Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 20. oktober, 2015


Sheldan Nidle - 20. oktober, 2015

13 Cimi, 19 Tzotz, 12 Manik

Selamat Balik! Denne virkeligheten er i ferd med raskt å bli plukket fra hverandre gjennom de forskjellige beslutningene som gjøres av en ny gruppe av urgamle familier og de nye kongelige i Europa. Disse beslutningene deres gjør det mulig å hurtig “ta ned” det mangehodete monsteret som er kabalen. De som er involvert i de juridiske aspektene av denne operasjonen er svært fornøyd med at disse avgjørende beslutningene endelig blir gjort. Kontaktpersonene våre rapporterer at det nye bank- og finanssystemet med sine mange deler, i realiteten ligger ferdig og klart til å tas i bruk. Vi forventer at disse nylig fullførte delene vil bringe US Federal Reserve og den tallrike allierte sentralbanker i kne. De mange etablerte presedenser som er satt opp av vår juridiske divisjon gir lovnad og å gjøre disse aksjonene raske og enkle. Disse bankene mangler det fundament av edle metaller som det nye bank og finanssystemet kan tilby verden. Følgelig føler vi at det nye bank- og finanssystemet kan overta lederrollen i en ny finansiell virkelighet allerede før denne 10ende Gregorianske måneden er slutt. Disse begivenhetene kan signalisere tydelig at de mange nyfastsettelsene av ulike valutaers verdier og den verdensomfattende re-setting av valutaene i forhold til hverandre kan fullføres og settes i funksjon. Dette vil bli en tid hvor en hel mengde nye regjeringer, med nye arbeidsmåter, vil operere. Disse nye regjeringene er ment å få en endelig slutt på det mange tiår lange hemmelighetskremmeriet og fornektelsen av UFOer!

Når denne hemmeligholdelsen opphører rundt om i verden kan vi sette i gang og kringkaste et antall programmer som har til hensikt å informere dere om hvem vi er og forklare dere om deres utenomjordiske opprinnelse. Det Atlantidene gjorde med sine politiske dissidenter er et tydelig tegn på at de i stadig økende grad adlød de mørke. Denne politikken ble igjen demonstrert til fulle av deres etterfølgeres handlinger. Det var Anunnakiene. Helt siden den tid har dere blitt servert løgner og misinformasjon. Vi, i Lyset, har til hensikt å forklare denne historien for dere, spesielt de mange manipulative historiene som blir servert i historiebøkene deres. Helt siden barndommen har dere lykkelig svelget det myndighetene fortalte dere. Dette settet av falske informasjoner har blitt repetert om igjen og om igjen. Krig er en psykopatisk aktivitet. Det samme kan sies om hat og den resulterende falske følelsen av fordomsfull overlegenhet over dem dere blir opplært til å hate. Veksten i bevissthetsnivået deres er en prosess som nå begynner bryte opp det settet av løgner som dreier seg om hat og andre tilsvarende følelser dere har blitt foret med. Dere har nå begynt å stille spørsmål ved det dere blir fortalt. Vi ønsker å benytte vår teknologi for å vise dere hva som virkelig har skjedd siden begynnelsen av det forrige århundret!

Denne deres verden er i ferd med å forandre seg til det bedre. I begynnelsen skjer mye av det i det skjulte og i hemmelighet. Så, når det rette øyeblikket kommer, kan disse forandringene gjøres tilgjengelig for folk flest. Denne prosessen med forandring av samfunnet foregår under høy sikkerhet, slik det ble besluttet for lenge siden. For øyeblikket er midlertidige løsninger underveis. Disse operasjonene omfatter nå de amerikanske kontinenter, Europa og Asia. En ny serie av politiske arbeidsmåter fremfostres for øyeblikket fra de urgamle familiene etter hvert som en ny generasjon av medlemmer i deres ulike råd har kommet ombord. Disse nye politiske strategiene setter ytterligere fart i operasjonene som ble avtalt for en del uker siden. Følgelig er dere ganske nær å få se nye regjeringer og styresett, overflod for alle og et nytt bank- og finanssystem blomstre foran øynene på dere. Vårt kontakt- og kommunikasjonspersonell er overlykkelige for det som nå foregår. Denne manifesteringen av en ny virkelighet krever at dere ser den i et nytt lys. Disse nye regjeringene og myndighetsinstitusjonene vil være transparente og trenger at dere alle følger med og er vaktbikkjer. Deres deltakelse er helt nødvendig. En sterk relasjon mellom regjeringen/ledelsen og dere selv, er mer enn noen gang både nødvendig og påkrevet!

Som dere kan se er en stille revolusjon i ferd med å begynne å manifestere. Hver enkelt av dere er den sanne årsaken til denne særdeles dramatiske forandringen. Det er nødvendig at dere betrakter NESARA* som kun det første steget i en global begivenhet som vil gjøre slutt på gjeldsslaveri og bringe dere stadig økende velstand. Deres dypeste drømmer vil om kort tid bli oppfylt. I tillegg vil hemmeligholdet omkring UFOer bli forvandlet til en åpenhet som vil gjøre at dere kan møte oss. Vi betrakter det øyeblikket som en sann skillevei i deres historie. Bortimot 13 årtusener av global karantene vil ta slutt. Mentorene deres vil til å begynne med bruke god tid på å introdusere seg for dere og forklare i detalj hvem dere virkelig er. Dette er likevel kun starten på et fantastisk eventyr som vil kulminere med deres hellige tid i deres eget personlig tilpassede Krystall Lys Kammer. Da vil dere få deres fulle bevissthet tilbake og gjenforenes med Agarthanerne, og med oss. Deres kommunikasjon med Himmelen vil til fulle bli gjenetablert. En ny stjernenasjon vil bli født! Dere vil fullføre deres vidunderlige skjebne! Halleluja! Halleluja!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! I denne tiden blir dere bombardert av energier fra høyere dimensjoner. På velsignet vis forsterker disse energiene de mange oppdateringene i deres fysiske og ikke-fysiske kropper. Alt dette handler om integrasjon. Nye fysiske komponenter trenger at deres mange åndelige deler smelter sammen med deres fysiske og mentale deler. Det er slik Himmelen gjør det mulig for dere å bevege dere på vellykket vis inn i høyere og høyere nivåer av bevissthet. Denne guddommelige prosessen skjer i union med våre allierte og samarbeidsfeller. I tillegg blir dere mildt og forsiktig forandret i deres persepsjoner og måten dere takler dette riket på. Det er på samme måte vi ble forberedt til vår forvandling. Betrakt disse subtile endringene som et hellig kyss fra Himmelen. Dere er i sannhet høyt elsket og sørget for. For lenge siden gjennomgikk også vi den samme slags forandringer. Det tok et antall liv å fullføre dette. Sluttresultatet var en vidunderlig tilstand av nåde og tjeneste for Himmelen.

Etterhvert som dere nå beveger dere inn i de avsluttende trinnene, som bringer dere tilbake til de fysiske Englenes rike, vit dypt i deres hjerter hvilke vidunderlige gleder som venter dere. Dere er en særdeles spesiell gruppe av mennesker. Dere har lidd dere gjennom ufattelig sorg og har gått gjennom tallrike liv som virkelig har satt dere på prøve. Dere har sett død og pestilens og de grusomme virkningene av uhemmet tyranni. Men til tross for dette har dere ikke falt ned fra Lysets hellige støtte. Dette er langvarige prøvelser som fortjener den høyeste anerkjennelse. Vi er del av disse storslagne livene med utfordringer for hjertet og Himmelens arbeidsmåter. Gjennom alle disse livene har dere greid å overleve. Nå kommer den endelige seieren over mørket og Lysets mektige triumf! Vi har bevitnet det hele og sett hvilke fryktelige ting som har skjedd i disse livene deres midt oppi alle løgnene og utøylet tyranni. Dere er velsignet og har fått en hellig dispensasjon til full bevissthet og en guddommelig tilbakevenden til å bli fysiske Engler påny!

Dere vil bli reddet fra å ha ytterligere liv i dette forferdelige mørket. Vi venter på dere når dere kommer i glede ut fra Krystall Lyskamrene deres. Denne forvandlingen har tatt lengre tid enn forventet siden de mørke kastet sitt nett av sorg omkring dette riket. Dette er nå fjernet! Den neste oppgaven er å fylle dette riket med glede frihet og velstand for alle. Våre samarbeidspartnere er allerede i full gang med å legge alt til rette slik at ting kan manifestere, ting som kommer til å forbløffe dere. Vit derfor i deres hjerter at et nytt rike er i ferd med å ta form. Det er et rike der mørkets lakeier formelt vil bli fjernet. De som brenner for at sannhet og gjennomsiktighet skal lede dere har behov for deres fulle deltakelse. Vær derfor klare til å delta med all det Lys og Kjærlighet dere har ervervet. Vær evig takknemlig og takk Himmelen for denne særdeles hellige gave av nåde. Jorden vil bli forvandlet og dere vil igjen forenes med deres urgamle åndelige familier og familien fra stjernene i Agarthas rike. Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige rapporter. Dere er veldig nær den tiden da dette vidunderlige riket vil bli gjenfødt. De mørke forbereder seg omsider på å gi opp og overgi seg til Lyset. Vi er også nær den tiden at de som har beskyttet oss kan lande. Et i sannhet storslagent øyeblikk ligger like foran dere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


* Nesara står for National Economic Security and Reformation Act. Det er i første omgang en amerikansk lov som "rydder opp" i det meste av økonomisk praksis og finansvirksomheter og luker ut alle misligheter. Den legger også en klar basis for et transparent og rettferdig økonomisk system. Prinsippene er tilpasset i de fleste av verdens land og ligger klare til å iverksettes kort etter at USA har vedtatt NESARA og iverksatt den.

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge