Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 14. juli, 2015

Sheldan Nidle - 14. juli, 2015

13 Men, 13 Kumku. 11 Ik

Selamat Jalwa! (Vær i evig glede!) Vi kommer på denne dag med mere nyheter om hva som foregår omkring dere. Den meget kompliserte prosessen med å etablere et nytt bank- og finanssystem skrider frem i sitt eget tempo. BRICS-landenes Utviklingsbank er operativ og åpen for business, og det er likeledes den kinesiske AIIB-banken.* Dette er likevel bare begynnelsen på det som skal komme. De operasjonene som kreves for å gjennomføre en Global Valuta Revaluering, er likeledes i ferd med å bli gjort klare til avdukning. En nødvendig forutsetning er distribusjonen av velstandsfondene over hele verden. Denne prosessen holder vi for øyeblikket på å drøfte med våre samarbeidspartnere på Jorden. Denne er planlagt å starte så snart et antall innledende humanitære fond er utlevert på vellykket vis. Denne prosedyren skrider frem på en bra måte og vi forventer at dere vil få se en del resultater om kort tid. I tillegg holder vi for øyeblikket på å utvikle en metode som gjør at vi kan intervenere når det er nødvendig. Vi har allerede, i all hemmelighet, fulgt et antall pengetransaksjoner og oppdaget hvordan vi, dersom det blir nødvendig, kan sikre at utleveringene skjer akkurat som de skal. Faktum er tiden er kommet for at kabalen ikke lenger kan forsinke det sluttresultatet Himmelen forventer.

Disse første stegene mot velstand for alle, nye styresett og regjeringer er av avgjørende betydning for den overordnete planen som vi og våre allierte på Jorden er blitt enige om for noen måneder siden. Denne operasjonen vil være en reell trussel mot de illegale og skjulte “prosessene” som det globale finanssystemet i dag opererer med. Denne langsomme reformeringen av det gamle og ytterst manipulerte finanssystemet kan ikke lenger tolereres. Vi drøfter for øyeblikket en rekke ulike måter hvorved vi kan sette kabalen sjakk matt og legge det nye systemet på plass. Kabalen har satt opp en rekke møter for delvis å utbedre en del av det nåværende systemets svakheter. Men dette flikkverket er fortsatt helt uakseptabelt. Det er derfor nødvendig å finne ut hvordan hele dette gjelds-tyngete systemet kan erstattes. Det amerikanske de facto regimet er overhodet ikke villige til å gi opp tanken på å styrke dette kriminelle systemet på ett eller annet vis og å bruke sin makt til å skremme vekk mulige opponenter. Men maktposisjonen deres svekkes stadig og dette tilsynelatende blinde regimet stirrer på sin nære fremtid og innser hvor katastrofal denne meningsløse politikken egentlig er. Det er for øyeblikket en bevegelse i gang for å feie dette forferdelige regimet av banen.

Som dere kan se, er vi i ferd med å ta en mer aktiv rolle. Våre allierte på Jorden har hele tiden stått fast ved holdningen at denne revolusjonen strengt tatt er deres oppgave. Denne stille revolusjonen kan skje fordi vi har hindret kabalen i å iverksette en global "politiaksjon" mot motstandskreftene. Dette har gjort at Lysets koalisjon har kunnet fortsette med å utferdige en rekke rettsdokumenter og skriftlige vitneprov avlagt under ed, hvilket har gjort mulig de aksjoner som nå akkurat begynner å manifestere. Vår posisjon er til enhver tid å representere det som er til beste for alle. Alliansen med våre familier på Jorden og forskjellige dedikerte enkeltpersoner, har i mange tilfeller vært preget av en slags fraksjonalisme som har oppstått fordi det har vært nødvendig å sette grenser for hvordan våre allierte på Jorden angriper de ulike sakene. Frem til nå har vi inntatt en relativt nøytral posisjon med tanke på hvordan vi skal gå frem. Nå har vi blitt instruert av Himmelen til å sette en del tidsfrister. Og det har vi til hensikt å gjøre. Et antall utleveringer av pengemidler er i ferd med å skje. Vi har til hensikt å sørge for at de blir vellykket fordelt slik det er meningen. Det har tatt altfor lang tid å få alle parter til å gjennomføre oppgavene sine etter en ordentlig tidsplan. Hensikten med vår innsats er å gjøre det som er nødvendig for å sette fart i sakene på vei mot et scenario hvor vi omsider kan lande.

Forrige gang diskuterte vi kort en del av deres urgamle historie. Til å begynne med var dette en standard prosedyre for kolonialisering, i samsvar med den Galaktiske Føderasjonens fremgangsmåter. Vi harmoniserte den globale økologien, etablerte bosettingsområder i Inner-Jorden og var i ferd med å gjøre alt klart til å flytte menneskepopulasjonen til dette nylig ferdigstilte riket i Inner-Jorden. Det som førte til at det ikke gikk slik var Atlantidene. Stjernenasjonene i Pleiadene var lenge sentrum for mange av de galaktiske krigene. Et annet sentrum var i Orions belte. De større trefningene skjedde i disse to områdene. Mange av de opprinnelige kolonistene i Atlantis var av dem som hadde adoptert en merkelig metode for å finne løsninger på visse problemer med de mørke Ancharianerne. De samarbeidet på en måte med de mørke. Denne metoden å arbeide på skulle vise seg å komme i sterk konflikt med den planen våre globale råd hadde vedtatt. Alt dette toppet seg da Atlantidene besluttet å kreve fullt herredømme over overflaterikene. Dette plutselige og urettmessige angrepet tvang de globale rådene til å gi opp migrasjonen til Inner-Jorden. Slik har dere vært henvist til å leve i denne plundrete situasjonen hvor dere måtte tilpasse dere til nyansene i disse overflaterikene.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer til dere på slutten av intens, men vennskapelig kamp mellom de som ønsker å forandre selve essensen av dette nå så mørke riket. Det har vært mye diskusjon og hvordan rekkefølgen skulle være når det gjelder introduksjonen av de største velstandsfondene. I tillegg kommer å finne det riktig tidspunkt for de såkalte RV-fondene**, primært fra Irak og Viet Nam. Disse forskjellige strategiene ble nøye gjennomdrøftet og man kom frem til enighet. Vi venter med glede på å se resultatene av disse aksjonene. Vår brødre og søstre fra rommet er nå mer villige enn noensinne til å hjelpe oss med å fastsette tidspunktet for disse begivenhetene. Vi har til hensikt å bruke deres vidunderlige positive fokus til å sikre at disses å sårt tiltrengte begivenhetene virkelig skjer i henhold til denne nye tidsplanen. Vi er velsignet og er strålende lykkelige for at Himmelen har fortsatt å sikre fremdrift i arbeidet med å bringe disse mektige velstandspakkene frem til hver og en av dere. Vi takker også alle dem som har dedikert sitt liv til disse aldeles velsignete begivenhetene!

I de tidligste dager av det nåværende tideverv, bevitnet vi hvordan Anunnakiene skapte en enorm flom og deretter langsomt lot vannet trekke seg tilbake igjen. Resultatet av dette var en forferdelig tid hvor mesteparten av menneskeheten bukket under. De få som overlevde var sene til å bygge opp igjen. Da kom Anunnakiene inn og begynte å instruere disse overlevende om hvordan de best kunne bygge opp samfunnene sine igjen. Borte var de mektige nettverkene som menneskene hadde snakket med hverandre, og Anunnakiene, gjennom. En personlig fornyelse var påkrevet. Anunnakiene kom ned og proklamerte påny sitt “eierskap” over menneskeheten. Vi, de velsignete, motsatte oss dette. Dette var starten på mange årtusener med åndelig konflikt. Langsomt, men sikkert ble vi åndelige stadig flere. De mørke og deres mange medløpere fortsatte imidlertid å være de dominerende. Vi ble fortalt at vår oppgave var å veilede menneskene og lindre deres lidelser. En tid skulle komme hvor Lyset ville seire i triumf! Dette øyeblikket er endelig kommet!

Vi står nå midt i denne tiden og føler oss velsignet av Himmelen. Verden er i ferd med å begynne å forandre seg. Mange tegn gjør det helt klart at denne forandringen er velsignet nær. Fokusér, kjære Dere, på denne frigjøringen! Det er krefter i gang som vil forandre denne kloden. De mørkes undertrykkelsesregime er der fortsatt. Lyset synes dere lite mer enn et flakkende lys. Faktum er at det er den Allmektiges lampe, som nå vil bli skrudd på full styrke. De tingene som skal sikre at det blir slik, er i ferd med å komme på plass. De mørkes tid på denne svært spesielle kloden er på det nærmeste over. Øyeblikket for en mektig intervensjon nærmer seg. Denne verden har vært splittet i to så altfor lenge. Tiden er nå kommet for gjenforening. Både familien deres fra stjernene og fra Ånderiket er her. Daglig befinner de seg rundt hele kloden deres. Dette er et velsignet øyeblikk før de mørke vil bli slynget vekk fra dere. Denne nådefulle separasjonen sikrer dere deres frihet, velstand og fremgang. Vær derfor rede til å fryde dere og føle denne storslagne følelsen av frihet. Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med vår kortfattede oversikt over hva som skjer i denne verden. Tiden nærmer seg for en mektig forandring som vil løfte dere, med Kjærlighet, inn i et nytt rike. Tallrike begivenheter, som for alltid vil forandre dette riket og gjenforene dere med deres familie i Inner-Jorden (Agartha), foregår fortsatt i det stille. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge