Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 21. februar, 2017


Sheldan Nidle - 21. februar, 2017

2 Manik, 10 Zac, 13 Caban

Dratzo! Ting går litt langsommere for øyeblikket, men skrider støtt fremover. Prosessen som setter sikkerheten høyere en utleveringen fortsetter. De som utgjør den gamle kabalen kjemper hardt og skaper en serie bekymringsfulle forsinkelser som ofte tar tid å løse. Det er denne strategien som gjør at våre allierte velger å gå så forsiktig frem. Vi blir igjen minnet om hvor høyt de mørke elsker kompleksitet. Dette er den siste arena de fortsatt kan kjempe på og deres siste fortvilte måte å forsøke å forsinke vår strategi. En serie gamle anliggender krever vår oppmerksomhet for øyeblikket. Alle de andre veiene videre vil bli gjenåpnet. De mørke lakeiene vil endelig bli arrestert, aktivitetene deres avslørt og en virkelighet av velstand for alle bli avduket. Frem til da, må vi be dere være tålmodige. Den storslagne belønningen deres er nær å bære frukt. De som har sittet ved makten altfor lenge vil om kort tid være fullstendig beseiret. Selv om prosessen har gått langsomt, så er den ikke desto mindre i ferd med å lykkes. Dette korrupte og tyranniske regimet er i ferd med å bli skviset ut. En ny tid er nesten her!

Et vidunderlig scenario er i ferd med å gjøre det nye bank- og finanssystemet klart. Dette er noe som virkelig er verdt den nåværende forsiktige prosessen som foregår i all hemmelighet. Å fortsette den pågående operasjonen på en slik måte sikrer dens suksess på alle fronter. For øyeblikket venter vi på et par nøkkelsteg som det enda gjenstår å kunngjøre. Så snart disse oppgave er gjennomført, kan vi endelig gi dødsstøtet til Federal Reserve Bank. Dette ene mektige skrittet legitimerer det nye gullbaserte globale pengesystemet! Med dette bak oss, kan en rekke bolde trekk understøtte distribusjonen av de nye pengeenhetene som eies av Finansdepartementet. Den nye pengeenheten vil i seg selv ta all makt fra de nåværende fiat-pengene. Vi ser frem til disse aksjonene som vil lede til denne særdeles velkomne og helt nødvendige prosessen. Dette vil da med letthet skape de nødvendige omstendigheter for utlevering av velstandsmidlene. Dette igjen gjør det mulig å spre velstand og fremgang over hele verden. Det gjør det også mulig for oss å gjennomføre en serie klausuler i fjorårets Paris-avtale.

For øyeblikket pågår det en kamp mellom de siste gjenværende av de mørke lakeiene og dem som representerer Lysets styrker. Dette står i all vesentlighet mellom at dere skal få deres fulle frihet tilbake og dem som ønsker at denne nye virkeligheten skal være en slags bisarr videreføring av det gamle. Denne maktkampen eksisterer kun fordi Lysets styrker fortsatt er i tvil om det profetiene har beskrevet som deres skjebne. Når denne snikende tvilen blir kastet på båten, er Lysets seier sikret. Denne operasjonen begynte som et slags bygging av et «drømmeslott». Dens suksess likner mer på en Hollywood-historie. For å si det med andre ord, Lysets allierte forstår ennå ikke helt sin makt. Det vi ønsker er at de forskjellige elementene av Lyset virkelig innser hvilken forbløffende makt de faktisk har. Denne overflateverdenen greier ennå ikke å forstå hva som har skjedd. Dere er dem som mot alle odds har skapt en i sannhet storslagen seier. Bruk denne nyervervede kraften deres til å akseptere hvem dere egentlig er. Vær modige og vise. La alle vite at dere forstår hva som er i ferd med å skje over hele denne storslagne kloden!

Vi står nå ved begynnelsen av en ny maktstruktur, en som skal skape en de jure Republikk og ut fra dette nye arrangementet, NESARA. Vær stolte så dere kan bringe dette ut til alle. De mørke er skjebnebestemt til å havne i historiens søppelkasse. Det gamle riket er i virkeligheten slutt og en ny, vidunderlig forståelse av denne nye virkeligheten er i ferd med å vokse frem. Det er ikke lett å kaste av seg fortidens evige bekymring og frykt, men inni dere befinner seg veien til en ny verden. Ta inn over dere at det er slik det ER og kom sammen i denne kontinuerlig økende stråleglansen av dette nye Lyset og Kjærligheten. Ta denne makten i deres hender og gi dere selv tillatelse til å eie den. Dere har sendt det gamle tyranniet på søppeldynga. Vær kløktige i det som nå skjer. Følg Mesternes vise edikter. Reis dere og vær fri! Dere er dem som har lidd i taushet og har vært redde for å anerkjenne deres egen makt. Kast dette av dere og oppfør dere som om dere har seiret. Vær tro mot dette og gjør de gjerninger som viser det utrolige omfang av deres iboende makt. Tiden er kommet for massearrestasjoner og den formelle proklamasjonen av NESARA Republikken! Reis dere, vær uavhengige, fremgangsrike, velstående og frie!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Dette er en særdeles relevant tid for å rigge til de forskjellige velsignete elementene slik at den globale Revalueringen kan skje. Det er en hellig oppgave for alle å komme sammen og bruke deres forskjellige visjoner til å sikre at deres fabelaktige sett av visjoner og tro blir til virkelighet. Dypt inni oss krever vi at begivenhetene manifestere, for å vise hvor hellige vår felles innsats virkelig er. For lenge, lenge siden kom vi sammen og lovte hverandre at våre gjensidige virkelighetsoppfatninger i sannhet var virkelige. Nå er det nødvendig at vi beviser dette for hverandre. Dette riket har allerede vist den makt vi i felleskap har. Og nå må vi fortsette, slik at den globale Revalueringen kan skje. I denne prosessen av håp og glede kan vi vekke til live det kollektive mot og kraft som raskt kan bringe inn denne guddommelige æraen. Dette er således det rette øyeblikket for å gjøre slutt på all tvil og vage antakelser og manifestere denne nye, hellige virkeligheten.

Derfor er det av vital betydning at vi benytter våre positive visjoner til å «smi» en virkelighet om endelig gjør at de mange globale begivenhetene kan skje. Ta dere tid til å bringe gleden ut til alle for derved å gjøre det mulig for oss å oppleve velstand for alle, frihet og uavhengighet og mange andre ting. Dette er en tid ment for mirakler og visjoner. Siktet er rettet mot mørket. Det må elimineres. Denne verden kan ikke lenger fortsette slik den nå er. Derimot er øyeblikket kommet for deres sanne frigjøring. Denne kloden stålsetter seg for en revolt av proporsjoner som historien aldri har sett maken til. Man kan ikke be den lamme sikre belønningen for den blinde. Kom sammen, mine Barn! Krev at de som er beseiret oppfører seg deretter! La alle få vite hva Himmelen har lovet. Ta inn over dere, helt ned i hjertets dyp, hvem dere egentlig er og kom sammen for å motta denne hellige velsignelsen.

Som vi tidligere har slått fast, er tiden nå kommet for guddommelig handling, handling som er i stand til å forvandle dette overflateriket og gi dere veikartet for de forandringer som legger tyranniet dødt. Gaia forstår hva som hender og ønsker fra dypet av sitt hjerte å støtte en stille revolusjon som løfter menneskeheten til sitt høyeste potensial. Menneskeheten har kommet til et punkt hvor kabalens forferdelige gjerninger er kjent for alle og kabalen er beseiret. Det er i dette Lys at Kjærligheten må få flomme som aldri før og dens seierrike rakryggethet behørig belønnet. Denne tiden handler om å skape de siste steg før Avsløringen og forandringen av Gaias virkelighetsoppfatning for alltid. Det er nødvendig at Menneskeheten blir fullt klar over hvor de nå står og vet eksakt hvilken retning de er på vei. Vi velsigner dette og forbereder dere til det som er deres storslagne skjebne. Foran dere ligger en lang rekke begivenheter som vil gjøre at dere igjen kan leve blant deres åndelige familier og familiene fra verdensrommet.

I dag har vi fortsatt vår ukentlige globale rapport. Dere står helt på terskelen til en ny tid for Menneskeheten, til å skape en mulighet til å oppleve det dere lenge har drømt om og omsider bli fri fra all den gjeld dere har arvet. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge