Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 21 oktober, 2014

Sheldan Nidle - 21 oktober, 2014

7 Muluc, 7 Tzec, 11 Ik

Selamat Balik! Vi kommer med svært gode nyheter! De juriske aspektene av programmene til våre allierte på Jorden for å vinne over de mørke, får stadig flere vellykkede åpninger og angrepspunkter. Både folkerettens rettsinstitusjoner og statuttrettene er enige om at den nåværende de facto regjeringen i USA befinner seg i dyp gjeld og at den ikke kan erklære seg konkurs for å redde sine gjenværende verdier. I stedet må Korporasjonen USA og dens fremste allierte, Federal Reserve Bank, nekte de største kreditorene å få noe av deres verdier og gå inn i en spesiell "mottakerrolle". Denne handlingen vil i løpet av kort tid bringe begge institusjonene, som så lenge har "pyntet seg med en maske" av å være legitime føderale institusjoner, til opphør. Det å få slutt på denne uendelige rekken av lureri og svindel vil gjøre at våre allierte omsider kan ta kontrollen over begge institusjonene. Som resultat av utviklingen på disse områdene forventer vi at velstandsprogrammenes fond kan begynne å deles ut, og at revalueringen og den globale nyfastsettelsen av alle valutaers verdi kan skje. På det rette tidspunktet kan NESARA bli proklameret, sammen med et totalt moratorium for regjeringen i USA. Vi er blitt enige med våre allierte med hensyn til hvem som skal lede USAs interimsregjering og den politikken de må gjennomføre.

Det er helt avgjørende for alle det angår at de forskjellige groteske farsene som nå rir Afrika, blir bragt til ende på en trygg måte. Det er like avgjørende viktig at de som har ansvaret for disse kalamitetene blir arrestert. Så snart disse kjeltringene er behørig isolert, kan et nytt politisk og økonomisk system etableres med suksess. Vi har hatt lange samtaler med våre allierte, ikke bare om problemene som skjer i Afrika, men også de som finnes i alle de unge nasjonene i utviklingsfasen. De humanitære prosjektene er designet for å lindre de nåværende vanskelighetene og gjøre det mulig for de best kvalifiserte ledere til å gjennomføre prosjekter som kan begynne å løse dem og på kreativt vis sørge for suksess på alle områder. Vann, kloakk, avfallshåndtering, alt som har med jobbsituasjonen å gjøre, og en hel hærskare av problemer som henger sammen med hverandre, må løses. Teknologier finnes som kan hjelpe disse nasjonene å bygge opp en kompleks og moderne infrastruktur.Velstand er mer enn penger. Det representerer snarere evnen til å fullføre det kolonialismen såvidt begynte på.

Deres globale samfunn trenger å bli restrukturert. Hver eneste nasjon trenger tilstrekkelig infrastruktur slik at befolkningen kan nyte godt av et liv hvor alle deres behov er dekket. Det er ikke bare menneskeheten som lider. Også Gaias flora og fauna er på rask vei mot kollaps og artsdiversiteten sterkt truet. Dette kan ikke tolereres. Allerede for lenge siden gikk vi mye lenger en dette og så hvor avgjørende viktig det er å skape miljøer som legger til rette for at til både diversitet og livsgrunnlag opprettholdes helt uanstrengt. Deres oppgave er å være solsystemets voktere. Vi lever så upåtrengende som mulig i et bærekraftig og teknologisk utopia. Her overvåker vi naturen og bistår økologien til å holde seg livskraftig og velfungerende. Vi utfører åndelige seremonier og ritualer, og vi gør de nødvendige forandringer slik at vi sikrer at ingen arter går til grunne. Vi konsulterer og søker veiledning hos elementarvesenene som er knyttet til hver art. Vi går av hele vårt hjerte inn for at vår hjemmeverden forblir frodig, vakker og livskraftig for alle Vesener som er involvert i hvert eneste økosystem i vår hjemmeverden.

Vårt oppdrag her består således av tre deler; den første er på det nærmeste fullført. Det er å sikre at dette riket har kastet av seg mørket og er rede til å begynne forberedelsene til full bevissthet. Den andre delen er å holde øye med de nye regjeringenes arbeid og deres stadig voksende velstand. Når det rette øyeblikket kommer, vil vi lande og introdusere deres mange mentorer for dere. Deretter er det tid for dere til å se dypt inn i dere selv og forberede dere til det som Krystall Lys-Kamrene skal gi dere: full bevissthet. Det siste trinnet er selve transporten av dere til deres tildelte plass i et stort antall Kystall-Byer. Når dere er kommet dit, vil dere tilbringe tid sammen med deres mentor, og når dere er rede til det, gå inn i deres personlige kammer og begynne på deres tre dager lange forvandlingsreise. Når dere kommer ut igjen vil dere gjennomgå en syv til ti dagers opptrening for å få en pangstart på deres tilbakevenden til full bevissthet. Det er nødvendig at dere kollektivt tar i bruk alle deres evner og utformer både et nytt galaktisk samfunn og en ny stjernenasjon.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag med flere svært velsignete nyheter! Den mørke kabalen som lenge har hatt makten, er omsider på vei ut. Våre samarbeidspartnere, som representerer de mange hellige samfunn og de urgamle familiene, har nådd et punkt hvor de mørke ikke lenger kan greie å opprettholde sin opposisjon mot Lyset. Disse velsignete menneskene benytter for øyeblikket et antall juridiske nøkkel-avgjørelser og høvelig økonomisk press for å tvinge de mørke til å åpne de finansmessige overføringskanaler de så lenge har blokkert. Denne velsignete utviklingen betyr at pengene fra et antall av våre humanitære fond nå kan deles ut over hele kloden. Vi vil å instruere våre ulike samarbeidspartnere om å sette i gang å få disse pengene distribuert, fordi de er nødvendig for at et antall nøkkelprosjekter som skal skape velstand, kan komme i gang. Disse prosjektene er likevel bare begynnelsen på det som vil følge. Det er vår absolutte intensjon å bruke disse pengemidlene til å gi et nytt bank- og finanssystem for denne planeten en flying start.

Dette nye finansielle systemet er nå i ferd med å formes. Våre samarbeidspartnere har bistått en del najoner med å skape de finansielle virkemidler til å forme nye økonomier og et system som vil gjøre den svindel og andre umoralskheter som er så altfor utbredt over alt på denne særdeles hellige kloden, svært uattraktivt. Dette nye systemet passer da perfekt sammen med den velstand som den velsignete Grev St. Germain nå er klar til å spre over hele verden. Denne velstanden vil få en endelig slutt på den fattigdom, sult, pestilens og krig som har karakterisert årtusenene under de mørkes hemningsløst grådige og ondsinnete herskervelde. Dere er nå på vei inn i en tid med økende bevissthet og voksende erkjennelse av at dere må stelle kjærlig med denne levende planeten som dere i stor nåde får leve på. Det er nødvendig at dere til fulle gjenopptar deres pleie- og vokterrolle for Gaia og daglig velsigner Himmelen for livet deres i den fysiske verden. I nåde, mine barn, skal dere nå få vende tilbake til full bevissthet! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

La oss rette blikket mot fremtiden og velsigne den hellige Skaperens storhet. Dere er nå klare til å begynne de siste stegene på en reise som vi først begynte på for tusenvis av år siden. Dere er i ferd med å våkne opp og få øynene opp for de fantastiske evner hver eneste en av dere er i besittelse av. Hver eneste dag blir dere bombardert av himmelske velsignelser som gjør det mulig for dere å bygge opp deres nye kropp av langt lavere tetthet. Deres Ånd får en helt ny livskraft takket være det Himmelen og hennes mektige tjenere greier å oppnå. Dere er i ferd med å bygge det fundament som trengs for de nye chakraene deres og for at nye, høyere energier skal kunne strømme gjennom dere. Ta dere et øyeblikk hver dag og ganske enkelt takk universet for velsignelsene deres. Himmelen elsker å få velsignelser tilbake. Dette er en energi som englene kontinuerlig kan ekspandere. Vit dette og ta kontakt med oss så vi kan ta med deres velsignelser tilbake med himmelsk takk. Husk på at alt er Kjærlighet og all Kjærlighet er gjennomsyret av guddommelig Lys!

I dag fortsatte vi med vårt budskap! Tiden kommer for at mange forandringer vil skje. Dere står foran å oppleve begivenheter som de aller fleste hadde trodd var umulige. Måten å styre og lede nasjoner på vil bli forandret. Velstand for alle vil bli helt vanlig. Avsløringen vil finne sted. Dere vil bli forvandlet til fullt bevisste Lys-Vesener! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge