Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 4. april, 2017


Sheldan Nidle - 4. april, 2017

13 Kan, 7 Mac, 13 Caban

Selamat Jalwa! På grunn av nødvendighetene av å manifestere en ny de jure regjering som vil funksjonere helt og holdent i samsvar med NESARA, er det en enorm mengde med amerikanske pengesedler involvert i de første utbetalingene. Følgelig ble det besluttet å flytte NESARA Republikkens Finansdepartement i Vesten. Denne prosessen vil gjøre det mulig for et antall fremtidige utbetalinger å skje mer effektivt enn det i utgangspunktet ble forventet. Det enorme omfanget av disse innledende utbetalingene indikerer at dette formelt vil implodere det gamle, illegale USA, Inc. Det er antatt at denne operasjonene også vil bety at regjeringen i Washington til slutt vil opphøre å eksistere, og også vil signalisere en endelig slutt på alle de vanlige skitne triksene som for øyeblikket er den daglige norm. De som har påtatt seg oppgaven å utforme den nye NESARA regjeringen er nå travelt beskjeftiget med å etablere et antall prosedyrer som vil prege Republikkens første offisielle dager. Planen er at denne begivenheten gir den nødvendige startgnisten til andre, slik at denne kloden kan forvandles fra å befinne seg på randen av krig til en lang æra av fred og velstand for alle. Det vil også være det formelle signalet om at det globale gjeldsslaveriet er over.

Denne spesielle prosessen er designet til å forvandle alle mennesker til frie, uavhengige, velstående medlemmer av denne nye globale ordningen. Den nye de jure regjeringen i USA og dens mange søsternasjoner vil gjenoppta sin rolle som legal og høyst velkommen leder i denne nye virkeligheten. Denne realiteten vil åpne veien for frigivelse av en rekke utrolige innretninger som formelt har vært holdt hemmelig for dere under dekke av “rikets sikkerhet”. Disse innretningene er øremerket for å kurere en hærskare av de lidelser og skavanker som har plaget menneskeheten siden Atlantis’ fall. I tillegg vil en flodbølge av informasjon om deres glemte historie bli avdekket og drøftet med de Oppstegne Mesterne. Menneskeheten vil få tilgang til visdom som tidligere har blitt dem fornektet. Ved å ta i bruk denne kunnskapen og tidligere hemmeligholdte teknologier, vil dere få oppleve mirakler - å bli befridd fra sykdommenes svøpe og oppdage hvordan en vidunderlig foryngelsesprosess kan tas i bruk for hver enkelt av dere. Det vil i sannhet bli en mirakuløs tid for dere alle!

Denne kommende tiden bærer løfte i seg om at dere går inn i en æra hvor kontakt med oss i den Galaktiske Føderasjonene og fra Inner-Jorden blir mulig. Denne første kontakt operasjonene er noe vi har arbeidet mot siden vi først kom hit i begynnelsen av 1990-årene. Den mørke Anchara-alliansen hadde prøvd å sabotere vårt arbeid ved å skape forhold i deres Sol, som gjorde et Nova-fenomen mulig.¹ Himmelen hadde informert oss om hva de holdt på med og vi rettet opp dette temmelig raskt. Dette gjorde det uhyre tydelig for oss hvor viktig denne illegale prosedyren var for dem. Vi omorganiserte raskt våre vitenskaps- og utforsknings oppdrag og sendte en liten operativ enhet hit for å overvåke Solen deres. Dette midlertidige oppdraget hadde på slutten av 1980-årene utviklet seg til et forsvars-oppdrag som satte en stopper for deres innsats for å hjelpe Jordens mørke kabal å iscenesette en rekke “invasjoner”, som derfor mislyktes. Disse iherdige forsøkene fra de mørkes side, ledet på Himmelens vegne, til vårt første kontakt oppdrag. Dette oppdraget har utviklet seg gjennom de siste tiårene frem til dagens situasjon. Vi overvåker nå nøye deres transisjon til Lyset og full bevissthet.

Dette nåværende oppdraget har i sin tur skapt behovet for våre mentorer, sammen med Agarthanerne, å skape de levende Krystall Lys Kamrene som vil forvandle dere til Galaktiske Mennesker. Vi har funnet ut at denne prosessen krever en stødig og nøye kalkulert prosesshastighet for å sikre at den lykkes. Gjennom kontaktpersonellet vårt har vi også oppdaget mye om deres varierte kulturer, tro og oppfatninger. Vi finner det svært interessant å lære hvordan de mørke forvrengte virkeligheten deres etter sine egne behov. Vi er lykkelige over at de som arbeider for å forandre dette riket nå har godtatt oss helt og fullt. Vi forstår hvor vanskelig det har vært, fra begynnelsen av, og gi oss innpass i deres allerede svært ulike miks. Vi er på samme måte lykkelige over at deres lange kamp mot mørket har blitt godt hjulpet av vår innsats. Summa summarum befinner dere dere temmelig nær fullstendig seier over den mørke kabalen og dens mange avskyelige planer om å gjøre dere til sine slaver for evig tid. Vi er rede til, når det rette øyeblikket kommer, å ønske dere velkommen som en ny stjernenasjon inn i den Galaktiske Føderasjonen. Denne begivenheten er ment å følge etter deres transformasjon til Galaktiske Mennesker og terra-formingen² av alle vannplanetene i deres nye stjernenasjon.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! På denne dag kommer vi fulle av glede på grunn av hvordan våre hellige hemmelige samfunn raskt gjør det mulig for Lyset å oppnå sin aller største seier. Det sett av undere som skjer i disse dager er resultatet av en spesiell felle som ble lagt for å få kabalen til å tro at de var i ferd med å vinne. Faktum er at for oss ble denne motbydelige regjeringen en kontinuerlig “sting operasjon” for å avsløre deres fullstendig absurde overbevisning om at USA, Inc. skulle overleve. Denne pågående sting operasjonen har til hensikt å frembringe de beviser som kreves for å arrestere og isolere hele kabalen og deres lakeier på de høyere nivåer. Vi fortsetter å være svært takknemlige for at dere opprettholder deres visjoner og således gjør det mulig for Himmelen å fullføre dette på en ordentlig måte, i det rette øyeblikk. Til tross for de mange nødvendige forsinkelsene, har dere på vidunderlig vis opprettholdt deres kollektive visjoner. Dette gjør det nå mulig for Himmelen å levere en mektig gave i form av et nytt rike med velstand og fremgang for alle. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vi er takknemlige for deres visjoner og deres vidunderlige støtte. Vi startet alle på dette særdeles vanskelige eventyret sammen. Dette vidunderlige kollektivet som vi i felleskap har skapt, kan være forsikret om at dets dypeste drømmer om fred, velstand, fremgang, frihet og uavhengighet er i ferd med å bli innfridd. Denne manifesteringen av NESARA og alt som følger med den, er deres. Vi ser frem til å observere hver eneste en av dere oppfylle deres aller mest dyptfølte drømmer. Vi ser også tydelig at denne himmelske gaven kommer som resultatet av et vellykket gjennomført prosjekt. Himmelen forsto til fulle hvor vanskelig det har vært å forvandle denne globale virkeligheten. Himmelen merket seg også på hvilken måte denne storslagne oppgaven kunne la seg gjøre. Vi takker dere for deres felles fokus og deres evne til å overvinne de mange frustrasjoner. Vi ber dere simpelthen å benytte den kunnskapen dere har ervervet i mellomtiden til å hjelpe dere å ha en enda mer gledesstrålende feiring! Halleluja! Halleluja!

Vi vil avslutte med å takke det globale kollektive for hva deres visjoner har avstedkommet. Denne rekken av edle handlinger har gjort mulig det som nå er i ferd med å skje. La denne mektige overraskelsen tjene som et vitnesbyrd på deres stadig økende potensial. Når vi nå er vitne til deres mektige handlinger av vennlighet og nåde, minnes vi hvor hovmodige de tidligere herskerne over denne virkeligheten var. Nå må de sitte og se på hvordan de som de så grundig undervurderte legger alle planene deres i grus. Vi er evig takknemlige for dere utholdenhet tross all motgang og deres vidunderlige evne til å vokse og utvikle dere! Vi la ut på denne farlige reisen sammen. Det syntes som om dens utfordringer og nedturer ingen ende hadde. Himmelen har måttet hjelpe oss mange ganger i løpet av denne lange reisen. Til tross for alt har vi overlevd og kan fortelle en aldeles storslagen historie. Vi sender dere mengder av gratulasjoner for en godt utført jobb. I denne forbindelse, et meget velfortjent budskap av glede og deres elegante seier!

I dag har vi påny fokusert på hva som foregår på denne underskjønne blågrønne kloden. Mye ligger klart til å bli til virkelighet. Benytt denne tiden til å forberede dere til en særdeles gledesfylt og utrolig ferd videre. Som det gamle ordtaket sier: «Det beste ligger fortsatt foran dere!» Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

¹) Nova er en variable stjerne som gjennomgår et kataklysmisk utbrudd kjennetegnet ved at lysstyrken (og dermed energiutstrålingen) plutselig øker tusenfold, for deretter langsomt å vende tilbake til sin opprinnelige lysstyrke i løpet av måneder eller år.

²)Terraforming er en prosess som sannsynligvis ikke blir nødvendig på mange år framover. Begrepet er brukt av fantasy- og sciencefictionforfattere om prosessen som kan bli nødvendig for å omforme en fremmed planet til noe mennesker kan leve på. For den Galaktiske Føderasjonen er det å tilrettelegge og pleie en planet slik at den egner seg til bosettelse en gammel kunnskap. Mars og Pax ble ødelagt under de inter-galaktiske krigene, men vil bli restaurert (terra-formet) til sin opprinnelige vann-planet tilstand, slik at de pånytt blir beboelige for mennesker. Ditto med Venus.

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge