Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 28. juli, 2015

Sheldan Nidle - 28. juli, 2015

I Muluk, 2 Pop, 12 Manik

Dratzo! Det er mye som foregår for øyeblikket! Det er nå fastsatt tidsskjemaer for de ulike prosessene som våre allierte på Jorden har valgt ut. Som vanlig er det en fast gruppe som møtes med kabalen med ujevne mellomrom. I disse møtene presenterer våre allierte på Jorden de mørkes utsendinger med en rekke ultimatumer. Disse ultimatumene er som regel basert på en rekke rettsavgjørelser som beviser at de mørke i bunn og grunn er bankerott og slett ikke har de økonomiske midler som trengs for å gjennomføre sine meningsløse militære aksjoner. For å si det kort; verdensopinionen er i ferd med å snu seg fullstendig imot dem. De urgamle familiene i særdeleshet, er i besittelse av formelle gjeldsbrev som i seg selv kan bevise hvor ytterst svakt de mørkes fiat-pengesystem i realiteten er. De mørke innser hvor til de grader svak deres posisjon nå er. Slutten for denne kabalen nærmer seg med stormskritt. De urgamle familiene ønsker å skape, ikke bare et nytt system, men samtidig å skape de globale forutsetningene for at en ny bevissthet kan vokse og blomstre. Vi minner dem hele tiden på at de mange fattige i menneskeheten på denne kloden er døende og i smerte. Deres svar er at en prosess for forandring er underveis og vinner stadig større gjennomslagskraft. Hver ting har sin tid. Vi svarer dem at Himmelen også har sin egen strålende agenda!

Da Atlantidene på så utakknemlig vis overlot menneskeheten til seg selv, overlot de dem til å sulte og tilslutt til å dø. I dette øyeblikk dukket Anunnakiene opp og, under en streng avtale med Himmelen, løftet de Jordens folk opp et visst stykke og satte dem under det motbydelige åk av de mørkes herredømme. Forfedrene deres var til å begynne med takknemlige for deres hjelp. Dypt i sine hjerter hadde de en vag anelse om hva som så plutselig hadde skjedd. Disse nye mørke sjelene forsøkte å ta over rollen etter Atlantidene og viske ut deres forfedres erindring om hvem de i virkeligheten var. Dette bekymret forfedrene deres dypt ettersom de forsto at noe vidunderlig måtte skje for å bringe dem tilbake til sin tidligere tilstand. Men etterhvert som årtusenene gikk, tilpasset forfedrene deres seg til denne begrensete virkeligheten. De gyldne tidsaldrene etter Atlantis overbeviste de fleste av deres forfedre at de ville oppnå en del fordeler ved å underkaste seg. Ikke desto mindre var det slik at håpet til dem som husket den gamle verden, var et konstant mantra for Himmelen til å sende en virkelig champion. I all hemmelighet ble vi gitt rollen med å passe på dere og vente på nærmere instruksjoner.

Helt siden Atlantis’ fall har forfedrene deres lidd mens Anunnakiene nådeløst hersket over dem. Etter at den siste gyldne tidsalderen endte med den enorme flommen, valgte Anunnakiene ut lakeier som kunne tjene, i deres sted, som deres herskere. Anunnakiene begynte å splitte dere opp i ulike grupper og bruke dette til å skaffe seg ytterligere kontroll over dere. Moralregler for å styre disse ulike samfunnene ble introdusert for dere og mange andre lover og regler ble gitt for å hjelpe lakeiene deres å herske over disse forskjelligartede gruppene. Lakeiene ble opplært til krig, hat og andre måter å manipulere et samfunn på. Da den moderne tid kom, hadde dere stort sett glemt alt om dere fortid og godtok mange av de "spillereglene" som var nedarvet fra de siste 8 årtusenene. Deres nåværende samfunn er i realiteten i ferd med å forandre hvordan dere ser på dette. Anunnakiene er ikke lenger her. Lakeiene deres har vist seg å være en temmelig udugelig gruppe. Det eneste de vet er hva de slue Anunnakiene lærte dem. De har hatt lett tilgang til rikdommer, makt og regjeringer som egentlig ikke bryr seg om sitt folk. Dette har skapt en viss grad av sløvhet blant dem og dette kan brukes til å "ta dem ned".

Etter hvert som bevissthetsnivået deres øker, vil dere begynne å se hvordan dette riket kan forandres. De urgamle familiene arbeider til dels innenfor den gamle virkelighetens paradigmer. Men det er behov for noe nytt for raskt å kunne skape forandring i denne årtusen-gamle hengemyra av problemer som rir verden i dag. Vi er overbevist om at en transparent og mektig bevegelse kan fungere for raskt å forandre denne virkeligheten. Vi har foreslått dette gjennom mange år. Små grupper som arbeider målrettet for å forbedre forholdene lokalt, har vokst frem over alt på kloden. Disse små bevegelsene er gradvis i ferd med å styrke sin sak med hensyn til hva som må gjøres, samtidig som større grupper kommer sammen og skaper mektige nettverk. Med andre ord, å gjøre dette med støtte fra mektige støttespillere som benytter sin rikdom til å fremme disse tallrike prosjektene. For oss er dette en mer akseptabel måte å gjøre tingene på. De mørke kan bare forsøke å forpurre dette. La dem bare gjøre det, og bruk dette til ytterligere å forsterke kraften i denne bevegelsen. Deres korrupte metoder vil utelukkende føre til en sann "stille revolusjon". Allerede for et halvt tiår siden var dette nødvendig å gjøre. Resultatet av denne økende bevisstheten kan deretter sørge for at disse erkekjeltringene blir fjernet fra sine maktposisjoner. Resultatet er det samme, men innenfor en mye kortere tidsramme.

Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag med et budskap til dere alle!! I dette øyeblikk på Gaia, flommer en mektig energi inn i deres ulike livssoner. Hver av disse energiene bygger på hverandre. I løpet av den kommende måneden august, vil disse energiene nå et crescendo. Disse energiene vil danne fundamentet for enda flere bølger av enda høyere energier som skal følge. Disse energiene aktiverer deler av hjernen, hjertet og kroppen deres. Disse organene er senterpunktet for et velsignet sett av forandringer som vil gjøre dere enda mere bevisst på den dimensjonelle transformasjonen som skjer. Tilbake i 1972 ble det gjennomført en rekke tiltak for å sikre at dette solsystemet overlevde. Disse var de første tilfellene hvor vi gav konkret hjelp til virkeligheten deres. Vær klar over at for oss er Gaia en meget spesiell planet ettersom den tjente som fokuspunktet for begynnelsen på denne galaksen. Helt siden vi ble Mestere har vi vært fullstendig klar over hva denne vidunderlige, levende kloden i sannhet er. Det er en velsignelse å vite at det å ta vare på denne planeten er en guddommelig del av våre mange hellige oppgaver. Etter hvert som bevissthetsnivået deres øker, vil dere bli bedre i stand til å sanse hvilken enorme viktighet hun har for dette solsystemet.

Disse nye energiene er en del av en kontinuerlig strøm av energier som begynte å flomme inn til Gaia ved begynnelsen av dette årtusenet. Disse energiene fungerer som "startkabler" for de midlertidige energiene som trengs for å starte forandringene deres. For øyeblikket er mesteparten av auraen deres blitt integrert inn i energifeltene som gir Gaia kraft. Etter hvert som hun vokser på naturlig vis, så gjør også dere det. I august begynner de neste settene av energier å flomme inn til denne kloden. Vi regulerer disse energiene og de transformasjonene som de har til oppgave å sette i gang. De er i virkeligheten et slags tonalt mønster som er nødvendig for å løfte dere til deres neste utviklingstrinn. De mørke har begynt å forstå hva det er som skjer og vi forsikrer Himmelen at vår beskyttelse omfatter alle deler av denne overflateverdenen. På samme tid begynner det å gå opp for de mørke at planen deres om å forpurre disse transformasjonene er i ferd med å slå fullstendig feil. Lyset nærmer seg for hver dag som går en aldeles velsignet seier!

Himmelens velsignete sang runger nå overalt i dette riket. Vi ber dere om å fortsette å være positive og bruke deres i stor grad utappede indre kraft til å bidra til at denne høyst betimelige forandringen skjer etter planen. Hver eneste en av dere er i virkeligheten en av Himmelens juveler. Benytt deres kollektive evner til å sørge for at disse glitrende indre juvelene får skinne. Hvis dere ser dere omkring vil dere kunne se denne mektige energien i virksomhet. Visualiser dette og gjennom så å gjøre, la alle deres brødre og søstre skinne med en stråleglans så mektig at det ender mørkets makt og lar Himmelens Lys få flomme inn. La dette være den tid som betyr den endelige slutten for dem som i mørkets navn holdt dere alle i tvil om hvem dere egentlig er og hva dere virkelig er i stand til. Tiden kommer for å la dette riket få vite at de energiene som i sin store nåde beskytter dere alle, nå forbereder seg på å komme frem i lyset og skape et nytt rike fylt av fred, samarbeid og glede. Halleluja! En ny tid av frihet og velstand for alle er på det nærmeste over oss!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige budskaper for å informere dere om hva som foregår rundt om på denne kloden. Våre familier fra stjernene og fra Inner-Jorden er nå i ferd med å legge alt til rette for en mektig serie med forandringer som allerede er på vei. Vi takker alle dem som i sin store nåde er med og hjelper oss i denne mektige oppgaven å forvandle menneskeheten. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge