Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 1. september, 2015

Sheldan Nidle - 1. september, 2015

10 Kan, 17 Uo, 12 Manik

Selamat Balik! Vi er inne i en fantastisk forvandlingens tid! Den mørke kabalen fortsetter å svekkes for hver dag som går. Avtaler er nå på plass som tydelig viser veien mot deres fall. De mørke har blitt tvunget til å skrive under avtaler som beskriver hvordan de Forente Staters Federal Reserve skal opphøre og hvordan revalueringen skal gjennomføres. I tillegg kommer en rekke dokumenter som forklarer hvordan GCR* skal bevege verden frem til en modifisert gullstandard og forandre verden gjennom å etablere et nytt sett av gull- og sølvbaserte valutaer. Dette settet av valutaer opererer under et nytt bank- og finanssystem først foreslått av Russland og Kina. Dette svært transparente systemet vil være det virkemiddel gjennom hvilket en sann overflod av pengemidler muliggjør en hærskare av høyst tiltrengte humanitære prosjekter og infrastruktur-prosjekter. Sammen med alt dette vil komme en velstand for alle som kan benyttes til, med tiden, å fase ut penger som et verdiinstrument. Det vil bli introdusert teknologier som vil løfte bevisstheten deres langt ut over det nåværende “penge"-begrepet. Det er nødvendig at dere betrakter virkeligheten deres i en mer åndelig kontekst. Etterhvert som bevisstheten deres øker og dere befinner dere på terskelen til "kontakt", vil dere se en ny virkelighet utfolde seg, som totalt forandrer hva dere nå betrakter som mulig.

Vi er helt overveldet over hvor raskt dere er i forvandling. Etter hvert som dere raskt beveger dere i retning av første kontakt, vil dere få bevitne en hel rekke forbløffende ting. Himmelen starte dette millenniet med et tidsskjema. I løpet av bare 15 år har dere utviklet dere til det punkt hvor ikke lenger noen verdensomspennende oppblussing av krig er mulig. I tillegg har dere seiret over de mørkes anstrengelser for å overbevise dere om at militærstyrkene deres virkelig gjør det som er riktig å gjøre. Dere har utviklet et sett av oppfatninger og holdninger som gjøre det vanskelig for noen som helst nasjon å bruke noen som helst "unnskyldninger" for å starte enten en regional eller global krig. Disse nye oppfatningene og holdningene skyldes det raskt voksende "vevnad" av bevissthet som omgir dere. For hver eneste dag øker bevisstheten deres etter hvert som enten Himmelen eller de medisinske teamene endrer deres struktur. Disse forandringene av chakrasystemet deres eller sentralnervesystemet deres er grunnen til at den mørke kabalen ikke har vært i stand til å stanse utviklingen deres. Himmelen slår fast for oss at dere er kommet forbi det punket hvor denne mektige transformasjonen kan stanses. Bare enkelte forsinkelser med hensyn til deres bank- og finanssystem er fortsatt mulig. Men dette er også i ferd med å nå et punkt hvor ikke en gang dette kan forpurres av de mørke.

Dere står i realiteten nær foran en første kontakt. De store regjeringene i verden, som er kontrollert av den mørke kabalen, er i ferd med å miste sin evne til å styre hva som skjer globalt. Lyset og dets mange komponenter er svært nær ved å skyve disse gamle skrytepavene ned fra maktens tinde. Den viktigste begivenheten som snart skal skje er gjennomføringen av revalueringen og virkeliggjørelsen av det som naturlig følger av dette; den Globale Nyfastsettelsen av verdien på verdens Valutaer. (GCR)* Dette er kun de første stegene på veien som vil føre til edelmetallbaserte valutaer og et totalt revidert banksystem. Og husk hele tiden på at sammen med dette kommer en hel hærskare av nye teknologier som hittil har vært undertrykket eller holdt skjult for dere. Blant disse er en prosessor som totalt vil forandre hvordan dere skaffer dere mat, klær og tak over hodet. I tillegg vil måten dere skaffer dere elektrisk energi til deres daglige liv også forandre seg. Dere vil bli frigjort fra det urgamle behovet for å dyrke jorda, drive gruvedrift for råvarer, ja til og med til å drive fiske. Alt dette vil sette dere i stand til å utforme et samfunn som befinner seg helt på terskelen til å gjøre slutt på deres urgamle avhengighet av penger. Dere står på kanten til en storslagen ny virkelighet. Dere står på terskelen til en type globalt samfunn slik vi er vant med.

Den første kontakt kan for øyeblikket synes umulig å tro på. Og likevel er det slik at de oppfinnelsene dere har gjort gjennom det siste halvannet århundre er forbløffende. Ikke desto mindre har de fleste av disse blitt holdt tilbake eller lagt på hylla av de store regjeringene i verden, etter sterkt press fra den mørke kabalen og deres høye herskere, Anunnakiene. Denne prosessen har holdt utviklingstempoet deres på et nivå som den mørke kabalen med stor fryd har utnyttet. Men selv denne nøye kontrollerte utviklingen har brakt dere fra "stålalderen" til datamaskinalderen på kun 50 år. De neste fremskrittene vil komme til bli langt mer monumentale. På mindre enn et tiår har dere beveget dere fra computeralderen til en mye mer åndelig orientert periode. Økningen i bevisstheten deres får dere til å stille spørsmål med alle de gamle måtene å gjøre ting på. Dere er i ferd med å utvikle en rekke elektroniske subkulturer som i utrolig grad utvisker skillet mellom den vanlige tenåring og dem som er i de tidligere stadier av sin universitetsutdanning. Disse forskjellene på generasjonene blir stadig større og gjenspeiler hvor raskt dere begynner å plukke opp og ta i bruk de nye bevissthetsnivåene deres. Og dette er likevel kun den blotte begynnelsen på det som ligger foran dere.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Deres verden er nå i rask forandring etterhvert som Himmelens hellige dekreter manifesterer. Over alt er Lyset og det mange mektige samarbeidsgrupper i ferd med å ta ned de mørke og deres villfarne metoder. Vi observerer hvordan disse som så arrogant trodde de kunne manøvrere seg utenom Himmelens dekreter, nå taper på den ene fronten etter den andre, for dem som med stort mot har utført Himmelens bud. Om ikke lenge vil dere kunne danse av fryd og glede etter hvert som deres mange velsignelser og nye styresett på strålende vis triumferer over de mørke og deres mange grupper av lakeier. Disse kjeltringene vil bli arrestert og isolert fra befolkningen slik at de ikke lenger kan øve innflytelse på fremveksten av denne nye virkeligheten. I tillegg vil disse erkebandittene bli fratatt all den rikdom de har ervervet seg på illegal vis og bli nektet enhver interaksjon med sine tidligere "maktvenner". Når disse således er isolert fra dere, vil dere endelig være i stand til å danne samarbeidsgrupper som kan utforme nye styresett og nasjonal ledelse. Denne utviklingen vil endre verden totalt og gjøre Himmelens guddommelige plan mulig!

Det som nå skjer er at dere endelig vil bli frigjort fra de siste 13 tusen årenes slavetilværelse. Når så er skjedd, vil dere i sannhet bli barn av Skaperens uendelig kjærlighet. Da deres forfedre først kom hit, var de frie Vesener med sine fulle evner og potensial. Disse vesenene kjente hverken døden eller de mange bekymringer eller ting dere frykter, som dominerer livene deres i dag. Hvert eneste liv ble levet i Kjærlighet og i sin essens, som en del av den guddommelige livets syklus. Disse Vesenene hadde Lys-Kropper og var i kontinuerlig kontakt med udødelige Engler og hellige Veiledere. Hver eneste dag var fylt av glede og ekstase som Himmelen og dette fysiske riket gav dem. Nå er dere snart ferdige med den begrensete bevissthet som har fylt livene deres med frykt og stille fortvilelse. Den kommende tiden er en tid som vi omhyggelig har forberedt dere til. Våre belæringer vil danne fundamentet for det dere vil komme til å møte.

For mange årtusener siden etablerte Himmelen Brorskaper og Søsterskaper av Lyset som ble dannet av hellige sjeler av menneskeheten. Veiledere ble valgt ut, som skulle følge nøye med og på det rette tidspunkt gjennomføre seremonier for å gi disse utvalgte sjelene udødelighet. De fikk deretter oppgaven å hjelpe, gi nåde og gripe inn når nødvendig, for sjeler som hadde gått over og/eller trengte spesiell veiledning. Dette ble gjort for å gjøre livet til en viss grad utholdelig og for å vise at Skaperen ikke på noen måte hadde overlatt dem til seg selv. Som Oppstegne Mestere har vi en hel rekke hellige oppgaver for å vise at hvert eneste liv i sannhet er hellig for Skaperen. Disse velsignete handlingene er uløselig knyttet til et sett av positive handlinger, som på nådefullt vis beveger menneskeheten fremover. Det neste steget er å gjenopprette forbindelsen mellom dere og det hellige og guddommelige. Kronen på verket i operasjon vil være deres tilbakevenden til full bevissthet. Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med vår ukentlige oppgave, nemlig å informere dere om hva som foregår rundt om på denne aldeles vidunderlige blågrønne kloden. Gaia er i ferd med å forberede seg på å omforme sin overflate alt mens dere er i ferd med å metamorfosere til de skjønneste og mest guddommelige sommerfugler! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge