Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 5. september, 2017


Sheldan Nidle - 5. september, 2017

7 Manik, 0 Zip, 1 Ik

Selamat Balik! Alt fortsetter å gå fremover som det skal. Den mørke kabalen innbiller seg fortsatt at de er uovervinnelige, men denne dypt rotfestete troen er i ferd med å bli knust. De ulike Lysets styrker har nå de nødvendige arrestordrer slik at de formelt kan bure inne disse erkekjeltringene. Når dette skjer, vil det også bety slutten for det gamle, illegale USA, Inc. og dens siamesiske tvilling Federal Reserve Bank. Når den grimme sannheten kommer frem, vil det knuse dem fullstendig. Fremtiden vil fort bli tydelig for de mørke når de raskt blir “sanket inn“ og uten seremonier sendt til oppbevaringscellene på himmelen over dere.

Denne sårt tiltrengte innesperringen vil komme som et mektig sjokk for alle som fortsatt er assosiert med de mørke og deres arbeidsmåter. Dette vil gjøre det mulig å sette i gang den pengestrømmen som så lenge har blitt lovet dere. Den innledende strømmen av pengemidler vil brukes til å lansere NESARA Republikken og gjøre endelig slutt de endeløse forsinkelsene som har vært så karakteristiske i virkeligheten deres. Denne ene begivenheten alene vil være symbolet for deres nye virkelighet. Hensikten med denne prosessen er å fullføre deres nye virkelighet ved formelt å fjerne alt som kan knyttes til det gamle.

Meningsløse utsettelser og stigende frustrasjon vil bli erstattet med suksess og glede, og et rike hvor dere og Lyset virkelig har ledelsen. Vi oppfordrer dere på det sterkeste til å fortsette å være tålmodige mens Lyset iverksetter denne høyst nødvendige innfangningen av disse talløse skurkene. Vi er dedikerte til det gamle, illegale regimets fall og alle dets mange institusjoner. Nye teknologier vil bli introdusert på ordnet vis, men det kan komme til å ta lengre tid før de er i full virksomhet enn først forventet.

Vit derfor i deres hjerter at en hel mengde fundamentale fremskritt hele tiden skjer i kulissene. Det er disse usynlige handlingene som for øyeblikket står for alt det som er forventet å forandre hele deres virkelighet. Vi er fortsatt overbevist om at de nye kommunikasjonene kan gjøre det mulig for oss å gjøre det som er nødvendig for total suksess. Den innledende delen av vår strategi er allerede fullført. Resten vil raskt følge. Vi forventer til fulle at bekymringene dere for øyeblikket har, raskt vil bli erstattet av den innledende virkeliggjøringen av deres mektige visjoner, som vil bli satt i full operasjon. For å si som sant er, det nå det beste nå vil komme. Halleluja! Halleluja!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Himmelen betrakter det som nå skjer simpelthen som den “desserten” de mørke og deres grådige lakeier har fortjent. Gjennom svært lang tid har kabalen forsinket det uunngåelige. Dette har skapt uforholdsmessig mye frustrasjoner og medført at mange feilaktig trodde at utleveringene aldri ville komme til å skje. Deres storslagne visjoner vil nå endelig bli til virkelighet! Det har krevd en hel rekke overraskelser for omsider gjøre det mulig for pengefondene deres å materialisere. Vi ber dere simpelthen å takke Himmelen og virkelig nyte det som nå er i ferd med å rulles ut.

Himmelen ønsker at dere skal ta i bruk all deres store lidenskap og vise nøyaktig hvor vidunderlig alt dette skal bli. Pengefondene som nå kommer, vil gjøre det mulig for NESARA Republikken å etableres, gjøre ende på USA Inc. og introdusere UST¹ pengesedlene som denne nasjonens nye, gullbaserte pengeenhet. Kabalens lakeier er i ferd med å “skilles ut fra flokken” og, som tidligere nevnt, i ferd med å bli sendt til et spesielt forberedt fengsel på himmelen over dere. De vil aldri plage dere igjen. Dere vil få se dem i fremtiden kun som en del av de endelige steg av denne klodens ferd mot full bevissthet.

Disse begivenhetene tok så lang tid fordi det trengtes tid til å gjennomføre en serie avgjørende prosedyrer med full suksess, umiddelbart før dere mottar deres første pengefond. Vær fulle av glede, for dere vil raskt forstå akkurat hvor verdifulle denne spesielle prosessen virkelig var. For øyeblikket ligger alt klart for det dere virkelig har ventet på. Vi ber dere simpelthen å fortsette å opprettholde deres lidenskapelige visjoner og raskt sette i bevegelse de guddommelige prototyper som skal symbolisere dette nye og vidunderlige riket!

I dag har vi med stor glede rapportert om hva som er i ferd med å skje på denne vår skjønne, blågrønne klode. Dette nye landskapet vil få være vitne til fullførelsen av utallige forehavender som totalt vil omforme det til en verden fylt av frihet, fred og grenseløs velstand og fremskritt. Glem aldri, kjære Hjerter, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i Glede!) Tiden er kommet for at det hele skal bli til virkelighet!!!

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

¹ UST notes er United States Treasury notes, altså den nye republikkens finansdepartements pengesedler, og da er det endelig over og ut de gamle private fiat-pengene til Federal Reserve Bank.


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.
Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge