Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 29. juli, 2014

Sheldan Nidle - 29. juli, 2014

1 Chicchan, 3 Pop, 11 Ik

Selamat Jalwa! (Vær i evig Glede!) Vi kommer til dere med et litt forsinket Godt Nytt Galaktisk År! Det er enormt mye som er i bevegelse rundt om på kloden. Disse aksjonene legger til sammen alt til rette for de begivenhetene som vil forandre deres verden for alltid. Vi forventer at disse begivenhetene vil manifestere om kort tid. Den mørke kabalen har styrt virkeligheten deres på egen hånd i de siste tiårene. Dette tett sammenvevde nettverket av mektige menn og kvinner bestemmer nasjoners skjebne og om de økonomiske omstendighetene skal ruinere den ene store korporasjonen eller en annen. Deres posisjoner hvor de daglig kan utøve sin politiske makt, bringer dem enorm rikdom og tilsynelatende stor respekt. Ikke desto mindre fører deres beslutninger også til at respekten for dem slår sprekker og at folket mister tilliten til dem. Gjennom de to siste tiårene har vi arbeidet iherdig sammen med en gruppe geniale lovkyndige, investorer og forskere for å skape de virkemidler som trengs for å velte denne enorme muren av makt. Det startet i førstningen som en union av ulike enkeltmennesker som ønsket å bruke sin rikdom, sin erfaring, innsikt og oppfatninger til å utforme et nettverk som kunne frembringe en organisasjon som kunne gjøre virkelighet av folkerett og menneskerettigheter over hele kloden. De skulle arbeide sammen, dele informasjon og lekke eksempler på det de oppdaget gjennom Internet-blogger.

Nå har disse tett sammenknyttede gruppene mennesker i sin midte som til fulle forstår hva som trengs for at de skal lykkes. For å være med å støtte deres rettskafne sak knyttet vi dem opp mot Agarthanerne, som observerer alt som skjer i dette riket, og utstyrte dem med kontaktpersonell som kan nå de høyeste nivåer i forretningslivet, alle verdens regjeringer samt dem som er engasjert i å arbeide for det Åndelige. Dere må aldri miste av syne at dette er en åndelig og transcendental erfaringsopplevelse. Det handler om å legge veien til rette for nye nettverk som innvirker på lovene, hvordan land styres og spesielt det Åndelige livet. Målet er å installere de midler som er nødvendige for å utforme en folkerett, som er identisk med den opprinnelige intensjonen i den Amerikanske Grunnloven, og å spre denne over hele kloden. Amerika ble gitt “en fullstendig byggetegning” av Grev St. Germain for å skape en fri republikk basert utvetydig på retten til å garantere hver eneste amarikanske borgers frihet og uavhengighet. Det var meningen at denne idéen skulle adopteres av alle land på kloden. Det som skjedde var en diabolsk innblanding fra kabalen, som var fast bestemt på å kjøre dette edle frihets-eksperimentet i grøfta. Det lykkes de med i et par århundrer, men nå er tiden kommet for å fullføre det som denne republikken påbegynte.

Det juridiske remedium for å få dette til er NESARA. NESARA er det spesielle instrumentet som gjør det mulig for dette globale folkeretts-nettverket å flette sitt arbeid sammen med en ny form for styresett og nasjonal ledelse. Dette vil igjen skape de virkemidler som trengs for å frigjøre dere fra et aldeles grenseløst, svindelbasert gjeldsslaveri. Det vil markere slutten på et system som har tillatt korrupsjon og andre former for kriminell virksomhet som har vært kjernen i hvordan regjeringene rundt om i verden har operert. Dere er på vei inn i en periode med delt rikdom, velstand som dere aldri før har opplevd og nasjonal ledelse som arbeider for sitt folk og med folkets fulle tillit. Denne vidunderlige tiden vil gjøre det mulig for oss å avsløre vår eksistens og nærvær for dere og la dere få innsikt i hvordan disse aksjonene er forberedelser til en ny virkelighet. Dette vil være en virkelighet som legger alt til rette for og stimulerer dere til bevissthetsmessig vekst og en tilbakevenden til åndelig basert rettskaffenhet. Vi kommer inn i denne smeltedigelen for å gi dere de virkemidler dere trenger for å fullføre deres transformasjon tilbake til Lyset og frem mot å gjøre Himmelens mektige bud til virkelighet. Denne tilbakevenden til full bevissthet er bare begynnelsen på hva dere i sannhet vil komme til å oppnå. Vi gleder oss over dette og står klare til å utføre de oppgaver Himmelen har gitt oss.

Disse aksjonene er begynnelsen på det vi sammen skal oppnå. Menneskeheten på Jorden er i virkeligheten den beste og mest innsiktsfulle av oss alle. Det å bringe dere tilbake til full bevissthet tilfører enda en dimensjon til våre evner til å løse på kreativt vis det som vil legges frem for oss. Vi fryder oss over hva vi sammen vil være i stand til å greie. Ofte er det slik at når et mer avansert samfunn kommer i kontakt med et langt mer primitivt et, så vil det mer primitive samfunnet lide enormt. Slik vil det ikke bli; vi kommer helt spesifikt for å transformere dere tilbake til det Atlantidene tok fra dere. Tilsammen, med deres ulike aner som nå er blandet, utgjør dere en arv fra mer enn 50 menneskesamfunn i ulike stjernenasjoner. Denne samlede arv fra ulike aner er svært fordelaktig. Det gir dere en ny måte å betrakte alt det dere daglig vil stå overfor i deres oppdrag med å bringe Lyset til hele denne galaksen. Til dette kommer også den visdom dere har ervervet, generasjon etter generasjon, fra all den elendighet dere har stått overfor i deres tallrike livsreiser gjennom mørket.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi gir vår aller største anerkjennelse og velsignelser til dem som iherdig og utrettelig arbeider for å manifestere en ny virkelighet. De første trinn på denne veien er fullført og vi kan se hvordan de gjenstående trinnene vil manifestere. Et nytt bank og finanssystem er i ferd med å formes, hvilket sikrer at kabalens gamle måte å drive bankvirksomhet på er bannlyst. Den himmelropende korrupsjonen i klodens bank og finanssystem blir nå raskt rettet opp. Under disse fremvoksende omstendighetene vil en global revaluering av alle lands myntenheter skje, tett fulgt av en massiv nyfastsettelse av valutaenes verdi. Dette vil fullføres når disse nye valutaene på nytt blir basert på edle metaller. Disse begivenhetene er en del av en de generelle “velstandspakkene” initiert av broder St. Germain og de urgamle familiene i Europa, Kina, India og nord- og sør- Amerika. I denne stormflo av ny velstand og rikdom vil nye regjeringer og styresett vokse frem sammen med en rekke anledninger for oss til å få dere i tale. Quan Yin, Jordenes mektige Nådens Engel, vil lede disse kringkastingene til dere med et ytterst viktig budskap.

Fundamentet for all kjærlighet er guddommelig nåde. Ut fra denne himmelske nåde vokser den guddommelige skjønnhet og ynde, fundamentet for den fysiske virkeligheten og alt det dere kjenner som Himmelens mirakler. Velstand for alle, omsvøpt av mektig åndelig Kjærlighet, inspirerer det guddommelige Lyset til å utforme nye mønstre og nettverk av energibaner i virkeligheten. Dere, mine Kjære, vil få tilbake deres fulle bevissthet som gave fra Himmelen. Dere vil få gjenoppdage hvorfor dere er her og hvordan vi som deres guddommelige veiledere kan hjelpe dere å nå deres livsmål. Sammen skal vi skape en ny stjernenasjon hvis prinsipper er å befri denne galaksen fra mørket og manifestere et Lys av overjordisk storhet. Dette Lyset skal fullføre den prosess som AEON påbegynte for tusener av år siden. Denne hellige operasjonen skapte dekreter som vil manifestere og gjøre denne galaksen til en kilde av glede for alle i denne sektoren av den fysiske virkeligheten. De ulike administrasjonsenhetene i Himmelen, som har overoppsynet med oss, sender sine aller største velsignelser til disse guddommelige handlinger!

Den situasjonen dere for øyeblikket befinner dere i er således en kontinuerlig og aldeles imponerende marsj mot målstreken. De himmelske Elohim arbeider daglig med å forandre på denne virkelighetens energibaner og nettverk. Vi sitter daglig i bønn og meditasjon for å velsigne det som er i ferd med å skje. Dette riket holder på å gjøre seg klart til å gjenforenes med det riket som nå befinner seg i Inner-Jorden. Denne storslagne sammensmeltningen er en del av en prosess som gjør at de mørke og dens vettløse kabal kan vristes løs fra det mektige grepet de så lenge har hatt på dere. Denne gjenforente virkeligheten vil være deres eget og Agarthanernes rike. Vårt oppdrag er simpelthen å holde overoppsyn med og veilede dere med hensyn til hva Himmelen gir bud om. Dere er i ferd med å transformeres og vi følger med og hjelper til der det er nødvendig. Dere står nå foran de siste steg i deres lange reise. Vi ønsker også dette velkommen og gjør vårt for å sikre dere en rask og uunngåelig seier. På samme måte har Himmelen gitt mange i oppdrag å komme blant dere og bruke sine storslagne evner til å øke farten på det dere allerede har satt i gang! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

I dag fortsatte budskapene og vi rapporterte om hva som skjer. Vær i Glede og vær rede til å være med å bidra med deres egen innsats for å spre denne massive velstanden til alle. Både på Jorden og i Himmelen hilser de dere for deres mot og visdom. Et omfattende skifte i bevissthet vil snart se sine frukter manifestert! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk Vær for Vær Ett! i glede!)

Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge