Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 29. Mars, 2016


Sheldan Nidle - 29. Mars, 2016

12 Ix, 7 Mac, 12 Manik

Dratzo! Selv om det har vært enkelte små forsinkelser i løpet av påsken, er dette nå over og fondene er i bevegelse nok en gang. Denne katt-og-mus leken med stop og start henger sammen med de urgamle familienes og de kongelige familienes uro over måten oligarkene uventet slår til og hvordan de totalt gir blaffen i de avtalene de har inngått. Denne forsiktigheten gjenspeiles i de merkelige rykk-og-napp bevegelsene pengefondene har gjort i løpet av de siste ukene. Vi har seriøst stilt spørsmål ved disse taktikkene og foreslått alternative fremgangsmåter for å kontre den vedvarende mistenksomheten med hensyn til hvordan denne overføringsprosessen gjennomføres. Uansett vil dere til slutt motta de første fondene deres og dere vil få bevitne fallet til dem som i dag utgjør de de facto regimene. Faktum er at det beste er at alle får vite og forstår at de latterlige "falsk flagg" terroraksjonene både i Paris og Brüssel utelukkende er de mørkes måte å fortelle at deres tid med manipulasjon ikke er over. Så lenge nikkedokke-regjeringene deres får fortsette som de har gjort, kan dere forvente enda flere forsøk på å skremme dere. Heldigvis er den Nye Amerikanske Republikken, som NESARA urokkelig legger grunnen for, i virkeligheten temmelig nær å slå ut i blomst. Det er fortsatt enkelte små utfordringer som må finne sin løsning og et sterkere sett av overenskomster som må på plass.

Den mørke kabalen er som et villdyr fanget i et hjørne. Den benytter alle mulige overlevelsesstrategier som synes å ha virket tidligere. De nevnte terroraksjonene under falsk flagg er kun ytterligere eksempler på dette. ISIS er et verktøy i denne prosessen. Støtten til dem kommer fra omhyggelig hemmeligholdt finansiering fra den hemmelige regjeringen og de benytter spesielt trenete leiesoldater til å lære opp sine styrker i de irregulære krigstaktikker som de for tiden anvender. De har etablert “celler” på samme måte som i tidligere kriger, som for eksempel krigen mot de franske styrkene i Algerie på femtitallet, og benyttet i geriljakriger over alt etter dette. Disse strategiene blir anvendt på en måte som forsøker å få det til å se ut som om disse militante er noe som er typisk for Midtøsten. Det de gjør er å stikke en pinne inn i vepsebolet av frustrasjon som har eksistert helt siden Vesten kvalte den pan-arabiske revolusjonen mot det Ottomanske Riket sent på 1910-tallet. Dette vepsebolet av fortsatt eksisterende irritasjoner, så vel som millioner av muslimske immigranter i Europa, må nå tas hånd om på ansvarlig vis. Disse omfattende problemene krever en løsning som er av Lyset og dets helt sett av nye regjeringer og styresett.

Disse problemene har hittil ikke representert noe trussel for pengefondene, men de har ført til at mange mennesker er slitne av de mørkes og deres lakeiers fortsatte jævelskap og terror. Når nye regjeringer og styresett om ikke lenge er etablert, vil disse mange mislighetene bli gått nøyere etter sømmene av Lysets mange representanter. De programmene som er skjebnebestemt til å finne en løsning på disse tingene, vil bli vedtatt, og om nødvendig få vår støtte. Nøkkelelementene er fred og samarbeid. NESARA handler i det store og det hele om å skape et nytt rike basert på fred, fremgang og velstand for alle samt gjensidig tillit. Vi er fullstendig klar over hva som skjedde da “post-Anchara”-æraen begynte i denne galaksen et par årtider tilbake. Vi har til hensikt å fortsette å veilede dere med hensyn til hvordan dere best kan forberede dette riket på den første kontakt. Den mørke kabalen er en rekke løst sammenknyttete organisasjoner og folk som har et brennende ønske om å kunne fortsette med sine “splitt og hersk strategier”. Når Lyset har overvunnet dem er det nødvendig at disse onde individene blir isolert og at deres mørke organisasjoner blir bygget ned en gang for alle. Husk at dere alle er Ett og at Himmelen Elsker dere alle uendelig høyt!

Vi kommer for å iverksette de siste stegene på veien mot deres fulle bevissthet. Denne forvandlingen krever at dere tar i bruk deres iboende visdom for å endre denne virkeligheten til det bedre. Dere ønsker inderlig å få glede dere over velstand og fremgang over hele kloden og vise Gaia hvordan deres økende bevissthet har forandret måten dere ser på henne og alle hennes ulike økosystemer på. Bruk denne kunnskapen dere har ervervet til å få en slutt på hvordan Gaias klima, hennes hav, hennes atmosfære og landjord nå blir utnyttet og voldtatt av de mørke. Bruk de evnene dere har til å bringe deres rike tilbake til en balanse som fremelsker livets mangfold og spredning. Bruk Kjærligheten deres til å gjøre dette overflateriket klart til de vidunderlige belæringene der Oppstegne Mesterne vil holde for dere og for at deres slektninger Agarthanerne skal vende tilbake. De vil forklare for dere at det finnes remedier for alt som nå bringer dere bekymring og misére. Og med tiden vil våre landinger komme sammen med introduksjonen av våre mentorer som vil bistå dere med å forberede dere til den mektige forvandlingen som tilbakevenden til full bevissthet virkelig er. Dere er i sannhet velsignet! Betrakt denne tiden dere er inne i som det siste kaos før dette nye riket manifesterer foran øynene på dere!

Velsignelser og jublende fryd! Vi er deres Oppstegne Mestere! Det finnes øyeblikk i menneskehetens lange historie hvor vendepunkter av enorm betydning blir nådd. Denne tiden er i sannhet et av disse! Det er ikke så ofte at de som så følelseskaldt legger slaveåket på dere blir tvunget i kne uten omsvøp, sli[LK1] k det skjer nå. Dette er en slik tid og den har lenge vært i emning. Og dere befinner dere helt på terskelen til denne tiden og bekymrer dere om hvor lenge det kommer til å ta. Det begynte med rykk og napp mens det etterhvert uunngåelig beveget seg mot et mål som syntes å være uendelig fjernt. Dette er nå slutt! Dere fortjener bedre! Vi kan fortsatt huske, mens vi var i menneskekropp, at vi bevitnet at våre studenter blant menneskene plutselig tok avstand fra oss på grunn av dem som "kjente til hva som egentlig foregikk". Vi er nå i stand til å se hvordan de mørkes totale hensynsløshet påvirket oss alle. Vi forstår disse hendelse som skjedde så langt tilbake i tid så vel som det større bildet i sin helhet. Vi mestrene gjør alt som står i vår makt for å endre dette bildet og bringe dere velstand for alle, fred og Kjærlighet. Vi ber dere være positive og hjelpe oss i denne helligste av alle oppgaver!

Å visualisere et nytt rike betyr at det gamle på sin egen uunngåelige må gi slipp og forsvinne. Denne operasjonen kan ta tid fordi oppfatninger må endres. Vårt felles prosjekt dreier seg om å sørge for at dette skjer. Derfor er det helt nødvendig at vi sammen visualiserer dette nye riket og manifesterer det tydelige våre hjerter. Først da kan det bli til virkelighet. Benytt denne tiden mens pengefondene er i ferd med å materialisere, til å komme sammen med oss når dere utfører disse daglige seremoniene. La vår samstemte bønn og meditasjoner skape en ny verden. Dere, elskede mennesker som vi har ansvaret for, har lidd så altfor lenge. Tiden er inne for å ta et kjempesprang fremover og utforme et åndelig felleskap som kan hjelpe oss i visualiseringen av dette. Mange forbløffende ting er i ferd med å skje. Sammen kan vi sikre at disse hendelsene virkelig blir den sanne begynnelsen på Lysets Tidsalder. Når vi er Ett i Kjærlighet og Lys kan vi forandre denne verden. Bruk de utrolige energiene deres til å sørge for at disse undrene faktisk skjer. Det er svært mye som kommer til deres hjelp!

Dette riket har sett de mørke ved makten i nesten 13 tusen år. Det var på den tiden at Anunnakiene først la ut på sin reise sammen med dere. Disse mørke tyrannene har siden den tiden forandret seg og nå er det lakeiene deres som kaster sine mørke skygger over dere. Nå er rollene i ferd med å bli byttet om og det er dere som skal vise dem hvordan nåden og den guddommelige måten å gjøre ting, på faktisk virker. Lær av dette og søk den Guddommelige En-het i hver og en av oss! Denne rekken av læringsmuligheter er ment å vise dere den iboende styrke dere er i besittelse av og deres mektige Kjærlighet for den Ene! Den veien dere har blitt gitt å gå er en vei som Himmelen sjelden velger. Alle de ting som skaper sinne og frustrasjon hos dere er deres siste illusjoner i denne merkelige virkeligheten. Tro ikke at rikdom i seg selv kan forandre på denne illusjonen. Lær visdom og bruk den i alt og ett. Lær hvordan dette universet og denne virkeligheten fungerer. Når dere lærer disse enkle prinsippene kan dere nå langt! Vær alltid rede til å lære ny visdom og bruk den etter beste evne. Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi som vanlig vår ukentlige rapport. Mye av det vi har slått fast tidligere er nå i ferd med å skje! Tillat dere ikke å miste motet nå mens begivenheter er i støpeskjeen og en hel rekke mirakuløse ting er klare til å manifestere. Dette er i sannhet en undrenes tid! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge