Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 4. oktober, 2016


Sheldan Nidle - 4. oktober, 2016

5 Manik, 10 Tzotz, 13 Caban

Dratzo! De som kjenner historien til denne gamle republikken, gleder seg over at denne nye versjonen er så uløselig knyttet til NESARA. Tilbake i æraen som fulgte etter den Amerikanske Borgerkrigen, hadde kongressen vedtatt en lov om reformering av Washington, DC. Denne lovgivningen kom til å fungere som en «dekkoperasjonen» for lakeienes endelige, svindleriske mål: USA Inc. Denne korporative løgnen ble tillatt å styre Amerika og oppfordre til en form for uærlighet på en måte som virkelig gjorde narr av denne nasjonens hederlige og modige opprinnelse. Denne slu og ondsinnede svindelen ledet til en oppblomstring av uhederlighet og regelrett tyveri, og senere til avskyelige organisasjoner som Federal Reserve og IRS.* Det førte også til at Amerika fikk en posisjon i de mørkes hierarki som ingen kunne ha forestilt seg da Amerika først ble født. Denne nasjonen ble forløperen til en ondskap som bare vokste eksponentielt etter hvert som det 20de århundret skred frem fra slutten av den Andre Verdenskrigen og frem til starten på det 21ste århundre. Begynnelsen på dette århundret viste til fulle denne illegale regjeringens uhemmede arroganse og selvgodhet gjennom sjokket ved den 11. september og den plutselige igangsettingen av en rekke kriger som fulgte raskt etterpå. USA var blitt bandelederen som utførte det skitne arbeidet for en klikk med aristokrater som var fast bestemt på å herske over og ødelegge denne kloden. Det er bare en modig samling av Lysets styrker som iherdig har arbeidet for å stoppe dem!

Denne mektige samlingen av gode krefter har omsider greid bringe inn igjen en viss grad av sunt vett. Den muliggjorde også en spesiell koalisjon av militære og sivile for å bringe NESARA på banen igjen og ta ned det enorme monsteret som USA Inc. hadde blitt. Det er denne fremveksten av et bredt basert, internasjonalt partnerskap som gav denne Amerikanske gruppen de virkemidlene som gjorde det mulig å gå raskt frem med sine strategier for å få byttet ut dette ondsinnede regimet. Denne prosessen hadde opprinnelig oppstått fra måten NESARA først ble vedtatt som lov tidlig på 2000-tallet. Denne operasjonen hadde til dels blitt satt på et sidespor på grunn av de endeløse krigene i Midtøsten som brått ble igangsatt mellom 2003 og 2011. Noen år etter 2010 ble denne operasjonen gjenopplivet og ledet til prosjektet som med urokkelig kraft vil installere en ny NESARA-basert regjering og styresett. Etableringen av denne institusjonen vil være en del av en verdensomspennende bevegelse for å etablere nye finans- og regjeringsinstitusjoner som fremelsker global velstand og fremgang for alle og får satt en endelig stopper for korrupsjon i verdens regjeringer. Denne prosessen er nå i ferd med systematisk å komme online og dermed kan verdens befolkning puste lettere. I tillegg medfører det en hel rekke andre fordeler.

Denne fremvoksende virkeligheten handler i sannhet om fred, frihet og velstand for alle. Amerika vil ikke lenger behøve å bekymre seg om inntektsbeskatningens ondskap. Amerikanerne vil også bli belønnet gjennom et jubileum som vil sørge for at alle vet at et antall svindelbefengte lån til hus, bil og liknende, vil bli ettergitt. Amerikanerne vil således bli fri for gjeld og alt den medfører. Det skal bli en æra hvor amerikanerne igjen kan begynne å føle seg stolte over sin regjering og få vite om de utrolige tingene denne omveltningen i verden vil bringe med seg. Alle militærbasene deres rundt om i verden vil bli stengt når Amerika omsider kan nyte en fred som deres forfedre lenge gjorde. Det vil bli en tid hvor den naturlige streben etter å yte sitt aller beste på alle felter igjen vil komme tilbake. De rettigheter som den opprinnelige Amerikanske Grunnloven, vil bli helt og holdent gjenetablert og mange mennesker vil bli satt fri fra fengsel for forbrytelser som ikke lenger kan anses som forbrytelser. Dette vil bli en lykkelig tid for Amerika. De langvarige «små krigene» vil ta slutt. Det vil bli en periode hvor regjerningen igjen lytter til folkets ønsker og behov og alt nok en gang fungerer meget bra. Det vil bli en tid av frihet, fremgang og velstand for alle.

Ikke bare ligger en fabelaktig æra av fred, frihet og velstand i horisonten, men den vil, i tillegg, bli en tid hvor sannheten om vår eksistens kan avdekkes for alle. Vi har arbeidet lenge gjennom vårt liaison-personell for å skape en atmosfære som gjør det mulig å komme med en rekke offisielle kunngjøringer som kan introdusere oss for dere. Helt siden den Andre Verdenskrig har det eksistert en konspirasjon blant de mørkes lakeier for å fornekte at vi eksisterer. Dette nonsens var dominerende i mediene og i underholdningsfilmer i den æraen. Vi ble fremstilt som mørke, med en agenda for invasjon og verdesherredømme. Dette er meget fjernt fra sannheten. Som en del av vårt oppdrag på vegne av Himmelen, har vi tatt en rekke initiativer for å hjelpe Lyset i deres verden. Våre galaktiske initiativer har sitt fundament i det spesielle oppdraget som ble gitt oss mer enn to tiår tilbake, i dekret fra Himmelen. Hver eneste en av dere skal hjelpes til å vende tilbake til full bevissthet. Dette fører oss til enda en avsløring, som regjeringene deres lenge har nektet for eksistensen av: Agartha! Vår ankomst handler ikke bare å forberede dere til dere egen fremtidige skjebne, men også å introdusere dere for dere slektninger, Agarthanerne. Dere er i ferd med å begynne å få grepet på en aldeles vidunderlig fremtid.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i glede, i vissheten om at nye regjeringer og styresett er skjebnebestemt til å være dette rikets lov. Denne implementeringen av NESARA er bare begynnelsen på en rekke forandringer som vil forandre hvordan resten av verden ser på Amerika. På tiden for Amerikas Selvstendighetserklæring, var vi Mesterne med og støttet og hjalp denne nasjonens fødsel. Amerika var ment å være en fungerende prototype for det denne kloden sårt trenger. Det var ment å være en nasjon hvis handlinger sto i motsats til det som var praksis i Europa. Denne kongstanken ble bedrøveligvis spent ben under av den uheldige politiske praksis til de amerikanske regimene som fulgte etter slutten på Amerikas særdeles tragiske Borgerkrig. De mørke herrer med penger og posisjon kuppet Amerikas edle hensikt og kjørte den i grøfta. Nå, takket være deres glitrende visjoner og kjærlighetsbaserte fokus, vil denne storslagne nasjonen bli født påny. Velsignet være alle det gjelder!

De begivenhetene som vil følge, vil vise den formidable kraften i deres kollektive energier og de mirakler som Himmelen kan utføre. Fra våre takknemlige hjerter takker vi dere for det vidunderlige arbeid dere og Himmelen har greid å gjennomføre. Denne tiden vil bli kjennetegnet av de storverk dere i kollektivt felleskap skal gjøre. Vi er også takknemlige for Himmelens dekret som tillot at våre familier fra stjernene og fra åndeverdenen kunne hjelpe til. Når alt dette er gjort, skal hver og en av dere oppfylle deres dypeste drømmer og dette riket skal omsider kaste av seg de mørke lenker som i altfor lang tid har vært en byrde hver eneste dag. Denne nye tidsalderen av frihet og velstand for alle er, til dels, deres vidunderlige verk. Vi berømmer dere for deres kontinuerlige arbeid og uutslokkelige håp. Vær vennlige og omtenksomme og lån velvillig deres hjelp til Gaia og alle hennes mangfoldige økosystemer. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Alle disse strålende undrene vil bli deres. Mist ikke håpet. Se hva som er i ferd med å folde seg ut, som en mektig gave gitt dere av Himmelen. For tusener av år siden ble et mektig Lys reflektert rundt om i denne verden. Siden den gang har det gjentatte ganger runget gjennom verden. Det er nå i stand til å materialisere og –voilà – denne nye undrenes tidsalder er født. Dere har en vidunderlig mulighet til å oppleve den påny. Dette er også den tid hvor vi Mestere vil forklare deres sanne historie for dere. Ta dette inn og forstå hvor storslagen den er. Oppfinnelser som lenge har vært holdt skjult for dere, samt en masse ny kunnskap, vil komme frem. Dere skal endelig få avslutte deres lange år av frustrasjon over Livet deres, Kjærlighetslivet deres og Virkeligheten deres. La denne nye utvekslingen av energier bli ett med dere og så simpelthen fryd dere over alt dette. Dette besynderlige, mørke riket er i ferd med å ende. Himmelen, sammen med en enorm trengsel av Engler og voktere, er i ferd med å forvandle det. Vær Ett i Kjærlighet!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige rapporter! Rundt oss foregår det mektige dåder av Lys som forvandler dette mørke riket til et som er av Lyset. Disse tidene er således de gamle vidunderlige profetiene som er i ferd med å bli til virkelighet for å gjøre dere klare til Tidsalderen hvor dere skal bli en Galaktisk Menneskehet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

*IRS, Internal Revenue Service er skattetaten i USA.


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge