Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 6. desember, 2016


Sheldan Nidle - 6. desember, 2016

9 Akbal, 6 Yaxk'in, 13 Caban

Selamat Balik! Prosessen med å knekke kabalen er ikke noen enkel sak. På det mest sluferdige vis brukte de det nylige presidentvalget til å skaffe seg dominans nok en gang. Den positive siden av dette er at deres omfattende glidning mot den nåværende valgte administrasjonen har gjort det enkelt å forberede de aktuelle arrestasjons-scenarioene. Parallelt med dette fortsetter strategien med å distribuere de enorme fondene å skride frem! For øyeblikket ligger alt klart for å implementere det nye banksystemet. De gamle bankene har avslørt hvordan de planla å fylle skattkistene sine igjen for et siste forsøk på å få tilbake sin dominerende posisjon. Denne utrolig lumske strategien slår feil. De Eldre og deres kongelige motparter er nå travelt i gang med å arrestere dem som ønske så inderlig å føre oss bak lyset. Dette har gjort at våre partnere har kunnet ta over et antall amerika-baserte banker og deres motstykker i Europa. Vi venter at de innledende distribusjonene er helt klare til å iverksettes og at den første delen av disse enorme rikdommene kan bli gitt til de mange som har ventet så lenge på å motta det de har blitt lovet. Resten av denne meget kompliserte prosedyren er likeledes på god vei mot sin frydefulle fullførelse. Fremtiden er lys for Lyset og dets mange samarbeidspartnere. Fortsett å være tålmodige. Det beste gjenstår ennå!

Det er viktig at dere virkelig forstår at de situasjonene dere er vitne til for øyeblikket, kun er deler av en nøye planlagt «krigslist». NESARA Republikken vil bli proklamert om kort tid og med det ufattelige summer har blitt satt til side for hele overgangsprosessen og for de lovete velstandsfondene. Benytt denne hellige tiden til å gjøre dere guddommelig rede til det som er i ferd med å skje. Dere er skjebnebestemt til å motta pengemidler som kun er ment som et midlertidig grep for at dere skal kunne venne dere til den makt og frykt penger har vært symbolet for i dette riket. Den stadig økende bevisstheten i dere vil hjelpe dere å se mye lenger enn disse gamle oppfatningene og om relative kort tid vil innretninger som for eksempel vår prosessor som kan transmutere ethvert stoff til et annet, gjøre penger blir helt foreldet konsept. Ikke desto mindre er det nødvendig at folk går gjennom en periode hvor de kan rense hodet sitt for alle de omfattende og fullstendig latterlige idéene om penger og rikdom. Penger ble oppfunnet av Anunnakiene for lenge siden for å understreke forskjellen mellom lakeiene deres og «vanlige» mennesker. Denne øvelsen er ment å sette dere fri fra de løgner og misoppfatninger dere så lenge har huset om rikdom. Gjør det dere virkelig ønsker, så vil dere lære en del grunnleggende sannheter om dette spesielle emnet.

Deres jordiske rike har lenge lidd under de falske skillene som makt og rikdom har skapt. Det har skapt klasseforskjeller og gjort at det absurde konseptet om privilegerthet har fått utvikle seg. Den nåværende fordelingen av rikdommer blant Jordens befolkning, er klart bevis på dette. For øyeblikket blir deres bevissthetsnivå økt så raskt som mulig som et preludium til en serie Oppstignings-prosedyrer. Disse prosedyrene, som Himmelen har forordnet, er nødvendig for å gjennomføre midlertidige forandringer for å gjøre dere klare til de større forvandlingene som vil skje i deres Krystall Lys-Kammer. Dette prosjektet har mange faser. Først må dere kollektivt få oppleve og erfare en generell velstand for å kunne forstå hvordan disse midlene raskt kan forvandle Jorden. For det andre er det nødvendig at dere opplever den generelle lykke som denne prosessen skaper. Og til slutt er det nødvendig at dere forstår til fulle hvor mektige og storslagne dere er som en gruppe som samarbeidet tett. Denne prosessen er ment å åpne dere for helt nye oppfatninger om hverandre, hvilket vil gjøre at dette riket kan funksjonere på et helt nytt vis. Dere gir den nødvendige kraft til deres verden slik at dere etter hvert blir et sant, globalt samhandlende felleskap! Det er denne nye måten å se det hele på, som setter dere fri til å akseptere hverandre med største letthet!

Det er på dette punktet at deres frihet, velstand og nye måter å lede samfunnene på, vil gjøre det mulig for oss å forsiktig intervenere. Mentorene våre vil da få se hvor langt hver og en av dere har kommet. Den neste fasen blir å bruke deres nye selvinnsikt til å begynne å utvikle en ny, indre saksmappe for dere selv. Det er nødvendig at alt det dere har opplevd og erfart gjennom alle livene deres blir evaluert fra deres eget perspektiv og i lys av den sanne historien deres, som dere på det tidspunkt vil kjenne, fra Atlantis og frem til i dag. Sammen vil dere og mentoren deres analysere hvordan denne omfattende samlingen av data passer sammen. Denne prosessen skal skape en profil som gjør det mulig for dere, omsider, å forstå «det store bildet» og hvordan dere passer inn. Det vil si å forstå hvordan deres indre persepsjoner med utrolig presisjon passer perfekt inn i dette nylig omformete riket. Dette er en prosess som krever dyp indre utforskning og åpenhjertig vurdering, hvilket er grunnen til at dere blir så nøye undersøkt hver natt av våre medisinske team. Dette er de fysiske data som må rekombineres med det puslespill av spirituelle data som dere, sammen med mentoren deres, setter sammen bit for bit. Denne prosessen krever en del felles indre arbeid som vil etterfølges av et grunnleggende overblikk over hvordan det hele passer inn i det kollektive. Hurra! Hurra! Hurra!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Verden som omgir dere er i rask forandring. Himmelen bringer inn enorme mengder hellig ild til det jordiske plan, Gaias plan. Denne energien transformerer energifeltet til alt levende omkring dere. Og disse energiene påvirker i sin tur hvordan dere indre aurafelter fungerer. Disse guddommelige energibølgene forbereder dere til bevisst å endre deres oppfatninger om hvordan dette globale samfunnet fungerer. Denne prosessen vil gjøre det mulig for dere å se validiteten av å transmutere den gamle de facto regjeringen til en ny NESARA regjering fundamentert på den opprinnelige grunnloven. Denne forandringen er planlagt å skje om kort tid og vil så kunne gjøre at denne nye regjeringen formelt kan kunngjøre sannheten Agarthas Indre Rikers eksistens, så vel som å formelt avdekke sannheten om deres galaktiske familie. Denne serien av handlinger vil da også være startskuddet for den formelle etableringen av det nye globale banksystemet og de nye pengene til Finansdepartementets bank. Disse velsignete handlingene er et resultat av de mektige visjoner som dere har båret frem. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Det deres drømmer og visjoner har avstedkommet blir nå reflektert tilbake til dere i en serie himmelske handlinger. De som har arbeidet utrettelig for å manifestere dette, begynte med de enorme pengesummene skapt av deres Mester-kolleger. Dette vil raskt bli etterfulgt av de vidunderlige fruktene som NESARA har gitt dere løfte om. Himmelen ønsker å frigjøre dere fra de onde sjelene som så arrogant har stått bak denne nåværende illegale amerikanske regjeringen og deres mange allierte. Denne ufattelig omfattende korrupsjonen vil bli stanset en gang for alle gjennom den formelle fremveksten av NESARA Republikken og et nytt, rettferdigere banksystem. På velsignet vis har våre hellige samarbeidspartnere greid å fremskaffe de virkemidler som gjør at en slik monumental forandring kan manifestere. Bruk denne friheten og velstanden til å virkelighet av drømmene deres og deres søken etter indre lykke. Kast av dere enhver frykt eller bekymring som fortsatt måtte finnes hos dere. La denne nye tiden definere hvem dere virkelig er!

I dette nye riket vil dere omsider kunne bryte dere fri fra alle de innbilte begrensningene som først Anunnakiene, og deretter lakeiene deres, innpodet i dere. Disse lakeiene vil bli arrestert og isolert fra dere. La Hjertets kraft og den vei Ånden har lagt til rette for dere, være deres Sjels rettesnor. Kom sammen og skap en helt ny virkelighet basert på indre samarbeid. Et samarbeid som skaper en verden som forvandler hat og splittelse til enhet og felleskap og som leder dere tilbake til den ufattelig Ånd og Kjærlighet som er selve Hjertet i hele menneskeheten. Det er dette hellige samfunnet vi Mesterne sakte, men sikkert har bygget opp siden våre Brorskap og Søsterskap først ble gitt sitt mandat av AEON. Vi blir oppmuntret av en del av de begivenhetene som skjer i denne tiden. Det er dette øyeblikket, hvor en helt ny verden kan bli bygget, som legger veien til rette for at dere kan løfte dere fra planet-mennesker til galaktiske og Åndelige Mennesker! Halleluja!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige rapporter. Noen av dere tror at det vi sier er hypotetisk. Men tvert imot beskriver våre ord et rike som i dette nu er i ferd med å fødes på utvalgte steder rundt om på denne enorme kloden. Det er til dette løftet vi i stor glede dedikerer disse rapportene til. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge