Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 28. mars, 2017


Sheldan Nidle - 28. mars, 2017

Denne uken informerte den Galaktiske Føderasjonen at det var intet nytt å rapportere. Neste oppdatering vil komme 4. april, 2017


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge