Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 5 august, 2014

Sheldan Nidle - 5 august, 2014

8 Eb, 10 Pop, 11 Ik

Dratzo! Her kommer vi! Deres verden fortsetter å bevege seg mot sitt mål som er en massiv forandring av virkeligheten deres. Våre kontaktpersonell og diplomatiske korps rapporterer at et antall nøkkelbeslutninger er gjort og raskt fulgt av en del synlig handling. Vi er fulle av takknemlighet til våre allierte på Jorden for hva de greier å oppnå i denne tiden. Fundamentet er lagt for en ny verden hvor befolkningen vil leve i velstand, og for slutten på deres lange periode i underdanig tjeneste for deres mørke herrer. Denne enorme åpningen opp for Lyset vil bringe dere en enorm vekst i bevissthet, nye styresett og nasjonale regjeringer, og til slutt full avsløring av vår eksistens. Vi ønsker de pågående forandringene velkommen og forbereder oss for alvor på vår ankomst. Vi forstår fullt ut betydningen av alt det som skal skje før vår ankomst til deres aldeles underskjønne kyster. Dette krever at det blir slutt på den mørke kabalens hovmodige likegyldighet. Deretter trenger dere tid til å venne dere til deres nyfunne velstand og deres gjenervervede friheter og personlige rettigheter. Først da vil dere være klare til å ta i mot belæringene fra deres Oppstegne Mestere. Og til slutt vil dere da visserlig være klare for at vi kan gjennomføre våre spesielle globale masselandinger. Dette vil bringe dere deres svært nødvendige personlige mentorer!

Mentorene vi har trent opp for dere er en spesiell gruppe. Hver av dem har gjennomgått et omfattende kurs som har gjort dem klare til å hjelpe dere med å forberede dere til full bevissthet. Deres Oppstegne Mestere levde mange liv før de kunne gjennomgå den spesielle seremonien. Denne seremonien velsignet dem med de vidunderlige evnene de nå besitter. Se på det som er i ferd med å skje med dere som et virkemiddel til å gjenskape det som hver enkelt av dem har oppnådd. Dere vil bli gitt en vei å følge slik at dere også kan vende tilbake til denne nådens tilstand. Vår oppgave er å ta i mot de virkemidler Himmelen gir oss og utforme denne veien slik at dere kan nå dette bemerkelsesverdige målet. Se på deres krystallinske Lys-kammer som en helt unik gave fra Himmelen. Denne gaven vil forvandle dere og gjøre at dere kan slå dere sammen med oss. Dette ser vi med stor glede frem til! Når dere vender tilbake til deres tidligere status som galaktiske mennesker vil dette åpne opp for dere en verden som dere har vært uvitende om i de siste tretten tusen årene. Vår ankomst er avslutningen på denne “velkommen hjem” prosessen som begynte da Anunnakiene igjen sluttet seg til Lyset og ba sine jordiske lakeier om også å gjøre som dem. Dette nektet den mørke kabalen å gjøre.

Den nåværende virkeligheten som dere befinner dere i blir mer å betrakte som kun en overgangsperiode mellom tredje og femte dimensjon. Den mørke kabalen forstår hva det er Himmelen gjør og hvor irreversibelt det i sannhet er. De mørke sjelens tid er over. Forandringens øyeblikk nærmer seg. Himmelen gir bud om at vi benytter disse spesielle øyeblikkene til å minne dere om at denne transformasjonen nå nærmer seg en i sannhet magisk tid. Dette er øyeblikket hvor vi med letthet kan lære hverandre å kjenne og forstå hva de første Agarthanerne etter hvert begynte å skjønne. Visdom er en viktig del av dette riket. Dere befinner dere på et sted som ikke lenger kan fortsette å være som det var. Til det er det altfor mye energi, altfor mange bønner og velsignelser fra Himmelen. De mørke kan ikke lenger holde dere i sitt grep slik de en gang gjorde. Dette er årsaken til at dere begynner å se begynnelsen på idéer og prinsipper som vil forvandle deres verden og få slutt på fattigdommen og frykten i denne tidsalderen. Dere er i virkeligheten på vei ut av en lang barndom og på vei inn i det voksne liv, som vil kaste dere hodestups inn i hvordan ting er og gjøres i galaksen og i sannhet i hele den fysiske virkeligheten. Hosannah! Hosannah! Hosannah!

Denne perioden vil derfor bli den tid da dere fullfører metamorfosen og legger fra dere barndommens måter å gjøre tingene på. Begrenset bevissthet har lært dere mange ting. Nå er tiden kommet for dere til å bruke denne visdommen og skape fred i hele galaksen. Denne galaktiske freden vil gjøre det mulig for Anchara kontinuumet å forandre seg og bli et verktøy, i Himmelens tjeneste, for å spre Lyset over alt i denne galaksen. Dette Lyset påvirker ikke bare denne galaksen, men også hele denne seksjonen av Skaperverket. Forestill dere at dere er visjonære skapere av det mangfold av virkeligheter som finnes omkring dere. Det er dette dere i virkeligheten er. Hver eneste en av dere ble spesielt utvalgt til å inkarnere i denne virkeligheten. Dere er virkelighetsforandrerne og galakseforandrerne. Dere er kommet for å bringe deres regnbuepalletter og spre Lysets glede over alt. Dere er her for å introdusere en ny epoke for menneskene på Jordens overflate. Dere skal forene denne menneskeheten og lede dem tilbake til de undere som har vært glemt så lenge. Vi er her for å slå oss sammen med dere og manifestere det Himmelen har gitt bud om. Sammen er det vår oppgave å bringe inn en ny virkelighet og introdusere den storslagne nye tid av full bevissthet.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer denne gangen med gode nyheter. De programmene vi har ventet i så mange år på at de skulle spille seg ut, er endelig klare til å sette i gang en unik distribusjonsprosess. De mørke og deres lakeier på Jorden har forhindret dette gjennom det enkle faktum at de hele tiden har hatt absolutt makt i verdens store regjeringer. Våre allierte fra Jorden og fra verdensrommet har på velsignet vis kommet sammen for å remediere denne situasjonen. Den første delen av dette har vært mulig takket være våre jordiske samarbeidspartneres enorme mot. Til tross for kontinuerlige trusler fra de mørke har disse velsignete kvinner og menn viet sitt liv til å få suksess med denne siste delen av sitt oppdrag. Denne delen var å etablere et nytt bank- og pengesystem samtidig som de etablerte et globalt folkeretts-nettverk. Dette hellige oppdraget er nå i ferd med å bære frukt ved å bringe velstand til dere alle og sann justis til de mørke. Det nye systemet for bankvirksomhet skal være edelmetall-basert og være det som understøtter deres voksende velstand. Vi velsigner Himmelen for det som nå skal skje!

Vi forbereder oss frydefullt til de ulike belæringene som det er vår oppgave å gi dere. Disse belæringene vil dekke omfatte deres begynnelse i denne verden for 900.000 år siden; gledene ved full bevissthet, samt falskheten i det mørke riket dere har levd i de siste 13 årstusenene. Vi vil fokusere spesielt på det som har skjedd i løpet av de siste to og et halvt tusen år. Det er nødvendig at dere forstår hva de mørke så lenge har fortalt dere, såvel som sannheten bakom Europas, Asias og de Amerikanske kontinentenes historie. Dere vil få vite i detalj hvorfor dere er her og hva dere kan forvente. Gaia har et enormt Åndelig Hierarki og vi er en del av denne hellige hærskare. Det er nødvendig at dere lærer hvordan dere kontakter og samtaler med deres ulike åndelige og fysiske veiledere. I disse konversasjonene vil dere få lære mye om dere selv og bli i stand til å utvide ytterligere det vi allerede har forklart dere i våre mange belæringer for dere.

Den kommende tiden gjør oss virkelig oppglødd! Mange begivenheter vil avduke den storslåtte velstanden og de enorme friheter som nå blir deres. De nye regjeringene vil også avduke store mengder av oppfinnelser som har vært undertrykte. Disse vil sette dere i stand til å rense opp i Moders Jords, luft, vann og jordsmonn. Ved å gjøre dette vil dere begynne å oppfylle deres oppgave som Gaias voktere og ivaretakere utpekt av Himmelen. Dette universet er levende. Liv og energi til å opprettholde det finnes overalt. Dere vil slå dere sammen med oss i guddommelig tjeneste for Skaperen og hele den fysiske virkeligheten. Gjennom denne tjenesten vil dere oppleve en indre tilfredsstillelse som favner kjernen av hvem dere egentlig er. Å assistere Himmelen i sitt arbeide i den fysiske virkeligheten er selve kjernen i hvem vi er. Om ikke lenge vil vi tjene hele dette solsystemet og alle levende vesener som befolker det. Når dere først kommer tilbake til full bevissthet vil dere gå gjennom en kort læretid. Vi har lært mye av denne innledende tiden. Sammen skal vi gjøre store bragder!
I dag fortsatte vi med vår serie av budskaper. Store begivenheter er i ferd med å skje. Bruk denne tiden til å glede dere over dem og forbered dere for vår ankomst. De onde tider som dere har levd under siden barndommen er virkelig over. Kjærligheten og Lyset har seiret i triumf. Nyt det! Og vær rede til å feire denne rekken av storslagne seirene! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge