Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 1. juli, 2014

Sheldan Nidle - 1. juli, 2014

12 Caban, 0 Kumku, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer på denne dag med gode nyheter! Våre forskjellige samarbeidspartnere på Jorden jobber under høytrykk for å gjøre deres velsignelser klare til levering. Vi ønsker å vie denne ukens budskap til å snakke om deres opprinnelse. Vi er alle etterkommere av et akvatisk, apeliknende vesen som levde på den tredje planeten fra sin sol, en stjerne som dere kaller Vega. Denne planeten var en vannverden, full av det dere ville betegne som svært uvanlige vesener. Den verste av disse var en stor predator og våre forfedre hadde klatret over en rekke bratte og forrevne fjellkjeder for å komme seg unna den. Der utviklet de seg til dyktige fiskere og begynte å tilbringe enormt med tid på sjøen. Med tiden mistet de sin tette kroppspels og ervervet en del av de karakteristiske trekkene til havpattedyrene. For omkring seks millioner år siden fikk de besøk av land-cetaceer* fra Solis-systemet. Disse vennlige Vesenene spurte dem om de kunne tenke seg å bli fullt bevisste Vesener og med tiden migrere til sine tidligere hjemland. Til å begynne med stilte de seg nølende til dette. Imidlertid grep det Åndelige Hierarkiet inn og overbeviste dem til å gjøre det. De ble innvilget full bevissthet og fikk møte andre fullt bevisste vesener fra stjernene som omgav Vega.

Disse møtene førte til dannelsen av Lysets konføderasjon som langsomt, men sikkert begynte å utvide sin innflytelse i stjernebildet Lyren. For fire millioner år siden hadde de nådd stjernen Sirius og hadde viderutviklet seg til en ny organisasjon, Den Galaktiske Føderasjonen av Lyset. Det var denne hellige unionen som til slutt koloniserte Solis-systemet. Disse koloniene ble herjet og ødelagt av Anchara Alliansen og de ble tvunget til å flykte. Kolonistene vendte tilbake for ca 900.000 år siden og besluttet da å bosette seg kun på Gaia. Denne gruppen etablerte sitt hovedkvarter i Inner-Jorden og bosatte seg også på et stort øykontinent som dere i dag kjenner som Lemuria. Denne overflatekolonien begynte langsomt å vokse og ekspandere. Dens oppgave var å understøtte og ta vare på de mange ulike økosystemene. For omkring 300.000 år siden ble Jorden kolonisert av Vesener fra Centaurus og Pleiadene. De fleste av dem slo seg ned på et stort øykontinent i det som i dag er Atlanter-havet. Innbyggerne der kalte denne nye kolonien for «Atlantis». De ble snart en stille rival til Lemurianerne. For omkring 50.000 år siden gav Lemurianerne alle sine kolonier likeverdig status. Atlantidene så dette som en mulig anledning til å skaffe seg herredømme over Jordens overflateriker.

For omkring 25.000 år siden slo Atlantidene og deres mørke allierte til og ødela Lemurias overflateriker. Lemurianerne trakk seg tilbake til Inner-Jordens rike. Resultatet var at Atlantidene fikk makten over overflatens riker. I løpet av en del årtusener begynte Atlantidene en politikk med å landsforvise de mange av elitens barn som var i sterk opposisjon til dem, til en halvøy i Middelhavet som kaltes «Ionia». Atlantidene kom etter hvert til å angripe denne kolonien. De Ioniske vitenskapsmenenne hadde forberedt seg på denne eventualiteten med en rekke spesielle innretninger. Ved hjelp av disse var de i stand til å stå imot denne trusselen. Atlantis ble fortært av sitt eget våpen og sank snart i havet. Beboerne i Atlantis og deres allierte på kloden flyktet til en annen verden som gikk i bane rundt en stjerne i stjernebildet Kentauren, som dere kjenner som Beta Centauri. Denne katastrofen etterlot seg to grupper av Vesener. Den første var en gruppe av spesielle menneske-hybrider som i deres legender kalles Anunnakiene. Den andre var deres egne forfedre med begrenset bevissthet. Disse gruppene formet, med Himmelens hjelp, et symbiotisk forhold.

Det var Himmelens ønske at deres forfedre skulle overleve og lære en del viktige leksjoner som ville bli nyttige når Lyset igjen kom tilbake med full styrke i deres verden. Denne merkelige symbiosen, som besto av Anunnakiene som “guder” og deres forfedre som deres hengivne tilhengere, varte i noe slikt som 13.000 år. Tiden kommer nå for at dette skal ta slutt og for at dere gjenopptar deres tidligere tilstand. Dette stadiet av deres lange reise er kun begynnelsen på hvordan dere påny skal bli gjort fullt bevisste igjen. Vi er her for å være deres mentorer og gjøre det mulig for dere å vende tilbake til full bevissthet. Anunnakiene etterlot seg en herskergruppe som utviklet seg gjennom årtusenene til det dere nå kjenner som den mørke kabalen. De er klar over at deres tid nå er omme. Den umiddelbare nåtid skal se denne gruppen tre til side og bli ettrfulgt av våre allierte på Jorden. Alle bitene er på plass for at en enorm forandring kan skje på et «øyeblikk». Denne forandringen inkluderer hellige Vesener som kommer fra overalt på kloden. Deres programmer dreier seg om å frigjøre dere og å sørge for velstand for alle og nye styresett.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Deres verden lider under de siste rester av den mørke kabalens makt. Vårt oppdrag er å sørge for de virkemidler som gjør at dere kan legge disses avskyelige herredømme bak dere. I tillegg har Himmelen sendt oss en enorm flåte av skip som skal bringe oss mentorer som skal hjelpe i deres forvandling tilbake til full bevissthet. Vi ønsker dem velkommen. Disse brødrene gir oss evnen til å overvinne enhver makt den mørke kabalen fortsatt måtte ha. En naturlig, velsignet bevegelse er i gang som skal bevege dere i retning av full bevissthet. Vår oppgave på vegne av Himmelen er å ha overoppsyn med denne utviklingen og sikre at den virker positivt på dere. Hensikten er å sikre at dere får den suksess dere fortjener. Våre samarbeidspartnere har de verktøyer som skal til for å utforme en ny epoke for menneskeheten. Denne nye epoken er allerede på velsignet vis i ferd med å forme seg omkring dere. De mørkes representanter frykter å bli arrestert. De er i panikk med tanke på de fakta som vil bli presentert i rettssakene mot dem og vet at dette nåværende riket i sannhet er i ferd med å smuldre opp. De mørkes tid er over. En ny æra av frihet, fred og velstand manifesterer.

Vi forstår hvordan den formes. Når det rette øyeblikket kommer, vil vi henvende oss til dere og bekrefte hva Himmelen gjør for å formalisere sine mange hellige dekreter. De mørke etablerte en rekke samfunn grunnlagt på krig, splittelse og et hat mot hverandre som det ikke fantes noen grunn til. Det er nødvendig at vi tar i bruk virkemidler som kan rette opp årtusener av dyptgripende maktmisbruk. Dere bærer i dere skjulte hatfølelser og merkelige anskuelser som er innpodet av deres tidligere makthavere. Det er nødvendig at vi gjennomfører læringstiltak slik at likhet for alle og legge forholdene til rette for at et gjensidig ønske om å gjøre hverandre godt kan gjenoppstå. I lys av dette kan dere virkelig komme sammen og begynne å legge ned fundamentet til et nytt globalt samfunn. Dette samfunnet vil anerkjenne deres åndelige frihet og uavhengighet og deres gudgitte rettigheter. Det skal også sikre deres velstand ved å gi dere det dere de nødvendige virkemidler for å sikre dette for dere selv og deres sammenvevde familier. Alt dette er likevel bare en innledningsfase til alt det deres galaktiske mentorer vil lære dere.

Dette er på sett og vis ikke noe annet enn en tid hvor dere begynner å fatte hvem dere egentlig er og hvor nær beslektet dere er med hverandre. Oppstigningen deres vil til slutt gi dere en spesiell kode for å gjøre virkelighet av det vi og mentorene deres lærer dere. Vær i glede og vær velsignet oppmerksom på hvordan Himmelen har konstruert alt dette og med rette formet veien mot deres storslagne gjenforening med oss alle. Vi satt i Agartha og observerte hvordan de mørke manipulerte dere, splittet dere og holdt dere atskilt. Denne urettferdigheten tar nå slutt. Vi har besøkt mange deler av denne kloden i løpet av det siste året og sett hvordan ting er i forandring. Himmelen arbeider på underlig og vidunderlig vis. De mørke kan ikke unnslippe sin skjebne. Men likevel er disse kjeltringene våre brødre og søstre som, når tiden for full bevissthet kommer, vil finne veien tilbake til folden. Vi vet dette og evner å se hensikten med denne siste etappen på vår felles reise - å lære en enkel sannhet: vi er i sannhet Alle Ett!! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre budskaper. Vær hele tiden klar over at Himmelen er vår hellige veileder. Vår oppgave i Himmelens tjeneste er å ønske hele menneskeheten velkommen tilbake. Vi kommer for å belære dere, for å være mentorer for dere og forberede dere til det siste store åndelig spranget, full bevissthet! Øyeblikket nærmer seg for oss til å gå til aksjon og bringe oss alle inn i denne nye, velsignete tidsarlderen! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge