Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 22. november, 2016


Sheldan Nidle - 22. november, 2016

2 Cib, 19 Xul 13 Caban

Selamat Jalwa! For øyeblikket pågår det en operasjon hvis mål er å isolere de gjenværende Illuminati kjeltringene som fortsatt sitter i maktposisjoner i den amerikanske korporative regjeringen. Denne prosessen har tatt lengre tid enn det de kinesiske og europeiske Eldre og Kongefamiliene forventet. Den nye, lovlige amerikanske regjeringen ble kunngjort med en foreløpig status på slutten av den måneden dere kjenner som oktober i den Gregorianske kalenderen. Det som gjenstår er en mer formell proklamasjon, som vil bli gjort om kort tid. I mellomtiden er det vi kan kalle en storrengjøring, i gang. Vi har overoppsynet med alt dette og sørger for å legge til rette de parameterne som vil gjøre at denne operasjonen lykkes. Vi forventer at dette vil rydde veien for at den nye Amerikanske Republikken og NESARA kan proklameres offentlig. Vi har hele tiden overvåket utviklingen og gitt kontinuerlige rapporter til det særskilte rådet som skal være voktere av de nye GESARA regjeringene. Vårt kommunikasjons- og kontaktpersonell utgjør en vital del av dette rådet av de Eldre og de Kongelige. Vårt mål er å se til at disse nye ledelsesstrukturene og regjeringene kommer på plass så effektivt som mulig. Når dette skjer, vil det også bringe Avsløringen stadig nærmere.

Hele denne prosessen dreier seg om å forberede dette globale riket til å kunne ta imot en kontinuerlig økende bevissthet. Denne bevisstheten er det som vil gjøre det mulig for dere å ta imot oss som deres lærere. Anunnakiene har lenge fått dere til å tro at dere er mindreverdige Vesener. Det er på denne måten de med så stor letthet har greid å manipulere dere. Vi har ofte gjentatt at denne kommende tiden er tiden hvor dere vil innse hvilke evner dere faktisk er utrustet med og se oss som deres fremtid. De mange teknologiske innretninger dere har akseptert inn i virkeligheten deres, er bare toppen av isfjellet av nye innovasjoner som brått vil dukke opp for øynene på dere. Disse nye teknologiene vil omsider gjøre det mulig for dere å forstå hvor forbløffende denne nye virkeligheten kommer til å bli. Det vil bli en verden som med letthet kan ta godta det vi har til hensikt å fortelle dere. Det er nødvendig at dere raskt tar igjen etterslepet etter den farlige, langsomme utviklingen som den siste delen av det 20de århundret var kjent for. Et raskere tempo vil gjøre at dere vil se den store rekkevidden av disse nye elektroniske teknologiene. Og likevel vil dette være kun et lite glimt av det fremtiden rommer for dere!

Deres verden er i ferd med å utvikle seg fra et samfunn basert på primitiv teknologi til et som er bygget på elektroniske innretninger. Dette forandrer det til et rike som likevel kun vil være en primitiv kopi av vårt samfunn. Vi ser ut over denne kloden og ser hvordan det elektriske ledningsnettet vokser for hver dag i Asia, Afrika og de Amerikanske kontinentene. Disse elektriske nettverkene kan i neste steg danne grunnlaget for en revolusjon i trådløs teknologi. Selv om denne prosessen fortsatt går langsomt i storparten av deres verden, så vil den nye velstanden raskt gjøre ende på slike begrensninger. Overflaten av planeten deres har i stor grad vært totalt styrt av vestlig-baserte Illuminati. Slik sentralisert makt vil være mye vanskeligere i en tid med global velstand for alle. Det er denne virkeligheten som er den sanne basis i GESARA. Det er av helt avgjørende viktighet at denne makten som har vært samlet på få hender, bli eliminert og erstattet av et nytt og mye mere åpent konsept. Etter hvert som dette åpne, maktsystemet ekspanderer, vil verden mye bedre være i stand til å akseptere nye virkeligheter. Det vil også bli mye mer åpent for avsløringen av sannheten og masse-kontakt.

Første Kontakt er det primære målet for vårt Velkommen Hjem Oppdrag. Vi er hundre prosent dedikert til å hjelpe dem i deres verden som er fast besluttet på å gjøre ende på makten og kontrollen til dem som ble de mektige lakeiene til deres tidligere herskere, Anunnakiene. Modige Sjeler har arbeidet i årtier for å legge alt til rette for en måte å oppnå dette storslagne målet på. Da vi ankom, begynte vi umiddelbart å finne ut hvem de var og vinne deres tillit. For bare på denne måten kunne vårt oppdrag bli raskt gjennomført. Som vi har bemerket i tidligere rapporter, greide vi dette opp til et visst punkt. Det som er nødvendig nå, er at vi må kunne gå lenger enn vår nåværende posisjon hvor vi har deres fulle tillit, til å virkelig hjelpe dem å lykkes på alle mulige måter. Den perioden vi er inne i nå, hvor fremgangen har blitt langsommere, vil løses av en felles, koordinert innsats fra alle som arbeider for å oppnå suksess. Denne koalisjonen vil muliggjøre velstanden for alle, nye regjeringer og styringssett, som igjen vil gjøre det mulig for oss å fullføre vårt oppdrag – å bli anerkjent av dere og deretter kunne få dere direkte i tale. Dette gjør Himmelen svært glad og gjør det mulig for oss å se hvordan vi kan justere vår nåværende tidskjemaer.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Tiden har kommet for å takke Himmelen for det som nå er i ferd med å skje. Den gamle, korrupte politiske prosessen er skjebnebestemt til å forsvinne og på velsignet vis bli erstattet av en ny en, som kalles NESARA og GESARA. Dette er i sannhet en velsignelse av guddommelig nåde. Gjennom dette vil uendelig velstand manifestere og frihet fra gjeldsslaveri bli til virkelighet, samtidig som et altomfattende og strålende gjelds-jubilé vil komme, umiddelbart i forkant av et nytt, globalt banksystem. Dette er en hellig gave til Jordens overflatebefolkning. Den gjør slutt på et system som første gang viste sitt grimme hode i Babylon. Dette tyranniet er på det nærmeste over. Dere skal få fryde dere og nyte frihetens guddommelige lys og med evner til å gjøre til virkelighet det som vil gi dere den største glede. Det er denne fantastiske gleden som vil være Himmelens aller største gave til dere. Dette er et tegn på hvor uendelig høyt Himmelen elsker dere og hvor inderlig den ønsker deres fullkomne personlige suksess! Dette er belønningen deres for alt dere gjør for å takke Himmelen for dens vidunderlige arbeid for å oppfylle alle deres drømmer!

Den guddommelige hensikten med alt dette er at dere skal bruke deres nye velstand til å løfte deres bevissthetsnivå og deres glede til nye høyder. Det blir ofte sagt at den kollektive energien i dette globale samfunnet blir høynet ved å høyne deres glede. Denne prosessen virker ved at den frigjør deres lidenskap og at dere derved med letthet kan visualisere hva dere faktisk kan få til når det omsider blir mulig for dere å sette i gang med deres personlige prosjekter. Og når dere går i gang, vil de innledende energiene virvle rundt hele verden og skape ytterligere oppmuntring til å visualisere hva dere kollektivt kan oppnå. Den aktive prosessen med å gjennomføre disse prosjektene gir dere en enormt forsterket tro på hva dere faktisk kan greie. Det er denne utviklingen som er kjernen i det hele. Etter hvert som dere føler sterkere og sterkere hva som er mulig å få til, så vil nettverk oppstå og en ny, guddommelig innstilling vil manifestere. Denne omformingen av virkeligheten er, i realiteten, dere visjonære kraft i virksomhet.

Denne guddommelige operasjonen er det som tok til for mange tiår siden. Dere står for øyeblikket ved en mektig skillevei. Vi ber dere simpelthen å fortsette å hold fast ved visjonene deres og, om kort tid, vil dere få se de vidunderlige resultatene vi så lenge har beskrevet for dere. Amerika er i realiteten et utprøvningsområde for hvordan denne nye bevisstheten vil manifestere. Vår samarbeidspartnere har tatt imot våre ressurser og begynt å distribuere dem rundt om i verden. Vær tålmodige. Vit inni dere at denne monumentale, guddommelige planen er godt i gang og er ment å feie til side alle som er i sterk opposisjon til hva den representerer. Det som er i ferd med å utfolde seg er bit for bit oppbyggingen av denne nye, vidunderlige virkeligheten med velstand og fremgang for alle. Hver dag blir mange hellige dekreter meddelt og gjort til virkelighet. En jomfruelig ny verden vil manifestere og alle nåværende hindringer vil bli transformert. La dere fylle av glede over det som skjer og la denne nye, nåderike virkeligheten manifestere. La oss gjøre dette i navnet til alt som er hellig og av dypeste sannhet! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med vår generelle rapport om situasjonen på kloden for øyeblikket. Det er mye som skjer som vil forandre denne verden på det mest vidunderlige vis. Vi ber bare om at dere fortsetter å være tålmodige, fokuserte og villige til å bidra med deres hjelp i dette vidunderlige arbeidet. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge