Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 27. desember, 2016


Sheldan Nidle - 27. desember, 2016

11 Batz, 14 Mol. 13 Caban

Selamat Jalwa! Vi begynner i dag med en kort fremdriftsrapport. Nye valutaenheter, som er øremerket for distribusjon, er i ferd med å bli gjort klare. Vi er klar over at dette har vært en lang og vanskelig reise for alle. Det er derfor viktig at dere vet at de som sitter på toppen av de ulike distribusjonsnivåene forbereder seg på å sette i verk en prosess som vil forbløffe dere stort. Straks den er iverksatt, såfremt ikke uforutsette ting skjer, så er denne prosessen forventet å ta over en måned å gjennomføre. Som dere vet, har det vært en virkelig krevende vei mot målet for alle. Utleveringen av velstandsfondene er simpelthen det første trinnet i denne intrikate operasjonen. Vi vet at grunnen til at denne omfattende prosedyren ble ytterligere komplisert av det absolutte kravet om at alle aksjonen skulle være sikre og over bordet. Dette førte til enighet om at man måtte gå frem så langsomt som nødvendig. Vår hensikt var å arbeide med våre allierte og sørge for at de var tilfreds med det som utfoldet seg. Denne rekken av krav tvang oss inn i en svært langsom og omstendelig arbeidsmåte. Således har det tatt mer en to årtier å gjennomføre denne komponenten av vårt store og kompliserte prosjekt. Det er til stor glede for oss at deres bevissthet og måten dere har lært å betrakte denne oppgaven på, har gjort at dere nå kan ha en mye bedre forståelse av hva denne reisen egentlig handler om.

Da vi først ankom hit til deres vakre planet, sanset vi umiddelbart hva som foregikk. Anunnakiene var fortsatt de Høye Herskere i dette overflateriket og de behandlet lakeiene sine med fast hånd, men likevel med silkehansker. Den rollen dere var henvist til, var å adlyde de få, uten å stille spørsmål. Denne urettferdige virkeligheten gjorde at vi følte mye smerte over hva dere måtte gjennomgå. Vi oppdaget umiddelbart hvem som sto i fronten for det Himmelens Hellige Lys hadde oppnådd. Til å begynne med var de mistenksomme overfor vårt nærvær, men litt etter litt begynte de å stole på oss. De Oppstegne Mesterne deres var våre høye beskyttere, og ved hjelp av dem ble hele dette prosjektet forklart for alle. Ikke desto mindre tok det oss to tiår å oppnå den grad av tillit som kreves for at vi skal lykkes med å gjennomføre vår serie med prosjekter. Straks dette var oppnådd, kunne vi implementere prosjekter som involverte både de Oppstegne Mesternes hellig samfunn og Agarthanerne. I løpet av denne tiden har vi økt antallet skip i flåten vår og fullført opptreningen av dem som skal være mentorer for dere. Disse prosjektene pågår selvfølgelig ennå.

Vi har begynt å legge strategiske planer for hvordan vi best kan fjerne de lakeiene som har maktposisjoner i en rekke av regjeringene rundt om i verden. Denne prosessen henger generelt sammen med en pågående juridisk prosess som har tilknytning til den omfattende korrupsjon og illegale operasjoner i regi av det nåværende amerikanske regimet. Dette prosjektet ble opprinnelig etablert for å isolere vitale aspekter av disse som drev denne illegale operasjonen. De andre delen av planen var at den gradvis skulle manifestere en ny juridisk republikk, tuftet på en serie dokumenter som etter hvert ble kjent som NESARA. Denne operasjonen resulterte i en del komplikasjoner som nå gradvis finner sin endelige løsning. Nye ledelsesformer og arbeidsmåter for regjeringer har fått anledning til å etablere seg omkring i verden, som en referanseramme for en sann, grunnlovsbasert ledelse av Amerika. Det overordnete målet er å forvandle den nåværende situasjonen gjennom en serie av fremtidige kunngjøringer. Av strategiske grunner er det nødvendig at det eksakte tidspunktet for disse kunngjøringene holdes skjult for offentligheten. Det er derfor av avgjørende viktighet at dette, og også velstandsprosjektet, skrider frem i hemmelighet inntil det rette øyeblikket kommer for å avsløre det hele. Det er vår felles policy å holde alt konfidensielt inntil alle sikkerhetsaspekter assosiert med alt dette til fulle er løst.

Mens disse fasene som må holdes hemmelig, gjennomføres, beveger vi oss stadig nærmere full avsløring. Alt vi gjør vil bli mye lettere for oss når vi kan tale med dere i full offentlighet og skissere for dere hva Himmelen har gitt bud om. Vi innser til fulle hvor viktig det er at vi kan operere ute av skyggene, slik vi nå er nødt til å gjøre. Vårt kontakt- og kommunikasjonspersonell har vært tvunget til å følge visse sikkerhetsprotokoller som gjør arbeidet deres temmelig tungrodd. Vi har etterlevd disse i hovedsak for at våre partnere da ville føle seg mye tryggere. I de kommende månedene vil dette behovet svinne hen, når vi etter hvert begynner å henvende oss direkte til dere. Det enorme omfanget av forurensning og klimaforstyrrelser som Anunnakienes lakeier har stelt i stand, er meget bekymringsfullt. Dere har forårsaket en forferdelig grad av ubalanse både i atmosfæren, i havene og på landjorden. De må rettes opp. For oss er dette relativt enkle operasjoner. Imidlertid er de som har kontrollen i regjeringer rundt om i verden, imot slike prosedyrer. Vi er nødt til å vente til sannheten om vår eksistens og nærvær formelt er gjort offentlig kjent. Som dere da forstår, nærmer vi oss en serie begivenheter som vil forandre hele måten dette globale samfunnet opererer på. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne spesielle tiden av året er preget av forhøyet glede på grunn av det som nå er klart til å skje. Den mektige åndelige gaven som finansiell frihet er, står rett for døren. La oss derfor fryde oss og holde humøret oppe. Dette er også en tid hvor energier for åndelig fornyelse manifesterer. Vit at denne energien er et symbol på et nytt løfte fra Himmelen om å overøse dere med nåde og handling. Dette symboliserer hvordan Himmelens Hærskarer virkelig tar deres sikkerhet på alvor, samt deres frelse fra en strøm av energier som for øyeblikket feier som en brølende storm gjennom dette riket. La hele menneskeheten bli oppmerksom på at denne svært spesielle kompensasjonen nå er i ferd med å manifestere. La denne høytidssesongen feires i lykkelig viten om at dette monsteret av ondskap, som har vært deres bane og skjebne, nå er i ferd med å forsvinne. Dette er i sannhet en tid som kan ses på med stor glede og hjertefølt takk til Himmelen! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Som den alltid gjør, begynte denne vidunderlige tiden å synes å være befengt med forsinkelser og de sedvanlige frustrasjoner. Over alt på kloden har denne mektige bevissthetens renessanse løftet Gaias overflaterike til nye høyder. Lange lister med globale humanitære prosjekter er akkumulert, sammen med oppsamlete finansielle midler som skal sørge for at de kan gjennomføres. Dette er en tid hvor stresset forårsaket av befolkningsvekst og velsignelsene i en ny virkelighet flyter sammen. Denne vidunderlige planeten vil få se mirakler fødes, som vil bringe gryningen av verdensfred, tuftet på deres høytflyvende visjoner. Disse velsignelsene vil manifestere og en eksplosjon av aktivitet vil se helt nye holdninger vokse frem over hele verden, drevet frem av denne planetens stadig økende bevissthet. Himmelen har i lang tid plantet sine spesielle frø for å gjøre denne aldeles strålende begivenheten mulig. Dannelsen av denne nye virkeligheten er likevel bare begynnelsen. Så ta ett skritt tilbake i glad forventning og følg med mens denne nye virkeligheten raskt finner sin storslagne, nye form.

Som dere kan se, venter det mange vidunderlige mirakler rett rundt hjørnet, som man sier. Vi mestrene er stolte av hva dere kommer til å gjennomføre når dere omsider får deres frihet og velstand for alle. Denne serien av fenomener vil vise dere hvor mye dere virkelig er stand til. Vi har fulgt tålmodig med og sett hvor nådeløst Anunnakienes lakeier har holdt dere nede. Alt dette vil nå forandre seg, når dere forvandler denne skjønne kloden som er deres hjem. Dere skal utvikle planer for å ta i bruk ny teknologi for å rense opp vannet, luften og landjorden. Når vi etter hvert avslører et antall nøkkel-sannheter for dere, vil enda flere mirakler med ett manifestere. Etter at familien deres fra Verdensrommet har landet, vil dere få anledning til å vise hvor mye deres bevissthet faktisk har økt. Til og med Agarthanerne vil være henrykt over hva dere har greid. Det er nå kommet til dette fantastiske punktet, at dere kan gjenforenes med de Indre Riker for å utforme et nytt Gaia.

I dag fortsatt vi med våre ukentlige rapporter. Denne magiske tiden av året har brakt oss mye glede! Den kommende tiden vil med sikkerhet bringe dere alle en aldeles strålende serie av undere. Dette er også tiden for dere til å ta i bruk dere fantastiske visjoner for å manifestere det sanne under som menneskeheten i virkeligheten er! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge