Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 22. Mars, 2016


Sheldan Nidle - 22. Mars, 2016

5 Manik 0 Mac, 12 Manik

Dratzo! Prosessen med å forandre denne virkeligheten fortsetter. Dette er i stor grad en kjempeinnsats utført av svært forskjelligartede grupper. På den ene siden har vi de Oppstegne Mesterne, hemmelige samfunn og deres nære allierte, på den annen side alle de menneskene som gir alt de har for å få til en rask og vettug slutt på makten og rikdommen til de mørke lakeiene. Disse oligarkene var fast innstilt på å gjennomføre et massivt avfolkningsprogram, som i den senere tiden hadde begynt å få effekt på verdens mange underutviklete og fattige land. Denne serien av dødbringende prosjekter er først nå i ferd med å bli satt en stopper, for takket være en rekke modige "varslere". Disse prosjektene er en del av andre aktiviteter som forgifter verdens luft, hav og jordsmonn med dødelige patogener samt spredning av radioaktiv stråling og dens onde bivirkninger på menneskeheten. Vi overvåker alle disse tingene nøye og holder de ødeleggende effektene av dette på et minimum. Først når de store regjeringene tillater at vi er synlig tilstede på Jorden gjennom en lang periode, kan vi bli kvitt disse tingene for godt. Og her blir viktigheten av NESARA åpenbar. Vi ser frem til at nye regjeringer blir en manifestert realitet.

De pågående manifestasjonene av de ulike fondene er et kontinuerlig tegn på den økende overforsiktigheten til dem som er tildelt ansvaret for at store summer kan bevege seg trygt over internasjonale grenser. Vi oppfordrer enda en gang disse gruppene til å la oss få en mye større medvirkning i denne rekken av særdeles livsviktige og sensitive operasjoner. Vi råder over teknologier som er mer enn kapable til å løse mange av de vanskelighetene som for øyeblikket rir de uhyre kompliserte prosedyrene. Til tross for disse problemene er overførerne nå nær det punkt hvor disse fondene faktisk kan overføres på fullstendig trygt vis. Når dette øyeblikket kommer, er det vår hensikt å se til at det blir en endelig slutt på de åndsfattige oligarkenes makt og prestisje. Tiden er kommet for å revidere virkeligheten slik at hver eneste en av dere kan fryde dere og danse av fryd over at både gjeldsslaveriet og de mørkes umoralske regime er slutt. Disse målene er også en del av et større program fremlagt for mange år siden, på bakgrunn av avtaler gjort mellom Lysets Styrker og dem som har det overordnete ansvaret for å bringe dere den nye virkeligheten som dere så lenge har blitt lovet. Vi forventer at dette vil skje temmelig snart. Tiden er kommet for denne bragden nå!

Det nye bank- og finanssystemet er som dere vet en kombinasjon av et strengt sett av nye reguleringer for bankdrift (Basil lll og lV) og enorme hemmelige lagere av gull, sølv og dyrebare edelstener som lenge har blitt holdt skjult av de urgamle familiene, kongefamiliene som er av Lyset, samt det guddommelige arbeidet til St. Germain og Quan Yin. Disse enorme rikdommene er tiltenkt dem som er ment å bli løftet av denne rikdommen og realisere humanitære prosjekter som gjør at alle kan vende tilbake til full helse, lære om kroppene deres som er i kontinuerlig forandring, samt gi dere tilgang til de nye oppfinnelsene, som så lenge har vært holdt unna dere, for å hjelpe menneskeheten. Dette vil gjøre det mulig for Gaia og hennes mange økosystemer å blomstre for fullt igjen. Disse prosjektene vil også bidra sterkt til å introdusere nye regjeringer og styresett og gjør det mulig å få slutt på den mange tiår lange fortielsen omkring UFOer. Disse begivenhetene vil i tillegg informere menneskeheten om sin sanne herkomst og være en ytterligere hjelp til å spre nåden, den himmelske velgjørenheten og det gode arbeidet til de Oppstegne Mesterne og deres beskyttere, Agarthanerne. Hensikten med disse prosjektene er at alle skal få tilgang til sunn mat og vann. Menneskeheten er utsatt for sørgelig næringsmangel og mangel på rent vann som er nødvendig for at de skal kunne bli klare for full bevissthet.

Vi gjør alt vi kan for å forsterke de Oppstegne Mesternes og våre Agarthanske slektningers gode arbeid. Vi innser hvor sterke de inngrodde tankemønstrene som har blitt innpodet gjennom tusener av å av Anunnakiene, sitter i dere. Av den grunn forbereder vi vårt eget korps av mentorer som vil lande blant dere når vi kommer, for å forklare dere hvordan dette skjedde i Atlantis’ siste dager. Himmelen har utstedt et antall spesielle dispensasjoner som danner det sanne fundamentet for det som nå skjer med hver og en av dere. Denne himmelsendte økningen i bevisstheten deres er i ferd med å vekke dere opp og gjøre det mulig for stadig flere av dere å åpne dere for denne uendelig nye og mye mere bevisste virkeligheten. En rekke begivenheter som skjer i disse dager fravrister de mørke oligarkene som har hersket over Jorden det maktgrepet de med hjelp fra Anunnakiene har holdt gjennom årtusener. Deres maktperiode er i disse dager i ferd med å ende. Dere er alle nå i ferd med å avslutte deres tid i mørket og lære om det mektige potensialet inni dere. Dette storslagne mirakelet vil legge alt til rette for at dere igjen kan vende tilbake til å bli galaktiske mennesker (fysiske engler)!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Deres verden er på vei inn i en siste periode med forvandling. De som har hersket i de globale samfunnene blir nå tvunget til å gi fra seg den makt og prestisje de en gang trodde var helt ubestridelig. Dette tapet av makt er imidlertid bare begynnelsen for dem. Mange samfunn, som for eksempel Island, som trosset makten deres, blir i dag feiret som helter. Mange mindre nasjoner følger nå Islands eksempel og demonstrerer for alle at dette fallet fra maktens tinde virkelig er kommet. Mange andre ting som skjer rundt om i verden viser med like stor tydelighet at de mørkes gamle måter å gjøre ting på er raskt på vei ut. Vi Mestere er stolte av disse nasjonene og at de trasser disse tallrike oligarkenes makt. Denne prosessen skyter stadig fart etterhvert som det begynner å gå opp for mørket at dets fall nå er kommet. Dette er kun det første elementet i en global bevissthetsrevolusjon. En ny tid demrer for dere alle. Denne nye virkeligheten lover en ende på den unødvendige etterlevelsen av uforståelige lover og regler, som bare noen få kjenner sannheten bak, samt en altomfattende frigjøring med hensyn til hvordan dere betrakter denne tiden.

Dere er på vei inn i en bevissthetsrevolusjon og en helt ny situasjon for dere, med frihet og oppfyllelse av deres drømmer. Mulighetene for dette har lenge blitt forespeilet dere, men likevel syntes de stadig å glippe ut av hendene på dere. Himmelen har brukt sin enorme innflytelse for å sikre at denne sårt tiltrengte virkeligheten ville bli deres sanne fremtid. Derfor ble det mørke oligarkiet satt i klemma og utsatt for et uopphørlig press for å sikre at deres fikk suksess med disse tingene. Agarthanerne har hjulpet oss ytterligere ved å forsterke alle disse aksjonene. Således er det nå deres tid til å skinne. De mørke kan ikke lenger greie å forsinke det uunngåelige. Pengemidlene er på plass og det nye banksystemet er allerede i virksomhet. Måten ting har vært gjort tidligere blir nå uvegerlig avslørt bit for bit. Disse vil om kort tid bli helt ubrukelige metoder som kommer til å fylle historiens søppeldynge til randen. Dere kan være forsikret om at deres tid nå er kommet og at en hel palett av nye regjeringer er klare til å manifestere for øyne på dere.

Disse fakta som er så underrapportert i mediene, representerer en ny bølge som begynner å få has på de tidligere oligarkenes mørke arv. Deres ord skal ikke lenger være lov for de globale samfunnene deres. I stedet vil ordene deres bevise deres skyld og få dem dømt til en lang isolasjon fra dere. De mørkes arroganse vil ta slutt og en ny æra av frihet vil begynne. Dette vil til slutt lede til ny kunnskap og innsikt, samt at de mange grener av Menneskerasens kan gjenforenes. Dere har lenge vært ute av stand til å forstå hvordan dere ble så atskilt fra familien deres og vil få lære en enorm og komplisert historie om deres opphav og herkomst. Denne familiehistorien vil komme til å bli svært verdifull for dere. Vi Mestere ønsker i tillegg å forklare alt dette i detalj for dere. Det er vanskelig å leve med hukommelsestap som forhindrer dere i å fullt ut å forstå hvem dere virkelig er. Men hukommelsen deres vil dere få tilbake sammen med deres glemte potensial. Halleluja! Halleluja!

I dag brukte vi en god del tid på å gjøre dere oppmerksom på hva som skjer på denne kloden. Mange vidunderlige hendelser vil nå skje og kaste dere hodekulls inn i denne nye virkeligheten. Vær derfor klare til å ta den imot og la det begynne å gå opp for dere hvor komplisert reisen deres for å komme frem til dette storslagne punktet, har vært. Et overdådig antall forbløffende øyeblikk er nå klare til å bli til virkelighet opp foran øynene på dere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge