Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 4 november, 2014

Sheldan Nidle - 4 november, 2014

8 Akbal, 1 Xul, 11 Ik

Dratzo! Her kommer vi! Overflateriket deres befinner seg i de siste krampetrekninger av den siste maktkampen mellom den mørke kabalen og Lysets styrker. Denne kampen som tilsynelatende er uten ende, har pågått i årtier og århundreder. Helt tilbake i Romerrikets siste dager greide Anunnakiene å få til en smidig overgang fra keisere til konger. De brukte sine evner og posisjon til å øve innflytelse på disse nye herskerne og å opprettholde en grad av konflikter som kunne blusse opp og slå ut i krigshandlinger. Det samme ble gjort i Asia, Afrika og de Amerikanske kontinentene. Det å skape splittelse og uro er måten de mørke opererer på. De avskyr fred og forakter alle som ønsker en forandring i dette forferdelige spillet. Våre allierte på Jorden vet at kabalens høye herskere, Anunnakiene, har forlatt planeten. Det som er igjen er en gruppe med toskete lakeier, arrogante og sta, som fortsetter sine barnslige manøvrer som sin eneste måte å spille spillet på. De mørke kjenner mange måter de kan utfordre våre jordiske allierte på. Ikke desto mindre er denne strategien ikke lenger brukbar. Alt det den gjør er å gradvis spille de mørke inn i et hjørne som de ikke kan unnslippe fra. Dette er et dilemma som gjør at de mørke er dømt til å tape.

For øyeblikket kan vi se tegn på at denne skjebnen spiller seg ut for dem. Før fredstraktaten i Anchara hadde den mørke kabalen til hensikt å jage Anunnakiene vekk, for å full føre denne ultimate tross mot Himmelens edikter omtrent midt i året 1996. Anunnakiene er borte som deres overordnete ledere. Det som skjedde var en massiv internasjonal krig kjempet med penger, overmot og overveldende sluhet og løgnaktighet. Dette fungerte til å begynne med svært bra, gitt de mørkes evne til å manipulere enhver situasjon. Men denne strategien begynte å mislykkes mer og mer i det andre tiåret av dette århundret. Lyset begynte å forstå hvordan de kunne greie å presse de mørke inn situasjoner hvor de mislyktes gang etter gang. Lyset brukte disse feiltrinnene til sin egen fordel og til å avdekke beviser som blir brukt juridisk mot de mørke. I de senere årene har dette ført til at de mørkes kasino-kapitalisme er blitt vesentlig tøylet og makten de hadde gjennom sine fiat-penger har blitt stadig mindre. Og i tillegg begynner denne strategien å slå tilbake på dem selv etter hvert som sannheten bak deres mange løgner blir avslørt og bevismengden som gjør at de kan arresteres, stadig øker.

Resultatet av dette er at de mørke står ved en skillevei. De gamle metodene som de alltid tidligere har hatt suksess med, virker ikke lenger. De siste knepene de prøver seg på mislykkes også i stadig økende grad og deres uopphørlige forsøk på å starte en krig i Midt-Østen virker heller ikke. På samme måte greier de heller ikke å provosere frem noen ordentlig krig i andre konfliktfylte deler av verden. Og i tillegg har ikke deres omfattende overspekulasjon i edle metaller lykkes i å forhindre fremveksten av nye globale edelmetall-baserte valutaer. Presset for å revaluere en rekke valutaer har blitt forsinket så mye som mulig. Lyset og dets mange agenter sørger nå for at de mørke taper store mengder av sine aksje- og handelsvare-porteføljer. Den resulterende “pris-triksingen” som de derfor prøver seg på, gjør det bare lettere for Lyset å tvinge gjennom et antall seriøse etterforskningstiltak som bekymrer kabalen enormt. Og likevel er dette bare som en bagatell å regne. Våre utsendinger som arbeider basert på loven og jurisdikken, bygger opp de virkemidlene som trengs for å "ta ned" disse avskyelige kjeltringene. Kabalens sinnsvake reaksjon er et plutselig skred av underlige “selvmord” som involverer nøkkelmedlemmer i kabal-kontrollerte store finanskorporasjoner.

Disse handlingene er et ytre tegn på at de er i full panikk, hvilket nå fører til at de slår til over alt hvor de kan i håp om at disse aksjonene kan utsette det uunngåelige. Deres globale “mind-control” over verdens regjeringer er også i ferd med å svikte. Elementer av Lysets styrker gjør det helt klart for dem at deres gamle metoder ikke lenger virker. De mange de facto regimer som så lenge har vært under denne ondsinnete kontroll, begynner nå å vende dem ryggen. Alle planene deres om total kontroll over verden glipper ut av hendene på dem for alltid. Tiden for at de må overgi seg nærmer seg. Våre allierte på Jorden er i ferd med å legge siste hånd på ulike avtaler som gjør at vi står på terskelen til å få en endelig slutt på de mørkes langvarige hegemoni hvor de har kunnet leve i sus og dus. Etter hvert som mange regjeringer nå forbereder seg til å bryte med dem, er det mange multinasjonale banler som desperat forbereder seg til å overgi seg for å redde seg selv fra det kommende nye bank- og finanssystemet og dets iboende fulle gjennomsiktiget. Som politiet pleide å si til de ulike gangsterne; “Overgi dere! Spillet er slutt!" Tiden for deres storslagne feiringer nærmer seg og er veldig, veldig nær!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer her for å gi dere enda mer innsikt i hva som nå foregår. Våre ulike samarbeidspartnere i Asia og Europa fortsetter å gjøre store fremskritt med å overvinne planene til den mørke kabalen. Våre partnere er meget nær et antall avgjørende gjennombrudd som vil bety en velsignet slutt på en rekke forsøk fra de mørkes side på å starte kriger, spre sykdom og generelt skape ødeleggelser i dette svært hellige riket. Disse aksjonene er i posisjon til å “ta ned” de siste rester denne kabalen og gjøre det mulig for Lyset å gjennomføre en rekke viktige prosjekter. Disse fremskrittene vil igjen føre til at Lyset kan gjøre finansiering av et antall humanitære prosjekter mulig. Disse prosjektene skal bidra til å “slokke” ethvert fremtidig forsøk fra de mørkes side på å spre sin ondsinnete pestilens rundtom på kloden. Et annet prosjekt skal gjøre en nyfastsettelse av verdien på verdens valutaer mulig og bringe edelmetallbaserte penger på banen. Disse prosjektene er bare begynnelsen på det som vil følge.

Forandringer i dette riket er kun det neste trinnet som markerer den avsluttende delen av deres reise for å bringe Gaia og dere selv tilbake til deres naturlige eksistenstilstander. For tusenvis av år siden ble våre forfedre kastet ut i et dualistisk rike, hvor Anunnakiene hersket. De visste instinktivt at dette riket ville komme til å ta en kortvarig sving i retning av det mørke. Denne “svingen” var en del av Himmelens plan for å bringe fred til denne galaksen. Anunnakiene derimot, hadde helt andre planer. Disse Vesenene ønsket på et eller annet vis å gjøre denne midlertidige mørke tiden mer permanent. Himmelen visste at det var full mulig at dette kunne skje. Himmelens svar var å sende Avatarer fra Lyset til disse riker for til slutt å sette en stopper for Anunnakienes planer. Vi Oppstegne Mestere er det siste trinnet i Himmelens store plan for å motvirke de svikefulle planene til Anunnakiene og deres trofaste lakeier.

Som dere kan se har Himmelen og Lyset lykkes i sin strategi med å frøsette dette riket med tilhengere av Lyset. Som en konsekvens av dette står dere på terskelen til mange storslagne forandringer som på guddommelig vis vil plassere dere trygt på deres siste etappe av reisen tilbake til full bevissthet. Denne kommende tiden er en tid hvor dere vil få se en serie med hellige begivenheter, begivenheter som vil transformere selve måten dette riket fungerer på. Under Himmelens veiledning er det vår hellige oppgave å ha overoppsynet med disse begivenhetene, som allerede er i ferd med å begynne å manifestere. Til å begynne med vil effekten av dem være spredt. Deretter vil et veritabelt skred følge. Det underliggende målet er å helbrede Gaia og samfunnene deres etter all den skade og lureri som de mørke har påført dere. Denne flokken med kjeltringer forsinket de velsignelsene dere var lovet gjennom sine løgner, provokasjoner og maktbruk. Denne tiden er over. Hosannah! Hosannah! Hosannah!

I dag forklarte vi hva som foregår. Vi ber dere om å fortsette å være tålmodige. Store begivenheter, som vil forvandle deres verden og bringe den tilbake til Lyset, er klare til å skje. Dette betyr et nytt finanssystem, nye regjeringer og styresett. Og toppen av kransekaken vil være når vi kan lande i stort antall, hvilket er en del av oppdraget vårt med å etablere første kontakt.Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge