Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 20. desember, 2016


Sheldan Nidle - 20. desember, 2016

4 Kan, 7 Mol, 13 Caban

Dratzo! De som har ansvaret for RV-distribusjonen og velstandspakkene jobber på spreng for å sørge for at de blir gjennomført samtidig. For øyeblikket er RV’en i ferd med å bli avduket på de ulike nivåene som er etablert av disse utrettelige Lysarbeiderne. De er vel kjent med hvor viktige disse mange velstandspakkene er. Så snart mer enn 70% av disse spesielle pengemidlene er utlevert, er opprettelsen av NESARA-Republikken sikret ved lov. Denne ene faktoren gjør at denne prosessen er av avgjørende betydning for alt det våre samarbeidspartnere på Jorden arbeider med i denne tiden. Samtidig er det også en egen prosess for RV’en. Dette er for å sikre at de ekstremt store pengesummene overføres trygt og sikkert til de underprivilegerte over hele kloden. Disse humanitære prosjektene gjør det mulig for verden med letthet å sørge for den frihet, mat, gode sanitærforhold, boliger, klær og elektrisitet som trengs for å bringe alle opp på en akseptabelt, moderne levestandard. Dette vil sørge for at alle lærer å lese og skrive og får den Internett-utdannelse som er nødvendig for å forstå hva vi holder på med. Som dere forstår, er det store fremskritt på gang. Men fortsatt er det mye som gjenstår før vi har nådd alle målene som er satt.

Våre forbundsfeller i denne verden gjør en aldeles fantastisk jobb. Imidlertid er det fortsatt mange av kabalen som kun nylig har avslørt seg. De fleste av disse onde kjeltringene på de lavere nivåene er allerede arrestert. Denne gruppen har i de siste ukene hjulpet oss å få arrestert flesteparten av erkekjeltringene på det neste nivået. Denne prosessen har i tillegg hjulpet oss å avdekke hvordan disse fullstendig hensynsløse rottene opererte. Dette har gjort det mulig å få full oversikt over disse intrikate, svindleriske operasjonene helt opp på toppnivå. Samarbeidspartnerne våre er i full gang med å sette sammen de siste bitene i dette ekstremt ondsinnete puslespillet. Hensikten med denne siste serien av etterforskning-operasjoner er å gjøre våre forbundsfeller klare til den endelige, globale «nedskytingen» av denne monsterliknende, sammenvevde ondskapen. Anunnakiene skapte denne sjokkerende motbydelige, svindleriske organisasjonen av mørke Sjeler. Den spredte sine fangarmer inn i hver krok og hjørne over hele kloden. Å gjennomskue og finne disse erkekriminelle gangsterne har vært et omfattende studium av tankeprosessene til disse svikefulle rottene. Vår felles intensjon har vært å sikre velstandsfondene og få slutt på global korrupsjon. Disse målene er nå i sikte. Vi er svært fornøyde med at hver dag bringer oss nærmere avsløringen av vår vennligsinnete eksistens, og NESARA!

Flåten vår fortsetter å overvåke Gaias overflateriker. Hvert lille hjørne av denne kloden er under angrep av to mektige krefter. Den første er klimaforandringen. Denne prosessen, som er drevet av den raske globaliseringen av deres primitive industri-tidsalder, har spydd ut ufattelige mengder av forurensende stoffer i atmosfæren, i havene og på landjorden. Disse forferdelige industrioperasjonene har virkelig vokst som kreft over hele kloden i perioden etter slutten på den Andre Verdenskrig. Fra vår posisjon i verdensrommet, har vi kunnet måle mengdene av forurensende stoffer som har kommet til bare i løpet av de siste førti årene. Vi forstår til fulle hvor farlige alle disse giftstoffene virkelig er. Den andre faktoren er prosessen som Gaia benytter for å klargjøre denne overflateverdenen til sin fremtidige gjenforening med 5D paradiset i Inner-Jorden. Denne meget omfattende operasjonen finner sted i et relativt langsommere tempo enn den første faktoren. Graden av kunstig forurensning som influerer på denne naturlige forandringen er sjokkerende! Den har forårsaket at helt uvanlige temperaturgradienter har oppstått. Den har resultert i at en hel rekke områder i havet er tettpakket med plastavfall og har forandret havstrømmenes naturlige flyt.

Disse forandringene har gjort sitt for øke tempoet i prosessen som gradvis ødelegger en rekke befolkningsområder på kloden. Dette bekymrer oss, for vi ønske å frigjøre dere til å løse disse problemene gjennom forent teknologi som henger nøye sammen med deres bevissthetsøkning. Omfanget av radioaktivt materiale som blir pumpet ut i havet, kombinert med stadig økende mengder sand-støv fra Nord-Asia, skaper et problem som i sannhet krever en serie verdensomspennende løsninger som det nå er kritisk behov for. Vi har forklart våre bekymringer for deres ledere og bedt om at tidsskjemaet for at hele kloden får vite om vår eksistens, blir vesentlig fremskyndet. Det er av helt avgjørende betydning at et rekke vanskeligheter, som dere synes å ignorere, blir tatt tak i på ordentlig og at en rekke krisetiltak umiddelbart blir iverksatt. Mange av politikerne i verden har en oppfatning av virkeligheten som på kort sikt er meget farlig for dere alle. Av den grunn har vi gjennomført en del små og foreløpige aksjoner for å gi dere litt ekstra tid til å løse mange av disse alvorlige problemene. Det er vår oppfatning at forandringer i regjeringene deres vil gjøre at denne begredelige situasjonen kan tas fatt i på alvor. Det er av livsviktig betydning at disse problemene bli angrepet og ikke ignorert!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Verden befinner seg midt inne i velsignete forandringer. De som har hatt overoppsynet og ledelsen med alle disse forandringene innser at det vil ta lengre tid enn opprinnelig beregnet. Men, til tross for dette, vil disse endringene virkelig sørge for at alle får føle en form for frihet som ikke har vært opplevd siden før Atlantis’ skjebnesvangre undergang. Sett i et slikt lys, vil den storslagne velstanden gjøre at dere omsider kan virkeliggjøre deres aller største drømmer og se med all tydelighet at dere nå har fått tilbake de evnene dere mistet for så lenge siden. Vi Mesterne har samarbeidet tett med Himmelen og våre forbundsfeller på Jorden for å sikre at dette arbeidet er fullt beskyttet og sikret mot hva det enn måtte være den gamle garden måtte finne på å gjøre. Av den grunn har dette prosjektet tatt oss mye lengre tid. Men fortsett uansett å være positive, kjære Sjeler! Vit dypt i deres hjerter at denne nye tiden omsider er nær. La dette være en tid med feiring og glede når dere vet at dere om kort tid skal få møte resten av deres himmelske familie og familien fra verdensrommet!

Den kommende tiden vil med all ønskelig tydelighet stake ut veien deres videre til full bevissthet. Tiden frem til da er derfor en tid hvor dere kan begynne å danne dere et klart bilde av hvordan dere var i stand til å unnslippe slavetilværelsen under Anunnakienes lakeier. Vi Mesterne er svært oppmuntret over de fremskritt dere gjør i denne prosessen og hvor raskt den nærmer seg de avsluttende steg. Deretter vil pengemidlene raskt bli tilgjengelige, for da er det rette øyeblikket kommet for å proklamere NESARA-Republikkens inntreden. Vi og Agarthanerne tar oss av denne guddommelige operasjonen. Vi forstår dens kompleksitet og ber dere simpelthen å fortsette med deres positive visjoner. Som tidligere stadfestet, har de en vidunderlig energi som hjelper til at alt kan gjennomføres på vellykket vis. Denne aksjonen, som vi gjennomfører i felleskap, kan bare lykkes takket være den innsats dere fortsetter å legge inn. Mange vidunderlige begivenheter begynner å bli klare til å virkeliggjøres. Denne mørke hengemyra nærmer seg sitt endelikt.

Hele dette prosjektet har vært som et under for oss. Vårt hellige, himmelske Råd ble først opprettet for omtrent 900.000 år siden, da den Lemurianske kolonien var på vei til Gaia. Målet med denne kolonien var og utforme en galaktisk union av mennesker, på planeten og i verdensrommet. Dette var for å anerkjenne de spesielle båndene som var dannet og for å være partnere med den vidunderlige Cetaceiske Nasjonen.¹ Men et antall mørke faktorer forårsaket at denne spesielle tidslinjen måtte omskrives. Våre Søsterskap og Brorskaper tilpasset seg, slik Himmelen gav bud om. Og således går vi inn i denne tiden vel vitende om at begivenhetene som vi har beskrevet, er i ferd med å finne sted. Våre galaktiske familie og våre brødre og søstre på Jorden er i ferd med å fullføre aksjoner som vil gi dere en rekke svært velkomne gaver. La slutten av dette året, og begynnelsen på det nye, være en tid av fryd og glede og Begynnelsen på alt dere har til hensikt å gjøre med de aller inderligste ønsker deres hjerter brenner for. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag, som alltid, rapporterte vi om det som foregår i dette verdensomspennende riket. Benytt den gjenstående tiden til å fullføre alle deres forberedelser. Himmelen har til hensikt å gi dere de gaver dere ønsker mest av alt. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

¹ Den Cetaceiske Nasjonen omfatter Cetaceene, alle hvalartene i havet.

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge