Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 7. mars, 2017


Sheldan Nidle - 7. mars, 2017

3 Imix, 4 Ceh, 13 Caban

Selamat Jalwa! Alt går ekstremt bra. De mørke er nærmest i granatsjokk og det er helt åpenbart at den seieren de trodde de hadde oppnådd, nå svinner hurtig. De mørke raser nå desperat omkring, men helt forgjeves, for å prøve å redde det lille de fortsatt har av pengemidler. Det er som om en plutselig sprut av syre helt uventet ble tilført blandingen. US Incorporated¹ er i ferd med å gå i oppløsning etter hvert som det blir krystallklart at den nye NESARA Republikken igjen ligger i horisonten for hele verden. Den mørke kabalen kan nå se den uunngåelige skriften på veggen. Deres gamle herskemåter har fått det endelige nådestøtet og den gamle garden må nå bare vente på sin svært forsinkete straff. Den sanne Amerikanske Grunnloven, med mange helt nødvendige revisjoner, vil om kort tid komme frem igjen og Kongressen og resten av de mørkes regime vil være over for alltid. Den nye politikken til den nye lovlige regjeringen vil snart bli en del av hverdagen. Denne kloden har ventet lenge på det som nå raskt er i ferd med å skje. Dette er et prosjekt Lyset har ventet lenge på. Dere er i ferd med å få tilbake deres frihet og oppleve begynnelsen på deres nye velstand.

Denne prosessen krevde en varsom og forsiktig fremgangsmåte. De mørke har blitt lullet inn i en tro på at de på et eller annet vis skulle kunne fortsette sin galskap. Våre styrker har vært veiledet av en gruppe vidunderlige og dedikerte individer, hvis magi om kort tid vil bli applaudert av hele verden. Det de har gjort er virkelig mirakuløst. Det er ikke lett å velte et finans- og politisk system som har grodd fullstendig fast gjennom to årtusener. Dette systemet er nå inne i den avsluttende prosessen med å bli erstattet. Lysets soldater har utført en virkelig forbløffende bragd. Vi må virkelig rose deres innsats så vel som deres utrolige tålmodighet. Vi står nå foran å bevitne et aldeles vidunderlig kvantesprang i deres bevissthet. Dette vil sette dere i stand til å ta et kjempesteg i retning av kontakt. Dette er et faktum som gjør oss lykkelige over det dere har fått til. Dere har greid å skape et scenario som gjør det mulig, ikke bare for en ny virkelighet å dannes, men i tillegg å skissere hvordan dere vil utforme denne nye verdenen deres. Dette riket vil ha alt det som skal til for å bygge opp en ny og himmelsk epoke.

Denne forandringsprosessen har tatt svært lang tid å gjøre virkelighet av. Et nøkkelpunkt var at den endelige proklamasjonen måtte være i stand til å hanke inn lakeiene og vennene deres. Det var det at den gamle virkeligheten fikk fortsette som før, som til å begynne med forvirret Lysets krigere. Bekymringen var at denne strategien baserte seg på troen om at de mørke hadde vunnet sin lille, men likevel signifikante seier. De mørke svelget dette som et faktum og begynte å bruke sine høyeste representanter i USA, Inc. for å bygge opp igjen sitt parti etter nederlaget. Men det sanne faktum i alt dette var at USA, Inc. var et ikke-faktum. Det var allerede dødt og på det rette øyeblikk ville det bli plassert på historiens enorme søppeldynge. Denne sannheten er nå i ferd med å bli faktum nå som Finansdepartementets nye pengesedler og Revalueringen er på vei til å rulles ut. Som man håpet på, fører denne prosessen nå til massearrester og den nye NESARA-regjeringen som nå vil bli født. Amerika var klare til å lede verden gjennom en stille revolusjon. Dette har muliggjort manifesteringen av en verden som Himmelen så lenge har lovet. Dette mirakelet er nå fullt i gang og vil lede til deres frihet og velstand for alle.

Etter hvert som alt dette skrider fremover vil dere komme til å se mange nødvendige forandringer. Disse forandringene skal gjøre det mulig for bevisstheten deres å fortsette å ekspandere og øke tempoet på deres reise mot full bevissthet. Det er denne prosessen som er nøkkelelementet i fremveksten av deres nye virkelighet. Vi har full oversikt over hvordan alt dette utspiller seg. Vi innser at avsløring av vår eksistens og nærvær er noe som må tas tak i nå. De gamle regjeringene gjorde alt de kunne for å opprettholde en besynderlig tro om at UFOer ikke eksisterer. Dette vil det nå bli en slutt på og sannheten om at dere ikke er alene må bli kjent for dere alle. I tillegg er det nødvendig at det kommer en rekke kunngjøringer som gjør det mulig for oss å henvende oss direkte til dere. I disse kommunikasjonene har vi til hensikt å forklare hvem vi virkelig er og hvorfor vi ble bedt av Himmelen om å skape et monitor-system for bedre å kunne forberede dere til full bevissthet. Dere trenger en serie med arbeidsmetoder for å se og forstå de tidligere livene deres med begrenset bevissthet. Denne prosessen er av vesentlig betydning for at dere skal kunne tilpasse dere de fysiske forandringene som dere snart vil stå overfor.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag for å hjelpe dere å bedre forstå hva som nå holder på å skje med dere. Gjennom det siste halvannet tiår har dere blitt utsatt for en hel rekke subtile forandringer som vi generelt kaller oppstignings-symptomer.² Disse forandringene som Himmelen gjennomfører, er en av de mange måtene kroppen, sinnet og Ånden deres blir gjort klare for en mektig bevissthetsforandring. Disse forandringene vil om kort tid nå et punkt hvor mer fyllestgjørende forklaringer er påkrevd. Det er da vår avgjørende belæringer kreves. Fremveksten av nye regjeringer er et ledd i å legge til rette for dette. Vi forventer at dere, så snart dere er utrustet med sannhet bak deres fortidige historie, vil være bedre forberedt til å godta hvorfor dette er den rette tiden for omfattende endringer i denne virkeligheten. Dere vil plutselig få lære om Agartha og hvorfor dere først kom hit for omtrent 900.000 år siden. Alle de erindringer dere har mistet vil bli gjenvunnet og forklart.

Kjære Hjerter, vi vet at denne visdommen kun er starten på å lære om dere selv som folk og som Gaias menneskelige voktere. Denne prosessen er nødvendig å gjennomdrøfte med mentorene deres ettersom dere vil trenge kunnskap om hvordan dette først skjedde. Det som ligger foran dere er en storslagen periode som kan hjelpe dere å forstå deres sanne relasjon til Gaia og hennes fantastiske økosystemer. Deres positive intensjoner og dype støtte til denne guddommelige prosessen gjør alt dette mulig. Dere har på vidunderlig vis greid å forandre hvordan dere reagerer på den mørke kabalens manipulasjoner. Disse forandringene har gjort det mulig for oss å ta mange nødvendige steg fremover. Vi takker dere alle for det dere er i ferd med å oppnå. Denne utviklingen er enda et tegn på hvorfor Himmelen besluttet at denne guddommelige prosessen nå var mulig å gjennomføre. Dette bringer oss frem til i dag. Dette er i sannhet en tid for at velsignete begivenheter kan skje!

Dette er øyeblikket hvor menneskeheten kommer sammen med Himmelen igjen for å gjenoppta sin hellige og storslagne oppgave. Når dere igjen blir fullt bevisste kan dere ta alt dette inn på en vidunderlig, guddommelig måte. Da vil dere kunne forstå hvorfor Himmelen gav oss en frontrolle og skapte en spesiell kjerne av Vesener for å Elske og assistere dere. I denne nye bevisstheten vil vårt oppdrag bli reorganisert etter Himmelens anvisninger. Vi vil da få i oppgave å ha det overordnete ansvaret for oppdrag gitt ved dekreter fra Himmelen. Denne prosessen er noe dere vil bli intenst klar over. Denne prosessen vil være når vårt nye galaktiske samfunn blir dannet og tatt i bruk. Hvordan alt dette skal fungere er noe vi vil komme til å dele med dere, sammen med mentorene deres. Denne kommende tiden vil bringe oss enorm glede. Det betyr at vi fullt ut kan tilpasse oss en helt ny rekke av oppgaver, med å reformere ikke bare dere, men hele Himmelen og Gaia. Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige rapporter. Vi står på terskelen til forandringer som vil påvirke ikke bare disse rapportene, men i tillegg hvordan dere må forholde dere til mange nye ting som er i utvikling. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

¹ US Incorporated eller USA, Inc. er den illegale regjeringen som har styrt USA som en korporasjon i flere hundre år. Den er eid av utenlandske forretningsinteresser og drives som en profittbedrift. Det ligger en lang historie bak dette, som på sett og vis begynte kort etter den amerikanske borgerkrigen, da den amerikanske grunnloven ble endret subtilt. Det store “kuppet” skjedde da president Woodrow Wilson godkjente opprettelsen av Federal Reserve Bank I 1913. Da ble all pengemakt i USA overført til 13 private bankfamilier. Etter det har “makten bak makten” bare vokst og spredd seg gjennom hele verden i form av det Internasjonale Pengefondet og Verdensbanken m.fl., som er rene instrumenter for å tjene makteliten i USA, som ofte kalles den mørke kabalen. Sittende regjering i USA er kun en fasade for å forlede folket til å tro at de lever i et demokrati og dekke over det som egentlig skjer. Det er denne regjeringen som skal “legges på historiens søppelfylling” og da kan den sanne Republikken gjenopprettes, tuftet på Grunnloven slik den egentlig var, pluss NESARA-lovgivningen som er en fullkomment hederlig og rettferdig juridisk ramme for all økonomisk virksomhet både nasjonalt, internasjonalt og privat. Når den nye Republikken og NESARA er på plass i USA, kan alle andre verdens land frigjøres fra Federal Reserve Systemets blekksprutarmer og ta i bruk GESARA, som er den Globale NESARA. Historien er mye mer komplisert, men dette gir et slags bilde på bakgrunnen for det Sheldan Nidle snakker om mht den nye Republikke og NESARA.

² Oppstigningssymptomer er kroppslige symptomer som er et resultat av at kroppen hele tiden må tilpasse seg nye og høyere energier og forberede oss på stadig økning av vibrasjonene. Disse arter seg ulik for ulike mennesker, men typisk er uvanlig hodepine, synsforstyrrelser, uvanlig søvnbehov eller søvnløshet, verking på uvanlige steder i kropp og ledd mm. Disse er forbigående og legene kan som regel ikke finne noen forklaring på dem. Vi blir kort og godt «ombygd» i infinitesimale steg for å kunne stige opp i kroppen vår.

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge