Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 29. august, 2017


Sheldan Nidle - 29. august, 2017

9 Cib, 14 Uo, 1 Ik

Selamat Jalwa! Utbetalingen av pengemidlene nærmer seg. Mengder av nasjonale myntenheter er i ferd med å bli gjort klare for å gjøre alle i de ulike programmene rike, sunne og vise! Det har tatt oss lang tid å overvinne sendrektigheten som har forsinket disse programmene. Alt er nå på plass og vil vise dere at den lange ventetiden har vært berettiget og at dere nå omsider kan nyte de vidunderlige fruktene av deres innsats. Som det tidligere sagt; det beste ligger fortsatt foran dere! Velstand og fremgang er sannelig hva dere alle har ventet på, så ønsk RV’en og dens globale følgesvenn, den gullbaserte GCR velkommen! ¹

Når dere betrakter denne prosessen, så vit at det har vært kjempet en kamp i sterk motbakke i de siste ukene for å gjøre det mulig omsider å løse alle sider av denne saken. Takk Himmelen og dens mange allierte for deres storslagne og mektige bidrag. Resultatet av dette er at dere vil begynne å se starten på den pengestrøm som er øremerket til å gjøre ende på det langvarige, illegale fiat-pengeveldets herskertid. ² Hils på det som vil gjøre slutt på Federal Reserve Bank og dens helt nødvendige partner USA Inc! Gjør dere klare til endelig å ønske revalueringen velkommen, sammen med dens tvilling, den nye NESARA Republikken. Vi er fullstendig klar over at dette har tatt altfor lang tid å manifestere.

Vi understreker at disse langvarige forsinkelsene og andre misgjerninger skyldtes de siste desperate fantestrekene til den gamle garden og deres mange kriminelle allianser. Disse merkelige skruene er altfor smarte for sitt eget beste og det er nødvendig at de settes i innlosjeres på et rømningssikkert sted. De vil bli separert og isolert fra dere og når den tid kommer, bli gitt den straff de fortjener. Dere vil kan derfor glede dere over hva vi har på lager for dem.

Det dere virkelig trenger å gjøre er å “ta tyren ved hornene” og storme frem fulle av glede. Omfanget av de pengemidler som vil bli tilgjengelige vil overgå alt dere er i stand til å forestille dere. Vi venter i fryd og glede på å se hvordan dere vil bruke disse enorme summene til å løfte og forbedre det liv og levemåte dere er vant til. Dette nye riket blir skapt for å forberede alt som trengs for at vi, når det rette øyeblikket kommer, kan tre frem for dere. Mentorene våre er mer enn klare til å vandre sammen med dere på veien til full bevissthet og introdusere dere for den aldeles strålende verden Himmelen i sin nåde har gjort i stand for dere!! Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Den merkverdige motviljen som de mørke har kokt ihop, fortsetter ennå. Vi forventer til fulle at Himmelen har en mektig overraskelse i ermet for dem alle. Det blir ansett som en dårlig løsning å utsette ytterligere den velstand og fremgang som tilhører dere alle. Følgelig, er nå tiden kommet for å ta disse magiske summene fra dem, ved hjelp av et guddommelig team vi har etablert med Himmelens velsignelser. Vi kommer til å benytte oss av et særskilt budskap som en gang for alle vil få slutt på dette tvilsomme våset. Det er denne aksjonen som sannelig står klar til å få slutt på den siste rekken av løgnaktige og svikefulle lurendreierier!

De vidunderlige visjonene som Himmelen mye heller ser for seg, innbefatter de nødvendige virkemidlene til å løse mange forskjellige katastrofer. Resultatet av disse visjonene er å sørge for at disse erkekjeltringene får den desserten de fortjener. Alle disse tingene må skje på guddommelig vis, med klasse og stil. De mørke har visst ikke riktig forstått hvem de står overfor. Deres visjoner blir høyt verdsatt. Denne hellige prosessen vil nå gi det lenge ønskete utbytte for alle. Det er nødvendig nå å gjøre de ulike formene av denne pakken allment kjent og at de som er ansvarlig for alle utsettelsene blir forvist til et passende sted der de kan settes bak lås og slå.

I denne sammenheng vil, som vi tidligere har nevnt, en spesiell overraskelse springe opp som troll av eske foran dem. Vi vil fortsatt la det være en hemmelighet hva som vil bli benyttet. Dere har alle ventet tålmodig. Og da er det helt klart at dere fortjener at det når skjer ting som med letthet kan gi dere denne særdeles velfortjente seieren. Det er Himmelens intensjon å sørge for dette og frigjøre alle pengemidlene fra klørne til dem som illegalt hindret dere i å få del av dem. Vi ber dere simpelthen å beholde roen og avstå fra å bli frustrerte. Hjelp er så visst underveis.

Vi har fulgt med på alt dette med en urokkelig besluttsomhet i våre hjerter om at dere skal motta det som Himmelen så inderlig har ønsket for dere. Den nåværende fastlåste situasjonen vil bli overvunnet og de ansvarlige vil bli satt bak lås og slå. Når dette skjer på det rette tidspunkt, vil dette riket raskt forvandles. En alternativ verden som dere så lenge har blitt lovet, vil plutselig komme til syne. Det gamle måten å gjøre ting på kan ikke lenger fortsette. I stedet vil helt nye måter manifestere fullt ut. Hold denne hellige visjonen i deres hjerter og vær så vitne til det som nå ligger klart til å utfoldes. Vi kom ikke hit for å mislykkes, men for å lykkes på det aller mest vidunderlige vis!

I dag fortsatt vi å rapportere om hva som foregår rundt om på denne aldeles underskjønne og dyrebare kloden. For lenge, lenge siden gav Himmelen dere en hel rekke spesielle løfter. Nå er det Himmelens hensikt å innfri dette som på guddommelig vis ble proklamert! Husk, kjære Hjerter, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i Glede!) Nå er tiden kommet for at alt skal fullføres og bli til virkelighet!

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

¹ RV’en er Revalueringen av alle lands «verdi» med ressurser, arbeidskraft og kompetanse og deretter følger GCR, den Globale Nyfastsettelsen av Nasjonale Myntenheters Verdi i forhold til hverandre og da vil igjen alle lands penger være gull-basert.

² Fiat penger er penger som blir trykket opp uten at de er understøttet av gull (realverdi). Det er det samme som å hente penger ut av løse luften – trykke opp papirlapper, låne dem ut og forlange å få dem igjen i realverdi pluss renter. Denne svindelen har pågått siden Bretton Woods avtalene i 1948 da Verdensbanken og Det Internasjonale Pengefondet ble opprettet/vedtatt. Disse har vært finansverktøyer for Federal Reserve Bank, som er et privat banksystem eid av 13 bankfamilier. Det er kun Federal Reserve Bank, Bank of England og Den Europeiske Sentralbanken som kan trykke opp penger som de vil. Ved å låne ut penger som ikke er mer verdt enn papiret de er trykket på, har de skapt en samlet gjeld internasjonalt som mer enn hundre ganger overstiger landenes samlete brutto nasjonalprodukt. Denne gjelden er alts fiktiv, en illusjon, men den har gjort Illuminatiene groteskt styrtrike og knust de fleste lands økonomi. Det er dette som nå skal «utryddes» slik at et nytt, rettferdig og gjennomsiktig internasjonalt bank- og finanssystem kan innføres basert på NESARA/GESARA.

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.
Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge