Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 4 august , 2015

Sheldan Nidle - 4 august , 2015

8 Cib, 9 Pop, 12 Manik

Dratzo! Her kommer vi igjen! Det gjøres store fremskritt over alt i verden. Domsavsigelsene mot den mørke kabalen utgjør en stadig høyere stabel. Den aller viktigste fraksjonen, verdens militære styrker, er i ferd med å få fart på seg. Deres oppgave er å komme sammen og utarbeide en plan for de faktiske arrestasjonene av de gjenværende kabalister i toppnivåene i regjeringer, bankvirksomhet og rettsvesenet. Samtidig er den mørke kabalen midt oppi en frenetisk aksjon for å få på plass sitt siste halmstrå, en rekke internasjonale partnerskapsavtaler med hensyn til handel. Disse partnerskapene er i virkeligheten en modifisert utgave av deres "nye verdensorden". Disse avtalene, som slett ikke er hva de sies å være, vil bli satt sjakk matt når NESARA kommer på banen for alvor, sammen med en rekke tilsvarende tiltak over hele verden. Faktum er at alt det de mørke planlegger i all hemmelighet er en ren illusjon. Overalt på kloden er de urgamle familienes allierte fullkomment forberedt på å sette en endelig stopper for disse lovstridige avtaleverkene. Samtidig som dette skjer er et antall nye globale finansinstitusjoner i ferd med å vise at de er flyvedyktige. Den nye BRICS-banken og den kinesiske AIIB har allerede begynt å forsyne seg av den kaken de mørkes handelsavtaler hadde til hensikt å sikre for seg selv. De fremskrittene som i dag gjøres globalt vil komme til å vise hvordan de store behovene for infrastrukturutvikling i verden kan løses.

Den viktigste elementet i denne utviklingen som nå foregår, er å integrere verdens militære styrker inn i de tallrike prosjektene til våre allierte på Jorden. For øyeblikket avventer de militære at en rekke juridiske saker skal sluttføres, som vil gi dem et grunnlovsmessig fundament for en massiv intervensjon i en nasjons anliggender. Et eksempel er den amerikanske borgerkrigen på 1860-tallet, som til slutt førte til mordet på president Lincoln i 1865 og som kabalen på sett og vis fortsatte gjennom den underlige reorganiseringen av den amerikanske regjeringen på Capitol i 1871. Alt dette begynte i all stillhet med dannelsen av The Pilgrim Society* i 1820. Kabalens grunnleggere var på 1770 og 1780-tallet på jakt etter en måte å fullt ut utøve sin økende makt etter hvert som Amerika ble til en nasjon. De følte at en full krig mellom landets regioner over slavespørsmålet ville være en måte å isolere deres motstandere i regjeringen på, slik at de med tiden kunne få full kontroll over den amerikanske regjeringen. Rundt 1913 førte dette til en serie med forandringer som åpne dørene på vidt gap for deres planer om en total seier. Det er denne aggressive fraksjonen av den mørke kabalen som midt på 60-tallet hadde blitt til "makten bakom makten" i Amerika.

Det er denne gruppen av fullstendig moralløse erkekjeltringer som utgjør den fraksjonen som nå er i ferd med å bli beseiret av våre allierte over hele Jorden. På samme måte som sine umiddelbare forgjengere i det 18de århundre, trodde de at de skulle kunne beholde sin totale makt i hundre år eller mer. Da de mistet sine høye herskere, Anunnakiene, på midten av 1990-tallet, var de plutselig veldig sårbare og kunne ha blitt overvunnet. Det de gjorde på begynnelsen av dette årtusenet var å iverksette en strategi som kunne forhindre deres fall. Vår ankomst på 1990-tallet og den makt vi utøvde, som mottiltak mot denne rekken deres av raske "aksjoner", førte til at kabalen gikk tom for ressurser og ikke fattet hva som lå foran dem. Dette gav våre allierte den muligheten de trengte slik at de kunne omgruppere seg og starte sitt eget motangrep. De resultatene de har oppnådd i løpet av det siste tiåret er et bevis for hva som om kort tid vil skje. Den mørke kabalen er i ferd med å falle utfor stupet og tar i bruk alle metoder som fungerte for dem før Anunnakiene forlot Jorden. De mørke ser at den ene hemmelige forsøket etter det andre mislykkes og dette gjentar seg raskt uansett hvor i verden de prøver seg. Og på toppen av alt dette kommer den globale krisesituasjonen som krever et nytt sett av globale realiteter, og som får verden til å kreve at kabalen endelig erkjenner sitt nederlag, slik at en revaluering av et antall utvalgte nøkkel-valutaer blir mulig, hvilket vil være forløperen til en global revaluering og den endelige slutt på fiat-pengenes hegemoni.

For dere kan dette synes å være en høyst frustrerende tid. Vi ber dere simpelthen om å la slike følelser fare og rette deres fokus mot det positive. Det er mange ting som for tiden skjer, som vårt kontakt- og kommunikasjonspersonell tidels har æren for. Denne nye virkeligheten vil sørge for at dere får frihet og en velstand for alle som gjør at dere kan virkeliggjøre de tingene dere så lenge har drømt om. Vi betrakter deres globale samfunn og ser at det er midt oppi en mektig forandring. Hendelser er i ferd med å skje som bærer løfte i seg å omsider ta ned kabalen for godt og totalt forvandle hvordan denne verden er skrudd sammen. Som vi tidligere har slått fast, så vil ikke den virkelige revolusjonen bli vist på fjernsynsnyhetene. Det vil være en serie med begivenheter som vil skje i hurtig takt og raskt påvirke den neste kjeden av hendelser. Disse tingene kommer til å sjokkere dere til å begynne med. For mange vil de være frydefulle. Slapp av, ta det helt med ro, og vit at disse begivenhetene er svært nær å manifestere. Vær til enhver tid rede til å gjøre deres del i dette mektige løftet mot frihet, velstand og fremgang for alle. Vi forbereder oss til, på det guddommelig riktige øyeblikk, å dukke opp og gjøre det mulig for deres endelige seier å manifestere. Ha tillit og vit at gode ting er i ferd med å skje!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne virkeligheten er i ferd med å forvandles i takt med at bevissthetsnivået i den øker. Hver eneste dag kommer det mektige energier inn til Jorden fra den sentrale åndelige kjernen. For hver dag som går øker disse energiene. De påvirker auraen deres og hvert eneste av chakraene deres. Vi er begeistret og forbløffet over hvordan disse energiene gradvis forandrer kroppene deres og bringer frem deres indre Selv som dere har måtte beskytte siden dere var barn. Ta dere tid hver eneste dag, kjære Sjeler, til å betrakte disse forandringene og tillat deres åndelige veiledere og beskyttere å forklare dere hva alt dette betyr. Etter hvert som dere tar disse budskapene inn over dere og absorberer dem, vil dere se en historie som tar form. Disse forandringene er simpelthen en av måtene den nådige Skaperen benytter for å transformere deres fysiske essens og gjøre det mulig for deres indre Selv å tre frem i glede og fryd. Ta tilbake deres sanne Selv! La disse tingene skje og bruk nysgjerrigheten deres til å finne ut hva som ligger bak alt dette. Etterhvert som dere så gjør, vil den historien dere hører anta en stadig dypere mening. Dette er et første innblikk i hva dere med tiden vil bli.

Dette skiftet til full bevissthet vil forandre dere totalt. Den verden dere lever i er likeledes i ferd med å forvandles. De som har hersket på denne kloden helt siden dere falt ned i begrenset bevissthet er nå i ferd med å miste grepet. Snart vil denne forandringen ta ned det nåværende riket og sette oss alle i stand til å begynne å bygge veien mot vår evige drøm. Vi fryder oss over dette siden bare svært få av oss har fått tillatelse til å gjennomføre denne aldeles fullkomne åndelige reisen. Når disse formidable barrierene faller, så vil det bety slutten på menneskehetens langvarig tilslørte måte å betrakte Himmelen på og på den uendelige mengden av uverifiserte påstander som de mørke uopphørlig har trykket. Dere vil være fullstendig frie til å se dere omkring slik at dere kan se og høre Sannheten. Alle de usanne fablene dere kjenner vil bli erstattet av virkelige hendelser. Endelig vil dere få høre de mektige budskapene fra Herrens storslagne profeter. Alle disse tingene som skal komme gjør oss oppglødde og vi er kjent med hvilket enormt ansvar Himmelen har gitt oss. Omsider skal dere få føle Himmelens hellige og nåderike velsignelser. Halleluja! Halleluja!

Fulle av glede forbereder vi oss til de belæringene vi skal gi dere. Disse som med så grenseløs ondskap hersker over dere, har manipulert dere. Denne totalt feilaktige retning de har manipulert dere til å gå i, vil bli fullstendig omgjort. Den mektige Himmelens Hersker sender dere de mest vidunderlige energier!! Dette vil danne bakteppet for det vi har å fortelle dere. Vi har i vår besittelse spesielle verktøyer som viser dere hva som virkelig skjedde opp gjennom historien og hvorfor. Vi har i alt ni belæringer vi vil gi dere. Hver og en av dem er konstruert for bære i seg en mektig historie om moral. Disse historienes mål er å gi dere en ny måte å lære et antall hellige moralsannheter på. Alle verdens religioner er i sin kjerne, helt parallelle med hverandre. Ulikhetene er menneskeskapte. Mektige historier ble forandret av dem som hadde makten og ble brukt til å skape splittelse mellom dere og deres brødre og søstre på Jorden. Dette er en tid for gjenforening og felleskap. Tiden er kommet for alle å se hvordan en storslagen historie, som når den blir sannferdig fortalt, kan forene dere, i stedet for å splitte dere. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige budskaper. Vær klare for Kjærlighet og til å akseptere alle mennesker som de er! Vær rede til å gi slipp på enhver form for ulogisk hat og vær ett i denne mektige gjenforeningen. Svært mye ligger klart til å skje! Dette riket har beveget seg helt ut på kanten av stupet, men nå er tiden kommet til å "nullstille" oss selv igjen. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge