Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 5 mai, 2015

Sheldan Nidle - 5 mai, 2015

8 Chicchan, 3 Moan, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer og er oppglødde over det som skjer i deres verden. Vårt kontakt- og kommunikasjonspersonell rapporterer at store fremskritt nå blir gjort med å sette opp et sikkert og pålitelig system for overføringer over hele verden, av deres mange humanitære og velstandsfond. Disse fondene er nå i ferd med å fullføre det som har vært en lang prosess med mange omveier for å sikre at de på sikkert vis kan utleveres til dere. Denne måneden begynner å peke seg ut som den rette tid for at disse fondene trygt kan overføres til dere. Denne operasjonen vil så gjøre at en rekke andre grupper gjør seg klare, grupper som er øremerket til å endre en del regjeringer og erklære NESARA som gyldig og iverksatt. Disse omstendighetene er de svært tiltrengte forutsetningene for avsløringen og for de Oppstegne Mesterne å kunngjøre sitt tidsskjema for en serie svært viktige belæringer. Disse ulike belæringene vil danne grunnlaget for det vi har til hensikt å fortelle dere. Våre team har bokstavelig talt brukt år på å finpusse den beste måten å fortelle dere om vår eksistens og hva deres oppstigning vil innebære. Videre vil vi begynne å forklare dere hvordan våre mange mentorer kommer til å arbeide blant dere. Det er av avgjørende betydning at dere har en fullstendig forståelse av hvordan oppstigningen deres vil skje og hvordan dere vil få lære den nødvendige galaktiske etikette.

Således vil denne kommende tiden raskt skape en hel rekke begivenheter som totalt vil endre mange av deres nåværende oppfatninger. Det er vanskelig for dere i dag å forestille dere en slik omfattende snuoperasjon. Det dere tidligere har trodd på vil for det meste bli forandret av de begivenhetene som vil skje i et tempo som vil gjøre dere svimle. Vi vet eksakt hvor merkelig dette vil synes å være for dere. I løpet av en kort tidsperiode vil dere bli kastet inn i det som vil synes å være helt ny verden. Vi ber dere om å være forberedt på dette gjennom å gjøre antakelser rundt akkurat hvor merkelig ting kommer til å bli. Forestill dere for eksempel at regjeringer som dere så lenge har tatt som en selvfølge, blir borte på et øyeblikk. Forestill dere at vi med ett forandrer oss fra noe som kan synes som en hildring til en helt konkret virkelighet. Forestill dere at de Oppstegne Mestrene trer åpent frem over alt i verden! Og alt dette er likevel bare begynnelsen. Det vil bli gitt bevis for at Jorden er hul og dere vil få se Agarthanerne gjøre sin første offentlige fremtreden for dere. Dere vil plutselig bli kastet fra å være en gryende Global Menneskehet til å raskt stige opp til å bli Galaktisk Menneskehet!

Som dere kan forstå vil deres umiddelbart forestående fremtid komme til å forandre drastisk den verden dere lever i. Sett med våre øyne betyr dette i virkeligheten at dere påny blir kjent med dem som regelmessig kommer fra Himmelen for å hjelpe dere og med oss. Vi er deres familier fra verdensrommet og fra åndeverden. Vi mistet dere for en tid da vitenskapsmenn fra Atlantis kastet dere ned i begrenset bevissthet. Nå venter vi på deres tilbakevenden til full bevissthet som det er gitt profetier om. I mellomperioden har dere blitt hersket over av Anunnakiene og i de senere årene kun av deres mørke lakeier, som for lenge siden ble "ansatt" av de samme Anunnakiene. Disse mørke kabalene nærmer seg nå den endelig sluttpunkt for sin makt over dere. Da Himmelen gjenopprettet kontakten med dere igjen for 13 årtusener siden, valgte Himmelen ut spesielle Sjeler som skulle begynne å ha overoppsyn med, yte veiledning, med hensyn til tiden og metoden for at dere skulle få tilbake denne kontakten igjen for fullt. For øyeblikket er disse i hovedsak deres Oppstegne Mestere. Disse hellige Sjelene har på vidunderlig vis assistert oss helt siden vi først kom hit. Dere befinner dere for øyeblikket i de avsluttende faser før dere igjen får full kontakt med oss. Starten på alt dette er naturligvis spredningen av velstand for alle over hele verden.

Den tidsperioden dere for øyeblikket befinner dere i er således en serie raske fremskritt etterfulgt av at ting går litt langsommere igjen. Denne stopp og start virkeligheten er nå i ferd med å ende. Den kommende tiden vil bli kjennetegnet av fremveksten av NESARA og slutten på en lang æra hvor de fleste regjeringer har vært styrt av et miljø dominert av oligarker. Denne vil bli erstattet med en virkelighet hvor sannhet og gjennomsiktighet er regelen. Under slik omstendigheter vil dere være i stand til å sikre at regjeringene først og fremst representerer dere. Så vil vi komme og gjøre det mulig for dere å ta i bruk de teknologiene som har vært holdt unna dere, i tillegg til dem som vi vil gi dere. Ved å bruke disse kan dere kurere all sykdom og stabilisere naturmiljøene på Jorden. Det betyr at dere kan fjerne all forurensning fra vannet, luften og landjorden, som dere har griset til med gjennom de to siste årtusenene. Gaia kommer til å bli aldeles overbegeistret når dere gjør dette. Vi ber om at dere også tar dere tid til å reparere all den skade dere har forårsaket ved deres kontinuerlige gruvedrift, jordbruk og fiske som deres globale samfunn drev med for å overleve. Ny teknologier gjør at dere kan greie dette. De gjenstående strukturene vil bli ødelagt av de kommende endringen på Jorden!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer for å gjøre enda tydeligere det deres velsignete søsken fra rommet har fortalt dere. For øyeblikket holder vi på med å klargjøre de siste punktene i en operasjon som vil bringe dere deres hellige velsignelser. For flere årtier siden begynte vi å rekruttere dem som skulle utarbeide lister over mange av dere i et velstandsprogram. Til å begynne med kjørte dette programmet seg fast på grunn av kampen som var i gang mellom Lyset og det mørke i denne verden. Tiår etter tiår gikk uten av det var mulig å finne en endelig løsning på dette dilemmaet. Så, i løpet de siste få månedene foreslo våre samarbeidspartnere og våre venner fra Agartha en mulig løsning. Etter nøye vurdering og drøfting, ble det satt opp et utleveringssystem og det ble benyttet en kort stund. Men denne løsningen viste seg å ikke være god nok til at alle transaksjonene kunne gjennomføres. Gjennom nye diskusjoner med våre mange allierte har man nå funnet den rette måten å bringe dere deres velsignelser på. Som følge av dette er Lyset, i løpet av denne måneden, forberedt på å tvinge de mørke til å tillate at masse-utleveringene skjer. Vi ønsker å takke våre åndelige familier og familien fra rommet for deres uvurderlige hjelp.

Når disse forskjellige utleveringsprosessene endelig er gjennomført, vil den virkeligheten dere lever i bli fullstendig forandret. Nye regjeringer og styresett, i tillegg til et gjennomsiktig banksystem, vil åpne opp muligheter for dere til å omforme oppfatningene deres om hvordan disse menneskesamfunnene fungerer. Det er vår velsignete hensikt å gi dere en serie med spesielle belæringer om sannhetene bakom dannelsen av deres såkalt religiøse filosofier. Mange forandringer ble forårsaket av dem som utformet og skapte det dere nå tror fullt og fast på. For å virkelig være fri, er det nødvendig at dere åpner deres sinn til hva som virkelig skjedde århundrer og årtusener tilbake. Da vi først oppnådde udødelighet, dro vi til et spesielt sted for å trene til våre respektive oppgaver. Her lærte vi hva som virkelig skjedde for lenge siden. Vi ønsker nå å videreformidle det vi i felleskap har lært. Denne rekken av sannheter kan hjelpe dere å forberede dere til det som om kort tid skal skje.

For øyeblikket går dere gjennom den ene helsekrisen etter den andre. Alt dette henger sammen med måten Himmelen på velsignet vis beveger dere fremover mot full bevissthet. De aller helligste beveggrunner for dette vil vanligvis bli forklart for dere. Dere trenger en dere stoler fullt og fast på til å forklare dere dette. Det Atlantidene først, og senere Anunnakiene gjorde, var del av en enorm konspirasjon for å etterlate dere i en tåkete erindringssvikt med hensyn til deres opphav. Det som aller mest behøves er en detaljert forklaring på hvorfor hver enkelt del av deres kompliserte puslespill ble lagt på plass. Etter hvert som vi forklarer dette, kan dere selv nøste opp og se hvordan dere ble ført bak lyset og manipulert. Utrustet med slike bevis kan dere bedre absorbere det som skal skje i den svært nære fremtid. Dere vil få oppdage nøyaktig hvor omfattende dette lureriet virkelig var. Vurder derfor ikke fremtiden deres ut fra det dere vil få vite. Bruk denne visdommen til å sikre en bedre og lysere tid for alle!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige budskaper. Ta dere tid etter å ha lest dette til å takke Himmelen for dens nådige dispensasjoner. Prøv å forstå hvor mye energi som allerede er lagt ned for å bevege denne virkeligheten fra mørket og inn i Lyset. Vær rede til å slå dere sammen med andre for å støtte Lyset og bringe vidunderlig velstand til alle! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge