Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 21 april, 2015

Sheldan Nidle - 21 april, 2015

7 Batz, 9 Kank’in, 11 Ik


Selamat Jarin! Vi kommer denne gangen for å informere dere om hva som for tiden foregår i deres virkelighet. Det mørke oligarkiet som styrer deres verden er i ferd med å svinne hen. Likevel har de fortsatt punkter hvor de har makt og de benytter disse til å forsinke overgangen til en ny virkelighet. Den kritiske nøkkelen i dette er å manipulere overføringen av penger fra en internasjonal bank til en annen. Et konsortium av mange regjeringer og en samling av nøye utvalgte banker har i det store og det hele kontrollen over dette. Ved å legge begrensninger på hva de aksepterer, kan dette konsortiet forsinke, eller til og med stanse, hva som kan passere gjennom denne kritiske portalen. I denne sammenheng kan de forpurre den rekken av transaksjoner som skulle muliggjøre de lån eller fonds som enten skulle sørge for at dere mottok pengemidler og også gjøre nye regjeringer og styresett mulig. (I noen tilfeller klarer de å stoppe dette helt og til og med stjele pengene). Denne ondsinnete taktikken har enten forhindret at de ulike velstandsprogrammene kunne gjøres klare til utlevering, eller de har blitt stoppet helt og holdent. I det siste har visse overenskomster, sammen med et antall arrestasjoner av nøkkelpersoner, skapt panikk blant disse oligarkene, ettersom trusler fra det internasjonale rettssystemet i stadig økende grad synes å lykkes i å tvinge frem en slutt på dette onde systemet.

Arrestasjonene har så langt skjedd mange nivåer under nøkkeloligarkene. Men pågående rettssaker tvinger dem nå til å revurdere disse ondskapsfulle strategiene som kontinuerlig har forsinket utleveringene av fonds og velstandsmidler. For øyeblikket blir en ny måte å omgå disse mørke kabalistene forhandlet frem mellom de urgamle familiene, de Oppstegne Mesterne og dem som er involvert i det evig skiftende rettssystemet. Lederne i denne motstrategien er de store BRICS-nasjonene og det juridiske teamet ledet av et antall ekstremt modige personer. Vi har øremerket spesielle kommunikasjons- og kontaktpersonell til denne prosessen for å sikre at alle disse mange stegene i prosessen blir omhyggelig koordinert mellom alle involverte parter. Vårt felles mål er å skape et nytt, gjennomsiktig internasjonalt banksystem og full utlevering av velstandsfondene i tillegg til å få nye interimsregjeringer på plass. Det neste steget i en verden der bevisstheten øker kontinuerlig, er å gå over fra en fullstendig skjevfordeling av rikdommer til at alle får like god tilgang til rikdommene. Kabalen forstår dette og i altfor lang tid har de fått holde på med sin "bøllete" virksomhet. De er nødvendig at dere så raskt som mulig legger bak dere pengeøkonomien og den "fullstendig kunstige" fastsettelsen av prisen på varer.

Teknologi som allerede finnes, har blitt undertrykt simpelthen fordi den hurtig kunne ha skapt disse omstendighetene. Så snart dere kommer dere ut av behovet for en begrenset økonomi og beveger dere inn i total overflod, vil selve grunnpilarene i deres nåværende globale samfunn med ett være fullstendig foreldet. Det som da trengs er et nytt moralfundament slik at dere virkelig kan forstå til fulle hvordan alle individer fritt interagerer med hverandre og hvordan et slikt samfunn fungerer. Alt dette vil være dekket av de fire samfunnslovene og av selve det galaktiske samfunnets natur. Det poenget vi vil ha frem er at de som vet hvordan de skal bringe dere og samfunnet deres fremover, forstår hva som ligger foran dere. De mørke er ikke mer enn en flokk selvopptatte surpomper som bruker sine siste dager til å stikke kjepper i hjulene på det som likevel er uunngåelig. Så snart nye regjeringer og styresett er på plass, vil avsløringene av vårt vennligsinnete nærvær gjøre at vi kan gjennomføre den guddommelige planen som Himmelen har gitt oss. Denne prosessen vil så gjøre at vi kan lande og gjøre det mulig for mentorene våre å raskt sette dere inn i hva full bevissthet faktisk innebærer. Deretter kan dere benytte Krystall Lys-Kamrene til å fullføre deres forvandling og endelig fullføre deres lange reise fra natt til dag!

Denne prosessen vil i virkeligheten gjøre det mulig for dere å gjøre et kvantesprang fremover, som normalt ville tatt flere hundre år med normal evolusjon. Dere har blitt gitt denne dispensasjonen fra Himmelen fordi dere nå er i ferd med å avslutte et fall ned i begrenset bevissthet som dere slett ikke hadde fortjent og fordi Gaia trenger deres hjelp. Hun ser hvordan økosystemene hennes krymper og forandres. Denne prosessen krever at dere raskt vender tilbake til deres tidligere tilstand av full bevissthet. Således ble vi rekruttert av Himmelen for å bistå deres Oppstegne Mestere og Agarthanerne. Vi at dere er et helt avgjørende aspekt i Skaperens guddommelige plan. Vi er i Himmelens tjeneste for denne planen og ble gitt et antall mål vi skulle nå da vi ankom hit. Det første, grunnleggende punktet var at vi ikke skulle gripe direkte inn. Vi måtte derfor vinne tilliten til de som nå er våre samarbeidspartnere på Jorden og gjøre oss til venns med dem slik at de stoler hundre prosent på oss. Denne prosedyren tok nesten 12 år å lykkes med. Nå forstår vi meget godt de vanskelighetene vi står overfor når denne forvandlingen skal skje. Vi ber dere simpelthen om deres kontinuerlige støtte i det som er en serie svært følsomme anliggender.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer på denne dag med noen svært interessante nyheter! Veien til at dere kan motta deres velsignelser blir for øyeblikket ryddet av våre samarbeidspartnere. Disse aldeles vidunderlige Vesenene har brukt sine ressurser og evner til å utforme overenskomster og allianser mellom både de forskjellige urgamle familiene og visse nøkkelnasjoner. Disse velsignete aktivitetene vil, når det rette øyeblikk kommer, gjøre det mulig for et nytt, gjennomsiktig banksystem å manifestere. Vi er takknemlige for den kunnskapen de besitter og deres evne til å skape grupper som er rede til å bringe dere et fullkomment rettferdig bank- og finanssystem og de nødvendige virkemidler for å kunne utlevere til dere disse fondene som ble etablert av oss for så lenge siden. De rapporterer at vi nå befinner oss temmelig nær foran den faktiske utleveringen av disse fondene. I tillegg er disse fondene forventet å gi det juridiske grunnlaget for å gi dere nye styresett og regjeringer. Samtidig forteller Himmelen oss at en ny bølge med energier muliggjør en hærskare av foreløpige justeringer som er nødvendige for å gjøre dere klare til deres Oppstigning i deres levende Krystall Lys-Kammer.

Vi må imidlertid gjøre dere oppmerksomme på at etterhvert som denne prosedyren skyter fart, finnes det en mulighet for at kroppslig smerte kan oppstå i deres lavere chakraer. Vær oppmerksom på dette og vær klare til det som nå sannsynligvis skjer med dere. De mange hjelpere fra Engleriket som overvåker og passer på kroppen deres, er de som først og fremst tar seg av dette arbeidet. Dersom på noe tidspunkt disse smertene synes overveldende for dere, så vær snill å konsultere deres profesjonelle helsearbeidere eller profesjonelle healere. De medisinske teamene som har ansvaret for dere vil kontinuerlig regulere tilstanden deres. Disses oppgave er å arbeide med dere opp til et visst punkt. Dette er grunnen til at vi antyder det ovennevnte. Ikke desto mindre må dere være forberedt på at deres profesjonelle helsepersonell kan bli en smule forvirret av det de ser. Mesteparten av det som skjer er i virkeligheten energi-overføringer. Slike massive forandringer er vanligvis noe som er dem totalt fremmed. Følgelig bør dere være forberedt på å be om hjelp fra folk som faktisk arbeider med slike prosesser. I tillegg kan dere alltid henvende dere til oss for assistanse.

Alle disse forandringene er del av en mye større forvandling iverksatt av Himmelen for flere tiår siden. Vår oppgave er å veilede dere, og når nødvendig, hjelpe dere i denne prosessen. Så snart mange regjeringer og deres innblandinger er satt ut av spill, er det vår absolutte hensikt å tre frem i offentligheten over hele verden og bringe dere trøst og healing. Folk flest har blitt opplært til å ikke tro at vi finnes og til å bagatellisere at vi faktisk dukker opp av og til. Vi trenger å kunne ta vare på og veiledet folket. Hver eneste en av dere er dyrebar og umistelig. Dere er her og derfor står dere overfor de forandringene som Himmelen har gitt mandat om. Kroppene deres med begrenset bevissthet er skjøre og sårbare og det som skjer kan være litt av et sjokk for dere. Vær hele tiden klar over dette og bare vit at mye av det som skjer er et komplett mysterium for de fleste. Henvend dere til oss, kjære Dere, og vit dypt i deres hjerte at dere sannelig er Elsket av oss!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige budskap. Det er helt avgjørende at dere fortsetter å være positive til tross for den stadige følelsen av at ingen ting forandrer seg eller at, på en eller annen måte, de kommende sosiale, økonomiske og pengemessige forandringene umulig kan skje. Overvinn denne tvilen og vit at dette riket virkelig er i ferd med å forandres! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge