Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 28. februar, 2017


Sheldan Nidle - 28. februar, 2017

9 Ix, 17 Zac, 13 Caban

Dratzo! De grusomme sannheter om denne nåværende tiden begynner å bli temmelig tydelige. De som så lenge kjempet for og forsvarte de mørke og deres tilsynelatende allestedsnærværende lakeier, står nå foran en særdeles trist overraskelse. De mørkes standhaftighet er klar til å bli avdekket og gjort synlig for alle. Dette riket er klart til å avlevere et særdeles knusende slag. Lyset visste helt fra begynnelsen av at det krevdes en meget spesiell strategi for å sikre total seier. Denne triumfens tid er nå umiddelbart forestående. I dette vil de mørke bli tatt fullstendig på senga. For lenge, lenge siden sendt Himmelen Lys-Krigere ut med ett enkelt mål. Dette var å gjøre det mulig for de mørke å føle at de hadde total makt og kontroll over dette særdeles hellige sted. Denne sinnrike strategien er nå «klekket» og det er over og ut for de mørkes lakeier. Disse ubrukelige entitetene vil være i fullstendig sjokk når de hjelpeløst må forsvinne. Tiden er kommet for å overlate roret til Lyset. Tiden er inne for å bringe inn det lovede frihetens øyeblikk. Tid for å gjøre en endelig slutt på de mørke oppfatninger og tro som tillot hat og splittelse å herske over dere. Tid for å leve i Verdighet og Kjærlighet. Dette er det hellige øyeblikk hvor livets En-het løftes frem i front. La så alt være fullbrakt!

Vi kommer nå for å fullføre det Lyset begynte for 13 årtusener siden. De mørke ble gitt «sin tid», men dette skuslet de raskt bort og alt ble til arroganse og tyranni. Denne malplasserte smørja er nå slutt. De siste rester av den vil raskt reduseres til det fæle drømmer er laget av. Vi stormer frem i glede for på meningsfullt vis å sikre at mørket endelig er slutt. Atlantidene og deres like hersket så altfor lenge. De mørke begynte å tro at de kunne overvinne Himmelens dekreter med ren standhaftighet. Dette har vist seg å være feil. Faktum er at det var denne besynderlige strategien som skulle bli deres største svakhet. Nå er det på vidunderlig vis for sent. Vi har kommet som Engler i Natten og feiet tilside alle som hadde en urokkelig tro på disse rotfestete skamløse tanker. En begivenhet vil komme helt plutselig, som vil knuse enhver som ønsket å forsinke det uunngåelige. Dette vil være øyeblikket for å virkelig sette i gang med denne nye tiden. Det vil i tillegg være øyeblikket hvor alle omsider bare kan være og ta imot dette mektige seiersøyeblikket!

Vær ett, kjære Venner, i denne guddommelige seierens tid. Meningen er at de mørke skal føle at de har maktet å restituere noe som likner på den gamle virkeligheten. Dette vil, selvfølgelig, bare være en hildring. Alt det gamle og dets vis er borte for alltid og på samme vis som med Humpty Dumpty, kan det ikke settes sammen igjen. Det tok de mørke altfor lang tid å skjønne dette. Nå står de ansikt til ansikt med sitt fall fra makten, og mye vil de ha lært av dette og de vil måtte lære seg en ny, mer menneskevennlig holdning. Når de har lært dette, kan de begynne å forstå hvordan de tok grunnleggende feil og så være rede til å sørge for at denne erkjennelsen blir en verdifull del av den nye virkeligheten, en virkelighet fylt til randen av Kjærlighet og Lys. Det er da det urgamle Lemuria kan vende tilbake til de guddommelige mål de en gang hadde om å være Gaias lovede, guddommelige voktere og beskyttere. I dette hellige riket skal dere sette rett igjen alt det Atlantidene så til de grader rotet til. Det vil i sannhet være menneskehetens «nye sjanse». Det vil også være den tiden hvor dette spesielle solsystemet endelig kan oppnå den tilstanden som de urgamle profetiene gav løfte om.

Denne nye verdenen deres vil være kjennetegnet av en hærskare av nye ting. Den vil være fylt til randen av Kjærlighet og Lys. Alt det dere har måttet gjennomgå i dualiteten for å lære, må nå vike for et mildt og kjærlighetsfullt felleskap. Gamle tyrannier vil bli erstattet med nye frydefulle ting. Dette guddommelige riket vil være et rike hvor døden og alle dens etterdønninger ikke lenger vil finnes. Det vil være et land av hellig Enhet og suverene gleder. Krig vil bli avskaffet en gang for alle og gamle, mørke følelser utslukket. Det vil være et land hvor den guddommelige menneskeheten bor og lever i en fantastisk verden av virkeliggjorte drømmer. Vi ble født på et slikt sted. Vi er kommet hit for å sørge for at også dere får dette. Hvor mange netter har dere ikke drømt om dette vidunderlige stedet? Imidlertid er ikke dette kun drømmer, men en sann fremtidig virkelighet! Det er dens undere som gir oss våre naturlige personlighet. Og dette er noe vi ønsker å gi tilbake til dere. Dette riket er fullkomment med et spesielt galaktisk samfunn og dets hellige lover som skal vise dere hvordan alle disse undrene fungerer! Vår guddommelige oppgave er å manifestere dette når det riktige øyeblikk kommer og levere det hele, inkludert dets magiske teknologi, til dere.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mester! Vi kommer på denne dag som er kjennetegnet av mot og bravur, for å feire at en ny bevissthet flommer inn. Hver eneste dag gir Ånden oss en ny gave. Denne gaven symboliserer de nye energiene og hellige vibrasjonene fra Himmelen. Himmelens guddommelige budskap til oss er å ta inn i oss disse nye vibrasjonene i nåde. De setter oss i stand til å akseptere vår skjulte guddommelighet og lære å godta alt som gjør at vi virkelig kan føle dette i hvert eneste aspekt av oss selv, som en kontinuerlig voksende del av vår essens. I disse nye energiene ligger en enkel nøkkel til vår åndelige vekst. Menneskeheten har aldri vært så velsignet som nå. Dere er et folk hvis skjebne det er nødvendig å gjøre mye lettere å forstå. Mange av dere holder trassig fast ved deres gamle måter å gjøre ting på og fortsetter å nekte å ta imot det Himmelen nå gjør for at dere alle skal kunne ta imot hver velsignelse. Ikke desto mindre er dere i ferd med å lære å gi slipp på deres gamle oppfatninger og åpne øynene for hva Himmelen har å tilby dere. Halleluja! Halleluja!

Disse dekretene er i ferd med å forvandle dette overflateriket. Uansett hvordan dere reagerer på disse hellige dekretene, så hjelper de dere å gi dere et kontinuerlig sett av velsignelser. Disse velsignelsene hjelper med å endre et antall alvorlige situasjoner slik at Gaias liv kan ivaretas. Det har gjort oss uendelig sørgmodige å bevitne med ubehag etter hvert som hvert eneste økosystem har syntes å være på full fart mot total og særdeles uønsket utdøelse. Denne forferdelige situasjonen er nå i ferd med å unngås takket være måten dere, på vidunderlig vis, raskt forandrer dere. Det er mange som føler en dyp lettelse fordi dere begynner å få grepet på hva dere må gjøre for å reversere mye av det som har skjedd i løpet av bare de siste femti årene. Enda en gang finnes det, inni dere, en kollektiv og raskt fremvoksende form for håp. Det ser nå ut til at dere er klare til å ekstrahere en mere human form interaksjon med miljøet dere lever i. Dette har dannet seg i all stillhet alt mens dere har adoptert nye perspektiver på deres forhold til naturen.

For å si det enkelt; dere er simpelthen raskt i ferd med å vise oss deres dype bekymring og omtanke for denne planeten, deres aldeles strålende vakre hjemmeplanet. For ikke altfor lenge siden syntes det som om dere var fullt på linje med de så-langt-fra strålende og infame menneskelige lakeiene som forårsaket ødeleggelse av dette riket. Slik det så ut var dere kun noen få ulykkelige øyeblikk vekk fra en total utryddelse av alt liv i Gaias overflaterike. Det er med stor glede og takknemlighet vi ønsker denne snuoperasjonen velkommen. Vårt dypeste ønske er at dette forsetter og når enda større proporsjoner etter hvert som dere beveger dere nærmere å få tilbake deres fulle bevissthet. Denne prosessen er ytterligere bevis på hvordan deres nye måter å se verden på får positiv innvirkning på dette riket. Vi forventer at mentorene fra deres stjernefamilier også vil gjøre store inntrykk på dere. Hils velkommen den tiden som ligger foran dere og alt det Ånden nå skaper for dere. Legg merke til hvordan dere er i ferd med å forvandles og vær rede til å ta imot både deres overflateverden og det tilgrensende Agarthas rike. Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med vår ukentlige rapport for å forklare forandringene som skjer i deres overflateverden. Dere befinner dere helt på terskelen til begivenheter som vil gi dere frihet, velstand og fremgang, samt uavhengighet og tilbakevenden til full bevissthet. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge