Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 21. mars, 2017


Sheldan Nidle - 21. mars, 2017

4 Men, 18 Ceh, 3 Caban

Dratzo! Det er en underlig stillhet som synes å gjennomsyre alt. Nattens kjeltringer, kabalen, innser at den nåværende perioden av intethet indikerer hvordan kabalen, til en viss grad, fortsatt kan ha kontroll over det som skjer. Følgelig overvåker de Eldre meget omhyggelig tempoet i forandringene. Vårt kontaktpersonell rapporterer at prosessen med å sette i gang massive arrestasjoner på det nærmeste er fullført. Den sittende Amerikanske de facto regjeringen er fullt klar over sine nåværende svakheter og mangler. Slutten nærmer etter hvert som det sittende regimet tydelig fremviser den tomhet som i stor grad har karakterisert deres offentlige aktiviteter. Lyset forbereder seg, som tidligere nevnt, på gjennombrudd når det rette øyeblikket kommer. Og som vanlig sprekker bobler kontinuerlig rett under overflaten. De ulike elementene i denne besynderlige virkeligheten er fortsatt like usammenhengende som før. Som om en merkelig sykdom dominerer denne tiden. Alt dette er skjebnebestemt å ikke vare stort lenger. De mørke er i ferd med begynne å merke en uvanlig rytme som vi akkurat har installert under føttene på dem. Alt er i samsvar med Himmelens tidsskjema og noe kabalen ikke lenger kan ignorere.

Dere befinner dere i en tid som fortsatt ikke er synkron med virkeligheten. Den underliggende basale rytmen er i ferd med å nå sin nødvendige styrke i et tempo fastsatt av Himmelen. Dette underjordiske elementet er designet til å svekke og forstyrre hvordan dette riket fungerer. Over denne relative roen eksisterer kabalens frustrerte og desperate arbeidsmåter. Disse kaotiske tonene vil om kort tid legge alle de seiere kabalen innbilte seg de hadde oppnådd, i grus. En slags bisarr konsert gjør det umulig for de mørke å gjennomføre det de nå foreslår. Lysets styrker venter derfor på at det rette øyeblikket kommer for dem å tre frem og raskt oppløse den nåværende situasjonen som fortsatt preger de siste gjenværende biter av den gamle virkeligheten. Følgelig er det viktig at dere husker på at det dere ser fremfor dere ikke kan vare mye lenger. Den mørke kabalen innser, som vi tidligere har påpekt, hvor idiotisk de har oppført seg. Like fullt er det meget uheldig at ting har blitt forsinket fordi kabalen har fortsatt med sitt tåpelige spill. Lyset er langsomt i ferd med å rette opp alt dette. Vidunderlige ting ligger rett foran dere.

Det som for øyeblikket skjer på kloden er et tegn på hva som vil komme. Lyset fikk i begynnelsen råd av Himmelen om å vente på det rette øyeblikket for å gå til aksjon. Denne spesielle tiden er nå nesten rett foran oss. De mørke så det slik at da Donald Trump vant presidentvalget, ville ikke det forventede raske fall fra makten skje. Kabalen trodde, som vi tidligere har fastslått, at når Lyset måtte godta den forbløffende eksistensen av USA, Inc. var dette et klart signal om at denne illegale avtalen, som ble påtvunget Amerika i 1871, ville få lov til å gjelde videre. Det de mørke ikke visste er at denne virkeligheten kun er en midlertidig tilstand. Som vi slo fast i tidligere budskap ble dette gjort for å gi de mørke falsk selvtillit. Dette fungerte og i det lange løp har det gjort oppgaven vår mye lettere. Kabalen har nå i virkeligheten lagt løkken rundt sin egen hals. Dette prosjektet har nå kommet mye lenger enn kabalen liker. Frosten har nå i sannhet ødelagt gresskaravlingen! Vi forventer at vi om kort tid kan kunngjøre den del gode nyheter.

Som dere kan se, fungerer planene som skulle få kabalen i fella, helt utmerket. Det sørgelige er hvor mye alle disse tingene har forsinket den uunngåelige seieren. De mørke er omsider knust og deres enorme nettverk av ondskap avslørt slik at alle kan se. Lyset kan om kort tid fullføre den jobben det har påtatt seg, gjøre det mulig for den nye regjeringen (NESARA-republikken) å proklameres og for gjeldsjubileet å begynne formelt. Hele utrullingen vil skje med forsiktighet. De Eldre har gjort det helt klart akkurat hvor langsomt det hele må skje. Som vanlig må vi legge inn en formell protest. Vi vet at alle disse begivenhetene kunne har blitt gjennomført i et mye raskere, og like sikkert, tempo. Denne meget forsiktige fremgangsmåten viser tydelig den grad av bekymring de ulike gruppene av Eldre og kongelige har gitt uttrykk for til oss. Denne dikotomien er raskt i ferd med å forsvinne ettersom en bredere konsensus blir nådd mellom de ulike gruppene. De resultatene vi ser i dag er enda et tegn på at ting generelt er i ferd med å tø opp. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med mange gode ting å snakke med dere om. Deres fantastiske visjoner dreier seg fortsatt om opprettholde en positiv konsensus og fortsette å bringe denne virkeligheten fremover. Til tross for de vanskelighetene som finnes for øyeblikket, er det ingen ting som kan stanse dette. Følgelig ber vi dere fra våre hjerters dyp å ta inn over dere alle de positive dekretene Himmelen har gitt og benytte dem til å bringe dere stadig nærmere denne verdens sanne essenser for Kjærlighet og Lys – slik at de sprer seg over alt på denne hellige kloden. Vi er fortsatt velsignet og beæret av deres vidunderlige reaksjon på det som skjedde for noen få måneder siden. Det er viktig at dere forstår at et visst resultat var påkrevet for å holde denne magnifikke energien stabil og klar til å ta imot det som deretter ville komme. Tiden er i sannhet kommet for Lyset å manifestere en ny agenda for dette riket. Det har tatt lengre tid enn først planlagt å fullføre de påkrevde aksjonene. Dette forårsaket noen nødvendige forsinkelser, som nå på det nærmeste er over.

Det vi nå har, er en serie med situasjoner som snart vil bli fullført. Vi har samarbeidet med Himmelen med å skape et antall spesielle scenarioer som på dramatisk vis vil forandre dette globale kaoset. En ny organisering av dette overflatesamfunnet er for øyeblikket underveis. Vi velsigner og reorganiserer alt. Det er tid for å forandre hvordan denne klodens regjeringer opererer. For lang, lang tid siden var det klart at denne verden var skjebnebestemt til å møte en del tøffe forhold. Denne perioden, som varte flerfoldige årtusener, nærmer seg nå sin etterlengtede slutt. De som fortsatt tror på de gamle løsningene vil få seg en mektig overraskelse. Det vil komme nye som vil stanse terrorveldet, som fortsatt synes være fremherskende. I virkeligheten vil de som nå midlertidig kjører showet, få seg en gedigen overraskelse. En helt ny virkelighet vil manifestere og filleriste «det gamle». La oss velsigne og ønske velkommen denne nye virkeligheten.

Det forekommer sjelden en tid hvor de mørkes planer blir stoppet for alltid og de mange terroriserte mennesker satt fri og på vidunderlig vis åpent støttet av Himmelens mektige tjenere. Dette, Kjære dere, vil bli en slik tid. Vær evig takknemlige og rede til å gjøre som Himmelen ber dere om. Spesielle sett av velsignete bud vil bli gjennomført. De mørkes nåværende situasjon vil bli snudd fullstendig på hodet og en ny, mere korrekt orden vil bli gjort gjeldende. Vi mesterne er fulle av glede over det som er i ferd med å skje. Det har ikke vært lett å måtte se på at de mørke lekte med dere. Alle de mørkes tjenere vil få det de fortjener. Å vite dette kan hjelpe dere å bedre håndtere de frustrasjonene som mange av dere har følt. Derfor ber videre nok en gang om å tolerere denne tidens usikkerhet og vite at den også snart vil være forbi. Himmelen urokkelige hensikt er å forandre dette rikets lik vi har lovet. Med dette i tankene, vær lykkelige og planlegg å nyte det som vil skje! Hosanna! Hosanna!

I dag utførte vi vår ukentlige rapport. Husk at mye er i ferd med å bli klart til å manifestere. Disse vanskelige tidene er snart over. Vi ser frem til å se dere alle feire denne nye tidsalderen. Det vil bli en storslagen, magnifikk tid! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge