Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 8. Mars, 2016


Sheldan Nidle - 8. Mars, 2016

4 Ben, 6 Ceh, 12 Manik

Dratzo! En rekke indikatorer viser oss at de første humanitære fondene har blitt distribuert til de dertil øremerkede kontoer i Europa og Nord-Amerika. Disse fondene kan sammenliknes med en bjellesau som forteller hva som etter hvert vil følge. De demonstrerer at muligheten til trygt å sende store fondsmidler gjennom det nye systemet nå eksisterer. Vi forventer til fulle at disse fondene vil bevise at det har lykkes å få den mørke kabalen til å kaste inn håndkledet. Det neste som vil skje er den endelige fordelingen av fondsmidlene til et antall individuelle kontoer. Dette vil være signalet til våre allierte om å iverksette den komplekse prosessen med å fullføre distribusjonen av de fondene som skal gi velstand og fremgang for alle. Disse vil initiere iverksettelsen av NESARA, først i USA, og deretter en implementering av GESARA globalt. Da vil en rekke infrastrukturprosjekter i Asia og Afrika få de nødvendige midler til å settes i gang. Dette vil markere starten på en enormt omfattende rekke prosjekter som vil gjøre ende på bekymringene om rent vann og sørge for ordentlige sanitærforhold i mange områder på landsbygda. I tillegg er det nødvendig at verden går sammen om å opprette de virkemidlene som behøves for å ha overoppsyn med disse enorme finansielle prosjektene. Nettverk av operatører som har blitt dannet lokalt, vil nå bli tatt i bruk for fullt.

Denne “smått er godt”- tilnærmingen har vist seg svært effektiv i det siste halve tiåret i Afrika og Asia, så vel som på de amerikanske kontinentene. Denne operasjonen vil utvides etterhvert som det nye finansielle systemet er fullt operasjonelt. Våre allierte på Jorden har utviklet pålitelige metoder for å enkelt spre disse vitale prosjektene over alt i den såkalt tredje verden. Det er disse regionene, som rommer majoriteten av menneskeheten, som trenger størst oppmerksomhet. Det største dilemmaet har derfor vært hvordan man på vellykket vis kunne begynne å forvandle disse mest vanskjøttede delene av verden. I tillegg har disse regionene tradisjonelt har vært der hvor den verste utnyttelsen av Gaia har funnet sted. Så snart vi fritt kan ferdes på himmelen over dere, har vi til hensikt å rette opp igjen skadene etter denne hensynsløse rovdriften ved hjelp av vår teknologi. Disse regionene tilsammen er også det området av deres vidunderlige levende verden hvor flest naturkatastrofer skjer til daglig. Så snart alt dette er ryddet opp i kan den nåværende syklusen med stadig flere dyre og plantearter som dør ut, bli formelt rettet opp igjen. Når den tid kommer, kan de avtakende energiene i deres elektrogravitasjonelle kraftfelt bli gitt ny retning!

Etterhvert som dere kommer dere ut av bokstavelig talt årtusener av gjeldsslaveri, kan Gaia også komme seg ut av millennia av hensynsløs rovdrift på hennes ressurser. Gaia har, gjennom lang, lang tid vært en klode hvor hennes indre og ytre selv har vært splittet. Gaia ønsker å akselerere denne prosessen med en storslagen gjenforening av disse to halvdelene. Saint Germain og Quan Yin har sørget for de nødvendige virkemidler for vekst i bevisstheten, med Himmelens hjelp. Denne indre veksten har blitt kombinert med en rekke modifikasjoner i chakraene deres og i deres mange nervesystemer. Disse har igjen blitt kombinert med en serie forandringer i virkeligheten deres. Disse tallrike forandringene blir i sin tur gjenspeilet i det som Gaia nå gjør i sitt overflaterike. Det som kreves er en omfattende oppgradering av frekvensene i deres rike. Så etter hvert som deres bevissthetsnivå øker, så øker Gaia samtidig vibrasjonsraten i deres virkelighet. Dette har gjort det mulig for dere å utvikle dere og begynne å akseptere ting som tidligere i stor grad ble fornektet og latterliggjort av overflatebefolkningen på Jorden. Det har også gjort at dere begynner å akseptere at vi finnes og at de Oppstegne Mesterne så visst er virkelige.

Disse elementene er kjernen i virkelighetsforvandlingen som totalt vil forandre deres verden ved å bringe dere overflod, nye finansielle allianser og nye styresett og regjeringer. Disse begivenhetene vil skape en helt ny virkelighet, som vil skape et nytt “deg” og vil plassere deg i denne helt nye virkeligheten. Representanter for deres Agarthanske familie og vårt liaison- personell arbeider iherdig for å sikre at alt skjer raskt og smidig. Denne felles operasjonen er nå i ferd med å kulminere samtidig som de urgamle familiene og de angjeldende kongeslektene arbeider tett sammen med de Oppstegne Mestrene, som fungerer som rådgivere. Denne hellige koalisjonen må bekjempe et mørkt oligarki som overhodet ikke er i stand til å se for seg en verden uten makt, rikdom og prestisje. Det at de er ute av stand til dette, har forsinket det uunngåelige. Av den grunn var det en rekke forsinkelser i begynnelsen som skapte en del bekymring og frykt hos de urgamle familiene, da nye prosedyrer ble tatt i bruk for å sikre at overføringen av de store fondsmidlene kunne gjennomføres med suksess. Ikke desto mindre er disse elementene av den nye virkeligheten nå i ferd med å komme på plass.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Mange av dere klarer ikke å se lenger enn at dere blir gamle og dør. Vi Mestrene har for årtusener siden lagt dette bak oss. Vår primære oppgave er simpelthen å holde overoppsyn med menneskeheten gjennom bruk av nåde og guddommelig innsikt. For øyeblikket er også Himmelen og deres skytsengler involvert med å forandre dere. Dette er for å gjøre dere klare til Oppstigningen i levende kropp, slik at dere påny blir fysiske Engler. Ikke desto mindre gjør alt dette at dere opplever enkelte vanskelige øyeblikk. Vi lindrer dette ved å intervenere når det er påkrevd, gjennom bruk av himmelsk nåde. Hver enkelt av dere råder over et antall måter hvorigjennom livet deres kan spille seg ut best mulig. Vi kan ta disse på forhånd beskrevne alternativene og veve dem inn i hjertet av deres nåværende liv. Ved så å gjøre, vil dere kunne bevege dere med minimale vanskeligheter helt frem til terskelen for deres lovede tilbakevenden til å bli fysiske Engler igjen.

Som dere nå vet, har enhver Oppstegen Mester “gått over” ved hjelp av en spesiell seremoni som Himmelen leder gjennomføringen av. Faktum er at dere er på vei mot det samme. Bare at i deres tilfelle vil det foregå i et spesielt Krystall Lyskammer. Dette vil omsider reversere det som Atlantidene gjorde med dere for 13 årtusener siden da dere ble kastet ut av laboratoriene hvor dere på sett og vis hadde vært trygge. Denne plutselige handlingen gjorde at dere var sårbare for Anunnakienes alvorlige manipulasjoner. All denne galskapen er nå i ferd med å bli reversert. Vi Oppstegne Mestere har overoppsyn med disse forandringene og ansvaret for å sikre at sluttresultatet blir vellykket, dersom dette er nedfelt i livskontrakten deres. Dere vil få lære en mengde fakta og utføre mirakler etterhvert som dere nærmer dere det hellige tidspunktet for denne storslagne forvandlingen. Våre familier fra Verdensrommet står klare til å ta dere imot ved deres fulle tilbakevenden til Lyset og har nye oppdrag for dere å utføre!

Disse hellige oppgavene, som er fastsatt i samarbeid mellom familien fra Stjernene og Himmelen, vil først innebære å bygge ned, bit for bit, deres penge og rikdom-paradigme og deretter se til at dere igjen tar opp rollen som fullverdige voktere og ivaretakere av Jorden. Denne guddommelige prosessen vil finne sted i en rekke steg ettersom det er temmelig forskjellig fra det dere er kjent med. Hensikten med dette og de kommende fasene dere vil gå gjennom, er å endre deres dypeste oppfatninger. Det Himmelen gjør er å ta dere ut av begrenset bevissthet og forberede dere til med glede å ta imot en rekke nye oppgaver. Så langt er denne operasjonen svært vellykket og dere begynner å akseptere ansvar for en rekke nye ting. Etterhvert som dere vokser inn i disse oppgavene tar dere også imot et forvandlet rike. Dette er en del av deres forvandlingsseremoni. Hvert år som går bringer dere nærmere disse begivenhetene som er skjebnebestemt og som gir dere helt nye og vidunderlige roller å fylle. Dere gjør fabelaktige fremskritt! Mengder av Kjærlighet og et mektig Halleluja til dere alle!

I dag kan mye fortelles som dere kan fryde dere over. Som folk er dere nå på vei mot en storslagen Oppstigning med stil. Disse tingene som har skapt enkelte forsinkelser i det siste, er nå løst og borte for godt. Våre allierte i Inner-Jorden, i verdensrommet og i Himmelen er med oss. Dette er starten på en aldeles vidunderlig tid for hele menneskeheten! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge