Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 22. august, 2017


Sheldan Nidle - 22. august, 2017

2 Muluc, 7 Uo, 1 Ik

Dratzo! De nødvendige første overføringene av pengemidler skjer nå etterhvert som de er klare. Denne prosessen ble satt i gang for nesten fem år siden og krever at de Eldre gir slipp og stoler på det som nå kalles “den primære bevegelse”. Det er denne bevegelsen som frigjør alle som har vært involvert i denne oppgaven og med glede gir den over i Himmelens hender. Det ligger en guddommelig intensjon i dette. For lenge, lenge siden ble enorme summer satt til side for å igangsette denne aksjon som nå endelig skjer og prosessen har nå omsider blitt formelt etablert. Det som nå gjenstår er en hellig handling som Himmelen lenge har lengtet etter å kunne gjennomføre. Dette betyr at de endelige frislipp og distribusjon av pengemidler er nært forestående!

Gjennom de siste årtusenet har Mesterne satt opp dette systemet og overlatt det til de Eldre og deres Kongelige motparter. De som ble gitt denne makten for så lenge siden, begynte å etablere de endelige virkemidlene for å manifestere både dette frislippet av nye pengemidler og den lenge forventede NESARA Republikkens inntreden. Disse begivenhetene vil knuse det illegale USA Inc. og den dertil hørende administrasjonen til den amerikanske presidenten. Det er denne prosedyren som vil kaste ut det gamle og introdusere det nye. Kort sagt, de nye måtene å gjøre ting på vil utgjøre en fullstendig slutt på det gamle!

I denne sammenheng ber vi dere å forstå det enorme omfang og betydning av det som nå skal skje. Vi vil få se, ikke bare etableringen av global fred, men fremveksten av global velstand og fremgang, og i tillegg en gigantisk åpning for avsløringen av vårt nærvær og eksistens. Dette vil bety starten på et mektig bevissthetsløft og den formelle introduksjonen av vår galaktiske familie. Det som også vil følge er en hel serie av dekreter, fremsatt av Himmelen, som vil føre til at en hel del gamle sykluser blant menneskene bryter sammen og begynnelsen for mange nye. Disse nye syklusene vil befri menneskeheten fra all nød og fattigdom, samt gjøre det mulig å få en endelig slutt på de mange kunstige skiller og splittelser som har vært som en pest blant menneskeheten så lenge.

I denne nye æraen kan menneskene for alvor ta fatt på sin vei tilbake til full bevissthet. De forsinkelsen vi har opplevd er, i det lange løp, ikke annet enn humper i veien som dette riket måtte komme seg forbi for å nå dette høyt skattede målet. Nå kan de siste forberedelsene for landingene endelig fullføres. Menneskeheten vil trenge en stor mengde opptrening og en meget omfattende omskrivning av sin meget spekulative historie. Alle de punktene som ikke har vært synlige må knyttes sammen til en ny helhet og gjøres kjent. Dette vil bli en tid full av overraskelser og nødvendige avsløringer. Ut av dette vil veien til deres Nye Jeg skapes!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer for å informere dere om at en serie med helt spesiell forberedelser nå er i gang. Allerede for lenge, lenge siden utviklet Himmelen virkemidler for å befri menneskeheten fra Viljen til Anunnakienes og alle av samme slaget. Denne prosessen er basert på Illuminatienes kjente begrensninger og deres ulovlige måter å gjøre ting på. I det lange løp vil dette bli det endelige fall fra makten for denne særdeles uhellige gruppen. De vet at det er ingen ting de kan gjøre ved det annet enn å akseptere det foreskrevne utfallet.

På denne måten har Himmelen tvunget frem den nåværende situasjonen. Denne prosessen har endelig gjort det mulig for deres storslagne visjoner å manifestere og gjøre det mulig for det nye vidunderlige riket å komme til syne foran øynene på dere. Vi takker dere for deres vidunderlige bidrag til denne særdeles edle saken. Det er ofte vanskelig for menneskeheten å holde tilstrekkelig fast ved sine mest effektive visjoner! Vi takker dere for hva dere bidrar med for denne særdeles guddommelige saken. Vit i deres hjerter at et lite mirakel i sannhet er underveis og vi inviterer dere til å forberede dere til at deres visjoner og deres guddommelige hensikt åpenbarer seg.

I Lys av dette, ber vi dere simpelthen at dere dypt i deres hjerter fortsetter å holde fast ved visjonene og være rede til å bevitne mirakelet som var iboende i denne helt spesielle Sol-Formørkelsen. Den signaliserer slutten på en æra av deres liv og bringer inn den hellige begynnelsen på en ny. La jubelen bryte løs i deres hjerter for det som er i ferd med å skje. Vær sterke, og når Himmelen gir dekret om det, vær rede til å arbeide hardt for å virkeliggjøre deres dyrebare mål! Dere mottar, tross alt, all den hjelp dere trenger for å gjøre ende på de mørkes herskervelde slik at dere deretter fritt kan nå deres mange mål! Halleluja! Halleluja!

I dag har vi rapportert om hva som for øyeblikket foregår rundt om på denne særdeles vakre blågrønne kloden. Den siste og endelige innsatsen for å forandre denne verden til det bedre er nå i gang. Frislippet av pengemidler og fremveksten av nye styresett og regjeringer er kun starten for dette nye riket. Gjennom den kommende tiden vil dere med stor glede møte familien deres fra åndeverdenen og fra verdensrommet! Husk, Kjære Hjerter, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand er deres! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i Glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.
Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge