Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 22. juli, 2014

Sheldan Nidle - 22. juli, 2014

7 Etznab, 1 Vayeb, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer med mange vidunderlige ting å snakke med dere om. I dette øyeblikk er begivenheter, som skal gi denne kloden frihet, fred og velstand, i ferd med å gjøres klare. Våre galaktiske samarbeidspartnere og dem vi samarbeider med på Jorden samarbeider for å få en endelig slutt på den lange mørke natten dere alle har reist gjennom. Det er i sannhet forbøffende å se hvordan Himmelens guddommelige klokke har brakt dere frem hit hvor dere står helt på terskelen til suksess. En hel rekke ting holder på å skje som skal frigjøre dere fra regjeringer og maktnettverk som arbeider for å undertrykke deres frihet, og for å frigjøre dere fra løgnene om hva de holder på med. Dette tyraniet vil nå bli forvandlet. Da Amerika først proklamerte sin uavhengighet ble det gjort på en slik måte at det tillot deres hellige deklarasjon å proklamere hvorfor dette landet skulle være et fyrtårn for friheten. Denne proklamasjonen har gradvis blitt dysset ned og brakt til taushet av dem som sto i ledtog med individer i Storbritannia som ønsket å adoptere tyranni fremfor frihet og ervervelse av rikdom fremfor den enkelte amerikanske borgers gudgitte rettigheter. Denne blasfemien vil nå bli forandret og ny regjering og styresett proklamert, for å reversere disse syndene som er begått mot dette storeslåtte landet i nyere tid. Dette vil bringe fred, velstand og samabeid til Gaia og hele menneskeheten på hennes overflate!

Dette er kun et lite, men svært relevant aspekt av alt det som nærmer seg manifestasjon. Våre samarbeidspartnere på Jorden fortsetter sin raske fremmarsj i de operasjonene som skal bringe dere nye finans- og bankinstrumenter. De rikdommer som så lenge har vært gjemt av de store familiedynastiene og åndelige dynastiene er nå på det nærmeste klare til å bli distribuert. Dette vil ledsages av nye prosedyrer for bankvirksomhet som er understøttet av nye og transparente lover. I tillegg vil alle de som så lenge har skjult seg bakom denne enorme svindelen og ført dere bak lyset, bli arrestert og skilt fra de formuer de på ulovlig vis har ervervet gjennom årtier. Våre samarbeidspartnere har til hensikt å frembringe både en distribusjon av rikdom og å presse frem en global gjeldsettergivelse. I løpet at dette feiringsåret vil all gjeld bli ettergitt og alle vil starte på nytt i denne nye virkeligheten hvor alle lever i velstand og har alt det de trenger. Dere vil bli satt fri og opplært av de Oppstegne Mesterne i de essensielle sannheter som lenge har vært holdt skjult for dere av denne kabalen som til de grader har undertrykket dere. Dere er i virkeligheten ekstraterrestrielle som først landet her på Jorden for omtrent 900.000 år siden.

Videre vil disse nye regjeringene kunngjøre vårt vennligsinnete eksistens og ønske velkommen disse som er representanter for deres felles forfedre. Inner-Jordens rike, Agartha, kan da sende representanter til dere som ytterligere kan forklare deres sanne historie som har vært holdt skjult for dere. Når Lemurianerne kan komme åpent frem vil dette gjøre det mulig for dem å åpne opp skjulte passasjer til Inner-Jorden og avdekke mange monumenter som nå er begravet og som inneholder nedtegnelser om deres urgamle og “tapte” sivilisasjoner. Disse nedtegnelsene stammer helt tilbake fra Jordens ulike gull-aldere, men dette er bare begynnelsen. Det er mye mer som må gjøres kjent for dere. Våre mentorer har til hensikt å la dere få se deler av deres Akashiske arkiver og oppdage hvordan dere og deres forfedre taklet det som ble gjort med dem av Anunnakiene. Disse avsløringene er ikke ment å sjokkere dere, men bare gjøre det mulig for dere å bedre forstå hva som har vært gjort mot dere i de siste 13 årtusenene. Vi vil også komme for å forberede dere til deres siste sprang tilbake til full bevissthet. Dette siste trinnet involverer mentoring, overvåking under den tiden dere tilbringer i Lys-Kamrene og den påfølgende opptreningen.

Som fullt bevisste Vesener vil dere gå i Himmelens tjeneste. Det er nødvendig at dere forstår til fulle hva dette innebærer og hva som vil forventes av dere. Fullt bevisste Vesener er sosiale mennesker som arbeider sammen i grupper og har full tiltro til det de gjør. Vi blir fra barndommen opplært til å arbeide sammen med hverandre og fritt søke meningen bak våre ulike talenter og evner. Denne daglige søken gjør at vårt system med flytende organisering og ledelse fungerer smidig og effektivt. Dere vil også bli tilknyttet rådgivere som arbeider sammen med deres team av åndelige veiledere for å sikre at dette samfunnet dekker alle deres behov og at dere på kreativt vis kan løse ethvert problem samfunnet deres måtte stå overfor. Denne prosessen pågår kontinuerlig. Dere ser hvordan livsplanen deres passer perfekt inn med andres. Alt dere gjør gjøres i en slik kontekst. Dere støtter fritt hverandre og alle de tallrike stjernenasjonene som utgjør denne Galaktiske Føderasjonen av Lys. I dette lys fungerer våre samfunn og de stjernenasjonene som de hører til. Vår hensikt er å forberede dere til dette hellige liv i tjeneste for Himmelen og hennes hellige bud.

Hosanna! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer for å velsigne dere og fortelle mange ting mens vi nå nærmer oss det Nye Galaktiske År som begynner på lørdag. Deres verden er i rask endring. Våre velsignete samarbeidspartnere holder på å presse frem situasjoner som vil tillate de nye valuta - og bankreformene å bringe dere frihet, uavhengighet og velstand. Et antall påfølgende begivenheter vil følge naturlig av disse hendelsene. Disse skal frembringe nye regjeringer og styresett og tillate disse som skal lede dem å proklamere slutten på et system som har løyet for dere og ført dere bak lyset med hensyn til denne virkelighetens sanne natur. Himmelen og AEON har gitt bud om at menneskeheten skal lære visse sannheter. Disse sannhetene skal føre til omstendigheter som gjør at våre åndelige slektninger og våre brødre og søstre fra rommet, såvel som vi selv, kan stå åpent frem for dere. Til å begynne med skal dette settet av Sannheter som vil komme frem, lære dere ganske enkelt hvordan denne virkeligheten er bygget opp og hva den er skjebnebestemt til å utvikle seg til. Dere skal også begynne på en avsluttende åndelige reise som skal lede dere til full bevissthet.

Halleluja! Vi står i fryd og glede når vi bevitner og puster inn Skaperens uendelige velsignelser! Dere står helt på terskelen til en ny epoke. Disse uendelige skatter og vidunderlige belønninger fra Himmelen regner ned på oss daglig. De som vi har utvalgt og satt til oppgaven står klare til å gjennomføre et storslagent kupp. Denne aksjonen vil åpne veien for andre som utrettelig arbeider for å gi dere friheten. De mørke fyller sine sekker med lidelse og ødeleggelse. Dette vil ikke lenger påvirke dere, ei heller dette riket. De mørke vil bli flyttet til et sted hvor de ikke lenger kan legge hidringer i veien for det Himmelen proklamert for dere. Lyset er i sannhet seirende!En ny æra av fred, samarbeid og velstand for alle er i ferd med å gry på Jorden. Vi velsigner dette og ber kun om at dere innser hva som nå vil kreves av dere. Deres lodd er å bli instrumenter for Himmelens bud. Vær til enhver tid klare til å bevege dere raskt fremover og manifestere skjebnen deres!

Disse forendringene er blott begynnelsen på en sublim operasjon som vil bringe dere vidunderlige anledninger og muligheter. Vi vil stå skulder ved skulder og bringe Gaia tilbake fra den splittelse som ble skapt da dere plutselig ble kastet ned i et rike fylt av mørke, skrekk og død. Dette er nå slutt, og med det en tilbakevenden til kjærlighet; kjærlighet og union med Himmelens uendelige riker og den fysiske virkeligheten. Som galaktiske menensker vil dere igjen være i stand til å utføre de himmelske dekreter av Lyset. Det å være med å utfolde Skaperverket er bare én av de mange oppgaver dere vil utføre med glede og begeistring. Dere skal også omforme dette solsystemet og bringe fred og den ytterste glede til hver eneste del av denne galaksen. Deres vederheftighet og utholdenhet har brakt glede til Himmelen. Snart, vil dere få møte de som kommer fra Inner-Jorden, fra denne enorme galaksen og dem som er deres åndelige mentorer. Vår oppgave er å ha regien med alt dette og gi dere visdom i alle disse anliggender når det er nødvendig. Velsignelser og Glede til alle!

I dag fortsatte vi med vårt budskap. Det er mye som skal komme. Mørket er overvunnet og velsignelser dere har vært lovet så lenge er ganske nær. Vær rede til å gjøre det som er nødvendig for at hver av dere skal få fremgang og velstand og nyte deres suksess til fulle. Og deretter vil den største gaven komme: å bli et fullt bevisst Lys-Vesen. Nyt deres nye vinger! Dere har fortjent dem!!! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk Vær for Vær Ett! i glede!)

Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge