Vi velsigner dere og er urokkelig besluttet på å etablere en ny, første prototype her på denne vidunderlige blågrønne kloden. Spesielle begivenheter er derfor i full gang, begivenheter som er skjebnebestemt til å bringe dere denne aldeles vidunderlige suksess!

Vi Mestere har gitt bud til våre hellige samarbeidspartnere om at denne verden av nød og makt blir forvandlet. Dette riket deres er plassert på Gaias, vår Hellige Mors territorium. Mange er fortsatt av den oppfatning at å fortsette slik dere nå gjør er det riktige. Dette er ren reneste dumskap. Menneskeheten har en aldeles vidunderlig fortid som vil gjøre at en rask transformasjon av denne virkeligheten er mulig. Det er i dette Himmelens bud at vi finner vår glede og krefter til å fortsette vårt arbeid. Dette uhellige riket er skjebnebestemt til raskt å bli henvist til historiens søppeldynge! Den nye velstanden for alle er utelukkende ment for å gi næring til en stille revolusjon i Hjertet! som i sin tur vil gjenopprette de Forente Staters grunnlov i sin opprinnelige form og gi dere nye måter å lede samfunnet på. Dette instrumentet er ment å tenne en tankeprosess som sømmer seg for guder, som vil spre seg raskt over hele kloden og inspirere nye virkeligheter av frihet og velstand for alle. Det er denne virkeligheten som da vil ønske deres brødre og søstre velkommen og frigjøre dere slik at dere igjen kan smake gleden av full bevissthet!

Det er gjennomsyret av denne evige glede som runger i hele universet at vi henvender oss til dere. Vær modige og forvent intet mindre enn Himmelens overdådige gaver. I denne tiden har vi vært i stand til å skape mange mirakler. De største av dem ligger ennå foran dere. Vi er fullstendig klar over at de som søker å gjenopprette mørket ønsker å fange deres aldeles vidunderlige Sjeler og fortsette å holde dere i mørket. Dette vil ikke skje. En mektig stråleglans har senket seg over dette planet og vil ikke hvile før en virkelig himmelsk seier er deres! Benytt denne tiden til å føle hvordan deres indre styrke vokser. En mektig flodbølge av himmelsk energi vil feie vekk alt som ikke er i samsvar med parameterne i denne nye, hellige fremtiden for Menneskeheten. Manifestert i glede, vil det være en frydefull og himmelsk virkelighet, fylt av Glede, Frihet og Uendelig Velstand. Vær våkne og bevitne at denne fredfulle, hellige revolusjonen ruller inn.

I dag fortsatte vi vår rapport om hva som utspiller seg rundt om på denne kloden. Begivenheter er på vei, som gir løfte om enorme forandringer i måten nasjonene deres opererer på. Deres verden befinner seg på terskelen til kontakt. Forbered dere på å bevitne de mest ekstraordinære begivenheter! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge