Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 8. august, 2017


Sheldan Nidle - 8. august, 2017

7 Men, 13 Pop, 1 Ik

Dratzo! Det er mange tegn som tyder på at vi faktisk er kommet mye nærmere utleveringene man har ventet så lenge på. De mange forsinkelsene og de dertil hørende glippene, har nådd et meget kritisk punkt. Vi forventer fortsatt til fulle at utleveringene til slutt vil skje. Som vi har bemerket i tidligere rapporter, har det tatt altfor lang tid å kunne gjennomføre dette med suksess. De kontinuerlige utsettelse forårsaket av de som skal levere ut midlene, er forferdelige. Til tider syner det som om unnskyldningene deres er fabrikkert. Distribusjonsprosessen burde ikke være noen «treff eller skivebom» -prosedyre. Det ville vært mye enklere å arbeide med store og fullstendige utleveringspakker for å oppnå suksess.

For oss er disse pågående forsinkelsene et trist varsel om at det i virkeligheten fortsatt er en understrøm av intern uenighet mellom dem som ønsker å lykkes og dem som indirekte ikke gjør det. Vi vet at slike store programmer med letthet kan settes opp slik at de gjøre eksakt det man ønsker. Det er et tegn på planlagt inkompetanse når hvert forsøk på et fungerende distribusjonssystem viser seg å ikke lykkes. Vi besitter teknologi som med letthet kunne nå disse målene på fullkomment trygg måte. Tiden er nå inne for rett og slett å si: «Enter fisker man eller så kutter man snøret». I siste instans ligger denne beslutningen hos dem som har ansvaret for utleveringene.

Den nåværende prosessen tvinger bankene til å reaktivere prosedyrer de for lenge siden har sluttet å bruke. En ny metode ville være mye bedre egnet til å gjøre at de uendelige pengemengdene kunne øremerkes i stedet for å telles opp om igjen og om igjen. En reorganisering av prosedyren ville gjøre det mulig å finne de virkemidler som raskt kan rette opp enhver tidligere feil. I denne sammenheng håpes det at en endelig løsning vil bli adoptert og tatt i bruk med suksess fortere enn svint!

Det er gjennom forandring av banksystemet vi tror at en funksjonell løsning kan skapes. Følgelig forventer vi at alle systemene kommer på plass om kort tid. Faktum er at de som har tilstrekkelig innsikt venter at en definitiv løsning vil løse alle de nåværende problemene og gi en enkel løsning på det hele. Vi gleder oss over å være vitne til et scenario som får en endelig slutt på dette, og dette er temmelig nær forestående. De endelige feiringene er i verste fall rett under horisonten!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! De metodene som kreves for å «rydde opp i» det omfattende rotet de nåværende globale forsinkelsene har skapt, kan fortsatt enkelt gjennomføres. Vi er, til tross for denne langtekkelige prosessen, fullt i stand til å forandre det som er i ferd med å skje og omsider sørge for at våre visjoner om å skape glede og velstand for alle blir til virkelighet. La oss takke Himmelen og alle som har ansvar for dette for at de prioriterer den nye tilnærmingsmåten til suksess. Den har sørget for at vi alle er kommet temmelig nær vår sanne skjebne og i dette takker vi Himmelen for at den i sin nåde har stilt krav om den innsats som nå gjøres.

Den brede innsatsen som gjøres i disse dager er enda et tegn på at et mektig, siste fremstøt virkelig er underveis. Denne guddommelige innsatsen understøttes av Himmelens nåderike dekreter. Når vi har lagt dette bak oss, er vi overbevist om at disse fornyede fremstøtene for å løse forsinkelsene i utleveringene, vil gjøre at både deres nye velstand og den nye NESARA Republikken kommer innen synsvidde. Det er bare en kort tid før alt det dere så lenge har drømt om blir en virkelig, manifestert realitet. Nok en gang er det av avgjørende betydning at dere holder visjonene deres levende og forbereder dere for det som snart vil bli deres!

Benytt denne velsignete tiden til å helliggjøre det dere ser i disse visjonene og vær rede til å gjøre alt det som er nødvendig for å manifestere dem. Mist aldri av synet, i deres Hjerte, det dere ønsker å skape for å fasilitere deres del av denne enorme humanitære innsatsen. Dere er her for å forandre den nåværende virkeligheten og forandre den til det bedre. På denne måten er det deres lodd å utforme en helt ny virkelighet. La aldri disse mange forsinkelsene rokke ved denne aldeles vidunderlige visjonen av et nytt rike for hele menneskeheten! Halleluja! Halleluja!

I dag gjennomgikk vi hva som med sikkerhet skjer rundt om på denne dyrebare kloden. Den «kommende makten» er dypt og inderlig besluttet på å gjennomføre utleveringene som trengs for å sikre at Revalueringen og dens nære slektning i denne sammenheng, den Globale Nyfastsettelsen av alle Lands Valutaer (Global Currency Reset), blir iverksatt og fullført så snart som mulig. I tillegg er etableringen av NESARA Republikken (GESARA globalt) likeledes nødvendig å gjennomføre raskt. Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i Glede!) Så la det være slik!

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.
Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge