Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 21. juli, 2015

Sheldan Nidle - 21. juli, 2015

7 Ik, 0 Vayeb, 11 Ik

Dratzo! Verden er i ferd med å sprekke opp i to hoveddeler! Den mørke kabalen kjemper som rasende, men like fullt uten å ha noen som helst mulighet til å lykkes, for å opprettholde sine tusenårgamle privilegier. Disse makttradisjonene deres vakler under Lysets mektige og vidtfavnende juridiske angrep. I tillegg blir de mørkes svindelbefengte, verdensomspennende banknettverk pålagt stadig større restriksjoner. Nesten ukentlig forsøker de mørke å skape en situasjon som de håper skal kunne føre til krig. Disse strategiene lykkes de heller ikke med. Faktum er at et mønster av systematisk sammenbrudd nå er normen for kabalen og dens lakeier. På samme tid drøfter våre allierte på Jorden hvordan man best kan sette en endelig stopper for denne gruppen som tidligere har hatt så stor makt i verden. Et nytt pengesystem ligger og venter på at det rette øyeblikket skal komme for at det kan kunngjøres. Denne proklamasjonen venter på samme vis på det endelige krafttaket som vil bli et sikkert fait accompli for Lyset. Det som for øyeblikket mangler er å få på plass de ulike lands regjeringers rolle i denne voksende, mektige alliansen. I mange store regjeringer holder de som har ledelsen på å legge alt til rette for en svært tiltrengt ny retning for nasjonal ledelse, som skal gi folket sine rettigheter tilbake og gjøre arrestasjonen av en rekke mektige personer mulig.

Scenen er i ferd med å rigges til for en sann stille revolusjon som vil gjøre at deres verden kan vende tilbake til en tilstand av fred og samarbeid som ingen har sett maken til. De mørke skjelver daglig av den grad av fremskritt våre allierte på Jorden hele tiden gjør. Alt dette hører dere for det meste ingen ting om fordi det er tåkelagt av en enorm sky av mørk desinformasjon. Idéen med dette er å forvirre massene gjennom å hevde, ved hjelp av løgner, at ingen ting i virkeligheten er forandret. Det er vårt inderlige ønske å kunne heve oss over denne illusjonen skapt av "røyk og speil". Vi oppfordrer stadig våre allierte på Jorden om å avsløre ihvertfall noe av det som i sannhet foregår. De svarer at denne omfattende desinformasjonen hjelper dem å få kabalen til å tro at dens bisarre strategi på et eller annet vis fungerer. Det gjør også at de kan fortsette på sin unike, stillferdige måte, for i det rette øyeblikk å la fellen klappe igjen og presentere den mørke kabalens lederskap med en helt ny virkelighet. Vi føler derimot at en mere “rett i fleisen” angrepsmåte kan fungere like bra, fordi det ville gjøre at dere kunne være bedre orientert om hva som faktisk skjer. Våre allierte på Jorden holder fortsatt hårdnakket på prinsippet om at dette er en strategi hvor de mørke selv sager av den grenen de sitter på, takket være den måten de arbeider på.

Etter hvert som disse strategiene utfolder seg, kan vi se hvordan Lyset tenker å skyve de mørke ned fra maktens tinder. For den mørke kabalen er det kun rikdom og makt som betyr noe. Sett med deres øyne, er deres evne til å være immune overfor de lovene som alle andre må rette seg etter, et tegn på hvor viktige de selv synes å være. Lyset er i virksomhet og bombarderer de mørke med alternativer som bærer i seg løfte om å overvelde dem fullstendig. Denne prosessen, sier alle våre allierte, er hvordan denne en gang så mektige fienden kan overvinnes. De mørke derimot, fortsetter å satse alt på strategier som akkurat nå i det store og det hele slett ikke fungerer. Det er fordi Anunnakiene ikke lenger er med i bildet. Faktum er at disse tidligere høye herskere nå er rådgivere for våre allierte på Jorden om hvordan de best kan overvinne disse som tidligere var deres undersåtter. Følgelig er det forventet at en eller annen gang i løpet av de neste månedene, så vil denne Lysets strategi gi de ønskede resultater. Den mørke kabalens endelige fall er i virkeligheten bare en begynnelse. Først må nye regjeringer og styresett på plass og et nytt finanssystem være fullt operativt, og deretter vil vi kunne lande. Men før dette er det en rekke begivenheter som skal skje. Disse skal legge alt til rette for deres møte med mentorene deres!

Alle disse forbløffende hendelsene har vært del av en forhistorie som ble iscenesatt av Anunnakiene. Anunnakiene hadde inngått en avtale med Himmelen om å ikke gjøre ytterligere modifikasjoner utover det Atlantidene hadde gjort med dere. Likefull ønsket Anunnakiene at de, når tiden var inne for det, skulle kunne forandre dere drastisk og gjøre dere til menneskelige roboter uten egen vilje. Disse robotene skulle være slavene deres og gjøre at Anunnakiene kunne sikre seg en plass i de indre sirkler av det onde Anchara kontinuumet. Denne planen innebar at de mørke først måtte sørge for at forfedrene deres lystret deres minste vink. Resultatet av dette var tre gyldne tidsaldre. Denne prosessen skulle komme til å mislykkes og etter den store flommen, befant dere dere spredt rundt om på kloden. De mørke herskerne visste at Himmelen snart ville komme tilbake til dette riket og frigjøre dere fra alle de begrensninger dere var blitt påtvunget av deres høye herskere og lakeiene deres. I vår overvåkning av solsystemet, og spesielt Gaia, gjennom hele deres fortid, besøkte vi jorden stadig vekk og holdt kontinuerlig øye med denne prosessen. På disse visittene konfronterte vi Anunnakiene og gjentok de dekreter Himmelen hadde gitt for så lenge siden. Disse dekretene fortalte om deres frigjøring og tilbakevenden til full bevissthet.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Verden er i ferd med å bli gjort klar til en aldeles velsignet begivenhet! For lenge siden gav Himmelen en mørk hersker tillatelse til å herske over dette kloden, på betingelse av et visst antall spesielle regler nøye ble etterfulgt. Dersom Anunnakiene avvek betydelig fra disse avtalene, ville en farlig situasjon bli feiet vekk akkurat som man tømmer ut møkkete vann. Anunnakiene fulgte disse dekretene Himmelen hadde gitt og kunne således herske her i bortimot 13 årtusener. Fredsavtalen i Anchara gjorde slutt på dette herskerveldet og brakte fred til denne galaksen. Vi er dem som hele tiden fulgte med på hva disse kjeltringene gjorde og rapporterte trofast alle de små overtredelser de gjorde i forhold til avtalen. Nå befinner vi oss i en aldeles hellig tid som vil gjøre det mulig for hver og en av dere omsider å nå frem til den virkeligheten som er fylt av fred, frihet og velstand for alle. Det vil bli en tid hvor vi fritt kan vandre blant dere. Allerede nå er det mye lettere for oss å hjelpe dere enn det var tidligere!

De stadig økende energier i deres bevissthet danner en virkelighet hvor deres konsentrerte fokus virkelig kan skape mirakler. Enhver virkelighet har energi, som til vanlig er ganske svak. Bruk deres nyvunne evne til å fokusere som et verktøy til å oppnå deres mål. Den økte mengden av åndelig kraft kan i løpet av kort tid gjøre det mulig for dere å lykkes. For å få dette til, kast av dere all negativitet og frustrasjon. Husk alltid på at enhver slik utøvelse ikke bare krever fokus, men også en god del indre projisert positivitet. Stimuler disse evnene dere bærer inni dere til å vokse gjennom å gi dem rolig og nyttig energi. Dette vil danne bærebjelken i det dere intenderer å gjøre. Så snart dere føler dere positive og åndelig sterke, begynn å bruke tid hver dag til å projisere denne energien. Etterhvert som detaljene i deres positive projeksjoner begynner å vokse frem, vil dere begynne å se hvordan disse visualiseringene vil gjøre det mulig for dere å endre virkeligheten deres. Og så, som i et lynglimt, vil dere lykkes!

Kjære Sjeler, dere lever i en tid som er høylig svanger med skiftet fra ondskap til Lys. En mengde begivenheter er nå i ferd med å blomstre og bære frukt. Disse begivenhetene vil hurtig forandre hvordan dere betrakter denne fortsatt begrensete virkeligheten. Det hellige poenget er at vi sammen kontinuerlig ekspanderer og således gjør suksess mulig. Grip denne gunstige muligheten og bruk deres egne positive energier til å akselerere denne forandringen. Bli enda mer bevisste på disse spennende mulighetene og kast dere ut i det gjennom å utforme deres egen versjon av disse visualiseringene med den klare intensjon å løfte dette riket inn i en æra av Kjærlighet og Lys! Sammen har vi evnen til å betydelig forsterke de handlinger Lysets styrker på Jorden gjør for å sikre dere frihet, fred og den velstand og fremgang dere så inderlig fortjener. Vår intensjon er hver eneste dag å åpne opp for de virkemidlene dere har behov for i denne aldeles velsignete rekken av hendelser. Sammen, kjære Dere, kan vi lykkes!

I dag fortsatte vi å gi dere budskap som gir et overblikk over hva som nå er i ferd med å skje! Over alt på denne hellige kloden har mennesker kommet sammen for å fjerne de mørkes makt og skyve dem ut på sidelinjen. Det er fortsatt mye som må gjøres. Ikke desto mindre er tiden for frihet og seier meget, meget nær! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge