Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 27. september, 2016


Sheldan Nidle - 27. september, 2016

11 Ahau, 3 Tzotz, 13 Caban

Selamat Jalwa! Denne ukentlige rapporten, på samme måte som den forrige, baserer seg på det enkle faktum at vi nå har nådd et punkt hvor et konkret tidsskjema er på plass. Dette betyr svært mye for oss og omsider kan vi ønske velkommen muligheten til å se at det første trinnet av programmet vi har ventet så lenge på, omsider har begynt. De som har det overordnete ansvaret for denne enorme globale forandringen, gjør nå alt som er nødvendig for å implementere den og sikre at denne nye virkeligheten blir til virkelighet. Det er ikke lenger viktig i hvilken rekkefølge utbetalingene blir gjennomført. Rettsavgjørelser har slått fast at hverken Revalueringen eller Velstands-Programmenes utbetalinger er et konfliktpunkt. Det er av vital betydning at disse monetære velstands-programmene blir betalt ut. Dette settet av utbetalinger vil lede, eksakt etter tidsskjemaet, til den amerikanske NESARA-republikken, og kort deretter, til en global reform i regjeringsarbeid og nasjonal ledelse, den såkalte GESARA. De som har ansvaret for disse reformene når det gjelder regjeringsarbeid, er nå travelt beskjeftiget med å legge på plass deres juridiske basis. Det er forventet at tidsrammen for dette er temmelig kortvarig og vi benytter våre sikkerhets- og liaison personell for å sikre at alt dette skjer som planlagt. Alt sammen er forventet å manifestere helt knirkefritt.

Den nåværende versjonen av det som nå er under utvikling, har tatt lang tid å få ordentlig på plass. Først var det nødvendig å få kabalmedlemmene ut av veien uten noen som helst mulighet for å slå tilbake. Denne mørke gruppen er for øyeblikket under full og konstant overvåking. Det vet, at når det rette øyeblikket kommer, så vil de bli arrestert og isolert fra dere alle. Hver eneste en av dem innser til fulle at det ikke lenger finnes noe som helst rom for «kjeltringstreker». NESARA-regjeringen har omtrent 120 dager, eller fire måneder, på seg til å vende fullt og helt tilbake til den Amerikanske Grunnlovens røtter. I tillegg vil det skje en tilbakevenden til Folkerettslige prinsipper, i tillegg til tilførsler og subtraksjoner i den nåværende Grunnloven i USA. For eksempel vil den 16. Grunnlovsendringen bli annullert i sin helhet. NESARA gjør slutt på inntekstbasert inntektsskatt og erstatter den med et spesielt avgiftssystem og omsetningsavgift. Den vil også annullere den illusoriske nasjonale gjelden og refundere til alle enhver illegal skatt som noen har blitt tvunget til å betale. Dette jubileum kansellerer også all bankgjeld. Dette er en kommende tid for frihet og for et stadig økende velstandsnivå over hele kloden.

Denne tiden av frihet og velstand for alle er av vital betydning for prosessen med å øke bevisstheten og, i sin tur, forandre dere grunnleggende oppfatninger og tro. En del av problemet med å forberede dere på å akseptere deres nye virkelighet, er å klare, med mild forsiktighet, å hjelpe dere å kaste av dere en rekke oppfatninger og tro som de mørke Anunnakiene har innpodet i dere. Disse oppfatningene har blitt videreformidlet i tiår og århundrer fra foreldre og myndigheter. De er begrensninger («retningslinjer») skapt av Anunnakiene for å sikre at dere aldri gjorde noe ordentlig opprør. De innpodet i dere hvor nytteløst det er å være ulydig mot «dem som har makten». Disse innpodete moralbegrepene må hamres ut av dere. Nøkkelelementet i deres nåværende bevissthetsvekst er å lære å ignorere disse gamle, indre programmeringene om denne virkeligheten. Vær i stedet rede til å akseptere helt nye. Vær vennlige mot hverandre. Lær å forstå deres indre verdi. Forstå hvilken makt og kraft dere virkelig er. Hver eneste en av dere er et mektig Lys-Vesen. For lenge, lenge siden trosset forfedrene deres herskerne i Atlantis og ble brått forvandlet til en tilstand av begrenset bevissthet. Nå blir dere forberedt til å vende tilbake til deres naturlige galaktiske menneskelighet.

De kommende begivenhetene vil bety slutten for den lange og mørke herskertiden til Anunnakienes lakeier. Den tiden som er i ferd med å utvikle seg, vil gjøre det mulig for dere å kaste av dere både sinnets og kroppens slavelenker som dere og deres forfedre har båret gjennom 13 årtusener. Denne frigjøringen er en sann gylden tidsalder for overflatemenneskeheten. De «busemennene» som har figurert i deres urgamle drømmer, blir for øyeblikket fjernet. Som vi hele tiden har slått fast, bruk denne dyrebare tiden til å etablere et nytt sett av kjernesannheter basert på deres indre styrke og deres fremvoksende felleskap og samfunn med alle. Når mentorene deres kommer, bruk denne tiden til å fullføre denne guddommelige prosessen og ta inn over dere deres dype relasjon til Himmelen, så vel som det større samfunn av galaktiske mennesker som lever i verdensrommet og som lever i full blomst i Agartha. Når det kommer til stykket er det vår felles tjeneste for det guddommelige som knytter dere til hverandre og til oss! Vi er her for å understreke denne hellige forbindelse og hjelpe dere tilbake til å være fysiske vesener av Engleriket. Lær dere å bringe frem fra minnet deres edle historie og sørge for å lære av det de mørke gjorde mot dere. Velkommen hjem, alle mine kjære brødre og søstre fra Stjernene!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer nå med et aldeles vidunderlig budskap. I dette øyeblikk er de avsluttende trinnene i en prosess som tilsynelatende har tatt evigheter, i ferd med å nærme seg fullførelse. Disse neste rekkene av hendelser vil bringe dere velsignelsene deres og de nye måtene å drive regjeringsarbeid på, som budskapene våre ofte har hintet om. Disse forandringene gjør slutt på de illegale regimene som har plaget menneskeheten i århundrer og bragt krig, rasisme og korrupsjon. De fremmet splittelse i religioners navn og, godt støttet av de rike, gav hvert eneste menneske på denne dyrebare kloden frykt, bekymring og en smak av fattigdom. Disse forferdelige tidene er over. Vi er på vei inn i en æra av felleskap og samarbeid som bringer fred og muligheten for hver av dere til å utforske hva dere i sannhet er. Vi velsigner denne nye virkeligheten og ønsker dypt og inderlig at deres aller kjæreste drømmer bli virkelighet. La oss sammen forberede denne Jordoverflaten til dens mest vidunderlige dager! La oss sammen ønske velkommen alle dem som virkelig ønsker å gjøre dette til et åndelig sett mye bedre rike!

Etter hvert som deres vidunderlige visjoner blir til virkelighet, husk på hva det har krevet å nå dette punktet. Velsigne alle de som risikerte sitt liv og legeme for å gjøre dette mulig. Og når dere mottar velsignelsene deres, forstå hva disse pengefondene representerer. Vær takknemlige og husk alltid dem som anvendte Skaperens store nåde til å oppnå dette rikets frihet og velstand for alle. Betrakt deres manifesterte visjoner som et monument over disse vidunderlige Sjelene. Det er Himmelens bud at alt som er mulig skal bli til virkelighet i denne tiden. Bruk disse begivenhetene til å sikre en aldeles storslagen periode for hele menneskeheten. Vi foreslår at hvert eneste menneske setter av en spesiell tid hver dag til bønn og for å takke alle som har medvirket til at dette nå kan skje! Vi Mestere har sett, i våre egne liv her på kloden, både grusomheten og skjønnheten i denne verden. Vi har lenge viet oss til Ånden. La alle her på Gaia også gjøre det samme. Dette er en hellig tid for Gaia og hennes folk.

Sett dere inn i hver eneste begivenhet og se dypt inn i den. Menneskeheten var meget nær en aldeles forferdelig slutt inntil Himmelen grep inn og, bit for bit, gjorde en annen løsning mulig. Det er meningen at dere skal nyte dette nylig renoverte riket. Dere er fri og i stand til å gjøre det dere virkelig brenner for. I disse gledens aktiviteter gjenspeiler dere deres forfedres inderligste ønsker. Frihet er en høy sinnstilstand. Den blir nå kombinert med den siste pengemessige rikdom i dette riket. Dere er på vei inn i en tid hvor dere kan forberede dere på å vende tilbake til å være åndelige Vesener hvis Kjærlighet kan anvendes til å endre dette, og ethvert annet, rike. Vi og mentorene deres vil holde et våkent øye med hele læringsprosessen deres. Gjør det som er rett og som fremelsker livets uendelige mangfold. La deres iboende kjærlighet og omtanke, som var hindret av deres tidligere oppfatninger om denne verden, få blomstre til fulle. Denne tiden vil bli en mektig læringsopplevelse for dere. Det vil også bli en tid hvor vi kan møtes og berøre hverandre på det dypeste!

I dag brukte vi denne rapporten til å vise dere hvilke mirakler som er i ferd med å bli klare til å manifestere. Vær i Glede og i særdeleshet rede til å møte folket fra Inner-Jorden og dem fra den Galaktiske Føderasjonen. Sjelens lange, mørke natt går omsider mot slutten! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge