Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 29. september, 2015


Sheldan Nidle - 29. september, 2015

12 Eb, 5 Tzotz, 12 Manik

Denne verden fortsetter å gå fremover og utvikler seg uten stans. Våre allierte på Jorden er i ferd med å legge elementene av et nytt bank- og finanssystem i posisjon. Den mørke kabalen er ikke lenger i stand til å stanse det uunngåelige. De urgamle familiene i både Europa, Nord- og Sør-Amerika og selvfølgelig Kina, er i full gang med å etablere de endelige repositoriene, fra hvilke en mektig hav av penger skal flomme frem. De som har blitt tildelt oppgavene som både utbetalere og sikkerhetsansvarlige, vet når det guddommelig riktige øyeblikket kommer for at de skal fullføre sine spesielle oppgaver. For øyeblikket står kabalen ansikt til ansikt med en rekke kriser, hvilket simpelthen er et tegn på at denne flommen er svært nær å skje. Tidspunktet for slutten for disse onde oligarkene synes å ha tatt altfor langt tid å komme. Vi nærmer oss den Gregorianske måneden oktober. Tradisjonelt, i Vesten, er dette en nifs tid med innfule nisser og spøkelser. I virkeligheten representerer dette tiden da det mektige Atlantis, deres hjem i oldtiden, sank i havet. Denne begivenheten skjedde på begynnelsen av Zac (den hvite måneden). Denne tiden kalles Halloween (hellige kveld), da Lysene (Vesener fra Atlantis) forlot Jorden med kurs for sitt nye hjemsted i Centaurus. Det er jo således et vidunderlig sammentreff at denne perioden ble et øyeblikk hvor dere skulle få deres velsignelser!

Det som skjer i deres verden er et massivt skifte med hensyn til hvordan denne virkeligheten fungerer. I tidligere tider var oligarkiet i stand til å bestemme hva som skulle skje og sørge for at alt ble gjennomført slik det var planlagt. Denne makten har nå blitt nektet dem. En revolusjon med hensyn til hvordan mennesker, makt og penger beveger seg, har begynt en forvandlingsprosess som vil kulminere om kort tid med en helt ny måte å gjøre ting på. Dette vil på samme måte påvirke hvordan de enorme mengdene av penger vil bli omfordelt rundt om på koden. Denne omfordelingen vil til slutt medføre at kabalens maktbase smuldrer opp og regjeringene deres mislykkes. Det endelige resultatet av denne raske globale forvandlingen vil være at velstand for alle brer seg, koplet med fremveksten av en omfattende global nyfastsettelse av verdien på deres nåværende globale valutaer. De avsluttende stegene inkluderer at disse valutaene på nytt blir basert på gull og edle metaller og en helt ny måte å drive bankvirksomhet på. Disse omfattende forandringene vil så bringe dere nye regjeringer og styresett som helt og holdent er viet til en tilbakevenden til sant demokrati og fremveksten av et mye bredere konsept for "folkemakt". Dette er en tilbakevenden til sant, grunnlovsbasert regjeringsarbeid.

Akkurat nå, blir dere bombardert av en overflod av energier. Disse energiene er til god hjelp for Himmelen med hensyn til subtile justeringer av deres fysiske, mentale og emosjonelle aspekter. Hensikten med disse spesielle justeringene er å gjøre det lettere for dere å absorbere de nye energiene som langsomt, men sikkert øker grunnfrekvensene i kroppene deres. Disse grunnenergiene må oppjusteres etter hvert som de medisinske teamene våre legger til nye komponenter. Dette vil gjøre det mulig for dere å stabilisere dere når dere fra tid til annen treffes av mektige bølger av energier som kommer fra den galaktiske kjernen. Disse kommende forandringene vil igjen bevege dere inn i et nytt sett av kjernepersepsjoner. Mentorene våre krever at dere er åpne for antall realiteter med hensyn til deres opprinnelige "fall" fra full bevissthet. Det er Himmelens ønske at dere lærer hvordan disse enorme forandringene i bevisstheten deres skjedde. På den tiden da dette skjedde, var Atlantidene helt desperate etter å få hjelp fra sine mørke allierte. De observerte at et antall andre "datterkolonier" var i kraftig opposisjon til det som var blitt gjort med Mu (Lemuria) og at det var åpenbart at et opprør var nær forestående.

De forandringene som skjer med dere høyner grunnfrekvensen deres og gjør at dere blir mer og mer klar over hvordan mange av de oppfatningene dere har hatt hele livet, nå gradvis forandrer seg. Dere er for eksempel i ferd med å bli mer åpne med hensyn til "første kontakt flåtens" vennligsinnete natur. Det innebærer i tillegg å betrakte Amerikas rolle i et nytt lys. Etter seieren over Aksemaktene i 1945 adopterte mesteparten av verden en pro-amerikansk holdning. Dette har endret seg enormt og de fleste har nå et mer negativt syn på USA. Men til tross for de mange tragediene USA har stått overfor, så har de likevel alltid klart å komme seg gjennom dem. Det som er i ferd med å skje vil enormt forandre denne stadig økende oppfatningen. Amerikas sanne natur er i ferd med å bli reddet ut av oligarkiets klør. Grunnpilaren i denne forandringen vil være NESARA og dens spredning over hele kloden. En annen er at fornektelsen av og hemmelighetskremmeriet omkring UFOer formelt vil opphøre. De amerikanske oligarkenes imperium er over. Meningsløse kriger er over en gang for alle! Alt som vil være igjen er Kjærlighet og Felleskap med hele Menneskeheten. En tid av fred og mektig velstand og fremgang ligger foran oss. Benytt denne tiden til å hjelpe Gaia og gjør dere selv klare til full bevissthet!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! De positive energiene av Lyset fortsetter å strømme inn med stadig økende frekvens og kraft. Energiene fra Himmelen blir pumpet inn til oss fra denne galaksens sentrale kjerne. Disse energiene styrker hver eneste en av dere. Benytt disse vidunderlige og velsignete energiene til å skape en kollektiv visjon for frihet og velstand for alle. Vær positive og glade ettersom disse mektige energiene er i stand til å bringe frem en aldeles fantastisk forvandling av denne virkeligheten. Halleluja! For hver eneste dag som går er disse energiene med på å øke bevissthetsnivået deres. Den mørke kabalen kan føle hvordan de mektige energiene de tidligere rådde over for å forhindre Lysets seier, nå glipper ut av hendene på dem. Fryd dere og kom sammen i en mektig visjon som adderer deres kraft til Lysets kraft. Vær takknemlige for den Allmektiges arbeidsmåter! Dere blir gitt en Lysets vei til oppfyllelsen av drømmene deres. Våre samarbeidspartnere fortsetter å gi oss utelukkende positive rapporter. Dere er på vei mot mirakler som dere aldri har sett maken til.

Alle deler av deres fysiske, emosjonelle og åndelige kropper blir påvirket av denne mektige innstrømningen av åndelige energier. Dette er årsaken til a vi ber dere fortsette å være positive. Bli en del av menneskehetens kollektive kraft og be og/eller meditér hver dag. Visualisér det riket dere ønsker dere. Disse spirituelle øvelsene gjør det mulig for dette nye riket å akselerere sin manifestasjon i dette riket. Velstand og frihet er i ferd med å ta steget frem. La sansene deres kjenne på denne vidunderlige, men likevel subtile visjonen og bruk de evnene dere har til å hjelpe Gaia og oss med å skape dette nye riket. I løpet av de kommende ukene vil viktige begivenheter langsomt begynne å skje. Disse vil gjøre det mulig for en ny virkelighet å fortsette sin transformasjon og katapultere dere inn i dette nye himmelske stedet. Når dere nå nærmer dere denne magiske tiden, så vil dere få se begivenheter skje som de mørke i lang tid greide å forsinke. Dette vil bli en tid av oppgløddhet og undere! Vær tålmodige og la alle frustrasjoner fare. En ny verden nærmer seg!

Vær velsignet. Vær ett med det som nå skjer over alt på denne strålende vakre blå-grønne kloden. En stille revolusjon av episke proporsjoner er i gang. Den har sine guddommelige røtter i de små bank- og finansbusinesser som begynte å dukke opp lokalt i Afrika, Europa og de Amerikanske kontinentene. Disse velsignete aksjonene begynte å dukke opp i løpet av de siste få tiårene og skapte et selvorganiserende sosialt nettverk og media nettverk. Vi har fulgt nøye med mens denne sterke drivkraften til å bli fri vokste i påvente av en donor som kunne utvikle disse små nettverkene til et virkemiddel som raskt kunne forandre dette skammelige aspektet av menneskehetens virksomhet. Vi velsigner dere og arbeider med våre felles visjoner for å se dere lykkes og skape fremgang og velstand for alle. Vi fryder oss over det som skjer som vil føre til at denne guddommelige visjonen lykkes. Dette vil bli ledsaget av en spesiell fremgang og velstand, i tillegg til at hellig magi vil finne sted. Ut fra disse små institusjonene med så høyverdig motivasjon, vil en mektig eik vokse frem. Tro på mirakler, vær sterke og la dere løfte inn i velstand og fremgang i den Allmektiges navn! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag gav vi dere mer nyheter om hva som i all stillhet finner sted på denne kloden. Gaia venter på dere og vet at dere vil komme til å gjøre det rette med disse hellige ressursene. Tiden er inne for å rydde opp i og utforme på nytt denne samlingen av globale samfunn. Vær tålmodige og vit at en mektig bølge av velstand vil bli deres! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge