Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 7. februar, 2017


Sheldan Nidle - 7. februar, 2017

1 Ben, 16 Yax, 13 Caban

Selamat Jalwa! Mye har forandret seg siden sist vi var i kontakt med dere. På slutten av det forrige Gregorianske året ble det oppnådd en ny enighet med hensyn til hvordan den nye maktstrukturen skal utformes. Som dere husker hang da den mørke kabalen i en tynn tråd. Det så da ut som om et nytt bank- og finanssystem var på terskelen til full etterlevelse og at en massiv nyfastsettelse av verdens valutaer sto rett for døren. Dette har siden blitt satt lite grann på vent. Dette impliserer rett og slett at tiden er inne for å sette i gang en aksjon for å «riste kabalen ut av sine hjemmesteder». Nøkkelelementet står fortsatt fast. Dette er, selvfølgelig, bevissthet. Et enormt spekter av nye teknologier er nær å bli presentert. Den største problemet er å få rokket ved det nåværende vitenskapelige paradigmet og komme videre. For mer enn tre hundre år siden ble vitenskapen deres sittende fast i en bakevje på grunn av at den begrenset seg til å kun bruke energier som var fysisk observerbare. Denne oppfatningen har sinket den naturlige utviklingen i dette overflateriket. I disse dager vil en serie realiteter om kort tid kulminere i en sann forståelse av hvordan man kan integrere denne stadig økende bevisstheten.

Dette behovet for å skape et nytt og mer plausibelt paradigme er av avgjørende betydning for den historiske spredningen av menneskeheten. Menneskene trenger å føle at de raskt beveger seg mot en større aksept av sin stadig økende bevissthet. Det tok et par århundrer for denne prosessen å komme dit den står i dag. Den bygger på et dypt ønske om å finne veien tilbake til evner menneskeheten hadde for lenge, lenge siden. Disse forskjellige evolusjonsmessige stegene var opprinnelig del av en operasjon som strakte seg fra Atlantis’ fall til for et par århundrer siden. Til å begynne med gikk fremskrittene svært langsomt. Det var først da Anunnakiene begynte å vie oss mindre oppmerksomhet at det utviklet seg til å bli en rask evolusjonsmessige operasjon. I løpet av de to siste tiårene har denne evolusjonsmessige prosedyren begynt å akselerere i generasjon etter generasjon. Vi så at fremskrittene skjøt fart og ting begynte å utvikle seg. Menneskeheten begynte å bevege seg raskt i retning av å utforme en ny art. Denne forvandlingen i bevissthet er i sannhet kroneksemplet på at dere står rett foran et møte med oss i stort antall.

Dette møtet er bygget på at dere aksepterer at dere er i ferd med å nå et punkt hvor deres oppfatning av virkeligheten forandrer seg. Dere nærmer dere utkanten av det galaktiske menneskeheten. Denne prosessen er en som deres forfedre ble nektet. Da Anunnakiene skiftet side, åpnet de opp mulighetene for dere til å utvikle dere raskt til noe som er ganske nær det dere var i tiden før Atlantis falt. Dere har alle iboende i dere de grunnleggende verktøyene som dere eide før dere ble kastet ned i begrenset bevissthet. De siste tre århundrene har sett Himmelen akselerere den tidligere så saktegående operasjonen. Denne nye tidslinjen er godt hjulpet av det faktum at Føderasjonen er her for å hjelpe menneskeheten, og dette gjorde igjen at tempoøkningen ble mer merkbar. Dere er i ferd med å komme dere videre forbi begrensningene i den manipulerte gen-pakken dere alle har. Faktum er at de siste få ukene har begynt å legge ned fundamentet for de forandringene Himmelen har gitt hver og en av dere. Vi er stolte av hvordan de Oppstegne Mesterne har hjulpet til med disse forandringene og sørget for at vi kommer stadig nærmere avsløringen av vårt nærvær. En del forbløffende hendelser kommer stadig nærmere å skje!

Denne helt utrolige prosessen finner for tiden sted over alt på denne vakre kloden. Vi innser at det er en ørliten forsinkelse i fullførelsen av denne svært komplekse prosessen. Vi forstår hvor fulldedikerte vi alle er med hensyn til disse avgjørende forvandlingene. Dette riket beveger seg i mer eller mindre tilfeldige rykk og napp, men likevel uopphørlig, mot en ny virkelighet. Deres verden kan ikke lenger eksistere på den samme måten som den gjorde på begynnelsen av det forrige århundret. Det er nødvendig at en hel hærskare av oppfinnelser og nye teknologier nå får komme frem og manifestere. Vi er i gang med å hjelpe våre venner med å manifestere disse tingene. Faktum er at vi er travelt beskjeftiget med å sette opp scenarioer som kan skape enorme nye muligheter. Denne virkeligheten som har vært holdt tilbake, må nå få manifestere på virkelig uhindret vis. Vi arbeider på en slik måte at alle disse tingene blir holdt hemmelige inntil det rette øyeblikket kommer. Flåten vår er således godt forberedt og klar for en plutselig avsløring og en serie spesielle tegn som kan føre oss frem til de høyst tiltrengte masselandingene. Følgelig venter vi å se en del overraskende oppdagelser som vil forvandle denne virkeligheten!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Situasjonen er for øyeblikket kaotisk i deres verden, men på velsignet vis er vi i ferd med gjøre denne virkeligheten klar for de mest forbløffende forandringer. Himmelen er i ferd med å få fotfeste igjen og vi vil få se mektige ting bre seg i denne virkeligheten. Anunnakiene lystret i lang tid de mørkes ordrer, men for øyeblikket er de med og sørger for at alle de nye forandringene i dette velsignete riket manifesterer. Himmelen anerkjenner av hele sitt hjerte viktigheten av det som om kort tid vil finne sted. Det er nødvendig at denne virkeligheten får sin frihet og sin velstand. Menneskeheten har ventet så altfor lenge på denne velfortjente belønningen. Alt er klart og det er like før det braker løs. Om kort tid vil det bli en vidunderlig feiring. Deres storslagne visjoner og vidunderlige fokus gjør denne tiden så velsignet for Himmelen og for oss. I den tiden vi går inn i vil vi se slutten på den lange forsinkelsen og dette vil på nåderikt vis føre til denne aldeles himmelske begivenhet.

La alle være velsignet og fylt av himmelsk nåde. Vi har med stor sorg bevitnet at de som har hatt makten har forsinket velsignelsene deres. Vi fryder oss og feirer disse vidunderlige gavene. En serie spesielle kunngjøringer vil, på hurtig vis, feie vekk alle de som feilaktig trodde at de kunne komme seg unna i et forbløffende avskjedsscenario. Det blir det ikke noe av. Det som har hendt hittil er kun en kort forsinkelse. Alle de som vil bli arrestert og isolert fra menneskeheten venter fortsatt på å måtte smake de bitre fruktene av sine gjerninger. Vi gleder oss over at de som har gjort seg fortjent til slik straff, snart vil motta den. Dette dreier seg ikke bare om å straffe de skyldige, men også om at alle skal få oppleve en sann følelse av at dette nye riket nå, på hellig vis, skal manifestere. La alle føle dypt i sine hjerter at en mektig bør er i ferd med å bli løftet av dem for å gjøre det mulig for de mest vidunderlige himmelske gaver å manifestere.

For lenge, lenge siden la Himmelen frem en agenda hvis hensikt var at menneskene til slutt skulle gjenforenes med sine familier i verdensrommet og i Himmelen. Dette hellige løfte er nær å bære frukt. Det eneste målet for vår galaktiske familie er å hjelpe det som våre hemmelige, hellige samarbeidspartnere har greid å oppnå og i frydefull glede hjelpe til å transformere tilsynelatende endeløse generasjoner av gjeldsslaveri og sinnsyk evig økende gjeld. Tidevannet vil nå snu. Et nytt rike vil fødes. Mange dokumenter vil bli gjort til lov og gjøre helt nye regjeringer og ledelsesformer mulig. Dette vil være de elementer som gjør deres velstand, frihet og uavhengighet mulig. Med disse verktøyene i hånden vil det gamle tyranniet bli gjort ende på og en ny måte å innrette denne virkeligheten på vil bli virkelighet. Følgelig vil vi leve på en helt ny måte og lære mye om oss selv!

I dag fortsatte vi med vår ukentlige rapport. La denne vise at en ny virkelighet begynner å materialisere. Dere vil få en enorm velstand og fremgang for alle, og alt dere trenger for å gjøre deres drømmer og visjoner til virkelighet. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge