Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 22. september, 2015

Sheldan Nidle - 22. september, 2015

5 Chicchan, 18 Zip, 12 Manik

Selamat Balik! I løpet av de siste få månedene har denne verden utviklet seg fra å være en verden hvor de mørke fortsatt hadde makten, til en verden hvor disse sjofle kjeltringene bare så vidt klarer å klamre seg fast med fingerneglene. De ulike gruppene av våre allierte på Jorden er nå i fred med å forstå hvordan denne verdens scenario kan innpasses. Etter hvert som bevissthetsnivået øker i dette riket, er det nødvendig at mere informasjon om forandringene i det finansielle systemet og om den nye velstanden blir avdekket. Vi har bedt om at dette settet presise prosedyrer kunne gjennomføres mye raskere. Dette rådet ble, som vi tidligere har nevnt, ikke tatt på alvor. Tiden er nå moden for at disse forandringene blir manifestert og forklart for dere. Den kommende velstanden for alle er simpelthen et instrument som gjør at dere kan gjøre drømmene deres til virkelighet. Benytt disse maktsymbolene til å omskape verden til en fredelig og harmonisk verden. La ting flyte naturlig og bruk deres synkronistiske evner til å endre ting på grasiøst og guddommelig vis. Det er nødvendig at denne verden endrer hvordan den oppfatter seg selv. Det er nødvendig at det blir slutt på de gamle voldelige måten å gjøre ting på. Det er påkrevet at verdens kulturelle mangfold blir hedret og respektert. Det er nødvendig at dere kan få leve i et vidunderlig rike med teknologi til å få slutt på fattigdom og sult. Det er nødvendig at verden ser på seg selv som en stor og vidunderlig familie!

Mens deres rike nå beveger seg mot denne nye virkeligheten, glem aldri hvem dere egentlig er og et dere er i ferd med å bli ett. Aldri før har Jordens overflatebefolkning hatt muligheten til å fri seg fra all den elendighet som har plaget den siden den Store Flommen *) for bortimot ti tusen år siden. På den tiden etablerte Anunnakiene, de mørke herskerne som hadde overherredømme på Jorden, et system som i praksis gjorde at alle fikk lide. Dere står nå ved et punkt hvor denne omfattende lidelsen vil bli forvandlet. Dere står på terskelen til å gå inn i en tid hvor velstand for alle og nye styresett vil gjøre det mulig for dere å forvandle Gaia til et paradis. Menneskeheten vil ikke lenger ha behov for jordbruk, gruvedrift og andre ting som skader deres dyrebare planet. Dere vil raskt utvikle nye perspektiver som gjør at dere kan benytte deres økende bevissthet til å endre enhver kultur på Gaias overflate. Denne nye globale, fargerike felleskap av mennesker vil legge alt til rette for vår ankomst. Omsider kan dere slutte å tro på kabalens blatante løgner. Styresmaktene kan da endelig gjøre en formell slutt på hemmelighetskremmeriet omkring UFOer og forberede dere på vårt komme. Dette vil igjen gjøre at vi kan sette i gang en rekke kringkastinger som forklarer våre primære mål.

Vårt første mål involverer mentorene våre. Dere har alle sammen levd i en sublim uvitenhet siden dere ble født. Dere har fra barnsben av blitt matet med en haug med verdiløst, overforenklet vås som først ble utklekket av Anunnakiene for tusenvis av år siden. Disse virkelighetsoppfatningene er det nødvendig å forkaste og erstatte dem med nye og mer bevisste sett av realiteter. Den gamle matrixen til Anunnakiene gjorde dere mye lettere å forme og mye enklere for deres herskere i regjeringene, eller andre herskere, å manipulere og kontrollere dere. Disse “kontrollelementene” må erstattes av fri tenkning og en nyervervet evne til å finne nøkler som kan brukes til å avdekke når dere blir manipulert. Det er mentoren deres som har den viktige oppgaven å lære dere dette. Dette må gjøres på subtilt vis og i sammenheng med at dere få lære sannheten om deres urgamle og moderne historie. Denne historien vil være fylt av et svært viktig perspektiv på sannheten. Noen av sannhetene bak krigene på Jorden og hvordan økonomien blir brukt som et maktverktøy av oligarkiet, vil være svært øyeåpnende. Dere er i ferd med å bli klare til å bli galaktiske mennesker. Det er nødvendig at dere nøye studerer de siste 13 årtusenene av deres historie på nytt, og at logikken bak Himmelens dekreter blir fullstendig forklart for dere.

Et annet av våre mål er å beskrive for dere hva det innebærer å være et galaktisk menneske. Dere har gjenervervet evner som setter dere i stand til å utføre de guddommelige instruksjoner fra Himmelen. Dere er i virkeligheten fysiske Engler. Dette betyr at dere er i stand til å utføre en hel hærskare av ting. Mentorens oppgave er ikke bare å gå nøye gjennom livet deres sammen med dere, men i like stor grad å eksplisitt forklare dere om deres kommende liv i full bevissthet. Vitenskapen klør seg i hodet for å forstå hva “full potensialisering” innebærer. Alt dette vil dere gå nøye gjennom sammen med mentoren deres. Vi har en lang historie sammen med dere. Vi bistår deres Oppstegne Mestere med å se til at dere er i en tilstand hvor dere kan be om hjelp fra Himmelen. Denne prosessen er, for øyeblikket, preget av en del "skjevtrekk" på grunn av matrixen som skaper den nåværende virkeligheten. Denne matrixen er for øyeblikket i ferd med å bli enormt svekket på grunn av de mektige bølgene av energi som kommer inn fra den galaktiske kjernen i galaksen deres. Disse energibølgene er til uvurderlig hjelp for det våre allierte på Jorden er i ferd med å oppnå. Denne felles innsatsen står på terskelen til en vidunderlig suksess. Og det er å bringe inn den nye virkeligheten som vil gjenforene dere med familiene deres fra Inner-Jorden, deres åndelige familier og familien fra stjernene! Hosanna!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med mektige budskap og vidunderlige nyheter! Den mørke kabalen er seg selv lik. Den trasser og motsetter seg alt våre samarbeidspartnere på Jorden gjør, og således er nå tiden kommet for at de mister all sin makt. Gaia er kun en brikke i deres spill og de bruker sine forferdelige innretninger til å fremme helt verdiløse poenger for våre ulike allierte. De mørke står for øyeblikket på kanten av stupet foran sitt endelige fall og våre allierte vil om kort tid sette inn "nådestøtet" for å slå disse onde misdederne en gang for alle. Foran dere, mine Barn, ligger en aldeles underskjønn virkelighet fylt av glede, frihet, velstand for alle og nye styresett og regjeringer som vier sitt arbeid til at dere skal være lykkelige. Det gamle vil bli lagt bort og en ny æra av omtanke og kjærlighet for Gaia vil være starten på deres voksende dedikasjon til tjeneste for Himmelen. Sammen skal vi danne en mektig union for å hjelpe alle på Gaias overflate. Det utelukkende være fred, samarbeid og en stadig voksende tjenestebevissthet, overfor hverandre og overfor Gaia. Dere skal bygge et uendelig vakkert rike. Himmelen skal stige ned på Jorden! Halleluja! Halleluja!

Denne virkeligheten er i full forvandling. Den er velsignet og rede til å utføre Himmelens bud. Mektige bølger av himmelsk Kjærligheter øker kontinuerlig alt mens vi taler til dere. Vær villige til å lytte og la dere bevege av lidenskapen i denne rekken av vidunderlige begivenheter. Dette riket løfter hver eneste en av dere inn i stadig høyere og høyere bevissthet. Dere tar del i en bevegelse som omfatter alle folk og nasjoner. Vår velsignete oppgave er å sørge for at dere hele tiden blir veiledet mot sentrum av dette aldeles nåderike og guddommelige Lyset. Når dere blir eksponert for dette, blir dere fysisk forandret. Denne forskjellen er ørliten. Likevel er det en viktig del av den prosessen som forvandler denne virkeligheten. Vi Mestrene er svært begeistret over betydningen av denne mektige åndelige forvandlingen. Den gjør at mange blir mer åndelig orientert. Hver dag finner vi stadig nye Vesener som er villige til å be om vår hjelp og vi ber våre tallrike lojale medarbeider om å sørge for denne velsignete hjelpen. Dere er snublende nær en aldeles velsignet ny dag!

Dette riket er nå i ferd med å komme seg fri fra de mørkes skrekkvelde. Betyr det at alt kommer til å endre seg i løpet av et øyeblikk? Egentlig ikke. Det dere trenger å gjøre er å fortsette å være positive. Vær rede til å ta imot. Vær også rede til å bruke denne positive energien til å hjelpe denne hjelpen å manifestere. Gjør dette vel vitende om hvor mektige dere er og hvor mye mer positive dere kommer til å bli. Dere, kjære Barn, er denne verdens Lys. Dere er det Lys som ingen kan utslokke. Bruk dette Lyset til å gjøre denne tids undere til virkelighet. Og husk gjennom alt dette hvem dere egentlig er. Vær sterke og urokkelige. La de mørke få vite at deres herskertid sannelig står foran en brå slutt. Dere er en samling av storslagne Vesener som har det privilegium å bevitne mirakler, som svært snart vil skje rett for øynene på dere. La dette gjøre at dere klarer å være sterke og positive. Vi står bak dere og vi går foran dere. Vi kommer til å skyve dere fremover og veilede dere frem til mållinjen som dere så inderlig fortjener.

I dag gav vi dere en ukentlig rapport om hva som skjer rundt om i verden. Ånden sveiper kontinuerlig over land og hav i dette riket og gjør denne kloden klar til den aldeles storslagne forvandling til en ny virkelighet. Disse jorderiker er levende og klare til å bli fylt av Himmelens mirakler og hellige gjerninger. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


*) tilsvarer det som i bibelsk sammenheng og historisk kalles Syndefloden (men uten den implikasjon at det var Gud som straffet menneskene for sine synder).

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge