Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 28 april, 2015

Sheldan Nidle - 28 april, 2015

1 Etznab, 16 Kank’in, 11 Ik


Dratzo! Vi kommer med glade nyheter! De første testene av et uhyre gjennomtenkt og meget vel forberedt utleveringssystem har begynt! Mange av bankfolkene som er involvert i dette systemet har mye erfaring som medvirker til at dette systemet vil bli vellykket. I tillegg er det visse medlemmer av de urgamle familiene, i Europa, som står som spesielle garantister for disse fondene. De vet hva som skal til for at disse pengene skal kunne krysse Atlanterhavet og bli raskt videresendt til bankkontoene deres. Alle mulige forsiktighetsregler er tatt for å sikre at disse velsignelsene vil bli benyttet til de formal de er tiltenkt. Parallelt med dette skjer arrestasjoner av ondsinnete bankfolk for å sikre at alle disse operasjonene skjer knirkefritt. Derfor ber vi dere om å være tålmodige og bare vite at hvert eneste aspekt av denne prosessen er nøye overvåket og at etterhvert som fondene mottas, vil det neste steget i dette særdeles kompliserte arbeidet bli gjort. Det har tatt oss mye lengre enn vi forventet å bringe alle de stjålne fondene tilbake og begynne en ny prosess som nå etterhvert vil gjøre det mulig å bringe dere velsignelsene deres. Vi ber dere derfor å være enda mer tålmodige. Det har tatt oss en meget spesifikk tidsperiode å nå dit hvor vi nå befinner oss!

Etterhvert som vi greier å gjennomføre de siste stegene i denne meget kompliserte prosessen, så vær klar over at vi samtidig setter i gang en helt spesiell dekonstruksjon av det globale systemet som er finpusset gang etter gang av den mørke kabalen. Disse mørke lakeiene har vært meget omhyggelige med å etablere et globalt system som er totalt under deres kontroll. Hvert eneste aspekt av dette systemet ble sjekket og dobbeltsjekket for å sikre at alle deres ondsinnete operasjoner ble plettfritt gjennomført. Ethvert forsøk på å overstyre denne prosessen har vært en ekstrem prøvelse. Således måtte det et antall av de urgamle familiene og et team av spesielt opplærte bankfolk til for omsider å knekke dette systemet. En prosess som for øyeblikket gjennomgår de siste uttestingene, er likevel kun begynnelsen på det vi videre vil gjøre. Det er helt nødvendig at vi holder disse linjene åpne og fremskaffer flere alternativer til det vi nå har fått på plass i andre deler av verden. Forskjellige mektige nasjoner er også med og hjelper oss. Etter hvert som dette nye bank- og valuta systemet kommer på plass, vær fullstendig klar over det faktum at dere er meget nær å se omfattende forandringer i verden. Disse vil bringe dere nye regjeringer og styresett – og full åpenhet om vår eksistens og nærvær.

Vår ankomst vil være en skillevei for deres globale samfunn. På det nåværende tidspunkt er dere et enormt oppsplittet folk. Hver enkelt av dere har en helt spesiell kultur og en mengde ulike språk. Dere har for øyeblikket overhodet ingen erindring om hvordan dere kom hit. Hver gruppe av samfunn har et sammensurium av myter som etter sigende beskriver deres opphav. Dere har også språk hvis opphav er like ukjent. Kort sagt, dere forstår ikke helt hvem dere er og hvor dere kommer fra. Denne svikten i hukommelsen ble påført dere for lenge siden for å forhindre at dere skjønte hvem dere egentlig er. Så snart vi ankommer, vil alt dette bli erstattet av sannhet. Vi har til hensikt å gi dere historien deres tilbake og gi dere en komplett slektshistorie som vil gjøre slutt på denne langvarige forvirringen. Vi vil også introdusere dere til den rikdom av hudfarger som de galaktiske menneskene benytter. Bruk denne informasjonen til å få en bedre forståelse av menneskehetens forskjelligartethet og hvordan det har hjulpet oss å utforme de mange kulturene som utgjør våre mange tusen stjernenasjoner spredt utover gjennom hele denne galaksen. Deres egen, fremtidige stjernenasjon vil være nok et speilbilde av denne realiteten.

Som dere kan se, befinner dere dere nå på en reise som først og fremst vil sette dere i stand til å se hverandre som et folk av mange farger som deler denne vidunderlige stjernenasjonen. Denne prosessen er foreløpig begrenset til Gaia. Snart vil dere imidlertid spre dere utover hele denne stjernenasjonen og oppdage de undere som finnes på de vannverdenene som er Moder Jords søstre. Etter hvert som dere så gjør, så husk at dere er de magnifikke vidunderbarn, etterkommerne etter kolonister fra stjernene som kom hit for lenge, lenge siden for å hjelpe til å pleie og vedlikeholde disse skjønne vannverdenene. Mye har skjedd gjennom de mellomliggende årene. Ta nok en gang denne historien inn over dere og lær i hjertet dere hvordan dere best, på guddommelig vis, kan tjene denne stjernenasjonen som ligger fremfor dere. Den har en storslagen fremtid. Den er skjebnebestemt til å bringe permanent fred til hele denne galaksen og gjøre det mulig for våre hjelpeprogrammer overfor andre galakser å nå sitt lenge varslede høydepunkt. Vi er særdeles lykkelige over å ha fått lov av Himmelen å tjene dere. Den tiden som vil bringe oss sammen nærmer seg meget raskt. Betrakt denne tiden som en tid hvor dere igjen kan ta opp kontakten med denne delen av familien, som dere helt hadde glemt. Dette glemselens slør vil når den tiden kommer, bli løftet vekk på vidunderlig vis.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Våre samarbeidspartnere i de urgamle familiene og de som arbeider for å endre det nåværende urettferdige bank- og finanssystemet, er klare til å iverksette et siste sett av prosedyrer for at dere skal få deres velsignelser. De store hindringene som har ligget i veien for suksess, har nå blitt eliminert! For mange tiår siden begynte vi Oppstegne Mestere en prosess for å gi dere den velstand som er nødvendig for at deres vidunderlige prosjekter skal kunne manifestere. Til å begynne med hadde våre mange målrettede meditasjoner og fokuserte bønner kun liten effekt på de mørkes renkespill. Likevel fortsatte vi ufortrødent og med tiden begynte disse gledesfylte visjonene å få større og større effekt på de mørkes intensjoner. Vår utholdenhet førte et par tiår senere til at Himmelen grep inn. Dette skapte således muligheten for Anunnakiene til å proklamere sin troskap til en mektig fred for Ancharas Kontinuum. I tillegg sendte Himmelen oss den Galaktiske Føderasjonen. Vi befinner oss nå helt på kanten til en ny virkelighet for overflate-menneskeheten.

Vi velsigner og takker Himmelen for denne aldeles vidunderlige handling på våre vegne. De mørke er nå på retrett. Deres støtte til bønnene våre har avstedkommet de aksjoner som vi alle så omhyggelig visualiserte. La oss benytte denne tiden til å være ydmyke og takknemlige for det som har skjedd. Betrakt disse aksjonene som makten i den mektige, kollektive innsats kombinert med utholdenheten til å bære frem disse inderlige ønskene til det punkt hvor de begynner å manifestere. La disse begivenhetene være bevis på hva dere kan oppnå når dere legger deres positive vilje inn og ikke gir dere. Når vi om kort tid kan begynne å nyte av disse vidunderlige godene, så la denne innsatsen være et eksempel på hva mektige kollektive idéer kan greie å oppnå. Og selv når dere begynner å fysisk implementere disse idéene, så husk hele tiden på hvordan denne graden av fokus kan skape mirakler. Dere lever nå i et rike hvor slike mirakler blir stadig flere. Bruk dette konseptet til å hjelpe og heale hverandre.

Etter hvert som det går opp for dere hva som for øyeblikket er i ferd med å skje i denne virkeligheten, så bruk denne energien til å hjelpe hverandre. Vi er i realiteten ett. Denne erkjennelsen av at vi alle er ett er selv kjernen i denne tiden. Man trenger ikke reise til Himmelen for å lære hvor enkelt mirakler venter på dere. Deres mektige åndelige kraft er hva denne tidsalderen dreier seg om. Lær å glede dere over hverandre og gjør for Gaia det hun så inderlig trenger. Hvert eneste aspekt av menneskeheten og hver eneste lille bit av Gaias økosystemer er dyrebare og hellige. Det er ofte lett å glemme dette. Vi ber dere rette deres fokus mot dette og oppmuntre Moder Jord og alle deres samfunn til å helbrede seg selv. Vi er i besittelse av den energien som skal til for å forandre denne virkeligheten og gjøre at alle kan omforme det slit og strev som i dag omgir dere. Inni dere, tålmodig ventende på å bli avdekket, ligger urgammel visdom som dere alltid har båret i dere. Nå er tiden for å gå inn i seg selv og la denne mektige visdommen få slippe ut. La oss komme sammen og manifestere en vidunderlig healing for alle!

I dag gikk vi gjennom noe av de mange begivenhetene som skjer rundt om på denne vakre blågrønne kloden. Som dere nå er kjent med, er en rikholdig palett med velsignelser på vei til dere. Bruk ventetiden til å være takknemlige og til å hjelpe Gaia med å utforme et helt nytt forhold mellom dere og henne. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge