Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 28 oktober, 2014

Sheldan Nidle - 28 oktober, 2014

1 Cib, 14 Tzec, 11 Ik

Selamat Jalwa! (Vær i evig glede!) Vi kommer til dere fylt av glede! Ting fortsetter å gå stadig fremover. Tiden kommer for å å legge frem kunngjøringer ledsaget av starten på global velstand for alle. En hel rekke nasjoner som er dedikert til å gi dere et nytt bank- og finanssystem, er klare til å gi en rekke avgjørende kunngjøringer som for alltid vil forandre hvordan dette riket bruker sine mange pengeformer. I tillegg er en rekke lagre av gull og sølv, som har vært hemmelige frem til nå, klare slik at hele den globale økonomien igjen kan bringes tilbake til en edelmetall-basert standard. Disse begivenhetene vil føre til en midlertidig deflasjon så snart de nye pengeenhetene er på plass. Rettferdig verdenshandel kan så begynne for alvor. Disse forandringene vil således legge veien til rette for nye regjeringer og styresett. Regjeringenes korrupte og ensidige politikk vil opphøre når kloden vender tilbake til en generell standard av samarbeid og verdensfred. Det er på tide å endre hvordan denne verdenen blir drevet og forberede hver enkelt av dere til å bli aktive deltakere med hensyn til hvordan regjeringen utfører sine oppgaver. Dette er kun første trinn i de mange nye ting dere må ta ansvar for.

Den verden som Himmelen nå visualiserer er en verden hvor alle deltar fullt og helt. Dere vil bli opplært av de Oppstegne Mestrene og av de midlertidige lederne for deres nasjonale og lokale regjeringer i en hel rekke sider av en helt ny virkelighet. Enn videre vil det vi nå kaller “loven” nå bli skiftet ut med folkerett og en trofast etterlevelse av intensjonen og ordlyden i grunnloven deres*. Denne prosessen vil være både fruktbar og forvirrende for mange. Denne nye epoken vil kulminere med vår ankomst og deres transformasjon tilbake til fullt bevisste Lys-Vesener. Den tiden dere nå er inne i er derfor en avgjørende viktig tid i denne prosessen. Kloden er i ferd med å forandres fra et sted som hensynsløst har vært styrt av mørke herskere, til et sted hvor dere fritt og på ansvarlig vis kan uttrykke dere åpent og få leve på et vis som gjør at deres iboende potensial kan komme fullt til uttrykk. Dette nye riket er også et rike hvor det er nødvendig at dere i langt større grad forstår hva som forventes av dere. Følgelig er det nødvendig at en periode av uker og måneder blir benyttet til å hjelpe dere i denne omfattende overgangsfasen med overføring av makten fra de mørke til Lyset og hver enkelt av dere.

Dere vil bli gjort klare til å bli modne, Lys-Vesener med store evner, som med glede tar på dere alt som forventes av dere. Denne prosessen krever, som vi mange ganger har slått fast, at dere tar inn over dere en stor mengde ny kunnskap og lærer hvordan dere best kan anvende denne for å gjennomføre de vidunderlige oppgaver som ligger nedfelt i deres livskontrakt. Dere vil selvfølgelig få den veiledning dere trenger for å gjennomføre dette med suksess. Universet handler om suksess, glede og å hedre den dere i sannhet er. Hver suksess leder til den neste. Dere vil underveis bygge opp en stillferdig tilltit til og forståelse av hvordan denne prosessen virker. Det er disse energiene som driver våre mange galaktiske samfunn. Graden av gjensidig kjærlighet og respekt vokser kontinuerlig. Vi vet hvordan hvert eneste individ arbeider for å sørge for at den større En-heten, felleskapet, har alt som trengs. Dette storslagne hellige kollektivet omfatter alle mennesker og alle Lys-Vesener. Og ut av alt dette oppstår guddommelig tjeneste, som hjelper det Guddommelige å utfolde den guddommelige planen for den fysiske virkeligheten. Vi er dypt hengivne til denne og vi kommer for å bringe dere tilbake til deres sanne og naturlige tilstand.

Dette skiftet i bevisstheten deres er bare begynnelsen. Deres nåværende tilstand av begrenset bevissthet gjorde at frekvensene i deres kropp og sinn falt til et ekstremt lavt nivå. Himmelen har litt etter litt løftet disse gjennom de siste fire tiårene. Dere er fortsatt langt under det minimum som kreves. Dette er årsaken til at dere trenger å benytte et Krystall Lys-Kammer for å gjenvinne full bevissthet. Full bevissthet gir dere omfattende kunnskaper om Ånden og Himmelens uendelige riker. I løpet av disse tre dagene i dette levende underet vil dere få oppdage deres opprinnelse og få innsikt i deres tidligere livskontrakter. Dere vil også få lære om deres Sjelefamilie og grunnen til at dere først dro avsted til dette solsystemet. Dere er her som et særskilt kollektiv for å vokte over Gaia og hennes mange søsterverdener. Så snart dette solsystemet er brakt tilbake til sin opprinnelige tilstand, vil dere få lære om det forbløffende mangfold av liv som eksisterer, ikke bare på denne planeten, men også på de andre vannverdenene i dette solsystemet. Foran dere ligger mye som skal læres og mestres!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med mye gode nyheter! Våre samarbeidspartnere er nå i ferd med å sluttføre et antall prosjekter som skal føre til distribusjon av alle fondene. For øyeblikket gjør de mørkes utsendinger alt de kan for å blokkere denne helt avgjørende, hellige prosessen. Men det er ingen ting som kan stanse denne operasjonen. Agarthanerne og vår familie fra stjernene er travelt beskjeftiget med å gripe inn og «snu om» disse motbydelige handlingene disse emissærene benytter seg av for å hindre at utdelingen av fondene kan skje på riktig måte, slik at de slår tilbake på dem selv. Våre hovedrådgivere i Himmelen er svært fornøyd med hvordan disse tingene forløper. Disse tingene skal også føre til nye nasjonale ledelser og styresett, ledsaget av et finansielt system som er innrettet mot velstand for alle. Disse kommenede begivenhetene vil være til god hjelp til en vidtfavnende healing av Gaia og deres ulike samfunn. Den neste oppgaven som ligger foran oss er å sette sammen og presentere et antall spesifikke belæringer som angår denne nye virkeligheten. Disse vil igjen legge alt til rette for påfølgende begivenheter.

Disse kommende begivenhetene vil også omfatte avsløring av sannheten om ikke bare vår velsignete familie fra stjernene, men også alt som angår Inner-Jorden. Disse nye virkelighetene krever at dere åpner deres hjerter og sinn for et fullstendig nytt bilde av dere planetariske hjemsted, Gaia. Inner-Jorden er Agarthas hjem og dens hovedstad som heter Shamballah. Mange religiøse samfunn har lenge visst om Agartha og hvordan Anunnakiene og deres jordiske lakeier skjulte denne virkeligheten for hele overflate-menneskeheten. De avatarene som ble sendt til dere av Agarthanerne åpnet veien for oss til å finne et trygt tilflukssted i disse aldeles underskjønne landene. Da vi først kom dit, oppdaget vi et land av velsignete Sjeler som fra hjertets dyp støttet vårt oppdrag med å hjelpe dere. For å assistere i dette oppdraget har Agarthanerne sendt spesielle Vesener for å utforske realitetene i deres overflaterike og for å hjelpe oss når det var behov for det. Vi er svært takknemlige for alt de har gjort.

Tiden foran oss er en tid for spesifikk innsats for å forberede dere til begynnelsen på et rike i velstand og fremgang og ledet av Lyset. Dette riket skal gjenopprette kontakten med deres forfedre i Inner-Jorden og gjenopprette direkte kontakt med deres åndelige familie og familien fra stjernene. Husk, Kjære Hjerter, at Sjelens lange, mørke natt nå nærmer seg slutten. Himmelen meddeler oss at tiden nærmer seg for å vende tilbake til full bevissthet. Denne prosessen vil gjennomføres i et antall enkle trinn. De innledende fasene er allerede i gang. Når disse første fasene er fullført vil dere anses å være klare for første kontakt. Og her ber vi dere av hele vårt hjerte om å fokusere deres energier sammen med våre for å oppnå guddommelig suksess for dette riket. La oss alle være frie og ha velstand og fremgang i dette riket! Hosannah! Hosannah! Hosannah!

I dag fortsatte vi våre budskaper. La dette budskapet føre til bønn og sterkt fokus fra deres side slik at dette globale menneskelige kollektiv blir satt fri og blir velsignet med de ressursene som trengs for å gjennomføre sin storslagne skjebne. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge